Table for the 536,400 triples for predicate dcterms:date

SubjectObject
lp_eu:"Efter Nice"-processen"2001-03-14"^^xsd:date
lp_eu:"Euroopa kultuuripealinn " aastateks 2005-2019"2005-02-22"^^xsd:date
lp_eu:"Euroregioonide" roll regionaalpoliitika arengus"2005-12-01"^^xsd:date
lp_eu:"Evropsko soglasje""2005-11-17"^^xsd:date
lp_eu:"Evropsko soglasje""2005-11-17"^^xsd:date
lp_eu:"Golden Share""2001-04-03"^^xsd:date
lp_eu:"Intelligent energi i Europa" (2003-2006)"2003-05-12"^^xsd:date
lp_eu:"Salajased kinnipidamiskohad" Euroopas"2005-11-14"^^xsd:date
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale"2005-09-26"^^xsd:date
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale"2005-09-28"^^xsd:date
lp_eu:"Tilskudspakken""2003-11-05"^^xsd:date
lp_eu:"Tilskudspakken" (fortsat)"2003-11-05"^^xsd:date
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (arutelu)"2006-09-05"^^xsd:date
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (hääletus)"2006-09-05"^^xsd:date
lp_eu:"made in" (marcă de origine) (dezbatere)"2009-11-11"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistici în domeniul acvaculturii (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (hääletus)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparenţa financiară (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Codul Vamal Comunitar (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Tratatul de la Lisabona (vot)"2008-02-20"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) Al patrulea raport privind coeziunea (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0024/2008 , Françoise Castex) Viitorul demografic al Europei (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Monitorizarea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - Spre un program european de acţiune pentru dezvoltare spaţială şi coeziunea teritorială (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)"2008-02-20"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Exportul şi importul de produse chimice periculoase (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vot)"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (vot)"2008-02-20"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Cadru comun pentru comercializarea produselor (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0491/2007 , André Brie) Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor (vot)"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de pescuit din Europa (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Taxele de aeroport (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0502/2007 , Doris Pack) Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (vot)"2008-01-16"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)"2008-02-20"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Credit pentru consumatori (vot)"2008-01-16"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC (vot)"2008-01-16"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) O nouă abordare a politicii regionale pentru zona Mării Negre (vot)"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (vot)"2008-01-31"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 (vot)"2008-02-19"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (vot)"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) O politică a UE mai eficientă pentru Caucazul de Sud: de la promisiuni la acţiune (vot)"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) Rolul femeilor în industrie (vot)"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Strategie a UE privind drepturile copilului (vot)"2008-01-16"^^xsd:date
lp_eu:(A7-0138/2010 , Lambert van Nistelrooij) (vot)"2010-05-20"^^xsd:date
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)"2014-03-11"^^xsd:date
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)"2014-03-11"^^xsd:date
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)"2014-03-11"^^xsd:date
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)"2014-03-11"^^xsd:date
lp_eu:- Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"2011-06-08"^^xsd:date
lp_eu:1 - Euroopa nõukogu / Iirimaa eesistumine"2004-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1 - Hääletus kiirmenetluse taotluste üle"2004-09-14"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-10-14"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-10-27"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-11-17"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungi algus"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine"2004-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine"2004-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine"2004-10-13"^^xsd:date
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:1 - Komisjoni presidendi kandidaadi avaldus (arutelu jätkamine)"2004-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1 - Pantvangide võtmine ja veresaun Beslanis ning terrorismivastane võitlus"2004-09-15"^^xsd:date
lp_eu:1 - Ühenduse "Women on Waves" Hollandi lipu all seilav laev"2004-09-16"^^xsd:date
lp_eu:1 decembrie, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)"2007-12-12"^^xsd:date
lp_eu:1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală"2008-06-16"^^xsd:date
lp_eu:1 − „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (A6-0495/2008 , Karl-Heinz Florenz) (vot)"2009-02-04"^^xsd:date
lp_eu:1-benzilpiperazina (BZP) (vot)"2007-11-14"^^xsd:date
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus"2005-09-26"^^xsd:date
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus"2005-09-28"^^xsd:date
lp_eu:10 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 50)"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:10 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:10 - Hääletuse parandused (vt protokoll)"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:10 - Infotund (Euroopa Komisjon)"2004-09-14"^^xsd:date
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)"2004-10-27"^^xsd:date
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)"2004-11-17"^^xsd:date
lp_eu:10 - Kliimamuutused"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:10 - Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:10.-11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused (arutelu)"2006-03-15"^^xsd:date
lp_eu:100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)"2014-04-16"^^xsd:date
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )"2015-04-15"^^xsd:date
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )"2015-04-15"^^xsd:date
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (rasprava)"2015-04-15"^^xsd:date
lp_eu:11 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 115)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:11 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:11 - Humanitaarolukord Sudaanis"2004-09-14"^^xsd:date
lp_eu:11 - Järgmise istungi päevakord"2004-11-17"^^xsd:date
lp_eu:11 - Kassettlaskemoon"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:11 - Pakendid ja pakendijäätmed"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:11 - Päevakord"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:11 - Resolutsiooni ettepaneku esitamine (kodukorra artikkel 81)"2004-10-27"^^xsd:date
lp_eu:11. märtsil 2004 Madriidis toimunud terrorismiaktides hukkunud isikute mälestamine"2005-03-10"^^xsd:date
lp_eu:12 - 2005. aasta eelarve menetlus"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:12 - Hääletustund"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:12 - Iraan"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:12 - Istungi lõpp"2004-11-17"^^xsd:date
lp_eu:12 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)"2004-10-27"^^xsd:date
lp_eu:12 - Olukord Kuubas"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:12 - Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:13 - Euroopa Keskpank (2003)"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:13 - Guantanamo"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:13 - Istungi lõpp"2004-10-27"^^xsd:date
lp_eu:13 - Järgmise istungi päevakord: vt protokolli"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:13 - Küsimuste tund (komisjon)"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:13 - Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:14 - Autosektori ümberstruktureerimine"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:14 - Hääletustund"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:14 - Istungi lõpp"2004-11-16"^^xsd:date
lp_eu:14 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:14 - Järgmise osaistungjärgu päevakord (vt protokolli)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:15 - Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:15 - Istungi lõpp"2004-10-26"^^xsd:date
lp_eu:15 - Nafta hinna tõstmise tagajärjed Euroopa majandusele, põllumajandusele ja kalandusele"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:15 - Teisipäevane istung, 21. detsember 2004: vt protokolli"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:16 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:17 - Istungi lõpp"2004-10-25"^^xsd:date
lp_eu:17 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:17 - Nõukogu poolt edastatud lepingutekstid (vt protokoll)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:18 - Järgmise osaistungjärgu kalender (vt protokoll)"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:18 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:19 - Istungjärgu vaheaeg"2004-10-28"^^xsd:date
lp_eu:19 - Kirjalikud avaldused (artikkel 116): vt protokolli"2004-11-18"^^xsd:date
lp_eu:1956. aasta Ungari revolutsiooni mälestamine (hääletus)"2006-10-26"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-001"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-002"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-003"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-004"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-005"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-006"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-007"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-008"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-009"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-010"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-011"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-012"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-013"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-014"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-015"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-016"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-017"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-018"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-019"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-020"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-021"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-022"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-023"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-024"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-025"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-026"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-027"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-028"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-029"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-030"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-031"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-032"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-033"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-034"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-035"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-036"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20-Speech-2-999"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-20_SessionDay"1999-07-20"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-001"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-002"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-003"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-004"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-005"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-006"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-007"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-008"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-009"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-010"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-011"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-012"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-013"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-014"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-015"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-016"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-017"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-018"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-019"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-020"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-021"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-022"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-023"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-024"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-025"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-026"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-027"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-028"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-029"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-030"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-031"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-032"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-033"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-034"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-035"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-036"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-037"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-038"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-039"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-040"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-041"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-042"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-043"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-044"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-045"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-046"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-047"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-048"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-049"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-050"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-051"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-052"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-053"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-054"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-055"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-056"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-057"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-058"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-059"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-060"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-061"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-062"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-063"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-064"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-065"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-066"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-067"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-068"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-069"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-070"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-071"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-072"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-073"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-074"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-075"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-076"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-077"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-078"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-079"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-080"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-081"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-082"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-083"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-084"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-085"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-086"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-087"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-088"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-089"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-090"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-091"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-092"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-093"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-094"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-095"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-096"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-097"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-098"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-099"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-100"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-101"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-102"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-103"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-104"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-105"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-106"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-107"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-108"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-109"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-110"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-111"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-112"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-113"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-114"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-115"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-116"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-117"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-118"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-119"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-120"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-121"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-122"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-123"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-124"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-125"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-126"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-127"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-128"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-129"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-130"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-131"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-132"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-133"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-992"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-993"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-994"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-996"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21-Speech-3-999"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-21_SessionDay"1999-07-21"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-001"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-002"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-003"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-004"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-005"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-006"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-007"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-008"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-009"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-010"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-011"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-012"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-013"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-014"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-015"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-016"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-017"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-018"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-019"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-020"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-021"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-022"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-023"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-024"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-025"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-026"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-027"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-028"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-029"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-030"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-031"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-032"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-033"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-034"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-035"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-036"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-037"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-038"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-039"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-040"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-041"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-042"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-043"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-044"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-045"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-046"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-047"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-048"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-049"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-050"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-051"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-052"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-053"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-054"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-055"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-056"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-057"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-058"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-059"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-060"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-061"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-062"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-063"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-064"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-065"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-066"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-067"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-068"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-069"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-070"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-071"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-072"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-073"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-074"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-075"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-076"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-077"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-078"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-079"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-080"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-081"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-082"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-083"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-997"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-998"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22-Speech-4-999"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-22_SessionDay"1999-07-22"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-001"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-002"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-003"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-004"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-005"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-006"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-007"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-008"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-009"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-010"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-011"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-012"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-013"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-014"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-015"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-016"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-017"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-018"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-019"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-020"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-021"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-022"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-023"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-024"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-025"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-026"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-027"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-028"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23-Speech-5-029"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-07-23_SessionDay"1999-07-23"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-004"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-005"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-006"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-007"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-008"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-009"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-010"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-011"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-012"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-013"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-014"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-015"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-017"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-018"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-019"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-020"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-021"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-023"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-024"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-025"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-027"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-028"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-029"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-031"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-032"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-033"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-034"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-035"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-036"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-037"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-038"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-039"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-040"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-041"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-042"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-043"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-044"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-045"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-046"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-047"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-048"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-049"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-050"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-051"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-052"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-053"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-054"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-055"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-056"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-057"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-058"1999-09-13"^^xsd:date
lp_eu:1999-09-13-Speech-1-059"1999-09-13"^^xsd:date
Skipped 535,400 rows
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal"2013-12-09"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal"2016-05-25"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultați procesul-verbal"2011-02-02"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-06-11"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-07-02"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-09-10"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-10-22"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-11-19"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-12-10"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-09-23"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-09-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-12-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-02-13"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-03-28"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultați procesul-verbal"2010-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-05-21"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): a se consulta procesul-verbal"2009-02-02"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-05-21"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-06-18"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-07-09"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-09-03"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-09-24"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-10-22"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-11-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2007-12-10"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-01-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-01-30"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-02-18"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-03-10"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-04-09"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-04-21"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-05-07"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-05-19"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-06-04"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-06-16"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-07-07"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-09-01"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-09-22"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-10-08"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-10-20"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-11-17"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-12-03"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2008-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-01-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-02-18"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-03-09"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-03-23"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-05-04"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-10-07"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-10-19"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-11-11"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-11-23"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2009-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-01-18"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-02-08"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-03-08"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-03-24"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-04-19"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-05-05"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-05-17"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-06-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-07-05"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-10-06"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-10-18"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2010-11-10"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-07-04"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-09-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-10-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2011-11-30"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-01-16"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-02-01"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-03-12"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"2012-04-17"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2010-09-06"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2010-09-20"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2010-11-22"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2010-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-02-14"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-03-07"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-03-23"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-04-04"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-05-09"^^xsd:date
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal"2011-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)"2007-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună Clean Sky (vot)"2007-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună ENIAC (vot)"2007-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)"2014-04-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună a iniţiativei privind medicamentele inovatoare (vot)"2007-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (A6-0439/2008 , Angelika Niebler) (vot)"2008-11-18"^^xsd:date
lp_eu:Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)"2011-09-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-01-18"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-02-01"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-02-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-03-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-03-29"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-04-26"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-05-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-05-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-06-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-06-21"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-06-27"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-07-12"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-09-06"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-10-25"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-11-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-11-29"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2007-12-18"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-01-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-02-21"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-03-26"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-04-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-04-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-05-08"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-05-22"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-06-05"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-06-19"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-06-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-07-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-09-04"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-09-25"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-10-09"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-10-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-11-20"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-12-04"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2008-12-18"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-01-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-02-19"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-03-12"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-03-26"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-04-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-05-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-07-16"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-09-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-10-08"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-10-22"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-11-12"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-11-26"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2009-12-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-01-21"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-02-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-02-25"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-03-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-03-25"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-04-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-04-21"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-05-06"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-05-20"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-06-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-06-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-07-08"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-09-09"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-09-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-10-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-10-21"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-11-11"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-11-25"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2010-12-16"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-02-03"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-02-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-03-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-03-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-04-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-05-12"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-06-09"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-06-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-07-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-09-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-09-29"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-10-27"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-11-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2011-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-01-19"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-02-02"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-02-16"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-03-15"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-03-29"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-04-20"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-05-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-05-24"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-06-14"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-07-05"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-09-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-10-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-10-26"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-11-22"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2012-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-02-07"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-03-14"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-04-18"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-05-23"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-06-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2013-10-10"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2014-11-13"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2016-10-06"^^xsd:date
lp_eu:Întreruperea sesiunii"2017-02-16"^^xsd:date
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE - Rusia din 18 noiembrie 2009 de la Stockholm (dezbatere)"2009-11-11"^^xsd:date
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)"2007-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Întărirea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană - un plan de acțiune al UE în domeniul CBRN (A7-0349/2010 , Ana Gomes) (vot)"2010-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (A6-0455/2008 , Ljudmila Novak) (vot)"2008-12-18"^^xsd:date
lp_eu:Învățarea în primii ani de viață (A7-0099/2011 , Mary Honeyball) (vot)"2011-05-12"^^xsd:date
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonia"2011-04-06"^^xsd:date
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (B7-0236/2011 ) (vot)"2011-04-07"^^xsd:date
lp_eu:Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015 )"2015-10-08"^^xsd:date
lp_eu:Õhureostust käsitlevad strateegiad"2005-07-04"^^xsd:date
lp_eu:Õhusaastet käsitlev temaatiline strateegia (hääletus)"2006-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Õhutranspordialased suhted Venemaa ja Hiinaga (hääletus)"2006-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (arutelu)"2006-07-06"^^xsd:date
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (hääletus)"2006-07-06"^^xsd:date
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnale"2005-05-09"^^xsd:date
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnale"2005-05-10"^^xsd:date
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (arutelu)"2006-02-15"^^xsd:date
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (hääletus)"2006-02-16"^^xsd:date
lp_eu:Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (hääletus)"2006-05-16"^^xsd:date
lp_eu:Õiguslooja ees õigusloomega seotud ettepanekute läbivaatamise tulemused"2005-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (arutelu)"2006-05-15"^^xsd:date
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (hääletus)"2006-05-16"^^xsd:date
lp_eu:Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks"2005-11-15"^^xsd:date
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele"2005-04-12"^^xsd:date
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele"2005-04-13"^^xsd:date
lp_eu:Ødelæggelse af kulturarven i Hebron"2002-12-19"^^xsd:date
lp_eu:Økonomi"2002-05-14"^^xsd:date
lp_eu:Økonomi (fortsat)"2002-05-14"^^xsd:date
lp_eu:Økonomi / Beskæftigelse"2004-04-22"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk og Socialt Verdensforum (Davos, Porto Alegre)"2003-02-10"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk og social samhørighed"2001-01-31"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk og social samhørighed"2002-02-06"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk og social samhørighed"2004-04-20"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk og social udvikling i Tyrkiet"2000-09-05"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk partnerskab med AVS"2002-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk politik for 2003-2005"2003-05-15"^^xsd:date
lp_eu:Økonomisk politik og beskæftigelsespolitik"2002-12-04"^^xsd:date
lp_eu:Økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og offentlige virksomheder"2000-05-17"^^xsd:date
lp_eu:Økonomiske og finansielle retningslinjer"2004-02-25"^^xsd:date
lp_eu:Økonomiske udsigter foråret 2003; retningslinjer for beskæftigelsen"2003-04-08"^^xsd:date
lp_eu:Økopointordning for kroatisk transittrafik gennem Østrig"2003-05-14"^^xsd:date
lp_eu:Økopointsystem for lastbiler i transit gennem Østrig"2001-09-04"^^xsd:date
lp_eu:Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig"2003-02-11"^^xsd:date
lp_eu:Østtimor"1999-11-18"^^xsd:date
lp_eu:ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik muutmine (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO - EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta"2005-07-06"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (CDHNU, Genf) (arutelu)"2006-03-15"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO kliimamuutuse raamkonventsioon"2005-01-10"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO reform"2005-06-08"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO reform"2005-06-09"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgid"2005-09-28"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgid"2005-09-29"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitil"2006-12-14"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitil (hääletus)"2006-12-14"^^xsd:date
lp_eu:ÜRO: M2- või M3-kategooria sõidukite tunnustamine seoses nimetatud sõidukite üldise konstruktsiooniga (hääletus)"2006-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2004-05-04"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2004-11-15"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2004-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2004-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2005-01-10"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2005-01-27"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2005-02-21"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2005-03-07"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel"2005-04-11"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud (Kodukorra artikkel 144)"2006-10-11"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-04-27"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-05-09"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-05-25"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-06-22"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-07-04"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-09-05"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-10-12"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-11-30"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2005-12-12"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-01-16"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-02-01"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-02-13"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-03-13"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-03-22"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-04-03"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-04-26"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-05-15"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-05-31"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-06-12"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-07-03"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-09-04"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-09-25"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-10-23"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-11-13"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-11-29"^^xsd:date
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel"2006-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse abi kasutamine"2005-04-28"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (arutelu)"2006-03-13"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)"2006-03-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole (hääletus)"2006-10-12"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitse"2005-06-23"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus"2005-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (arutelu)"2006-07-03"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (hääletus)"2006-07-04"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kalanduskontrolli agentuur"2005-02-22"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (arutelu)"2006-10-23"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (hääletus)"2006-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitsealase tegevusprogrammi pikendamine"2004-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse kriteeriumid teatavate loomahaiguste likvideerimiseks ja kontrolliks (kodifitseeritud versioon) (hääletus)"2006-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsents"2005-03-07"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsents"2005-03-08"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lennujuhiluba (hääletus)"2006-02-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programm (hääletus)"2006-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine - õhutranspordialased suhted Venemaa Föderatsiooni ja Hiinaga"2006-01-17"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimisele"2005-10-25"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimisele"2005-10-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika I - Merekeskkonna temaatiline strateegia (arutelu)"2006-11-13"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse mitmeaastane tegevuskava digitaalse infosisu juurdepääsetavuse suurendamiseks Euroopas"2005-01-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse osalemine Euroopa Audiovisuaalvaldkonna Vaatluskeskuses (A6-0010/2009 , Ivo Belet) (hääletus)"2009-02-19"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse patent"2005-06-08"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas"2005-10-25"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas"2005-10-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele (hääletus)"2005-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele - Ühenduse sanktsioonid kalandussektoris"2005-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse raudteed"2005-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse raudteede areng"2005-09-28"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)"2005-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)"2005-06-07"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse sordiameti juhataja ametiaeg (hääletus)"2005-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)"2007-07-11"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale (hääletus)"2006-11-30"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tarbijakaitsepoliitika tegevusprogramm (2007-2013) (hääletus)"2006-12-12"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu jätkamine)"2006-03-16"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu)"2006-03-16"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (hääletus)"2006-03-23"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (arutelu)"2006-03-16"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (hääletus)"2006-03-16"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik (hääletus)"2006-12-12"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik – Tolliprogramm 2013 (arutelu)"2006-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (hääletus)"2006-04-27"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu jätkamine)"2006-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu)"2006-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (hääletus)"2006-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (arutelu)"2006-10-23"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (hääletus)"2006-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavus"2005-06-23"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavus"2005-09-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003 2004) – Parem õigusloome 2004: subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine – Siseturgu käsitlevate kehtivate õigusaktide rakendamine tagajärjed ja mõju – Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (arutelu)"2006-04-04"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003, 2004) (hääletus)"2006-05-16"^^xsd:date
lp_eu:Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus"2005-06-07"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (arutelu)"2006-06-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (hääletus)"2006-06-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühine käibemaksusüsteem"2005-05-10"^^xsd:date
lp_eu:Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)"2009-01-12"^^xsd:date
lp_eu:Ühine sisserände poliitika (hääletus)"2006-09-28"^^xsd:date
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (2003)"2005-04-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004 (hääletus)"2006-02-02"^^xsd:date
lp_eu:Ühinemised siseturul (arutelu)"2006-03-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (hääletus)"2006-07-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika lihtsustamine ja täiustamine (2006-2008) (hääletus)"2006-09-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõigus"2005-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõigus (hääletus)"2005-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika teatud juurdepääsupiirangute läbivaatamine (Shetlandi keeluala ja atlandi merilesta keeluala) (hääletus)"2006-02-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühise kalanduspoliitikaga seotud uuringute ja katseprojektide rahastamine"2005-05-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osas"2005-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osas - Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigis - Töömahukatele teenustele kohaldatav käibemaks"2005-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseerimine"2005-05-25"^^xsd:date
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseerimine"2005-05-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (hääletus)"2006-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Ühise välispoliitika tulevikuväljavaated 2006. aastaks – ühine välis- ja julgeolekupoliitika – 2004"2006-02-01"^^xsd:date
lp_eu:Ühisettevõtte Galileo põhikirja muutmine (hääletus)"2006-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Ühisraha kasutuselevõtt Sloveenias 1. jaanuaril 2007 (hääletus)"2006-06-15"^^xsd:date
lp_eu:Ühtekuuluvusfond"2005-07-06"^^xsd:date
lp_eu:Ühtekuuluvusfondi asutamine (hääletus)"2006-07-04"^^xsd:date
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (arutelu)"2006-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (hääletus)"2006-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) (hääletus)"2006-11-30"^^xsd:date
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alal"2005-10-24"^^xsd:date
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alal"2005-10-25"^^xsd:date
lp_eu:Ühtse turu läbivaatamine (arutelu)"2007-09-04"^^xsd:date
lp_eu:Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigis"2005-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006 (kõik jaod) (hääletus)"2005-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006, nõukogu parandustega (kõik jaod) - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine - Paranduseelarve projekt nr 8/2005"2005-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Üldeelarve projekt 2007( III jagu) (hääletus)"2006-10-26"^^xsd:date
lp_eu:Üldise majanduspoliitika üldsuunised"2005-05-26"^^xsd:date
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava"2005-03-08"^^xsd:date
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava"2005-03-09"^^xsd:date
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava (järg)"2005-03-08"^^xsd:date
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitamine"2005-12-13"^^xsd:date
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitamine (hääletus)"2005-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamisega kuritegude, sealhulgas terrorismi vastase võitluse eesmärgil"2005-09-27"^^xsd:date
lp_eu:Üle-euroopalise transpordivõrgustiku rahastamine (TEN-T)"2005-05-10"^^xsd:date
lp_eu:Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus"2005-11-15"^^xsd:date
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised"2005-06-06"^^xsd:date
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised"2005-06-07"^^xsd:date
lp_eu:Ülemaailmne AIDSi päev"2004-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Ülemaailmne gripipandeemia oht"2005-04-12"^^xsd:date
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (arutelu)"2006-04-05"^^xsd:date
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (hääletus)"2006-04-06"^^xsd:date
lp_eu:Ülemaailmne üleskutse vaesusevastasele võitlusele: vaesuse minevikuks muutmine"2005-07-06"^^xsd:date
lp_eu:Üleminek analoogringhäälingult digitaalringhäälingule: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks (hääletus)"2006-04-27"^^xsd:date
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingule"2005-11-14"^^xsd:date
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingule"2005-11-16"^^xsd:date
lp_eu:Ülemäärane eelarvepuudujääk"2005-06-09"^^xsd:date
lp_eu:Ülemäärast eelarvepuudujääki puudutavate statistiliste andmete kvaliteet"2005-06-23"^^xsd:date
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (arutelu)"2006-06-12"^^xsd:date
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (hääletus)"2006-06-13"^^xsd:date
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)"2006-03-14"^^xsd:date
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (hääletus)"2006-03-15"^^xsd:date
lp_eu:Čas glasovanja"2005-10-26"^^xsd:date
lp_eu:Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik"2006-03-16"^^xsd:date
lp_eu:Čistejši zrak za Evropo (glasovanje)"2006-09-26"^^xsd:date
lp_eu:Şcoli mai bune: un program de cooperare europeană (A6-0124/2009 , Pál Schmitt) (vot)"2009-04-02"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă"2010-05-06"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă"2012-06-13"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă"2013-04-17"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă"2013-06-12"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural"2008-06-18"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - A douăzecea aniversare a schimbării democraţiei în Europa centrală şi orientală"2009-11-11"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Autoritatea Palestiniană"2009-02-04"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Bulgaria"2007-02-01"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Costa Rica"2008-09-03"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Dalaï Lama"2008-12-04"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Estonia"2008-03-11"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Franţa"2007-11-13"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - India"2007-04-25"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Ingrid Betancourt"2008-10-08"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordania"2007-12-12"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordania"2012-04-18"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Israel"2013-03-12"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Italia"2007-02-14"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Marele Muftiu din Siria"2008-01-15"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Patriarhul ecumenic Bartolomeu I"2008-09-24"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Portugalia"2007-09-04"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor"2008-10-22"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Republica Cehă"2009-02-19"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sacks"2008-11-19"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenia"2008-04-23"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenia"2013-06-11"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sărbătorirea celei de-a cincizecea aniversări a Parlamentului European"2008-03-12"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă - Timorul de Est"2010-10-06"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă : Primirea deputaţilor bulgari şi români"2007-01-15"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă şi dezbatere - A ZECEA ANIVERSARE A MONEDEI EURO"2009-01-13"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă – Letonia"2009-01-13"^^xsd:date
lp_eu:Şedinţă solemnă – România"2007-01-31"^^xsd:date
lp_eu:Širenje antisemitizma, islamofobije i nasilnog ekstremizma u EU-u (rasprava)"2015-03-11"^^xsd:date
lp_eu:Šri Lanka OSP+ (rasprava)"2017-05-31"^^xsd:date
lp_eu:Što je ocjena AAA u području socijalne politike? (rasprava)"2016-03-08"^^xsd:date
lp_eu:Šveitsiga sõlmitud isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll"2005-04-28"^^xsd:date
lp_eu:Ţări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (dezbatere)"2010-10-06"^^xsd:date
lp_eu:Željeznička infrastruktura i javne usluge u dunavskoj i jadranskoj makroregiji (rasprava)"2016-02-04"^^xsd:date
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)"2017-04-04"^^xsd:date
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (glasovanje)"2017-04-04"^^xsd:date
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (kratka prezentacija)"2017-04-03"^^xsd:date
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)"2013-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (glasovanje)"2013-12-11"^^xsd:date
lp_eu:Žene u upravnim odborima poduzeća (rasprava)"2015-01-13"^^xsd:date
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)"2015-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (glasovanje)"2015-12-15"^^xsd:date
lp_eu:Žig EU-a - Zakoni država članica koji se odnose na žigove (rasprava)"2015-12-14"^^xsd:date
lp_eu:Žig Europske unije (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)"2017-04-27"^^xsd:date
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)"2014-02-25"^^xsd:date
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)"2014-02-25"^^xsd:date
lp_eu:Živa (A8-0313/2016 - Stefan Eck)"2017-03-14"^^xsd:date
lp_eu:Živa (rasprava)"2017-03-13"^^xsd:date
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)"2016-01-20"^^xsd:date
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)"2016-01-20"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - A 20-a aniversare a reunificării Germaniei"2010-10-07"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Alocuțiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizației Națiunilor Unite"2010-10-19"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Bulgaria"2016-06-08"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Discurs la jumătatea mandatului susținut de Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European"2010-10-20"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Georgia"2010-11-23"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Haiti"2012-11-20"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Mali"2010-09-07"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Tunisia"2016-12-01"^^xsd:date
lp_eu:Ședință solemnă - Ungaria"2011-03-09"^^xsd:date
lp_eu:Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (A7-0256/2010 , Tanja Fajon) (vot)"2010-10-07"^^xsd:date
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0169/2011 ) (vot)"2011-03-10"^^xsd:date
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (dezbatere)"2011-03-09"^^xsd:date
lp_eu:„Dis”criminarea şi excluderea socială a copiilor „dis”(declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal"2007-10-10"^^xsd:date
lp_eu:„IASCF: Revizuirea Constituţiei - responsabilitate publică şi alcătuirea IASB - propuneri de schimbare” Dezbatere 24 septembrie 2008 (vot)"2008-10-09"^^xsd:date
lp_eu:„IASCF: revizuirea statutului – responsabilitatea publică și conținutul propunerilor de modificare formulate de IASB” (vot)"2008-09-25"^^xsd:date
lp_eu:„O mai bună legiferare” în Uniunea Europeană - O mai bună legiferare 2005: aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii – al 13-lea raport anual - Strategie de simplificare a cadrului de reglementare - Implicaţiile instituţionale şi juridice ale utilizării instrumentelor legislative neobligatorii (dezbatere)"2007-09-03"^^xsd:date
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)"2016-01-19"^^xsd:date
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (glasovanje)"2016-01-19"^^xsd:date
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (rasprava)"2016-01-19"^^xsd:date
lp_eu:„Societăţi producătoare de anuare” înşelătoare (de exemplu „European City Guides”) (dezbatere)"2008-05-20"^^xsd:date
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vot)"2011-05-12"^^xsd:date
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională - Învățarea în primii ani de viață - Dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale UE - Valorificarea potențialului industriilor culturale și creative - Sarajevo, „Capitală europeană a culturii 2014” (dezbatere)"2011-05-12"^^xsd:date
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal"2009-11-25"^^xsd:date
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (vot)"2009-11-25"^^xsd:date
lp_eu:− Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal"2009-02-04"^^xsd:date
lp_eu:− „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (dezbatere)"2009-02-04"^^xsd:date