Table for the 117 triples with object "(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-09-07-Speech-2-353lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-07-Speech-2-606lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-08-Speech-3-298lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-20-Speech-1-119lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-22-Speech-3-011lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-027lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-019lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-026lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-035lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-631lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-050lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-052lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-16-Speech-4-265lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-072-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-505-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-057-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-068-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-078-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-014-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-019-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-031-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-045-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-116-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-467-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-472-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-015-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-024-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-057-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-061-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-528-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-701-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-540-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-542-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-102-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-104-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-05-Speech-2-389-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-035-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-490-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-623-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-658-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-491-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-698-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-540-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-225-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-228-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-233-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-235-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-240-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-246-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-266-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-270-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-282-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-282-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-033-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-045-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-09-14-Speech-3-512-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-25-Speech-2-494-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-10-27-Speech-4-039-000lpv:unclassifiedMetadata