Table for the 72 triples with object "(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2009-12-16-Speech-3-021lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-22-Speech-3-032lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-288lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-291lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-027lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-618lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-22-Speech-1-042lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-22-Speech-1-245lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-406lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-414lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-019lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-13-Speech-1-114lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-482lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-549lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-631lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-16-Speech-4-265lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-072-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-505-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-078-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-111-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-045-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-116-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-415-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-472-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-521-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-670-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-672-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-055-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-057-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-059-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-061-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-485-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-528-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-701-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-030-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-085-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-091-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-540-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-542-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-04-Speech-1-185-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-035-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-490-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-581-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-623-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-681-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-491-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-552-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-560-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-034-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-573-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-588-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-596-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-600-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-655-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-06-Speech-1-041-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-010-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-015-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-033-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-079-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-558-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-560-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-562-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-564-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-645-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-088-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-246-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-282-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-033-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-045-000lpv:unclassifiedMetadata