Table for the 5 triples with object "(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-027lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-581lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-618lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-630lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-632lpv:unclassifiedMetadata