Table for the 99 triples with object "Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen) Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2009-09-17-Speech-4-108lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-17-Speech-4-108lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-08-Speech-4-070lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-08-Speech-4-070lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-21-Speech-3-080lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-21-Speech-3-080lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-23-Speech-1-095lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-23-Speech-1-095lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-25-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-25-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-02-25-Speech-4-056lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-02-25-Speech-4-056lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-129lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-129lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-160lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-160lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-229lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-229lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-268lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-268lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-290lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-290lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-302lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-302lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-315lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-24-Speech-3-315lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-06-Speech-1-294lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-06-Speech-1-294lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-20-Speech-1-105lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-20-Speech-1-105lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-21-Speech-2-557lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-21-Speech-2-557lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-06-Speech-3-231lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-06-Speech-3-231lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-577lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-577lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-116lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-116lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-660lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-333lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-355lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-13-Speech-1-163lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-531lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-565lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-669lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-713lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-575-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-074-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-109-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-435-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-549-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-588-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-664-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-582-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-046-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-07-Speech-1-260-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-508-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-561-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-627-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-756-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-779-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-170-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-260-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-284-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-24-Speech-4-066-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-05-Speech-2-591-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-095-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-564-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-616-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-647-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-719-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-741-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-09-Speech-1-181-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-09-Speech-1-201-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-075-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-534-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-584-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-622-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-709-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-741-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-758-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-611-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-12-Speech-4-092-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-12-Speech-4-360-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-059-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-081-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-219-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-230-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-248-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-257-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-07-Speech-2-056-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-07-Speech-2-362-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-107-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-665-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-083-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-244-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-276-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-23-Speech-4-041-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-23-Speech-4-116-000lpv:unclassifiedMetadata