Table for the 7 triples with object "(Taleren indvilgede i at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-581-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-623-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-658-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-681-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-562-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-010-000lpv:unclassifiedMetadata