Table for the 4 triples with object "Pisemne wyjaśnienia do głosowania" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-09-02-Speech-2-932lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-05-06-Speech-3-208lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-17-Speech-4-154lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-21-Speech-4-175lpv:unclassifiedMetadata