Table for the 46 triples with object "(För omröstningsresultat och andra uppgifter som rör omröstningen: se protokollet)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-10-24-Speech-2-095lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-03-13-Speech-2-078lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-03-15-Speech-4-066lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-07-11-Speech-3-089lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2007-10-23-Speech-2-116lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-085lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-05-22-Speech-4-715lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-05-22-Speech-4-904lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-06-17-Speech-2-100lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-09-03-Speech-3-065lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-10-21-Speech-2-126lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2008-11-20-Speech-4-284lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-01-14-Speech-3-097lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-03-25-Speech-3-086lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-04-22-Speech-3-077lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-05-05-Speech-2-074lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-15-Speech-2-996lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-07-Speech-3-036lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-10-21-Speech-3-089lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-24-Speech-2-096lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-26-Speech-4-091lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-26-Speech-4-279lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-01-20-Speech-3-102lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-02-09-Speech-2-083lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-09-Speech-2-095lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-20-Speech-4-101lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-20-Speech-4-285lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-07-Speech-2-068lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-22-Speech-3-111lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-193lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-076lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-14-Speech-2-120lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-161lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-18-Speech-2-126-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-126-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-127-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-10-Speech-4-325-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-05-Speech-2-097-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-07-Speech-4-095-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-07-Speech-4-409-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-110-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-07-Speech-2-115-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-125-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-142-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-293-000lpv:unclassifiedMetadata