Table for the 3 triples with object "Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-291lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-581-000lpv:unclassifiedMetadata