Table for the 91 triples with object "(Przewodniczący odebrał mówcy głos.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-041lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2005-03-09-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-453lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-09-27-Speech-4-020lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-09-27-Speech-4-020lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-09-27-Speech-4-020lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-02-21-Speech-4-052lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-02-21-Speech-4-052lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-02-21-Speech-4-052lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-04-20-Speech-2-048lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-04-20-Speech-2-050lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-04-20-Speech-2-062lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-06-Speech-4-040lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-07-07-Speech-3-351lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-481lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2012-01-19-Speech-4-082-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-01-14-Speech-1-163-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-02-07-Speech-4-442-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-05-21-Speech-2-622-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-07-02-Speech-2-050-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-10-08-Speech-2-130-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-11-18-Speech-1-258-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2014-07-15-Speech-2-166-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2014-09-16-Speech-2-320-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2015-04-27-Speech-1-264-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2015-05-18-Speech-1-335-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2016-07-06-Speech-3-780-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2016-07-07-Speech-4-361-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2016-10-05-Speech-3-576-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2016-10-05-Speech-3-596-000lpv:unclassifiedMetadata