Table for the 5 triples with object "Písemná prohlášení (Článek 149)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-05-05-Speech-3-510lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-05-Speech-3-545lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-06-15-Speech-2-625lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-08-Speech-4-055lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-21-Speech-2-516lpv:unclassifiedMetadata