Table for the 11 triples with object "(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-11-11-Speech-4-021lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-019lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-085-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-528-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-557-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-061-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-063-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-065-000lpv:unclassifiedMetadata