Table for the 3 triples with object "(Przewodniczący wyłączył mikrofon mówcy.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-07-09-Speech-3-330lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-07-09-Speech-3-331lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-11-20-Speech-3-043-000lpv:unclassifiedMetadata