Table for the 4 triples with object "(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-116-000lpv:unclassifiedMetadata