Table for the 3 triples with object "(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata