Table for the 536,654 triples for predicate dcterms:isPartOf

SubjectObject
lp_eu:"Efter Nice"-processenlp_eu:2001-03-14_SessionDay
lp_eu:"Euroopa kultuuripealinn " aastateks 2005-2019lp_eu:2005-02-22_SessionDay
lp_eu:"Euroregioonide" roll regionaalpoliitika arenguslp_eu:2005-12-01_SessionDay
lp_eu:"Evropsko soglasje"lp_eu:2005-11-17_SessionDay
lp_eu:"Evropsko soglasje"lp_eu:2005-11-17_SessionDay
lp_eu:"Golden Share"lp_eu:2001-04-03_SessionDay
lp_eu:"Intelligent energi i Europa" (2003-2006)lp_eu:2003-05-12_SessionDay
lp_eu:"Salajased kinnipidamiskohad" Euroopaslp_eu:2005-11-14_SessionDay
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopalelp_eu:2005-09-26_SessionDay
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopalelp_eu:2005-09-28_SessionDay
lp_eu:"Tilskudspakken"lp_eu:2003-11-05_SessionDay
lp_eu:"Tilskudspakken" (fortsat)lp_eu:2003-11-05_SessionDay
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (arutelu)lp_eu:2006-09-05_SessionDay
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (hääletus)lp_eu:2006-09-05_SessionDay
lp_eu:"made in" (marcă de origine) (dezbatere)lp_eu:2009-11-11_SessionDay
lp_eu:(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistici în domeniul acvaculturii (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (hääletus)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparenţa financiară (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Codul Vamal Comunitar (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Tratatul de la Lisabona (vot)lp_eu:2008-02-20_SessionDay
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) Al patrulea raport privind coeziunea (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0024/2008 , Françoise Castex) Viitorul demografic al Europei (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Monitorizarea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - Spre un program european de acţiune pentru dezvoltare spaţială şi coeziunea teritorială (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)lp_eu:2008-02-20_SessionDay
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Exportul şi importul de produse chimice periculoase (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vot)lp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (vot)lp_eu:2008-02-20_SessionDay
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Cadru comun pentru comercializarea produselor (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0491/2007 , André Brie) Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor (vot)lp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de pescuit din Europa (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Taxele de aeroport (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0502/2007 , Doris Pack) Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (vot)lp_eu:2008-01-16_SessionDay
lp_eu:(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)lp_eu:2008-02-20_SessionDay
lp_eu:(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Credit pentru consumatori (vot)lp_eu:2008-01-16_SessionDay
lp_eu:(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC (vot)lp_eu:2008-01-16_SessionDay
lp_eu:(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) O nouă abordare a politicii regionale pentru zona Mării Negre (vot)lp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (vot)lp_eu:2008-01-31_SessionDay
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 (vot)lp_eu:2008-02-19_SessionDay
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (vot)lp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) O politică a UE mai eficientă pentru Caucazul de Sud: de la promisiuni la acţiune (vot)lp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)lp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) Rolul femeilor în industrie (vot)lp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Strategie a UE privind drepturile copilului (vot)lp_eu:2008-01-16_SessionDay
lp_eu:(A7-0138/2010 , Lambert van Nistelrooij) (vot)lp_eu:2010-05-20_SessionDay
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)lp_eu:2014-03-11_SessionDay
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)lp_eu:2014-03-11_SessionDay
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)lp_eu:2014-03-11_SessionDay
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)lp_eu:2014-03-11_SessionDay
lp_eu:- Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-06-08_SessionDay
eurovoc:0406 Politischer Rahmeneurovoc:EuroVoc
eurovoc:0406 quadro políticoeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0411 parti politiqueeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0411 politiskt partieurovoc:EuroVoc
eurovoc:0416 processo eleitoraleurovoc:EuroVoc
eurovoc:0416 procédure électorale et voteeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0421 parliamenteurovoc:EuroVoc
eurovoc:0421 Κοινοβούλιοeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0426 Werkzaamheden van het parlementeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0426 dezbateri parlamentareeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0431 poliittinen elämä ja yleinen turvallisuuseurovoc:EuroVoc
eurovoc:0431 politika i javna sigurnosteurovoc:EuroVoc
eurovoc:0436 władza wykonawcza i służba publicznaeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0436 εκτελεστική εξουσία και δημόσια διοίκησηeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0806 internationale politiekeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0806 çështjet ndërkombëtareeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0811 politique de coopérationeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0811 política de cooperaçãoeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0816 rahvusvaheline tasakaaleurovoc:EuroVoc
eurovoc:0816 меѓународна рамнотежаeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0821 aizsardzībaeurovoc:EuroVoc
eurovoc:0821 одбранаeurovoc:EuroVoc
lp_eu:1 - Euroopa nõukogu / Iirimaa eesistuminelp_eu:2004-07-21_SessionDay
lp_eu:1 - Hääletus kiirmenetluse taotluste ülelp_eu:2004-09-14_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-10-14_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-10-27_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-11-17_SessionDay
lp_eu:1 - Istungi alguslp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkaminelp_eu:2004-07-20_SessionDay
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkaminelp_eu:2004-09-13_SessionDay
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkaminelp_eu:2004-10-13_SessionDay
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkaminelp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:1 - Komisjoni presidendi kandidaadi avaldus (arutelu jätkamine)lp_eu:2004-07-22_SessionDay
lp_eu:1 - Pantvangide võtmine ja veresaun Beslanis ning terrorismivastane võitluslp_eu:2004-09-15_SessionDay
lp_eu:1 - Ühenduse "Women on Waves" Hollandi lipu all seilav laevlp_eu:2004-09-16_SessionDay
lp_eu:1 decembrie, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)lp_eu:2007-12-12_SessionDay
lp_eu:1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamalălp_eu:2008-06-16_SessionDay
lp_eu:1 − „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (A6-0495/2008 , Karl-Heinz Florenz) (vot)lp_eu:2009-02-04_SessionDay
lp_eu:1-benzilpiperazina (BZP) (vot)lp_eu:2007-11-14_SessionDay
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuslp_eu:2005-09-26_SessionDay
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuslp_eu:2005-09-28_SessionDay
lp_eu:10 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 50)lp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:10 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:10 - Hääletuse parandused (vt protokoll)lp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:10 - Infotund (Euroopa Komisjon)lp_eu:2004-09-14_SessionDay
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)lp_eu:2004-10-27_SessionDay
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)lp_eu:2004-11-17_SessionDay
lp_eu:10 - Kliimamuutusedlp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:10 - Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)lp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:10.-11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused (arutelu)lp_eu:2006-03-15_SessionDay
lp_eu:100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)lp_eu:2014-04-16_SessionDay
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )lp_eu:2015-04-15_SessionDay
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )lp_eu:2015-04-15_SessionDay
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (rasprava)lp_eu:2015-04-15_SessionDay
eurovoc:1006 instituciones de la Unión Europea y función pública europeaeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1006 instituições da União Europeia e função pública europeiaeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1011 Europos Sąjungos teisėeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1011 právo Európskej únieeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1016 construção europeiaeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1016 europeisk integrationeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1021 finance EUeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1021 finanse Unii Europejskiejeurovoc:EuroVoc
lp_eu:11 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 115)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:11 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)lp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:11 - Humanitaarolukord Sudaanislp_eu:2004-09-14_SessionDay
lp_eu:11 - Järgmise istungi päevakordlp_eu:2004-11-17_SessionDay
lp_eu:11 - Kassettlaskemoonlp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:11 - Pakendid ja pakendijäätmedlp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:11 - Päevakordlp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:11 - Resolutsiooni ettepaneku esitamine (kodukorra artikkel 81)lp_eu:2004-10-27_SessionDay
lp_eu:11. märtsil 2004 Madriidis toimunud terrorismiaktides hukkunud isikute mälestaminelp_eu:2005-03-10_SessionDay
lp_eu:12 - 2005. aasta eelarve menetluslp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:12 - Hääletustundlp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:12 - Iraanlp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:12 - Istungi lõpplp_eu:2004-11-17_SessionDay
lp_eu:12 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)lp_eu:2004-10-27_SessionDay
lp_eu:12 - Olukord Kuubaslp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:12 - Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2004-10-25_SessionDay
eurovoc:1206 teisės šaltiniai ir srityseurovoc:EuroVoc
eurovoc:1206 източници и отрасли на правотоeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1211 civilinė teisėeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1211 direito civileurovoc:EuroVoc
eurovoc:1216 e drejta penaleeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1216 Кривично правоeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1221 rechtspraakeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1221 δικαιοσύνηeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1226 organizarea sistemului juridiceurovoc:EuroVoc
eurovoc:1226 Организација правосудног системаeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1231 diritto internazionaleeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1231 международно правоeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1236 të drejtat dhe liritëeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1236 δικαιώματα και ελευθερίεςeurovoc:EuroVoc
lp_eu:13 - Euroopa Keskpank (2003)lp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:13 - Guantanamolp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:13 - Istungi lõpplp_eu:2004-10-27_SessionDay
lp_eu:13 - Järgmise istungi päevakord: vt protokollilp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:13 - Küsimuste tund (komisjon)lp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:13 - Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:14 - Autosektori ümberstruktureeriminelp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:14 - Hääletustundlp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:14 - Istungi lõpplp_eu:2004-11-16_SessionDay
lp_eu:14 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)lp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:14 - Järgmise osaistungjärgu päevakord (vt protokolli)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:15 - Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)lp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:15 - Istungi lõpplp_eu:2004-10-26_SessionDay
lp_eu:15 - Nafta hinna tõstmise tagajärjed Euroopa majandusele, põllumajandusele ja kalanduselelp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:15 - Teisipäevane istung, 21. detsember 2004: vt protokollilp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:16 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)lp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)lp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
eurovoc:1606 οικονομική πολιτικήeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1606 Економска политикаeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1611 creştere economicăeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1611 ekonomisk tillväxteurovoc:EuroVoc
eurovoc:1616 regioner och regionalpolitikeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1616 regiões e política regionaleurovoc:EuroVoc
eurovoc:1621 ekonomsko ustrojstvoeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1621 structură economicăeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1626 comptabilité nationaleeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1626 národní účtyeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1631 οικονομική ανάλυσηeurovoc:EuroVoc
eurovoc:1631 икономически анализиeurovoc:EuroVoc
lp_eu:17 - Istungi lõpplp_eu:2004-10-25_SessionDay
lp_eu:17 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)lp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:17 - Nõukogu poolt edastatud lepingutekstid (vt protokoll)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:18 - Järgmise osaistungjärgu kalender (vt protokoll)lp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:18 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)lp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:19 - Istungjärgu vaheaeglp_eu:2004-10-28_SessionDay
lp_eu:19 - Kirjalikud avaldused (artikkel 116): vt protokollilp_eu:2004-11-18_SessionDay
lp_eu:1956. aasta Ungari revolutsiooni mälestamine (hääletus)lp_eu:2006-10-26_SessionDay
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-001lp_eu:Genoptagelse af sessionen
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-002lp_eu:Genoptagelse af sessionen
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-003lp_eu:Genoptagelse af sessionen
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-004lp_eu:Aldersformanden
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-005lp_eu:Aldersformanden
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-006lp_eu:Aldersformanden
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-007lp_eu:Aldersformanden
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-008lp_eu:Aldersformanden
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-009lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-010lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-011lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-012lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-013lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-014lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-015lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-016lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-017lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-018lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-019lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-020lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-021lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-022lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-023lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-024lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-025lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-026lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-027lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-028lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-029lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-030lp_eu:Valg af næstformænd
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-031lp_eu:Valg af næstformænd
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-032lp_eu:Valg af kvæstorer
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-033lp_eu:Valg af kvæstorer
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-034lp_eu:Valg af kvæstorer
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-035lp_eu:Valg af kvæstorer
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-036lp_eu:Valg af kvæstorer
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-999lp_eu:Valg af formand
lp_eu:1999-07-20_SessionDaylp_eu:1999-07_Session
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-001lp_eu:Tale af formanden
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-002lp_eu:Tale af formanden
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-003lp_eu:Tale af formanden
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-004lp_eu:Tale af formanden
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-005lp_eu:Tale af formanden
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-006lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-007lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-008lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-009lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-010lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-011lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-012lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-013lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-014lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-015lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-016lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-017lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-018lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-019lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-020lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-021lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-022lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-023lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-024lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-025lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-026lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-027lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-028lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-029lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-030lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-031lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-032lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-033lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-034lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-035lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-036lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-037lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-038lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-039lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-040lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-041lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-042lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-043lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-044lp_eu:Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-045lp_eu:Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-046lp_eu:Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-047lp_eu:Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-048lp_eu:Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-049lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-050lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-051lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-052lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-053lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-054lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-055lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-056lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-057lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-058lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-059lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-060lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-061lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-062lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-063lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-064lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-065lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-066lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-067lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-068lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-069lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-070lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-071lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-072lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-073lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-074lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-075lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-076lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-077lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-078lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-079lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-080lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-081lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-082lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-083lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-084lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-085lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-086lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-087lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-088lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-089lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-090lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-091lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-092lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-093lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-094lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-095lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-096lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-097lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-098lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-099lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-100lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-101lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-102lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-103lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-104lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-105lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-106lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-107lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-108lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-109lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-110lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-111lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-112lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-113lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-114lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-115lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-116lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-117lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-118lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-119lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-120lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-121lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-122lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-123lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-124lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-125lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-126lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-127lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-128lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-129lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-130lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-131lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-132lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-133lp_eu:Bangemann-sagen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-992lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-993lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-994lp_eu:Det finske formandskabs handlingsprogram
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-996lp_eu:Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-999lp_eu:Det Europæiske Råd den 3.−4. juni – Det tyske formandskab
lp_eu:1999-07-21_SessionDaylp_eu:1999-07_Session
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-001lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-002lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-003lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-004lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-005lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-006lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-007lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-008lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-009lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-010lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-011lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-012lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-013lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-014lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-015lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-016lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-017lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-018lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-019lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-020lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-021lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-022lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-023lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-024lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-025lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-026lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-027lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-028lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-029lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-030lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-031lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-032lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-033lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-034lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-035lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-036lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-037lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-038lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-039lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-040lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-041lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-042lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-043lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-044lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-045lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-046lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-047lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-048lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-049lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-050lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-051lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-052lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-053lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-054lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-055lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-056lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-057lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-058lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-059lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-060lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-061lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-062lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-063lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-064lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-065lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-066lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-067lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-068lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-069lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-070lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-071lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-072lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-073lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-074lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-075lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-076lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-077lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-078lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-079lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-080lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-081lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-082lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-083lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-997lp_eu:Afstemning
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-998lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-999lp_eu:Dioxin
lp_eu:1999-07-22_SessionDaylp_eu:1999-07_Session
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-001lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-002lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-003lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-004lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-005lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-006lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-007lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-008lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-009lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-010lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-011lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-012lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-013lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-014lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-015lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-016lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-017lp_eu:Godkendelse af protokollen
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-018lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-019lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-020lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-021lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-022lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-023lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-024lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-025lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-026lp_eu:Bøde til det franske fodboldforbund
Skipped 535,654 rows
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2013-12-09_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2016-05-25_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-02-02_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-06-11_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-07-02_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-09-10_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-10-22_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-11-19_SessionDay
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-12-10_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-09-23_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-09-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-12-15_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-12-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-02-13_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-03-28_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2010-12-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-05-21_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): a se consulta procesul-verballp_eu:2009-02-02_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-05-21_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-06-06_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-06-18_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-07-09_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-09-03_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-09-24_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-10-22_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-11-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-12-10_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-01-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-01-30_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-02-18_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-03-10_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-04-09_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-04-21_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-05-07_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-05-19_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-06-04_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-06-16_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-07-07_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-09-01_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-09-22_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-10-08_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-10-20_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-11-17_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-12-03_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2008-12-15_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-01-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-02-18_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-03-09_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-03-23_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-05-04_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-10-07_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-10-19_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-11-11_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-11-23_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-12-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-01-18_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-02-08_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-03-08_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-03-24_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-04-19_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-05-05_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-05-17_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-06-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-07-05_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-10-06_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-10-18_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2010-11-10_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-07-04_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-09-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-09-26_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-10-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-10-24_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-11-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2011-11-30_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-01-16_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-02-01_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-03-12_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verballp_eu:2012-04-17_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2010-09-06_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2010-09-20_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2010-11-22_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2010-12-13_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-01-17_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-02-14_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-03-07_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-03-23_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-04-04_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-05-09_SessionDay
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verballp_eu:2011-06-06_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)lp_eu:2007-12-11_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună Clean Sky (vot)lp_eu:2007-12-11_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună ENIAC (vot)lp_eu:2007-12-11_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)lp_eu:2014-04-15_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună a iniţiativei privind medicamentele inovatoare (vot)lp_eu:2007-12-11_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (A6-0439/2008 , Angelika Niebler) (vot)lp_eu:2008-11-18_SessionDay
lp_eu:Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)lp_eu:2011-09-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-01-18_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-02-01_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-02-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-03-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-03-29_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-04-26_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-05-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-05-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-06-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-06-21_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-06-27_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-07-12_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-09-06_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-09-27_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-10-25_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-11-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-11-29_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-12-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2007-12-18_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-01-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-01-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-02-21_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-03-26_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-04-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-04-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-05-08_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-05-22_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-06-05_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-06-19_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-06-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-07-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-09-04_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-09-25_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-10-09_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-10-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-11-20_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-12-04_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2008-12-18_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-01-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-02-19_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-03-12_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-03-26_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-04-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-05-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-07-16_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-09-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-10-08_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-10-22_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-11-12_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-11-26_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2009-12-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-01-21_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-02-11_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-02-25_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-03-11_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-03-25_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-04-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-04-21_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-05-06_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-05-20_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-06-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-06-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-07-08_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-09-09_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-09-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-10-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-10-21_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-11-11_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-11-25_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2010-12-16_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-02-03_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-02-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-03-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-03-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-04-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-05-12_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-06-09_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-06-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-07-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-09-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-09-29_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-10-27_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-11-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2011-12-01_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-01-19_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-02-02_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-02-16_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-03-15_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-03-29_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-04-20_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-05-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-05-24_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-06-14_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-07-05_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-09-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-10-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-10-26_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-11-22_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2012-12-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-01-17_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-02-07_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-03-14_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-04-18_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-05-23_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-06-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2013-10-10_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2014-11-13_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2016-10-06_SessionDay
lp_eu:Întreruperea sesiuniilp_eu:2017-02-16_SessionDay
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE - Rusia din 18 noiembrie 2009 de la Stockholm (dezbatere)lp_eu:2009-11-11_SessionDay
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)lp_eu:2007-10-24_SessionDay
lp_eu:Întărirea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană - un plan de acțiune al UE în domeniul CBRN (A7-0349/2010 , Ana Gomes) (vot)lp_eu:2010-12-14_SessionDay
lp_eu:Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (A6-0455/2008 , Ljudmila Novak) (vot)lp_eu:2008-12-18_SessionDay
lp_eu:Învățarea în primii ani de viață (A7-0099/2011 , Mary Honeyball) (vot)lp_eu:2011-05-12_SessionDay
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonialp_eu:2011-04-06_SessionDay
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (B7-0236/2011 ) (vot)lp_eu:2011-04-07_SessionDay
lp_eu:Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015 )lp_eu:2015-10-08_SessionDay
lp_eu:Õhureostust käsitlevad strateegiadlp_eu:2005-07-04_SessionDay
lp_eu:Õhusaastet käsitlev temaatiline strateegia (hääletus)lp_eu:2006-09-26_SessionDay
lp_eu:Õhutranspordialased suhted Venemaa ja Hiinaga (hääletus)lp_eu:2006-01-17_SessionDay
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (arutelu)lp_eu:2006-07-06_SessionDay
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (hääletus)lp_eu:2006-07-06_SessionDay
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnalelp_eu:2005-05-09_SessionDay
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnalelp_eu:2005-05-10_SessionDay
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (arutelu)lp_eu:2006-02-15_SessionDay
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (hääletus)lp_eu:2006-02-16_SessionDay
lp_eu:Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (hääletus)lp_eu:2006-05-16_SessionDay
lp_eu:Õiguslooja ees õigusloomega seotud ettepanekute läbivaatamise tulemusedlp_eu:2005-09-27_SessionDay
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (arutelu)lp_eu:2006-05-15_SessionDay
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (hääletus)lp_eu:2006-05-16_SessionDay
lp_eu:Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastakslp_eu:2005-11-15_SessionDay
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetelelp_eu:2005-04-12_SessionDay
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetelelp_eu:2005-04-13_SessionDay
lp_eu:Ødelæggelse af kulturarven i Hebronlp_eu:2002-12-19_SessionDay
lp_eu:Økonomilp_eu:2002-05-14_SessionDay
lp_eu:Økonomi (fortsat)lp_eu:2002-05-14_SessionDay
lp_eu:Økonomi / Beskæftigelselp_eu:2004-04-22_SessionDay
lp_eu:Økonomisk og Socialt Verdensforum (Davos, Porto Alegre)lp_eu:2003-02-10_SessionDay
lp_eu:Økonomisk og social samhørighedlp_eu:2001-01-31_SessionDay
lp_eu:Økonomisk og social samhørighedlp_eu:2002-02-06_SessionDay
lp_eu:Økonomisk og social samhørighedlp_eu:2004-04-20_SessionDay
lp_eu:Økonomisk og social udvikling i Tyrkietlp_eu:2000-09-05_SessionDay
lp_eu:Økonomisk partnerskab med AVSlp_eu:2002-09-26_SessionDay
lp_eu:Økonomisk politik for 2003-2005lp_eu:2003-05-15_SessionDay
lp_eu:Økonomisk politik og beskæftigelsespolitiklp_eu:2002-12-04_SessionDay
lp_eu:Økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og offentlige virksomhederlp_eu:2000-05-17_SessionDay
lp_eu:Økonomiske og finansielle retningslinjerlp_eu:2004-02-25_SessionDay
lp_eu:Økonomiske udsigter foråret 2003; retningslinjer for beskæftigelsenlp_eu:2003-04-08_SessionDay
lp_eu:Økopointordning for kroatisk transittrafik gennem Østriglp_eu:2003-05-14_SessionDay
lp_eu:Økopointsystem for lastbiler i transit gennem Østriglp_eu:2001-09-04_SessionDay
lp_eu:Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østriglp_eu:2003-02-11_SessionDay
lp_eu:Østtimorlp_eu:1999-11-18_SessionDay
lp_eu:ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik muutmine (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:ÜRO - EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohtalp_eu:2005-07-06_SessionDay
lp_eu:ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (CDHNU, Genf) (arutelu)lp_eu:2006-03-15_SessionDay
lp_eu:ÜRO kliimamuutuse raamkonventsioonlp_eu:2005-01-10_SessionDay
lp_eu:ÜRO reformlp_eu:2005-06-08_SessionDay
lp_eu:ÜRO reformlp_eu:2005-06-09_SessionDay
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgidlp_eu:2005-09-28_SessionDay
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgidlp_eu:2005-09-29_SessionDay
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitillp_eu:2006-12-14_SessionDay
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitil (hääletus)lp_eu:2006-12-14_SessionDay
lp_eu:ÜRO: M2- või M3-kategooria sõidukite tunnustamine seoses nimetatud sõidukite üldise konstruktsiooniga (hääletus)lp_eu:2006-10-24_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2004-05-04_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2004-11-15_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2004-12-01_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2004-12-13_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-01-10_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-01-27_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-02-21_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-03-07_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-04-11_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud (Kodukorra artikkel 144)lp_eu:2006-10-11_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-04-27_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-05-09_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-05-25_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-06-06_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-06-22_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-07-04_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-09-05_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-09-26_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-10-12_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-10-24_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-11-14_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-11-30_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2005-12-12_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-01-16_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-02-01_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-02-13_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-03-13_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-03-22_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-04-03_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-04-26_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-05-15_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-05-31_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-06-12_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-07-03_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-09-04_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-09-25_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-10-23_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-11-13_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-11-29_SessionDay
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadellp_eu:2006-12-11_SessionDay
lp_eu:Ühenduse abi kasutaminelp_eu:2005-04-28_SessionDay
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (arutelu)lp_eu:2006-03-13_SessionDay
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)lp_eu:2006-03-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole (hääletus)lp_eu:2006-10-12_SessionDay
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitselp_eu:2005-06-23_SessionDay
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitluslp_eu:2005-06-06_SessionDay
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (arutelu)lp_eu:2006-07-03_SessionDay
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (hääletus)lp_eu:2006-07-04_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kalanduskontrolli agentuurlp_eu:2005-02-22_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (arutelu)lp_eu:2006-10-23_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (hääletus)lp_eu:2006-10-24_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitsealase tegevusprogrammi pikendaminelp_eu:2004-12-15_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduse kriteeriumid teatavate loomahaiguste likvideerimiseks ja kontrolliks (kodifitseeritud versioon) (hääletus)lp_eu:2006-12-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsentslp_eu:2005-03-07_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsentslp_eu:2005-03-08_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lennujuhiluba (hääletus)lp_eu:2006-02-15_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programm (hääletus)lp_eu:2006-01-17_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine - õhutranspordialased suhted Venemaa Föderatsiooni ja Hiinagalp_eu:2006-01-17_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimiselelp_eu:2005-10-25_SessionDay
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimiselelp_eu:2005-10-26_SessionDay
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika I - Merekeskkonna temaatiline strateegia (arutelu)lp_eu:2006-11-13_SessionDay
lp_eu:Ühenduse mitmeaastane tegevuskava digitaalse infosisu juurdepääsetavuse suurendamiseks Euroopaslp_eu:2005-01-26_SessionDay
lp_eu:Ühenduse osalemine Euroopa Audiovisuaalvaldkonna Vaatluskeskuses (A6-0010/2009 , Ivo Belet) (hääletus)lp_eu:2009-02-19_SessionDay
lp_eu:Ühenduse patentlp_eu:2005-06-08_SessionDay
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnaslp_eu:2005-10-25_SessionDay
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnaslp_eu:2005-10-26_SessionDay
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele (hääletus)lp_eu:2005-12-15_SessionDay
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele - Ühenduse sanktsioonid kalandussektorislp_eu:2005-12-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduse raudteedlp_eu:2005-09-27_SessionDay
lp_eu:Ühenduse raudteede arenglp_eu:2005-09-28_SessionDay
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)lp_eu:2005-06-06_SessionDay
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)lp_eu:2005-06-07_SessionDay
lp_eu:Ühenduse sordiameti juhataja ametiaeg (hääletus)lp_eu:2005-12-13_SessionDay
lp_eu:Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)lp_eu:2007-07-11_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale (hääletus)lp_eu:2006-11-30_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tarbijakaitsepoliitika tegevusprogramm (2007-2013) (hääletus)lp_eu:2006-12-12_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu jätkamine)lp_eu:2006-03-16_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu)lp_eu:2006-03-16_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (hääletus)lp_eu:2006-03-23_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (arutelu)lp_eu:2006-03-16_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (hääletus)lp_eu:2006-03-16_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik (hääletus)lp_eu:2006-12-12_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik – Tolliprogramm 2013 (arutelu)lp_eu:2006-12-11_SessionDay
lp_eu:Ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (hääletus)lp_eu:2006-04-27_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu jätkamine)lp_eu:2006-09-26_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu)lp_eu:2006-09-26_SessionDay
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (hääletus)lp_eu:2006-09-27_SessionDay
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (arutelu)lp_eu:2006-10-23_SessionDay
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (hääletus)lp_eu:2006-10-24_SessionDay
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavuslp_eu:2005-06-23_SessionDay
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavuslp_eu:2005-09-06_SessionDay
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003 2004) – Parem õigusloome 2004: subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine – Siseturgu käsitlevate kehtivate õigusaktide rakendamine tagajärjed ja mõju – Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (arutelu)lp_eu:2006-04-04_SessionDay
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003, 2004) (hääletus)lp_eu:2006-05-16_SessionDay
lp_eu:Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitluslp_eu:2005-06-07_SessionDay
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (arutelu)lp_eu:2006-06-15_SessionDay
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (hääletus)lp_eu:2006-06-15_SessionDay
lp_eu:Ühine käibemaksusüsteemlp_eu:2005-05-10_SessionDay
lp_eu:Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)lp_eu:2009-01-12_SessionDay
lp_eu:Ühine sisserände poliitika (hääletus)lp_eu:2006-09-28_SessionDay
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (2003)lp_eu:2005-04-14_SessionDay
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004 (hääletus)lp_eu:2006-02-02_SessionDay
lp_eu:Ühinemised siseturul (arutelu)lp_eu:2006-03-15_SessionDay
lp_eu:Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (hääletus)lp_eu:2006-07-06_SessionDay
lp_eu:Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika lihtsustamine ja täiustamine (2006-2008) (hääletus)lp_eu:2006-09-06_SessionDay
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõiguslp_eu:2005-12-14_SessionDay
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõigus (hääletus)lp_eu:2005-12-15_SessionDay
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika teatud juurdepääsupiirangute läbivaatamine (Shetlandi keeluala ja atlandi merilesta keeluala) (hääletus)lp_eu:2006-02-14_SessionDay
lp_eu:Ühise kalanduspoliitikaga seotud uuringute ja katseprojektide rahastaminelp_eu:2005-05-26_SessionDay
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osaslp_eu:2005-12-01_SessionDay
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osas - Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigis - Töömahukatele teenustele kohaldatav käibemakslp_eu:2005-12-01_SessionDay
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseeriminelp_eu:2005-05-25_SessionDay
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseeriminelp_eu:2005-05-26_SessionDay
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (hääletus)lp_eu:2006-11-14_SessionDay
lp_eu:Ühise välispoliitika tulevikuväljavaated 2006. aastaks – ühine välis- ja julgeolekupoliitika – 2004lp_eu:2006-02-01_SessionDay
lp_eu:Ühisettevõtte Galileo põhikirja muutmine (hääletus)lp_eu:2006-10-24_SessionDay
lp_eu:Ühisraha kasutuselevõtt Sloveenias 1. jaanuaril 2007 (hääletus)lp_eu:2006-06-15_SessionDay
lp_eu:Ühtekuuluvusfondlp_eu:2005-07-06_SessionDay
lp_eu:Ühtekuuluvusfondi asutamine (hääletus)lp_eu:2006-07-04_SessionDay
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (arutelu)lp_eu:2006-09-26_SessionDay
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (hääletus)lp_eu:2006-09-27_SessionDay
lp_eu:Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) (hääletus)lp_eu:2006-11-30_SessionDay
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alallp_eu:2005-10-24_SessionDay
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alallp_eu:2005-10-25_SessionDay
lp_eu:Ühtse turu läbivaatamine (arutelu)lp_eu:2007-09-04_SessionDay
lp_eu:Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigislp_eu:2005-12-01_SessionDay
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006 (kõik jaod) (hääletus)lp_eu:2005-12-15_SessionDay
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006, nõukogu parandustega (kõik jaod) - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine - Paranduseelarve projekt nr 8/2005lp_eu:2005-12-13_SessionDay
lp_eu:Üldeelarve projekt 2007( III jagu) (hääletus)lp_eu:2006-10-26_SessionDay
lp_eu:Üldise majanduspoliitika üldsuunisedlp_eu:2005-05-26_SessionDay
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kavalp_eu:2005-03-08_SessionDay
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kavalp_eu:2005-03-09_SessionDay
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava (järg)lp_eu:2005-03-08_SessionDay
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitaminelp_eu:2005-12-13_SessionDay
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitamine (hääletus)lp_eu:2005-12-14_SessionDay
lp_eu:Üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamisega kuritegude, sealhulgas terrorismi vastase võitluse eesmärgillp_eu:2005-09-27_SessionDay
lp_eu:Üle-euroopalise transpordivõrgustiku rahastamine (TEN-T)lp_eu:2005-05-10_SessionDay
lp_eu:Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenuslp_eu:2005-11-15_SessionDay
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunisedlp_eu:2005-06-06_SessionDay
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunisedlp_eu:2005-06-07_SessionDay
lp_eu:Ülemaailmne AIDSi päevlp_eu:2004-12-01_SessionDay
lp_eu:Ülemaailmne gripipandeemia ohtlp_eu:2005-04-12_SessionDay
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (arutelu)lp_eu:2006-04-05_SessionDay
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (hääletus)lp_eu:2006-04-06_SessionDay
lp_eu:Ülemaailmne üleskutse vaesusevastasele võitlusele: vaesuse minevikuks muutminelp_eu:2005-07-06_SessionDay
lp_eu:Üleminek analoogringhäälingult digitaalringhäälingule: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks (hääletus)lp_eu:2006-04-27_SessionDay
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingulelp_eu:2005-11-14_SessionDay
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingulelp_eu:2005-11-16_SessionDay
lp_eu:Ülemäärane eelarvepuudujääklp_eu:2005-06-09_SessionDay
lp_eu:Ülemäärast eelarvepuudujääki puudutavate statistiliste andmete kvaliteetlp_eu:2005-06-23_SessionDay
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (arutelu)lp_eu:2006-06-12_SessionDay
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (hääletus)lp_eu:2006-06-13_SessionDay
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)lp_eu:2006-03-14_SessionDay
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (hääletus)lp_eu:2006-03-15_SessionDay
lp_eu:Čas glasovanjalp_eu:2005-10-26_SessionDay
lp_eu:Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisniklp_eu:2006-03-16_SessionDay
lp_eu:Čistejši zrak za Evropo (glasovanje)lp_eu:2006-09-26_SessionDay
lp_eu:Şcoli mai bune: un program de cooperare europeană (A6-0124/2009 , Pál Schmitt) (vot)lp_eu:2009-04-02_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnălp_eu:2010-05-06_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnălp_eu:2012-06-13_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnălp_eu:2013-04-17_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnălp_eu:2013-06-12_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului interculturallp_eu:2008-06-18_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - A douăzecea aniversare a schimbării democraţiei în Europa centrală şi orientalălp_eu:2009-11-11_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Autoritatea Palestinianălp_eu:2009-02-04_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Bulgarialp_eu:2007-02-01_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Costa Ricalp_eu:2008-09-03_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Dalaï Lamalp_eu:2008-12-04_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Estonialp_eu:2008-03-11_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Franţalp_eu:2007-11-13_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Indialp_eu:2007-04-25_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Ingrid Betancourtlp_eu:2008-10-08_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordanialp_eu:2007-12-12_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordanialp_eu:2012-04-18_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Israellp_eu:2013-03-12_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Italialp_eu:2007-02-14_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Marele Muftiu din Sirialp_eu:2008-01-15_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Patriarhul ecumenic Bartolomeu Ilp_eu:2008-09-24_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Portugalialp_eu:2007-09-04_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilorlp_eu:2008-10-22_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Republica Cehălp_eu:2009-02-19_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sackslp_eu:2008-11-19_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenialp_eu:2008-04-23_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenialp_eu:2013-06-11_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sărbătorirea celei de-a cincizecea aniversări a Parlamentului Europeanlp_eu:2008-03-12_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă - Timorul de Estlp_eu:2010-10-06_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă : Primirea deputaţilor bulgari şi românilp_eu:2007-01-15_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă şi dezbatere - A ZECEA ANIVERSARE A MONEDEI EUROlp_eu:2009-01-13_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă – Letonialp_eu:2009-01-13_SessionDay
lp_eu:Şedinţă solemnă – Românialp_eu:2007-01-31_SessionDay
lp_eu:Širenje antisemitizma, islamofobije i nasilnog ekstremizma u EU-u (rasprava)lp_eu:2015-03-11_SessionDay
lp_eu:Šri Lanka OSP+ (rasprava)lp_eu:2017-05-31_SessionDay
lp_eu:Što je ocjena AAA u području socijalne politike? (rasprava)lp_eu:2016-03-08_SessionDay
lp_eu:Šveitsiga sõlmitud isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolllp_eu:2005-04-28_SessionDay
lp_eu:Ţări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (dezbatere)lp_eu:2010-10-06_SessionDay
lp_eu:Željeznička infrastruktura i javne usluge u dunavskoj i jadranskoj makroregiji (rasprava)lp_eu:2016-02-04_SessionDay
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)lp_eu:2017-04-04_SessionDay
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (glasovanje)lp_eu:2017-04-04_SessionDay
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (kratka prezentacija)lp_eu:2017-04-03_SessionDay
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)lp_eu:2013-12-11_SessionDay
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (glasovanje)lp_eu:2013-12-11_SessionDay
lp_eu:Žene u upravnim odborima poduzeća (rasprava)lp_eu:2015-01-13_SessionDay
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)lp_eu:2015-12-15_SessionDay
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (glasovanje)lp_eu:2015-12-15_SessionDay
lp_eu:Žig EU-a - Zakoni država članica koji se odnose na žigove (rasprava)lp_eu:2015-12-14_SessionDay
lp_eu:Žig Europske unije (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)lp_eu:2017-04-27_SessionDay
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)lp_eu:2014-02-25_SessionDay
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)lp_eu:2014-02-25_SessionDay
lp_eu:Živa (A8-0313/2016 - Stefan Eck)lp_eu:2017-03-14_SessionDay
lp_eu:Živa (rasprava)lp_eu:2017-03-13_SessionDay
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)lp_eu:2016-01-20_SessionDay
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)lp_eu:2016-01-20_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - A 20-a aniversare a reunificării Germanieilp_eu:2010-10-07_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Alocuțiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizației Națiunilor Unitelp_eu:2010-10-19_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Bulgarialp_eu:2016-06-08_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Discurs la jumătatea mandatului susținut de Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului Europeanlp_eu:2010-10-20_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Georgialp_eu:2010-11-23_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Haitilp_eu:2012-11-20_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Malilp_eu:2010-09-07_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Tunisialp_eu:2016-12-01_SessionDay
lp_eu:Ședință solemnă - Ungarialp_eu:2011-03-09_SessionDay
lp_eu:Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (A7-0256/2010 , Tanja Fajon) (vot)lp_eu:2010-10-07_SessionDay
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0169/2011 ) (vot)lp_eu:2011-03-10_SessionDay
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (dezbatere)lp_eu:2011-03-09_SessionDay
lp_eu:„Dis”criminarea şi excluderea socială a copiilor „dis”(declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verballp_eu:2007-10-10_SessionDay
lp_eu:„IASCF: Revizuirea Constituţiei - responsabilitate publică şi alcătuirea IASB - propuneri de schimbare” Dezbatere 24 septembrie 2008 (vot)lp_eu:2008-10-09_SessionDay
lp_eu:„IASCF: revizuirea statutului – responsabilitatea publică și conținutul propunerilor de modificare formulate de IASB” (vot)lp_eu:2008-09-25_SessionDay
lp_eu:„O mai bună legiferare” în Uniunea Europeană - O mai bună legiferare 2005: aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii – al 13-lea raport anual - Strategie de simplificare a cadrului de reglementare - Implicaţiile instituţionale şi juridice ale utilizării instrumentelor legislative neobligatorii (dezbatere)lp_eu:2007-09-03_SessionDay
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)lp_eu:2016-01-19_SessionDay
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (glasovanje)lp_eu:2016-01-19_SessionDay
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (rasprava)lp_eu:2016-01-19_SessionDay
lp_eu:„Societăţi producătoare de anuare” înşelătoare (de exemplu „European City Guides”) (dezbatere)lp_eu:2008-05-20_SessionDay
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vot)lp_eu:2011-05-12_SessionDay
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională - Învățarea în primii ani de viață - Dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale UE - Valorificarea potențialului industriilor culturale și creative - Sarajevo, „Capitală europeană a culturii 2014” (dezbatere)lp_eu:2011-05-12_SessionDay
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verballp_eu:2009-11-25_SessionDay
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (vot)lp_eu:2009-11-25_SessionDay
lp_eu:− Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verballp_eu:2009-02-04_SessionDay
lp_eu:− „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (dezbatere)lp_eu:2009-02-04_SessionDay