Table for the 3 triples with object "(Pranešėjas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata