Table for the 2 triples with object "(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 149 ust. 8 Regulaminu).)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2013-02-06-Speech-3-056-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2013-02-06-Speech-3-056-000lpv:unclassifiedMetadata