Table for the 34 triples with object "(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-09-08-Speech-3-298lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-08-Speech-3-301lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-06-Speech-3-172lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-22-Speech-1-245lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-019lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-050lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-16-Speech-4-265lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-057-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-068-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-078-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-135-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-055-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-057-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-059-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-061-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-074-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-076-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-10-Speech-4-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-04-Speech-1-185-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-490-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-041-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-061-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-063-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-065-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-225-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-228-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-230-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-233-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-235-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-240-000lpv:unclassifiedMetadata