Table for the 8 triples with object "(Runātājs piekrita pieņemt zilās kartes jautājumu saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-02-10-Speech-3-045lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-323lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-072-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-505-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-521-000lpv:unclassifiedMetadata