Table for the 6 triples with object "Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį." sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-505-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-485-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-528-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-701-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-560-000lpv:unclassifiedMetadata