Table for the 13 triples with object "Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 142)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2005-03-10-Speech-4-049lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-05-25-Speech-3-052lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-12-14-Speech-3-065lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2006-05-31-Speech-3-073lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-04-24-Speech-2-076lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-09-27-Speech-4-068lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-10-21-Speech-2-113lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-11-19-Speech-3-034lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-01-14-Speech-3-078lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-03-09-Speech-1-159lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-04-24-Speech-5-064lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-05-07-Speech-4-044lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-05-07-Speech-4-075lpv:unclassifiedMetadata