Table for the 379,330 triples in graph http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

SubjectPredicateObject
lp_eu:"Clean Energy for All" package (debate)dcterms:Title"Pachetul privind energia curată pentru toți (dezbatere)"@ro
lp_eu:"Food for Free" programme (debate)dcterms:Title"Programul „Alimente gratuite” (dezbatere)"@ro
lp_eu:'Dys'crimination and social exclusion affecting children with 'dys'abilities (written declaration): see Minutesdcterms:Title"„Dis”criminarea şi excluderea socială a copiilor „dis”(declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:'IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change' (debate)dcterms:Title"IASCF - revizuirea statutului - responsabilitatea publică şi conţinul propunerilor de modificare formulate de IASB (dezbatere)"@ro
lp_eu:'One carry-on bag' rule imposed by certain airlines (debate)dcterms:Title"Regula bagajului de mână unic impusă de anumite linii aeriene (dezbatere)"@ro
lp_eu:(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistics on aquaculture (vote)dcterms:Title"(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistici în domeniul acvaculturii (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) EU Market access for European Companies (vote)dcterms:Title"(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) Strategia UE de ameliorare a accesului pe pieţele externe pentru întreprinderile europene (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (vote)dcterms:Title"(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) The European research area: new perspectives (vote)dcterms:Title"(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Claudio Fava (vote)dcterms:Title"(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (vote)dcterms:Title"(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) on protection of the Communities’ financial interests – Fight against fraud – Annual reports 2005 and 2006 (vote)dcterms:Title"(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparency in financial matters (vote)dcterms:Title"(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparenţa financiară (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Community Customs Code (vote)dcterms:Title"(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Codul Vamal Comunitar (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (vote)dcterms:Title"(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Treaty of Lisbon (vote)dcterms:Title"(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Tratatul de la Lisabona (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) The factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (vote)dcterms:Title"(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Suppression of radio interference produced by agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Excise duty applied to manufactured tobacco (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) 4th report on economic and social cohesion (vote)dcterms:Title"(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) Al patrulea raport privind coeziunea (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0024/2008 , Françoise Castex) The demographic future of Europe (vote)dcterms:Title"(A6-0024/2008 , Françoise Castex) Viitorul demografic al Europei (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the EC and Israel to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)dcterms:Title"(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the EC and Egypt to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)dcterms:Title"(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Territorial Agenda and the Leipzig Charter (vote)dcterms:Title"(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Monitorizarea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - Spre un program european de acţiune pentru dezvoltare spaţială şi coeziunea teritorială (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (vote)dcterms:Title"(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Export and import of dangerous chemicals (vote)dcterms:Title"(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Exportul şi importul de produse chimice periculoase (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vote)dcterms:Title"(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitoring the application of Community law (vote)dcterms:Title"(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Population and housing censuses (vote)dcterms:Title"(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Tax treatment of losses in cross-border situations (vote)dcterms:Title"(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Application of the law on customs and agricultural matters (vote)dcterms:Title"(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State (vote)dcterms:Title"(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Common framework for the marketing of products (vote)dcterms:Title"(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Cadru comun pentru comercializarea produselor (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0491/2007 , André Brie) Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products (vote)dcterms:Title"(A6-0491/2007 , André Brie) Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory Framework (vote)dcterms:Title"(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) Reduction in unwanted by-catches and elimination of discards in European fisheries (vote)dcterms:Title"(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de pescuit din Europa (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Airport charges (vote)dcterms:Title"(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Taxele de aeroport (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0502/2007 , Doris Pack) Adult learning: It is never too late to learn (vote)dcterms:Title"(A6-0502/2007 , Doris Pack) Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) An EU Strategy for Central Asia (vote)dcterms:Title"(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Consumer credit (vote)dcterms:Title"(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Credit pentru consumatori (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Accomplishment of the internal market in Community postal services (vote)dcterms:Title"(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Amendment of Directive 95/50/EC (implementing powers conferred on the Commission) (vote)dcterms:Title"(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperation between the special intervention units of the Member States (vote)dcterms:Title"(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Commission measures in 2008-2013 to make use of CAP remote-sensing applications (vote)dcterms:Title"(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Control of persons at external borders based on unilateral recognition by the Member States of certain residence permits issued by Switzerland and Liechtenstein (vote)dcterms:Title"(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) A Black Sea Regional Policy Approach (vote)dcterms:Title"(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) O nouă abordare a politicii regionale pentru zona Mării Negre (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Control of persons at external borders (vote)dcterms:Title"(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) EC/Switzerland Agreement on the MEDIA 2007 programme (vote)dcterms:Title"(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Abolition of discrimination in transport rates and conditions (vote)dcterms:Title"(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Multiannual framework for the Fundamental Rights Agency for 2007-2012 (vote)dcterms:Title"(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community (vote)dcterms:Title"(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) A more effective EU policy for the South Caucasus (vote)dcterms:Title"(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) O politică a UE mai eficientă pentru Caucazul de Sud: de la promisiuni la acţiune (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Partnerships in the framework of the stabilisation and association process (vote)dcterms:Title"(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Community strategy on health and safety at work 2007-2012 (vote)dcterms:Title"(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) The role of women in industry (vote)dcterms:Title"(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) Rolul femeilor în industrie (vot)"@ro
lp_eu:(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Towards an EU strategy on the rights of the child (vote)dcterms:Title"(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Strategie a UE privind drepturile copilului (vot)"@ro
lp_eu:(The sitting closed at 22.30)dcterms:Title"Ridicarea şedinţei"@ro
lp_eu:1 December 2007: World AIDS Day (debate)dcterms:Title"1 decembrie, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)"@ro
lp_eu:1 July 2008, 40 years of Customs Uniondcterms:Title"1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală"@ro
lp_eu:1-benzylpiperazine (BZP) (vote)dcterms:Title"1-benzilpiperazina (BZP) (vot)"@ro
lp_eu:100 years on from the First World War: lessons to learn and future of Europe (debate)dcterms:Title"100 de ani de la Primul Război Mondial: lecții de învățat și viitorul Europei (dezbatere)"@ro
lp_eu:100th anniversary of International Women’s Daydcterms:Title"Centenarul Zilei Internaționale a Femeii"@ro
lp_eu:10th Anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) (vote)dcterms:Title"A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (vot)"@ro
lp_eu:10th anniversary of 11 September 2001dcterms:Title"A zecea comemorare a zilei de 11 septembrie 2001"@ro
lp_eu:10th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (B7-0624/2010 ) (vote)dcterms:Title"Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (B7-0624/2010 ) (vot)"@ro
lp_eu:10th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (debate)dcterms:Title"Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (dezbatere"@ro
lp_eu:16th session of the United Nations Human Rights Council (Geneva, 28 February - 25 March 2011) (B7-0158/2011 ) (vote)dcterms:Title"A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (B7-0158/2011 ) (vot)"@ro
lp_eu:16th session of the United Nations Human Rights Council (Geneva, 28 February - 25 March 2011) (debate)dcterms:Title"A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (dezbatere)"@ro
lp_eu:18th birthday Interrail pass for Europe (debate)dcterms:Title"O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (dezbatere)"@ro
lp_eu:18th report on better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (vote)dcterms:Title"Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (vot)"@ro
lp_eu:18th report on better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) (debate)dcterms:Title"Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere)"@ro
lp_eu:19th session of the UN Human Rights Council (B7-0071/2012 ) (vote)dcterms:Title"Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (B7-0071/2012 ) (vot)"@ro
lp_eu:19th session of the UN Human Rights Council (debate)dcterms:Title"Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)"@ro
lp_eu:2006 Annual report of the EIB (A6-0079/2008 , Jean-Pierre Audy) (vote)dcterms:Title"Raportul anual al BEI (2006) (A6-0079/2008 , Jean-Pierre Audy) (vot)"@ro
lp_eu:2006 Annual report of the EIB (debate)dcterms:Title"Raportul anual al BEI (2006) (dezbatere)"@ro
lp_eu:2006 Annual report on the CFSP (A6-0189/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) (vote)dcterms:Title"Raport anual 2006 privind PESC (A6-0189/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) (vot)"@ro
lp_eu:2006 Annual report on the CFSP - Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (continuation of debate)dcterms:Title"Raport anual 2006 privind PESC - Strategia Europeană de Securitate şi PESA (continuarea dezbaterii)"@ro
lp_eu:2006 Annual report on the CFSP - Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (continuation of debate)dcterms:Title"Raport anual 2006 privind PESC - Strategia Europeană de Securitate şi PESA (continuarea dezbaterii)"@ro
lp_eu:2006 Annual report on the CFSP - Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (debate)dcterms:Title"Raport anual 2006 privind PESC - Strategia Europeană de Securitate şi PESA (dezbatere)"@ro
lp_eu:2006 Progress Report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (debate)dcterms:Title"Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (dezbatere)"@ro
lp_eu:2006 Progress Report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (vote)dcterms:Title"Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge (debate)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006 (dezbatere)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section I - European Parliament (A6-0091/2008 , José Javier Pomés Ruiz) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea I – Parlamentul European (A6-0091/2008 , José Javier Pomés Ruiz) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section II - Council (A6-0096/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea II – Consiliul (A6-0096/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section III - Commission (A6-0109/2008 , Dan Jørgensen) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea III – Comisia (A6-0109/2008 , Dan Jørgensen) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section IV - Court of Justice (A6-0097/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea IV – Curtea de Justiţie (A6-0097/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (A6-0094/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A6-0094/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section V - Court of Auditors (A6-0093/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea V – Curtea de Conturi (A6-0093/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section VI - European Economic and Social Committee (A6-0098/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social Europea (A6-0098/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section VII - Committee of the Regions (A6-0095/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (A6-0095/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: EU general budget, section VIII - European Ombudsman (A6-0092/2008 , Nils Lundgren) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: bugetul general al UE, Secţiunea VIII – Ombudsmanul European (A6-0092/2008 , Nils Lundgren) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: Eurojust (A6-0129/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Eurojust (A6-0129/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Agency for Reconstruction (A6-0112/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (A6-0112/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Agency for Safety and Health at Work (A6-0128/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (A6-0128/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (A6-0126/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (A6-0126/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Aviation Safety Agency (A6-0118/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (A6-0118/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (A6-0117/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Centrul european de prevenire şi control al bolilor (A6-0117/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (A6-0110/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (A6-0110/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Environment Agency (A6-0122/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană de Mediu (A6-0122/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Food Safety Authority (A6-0120/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (A6-0120/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (A6-0111/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (A6-0111/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European GNSS Supervisory Authority (A6-0127/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2006: Autoritatea europeană de supraveghere a GNSS (A6-0127/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Maritime Safety Agency (A6-0115/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (A6-0115/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Medicines Agency (A6-0125/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Medicamente (A6-0125/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (A6-0116/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (A6-0116/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Network and Information Security Agency (A6-0119/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (A6-0119/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Police College (A6-0121/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Colegiul European de Poliţie (A6-0121/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Railway Agency (A6-0123/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (A6-0123/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Training Foundation (A6-0114/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Fundaţia Europeană de Formare (A6-0114/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (formerly European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (A6-0113/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A6-0113/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (A6-0106/2008 , Christofer Fjellner) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2006: al 6-lea, al 7-lea, al 8-lea şi al 9-lea Fond European de Dezvoltare (A6-0106/2008 , Christofer Fjellner) (vot)"@ro
lp_eu:2006 discharge: Translation Centre for the bodies of the European Union (A6-0124/2008 , Hans-Peter Martin) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiunea 2006: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A6-0124/2008 , Hans-Peter Martin) (vot)"@ro
lp_eu:2007 Sakharov Prize (announcement of winner)dcterms:Title"Prix Saharov 2007 (anunţarea laureatului)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Commission (A6-0168/2009 , Jean-Pierre Audy)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Comisia (A6-0168/2009 , Jean-Pierre Audy)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Committee of the Regions (A6-0153/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor (A6-0153/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Community Fisheries Control Agency (A6-0179/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (A6-0179/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Court of Auditors (A6-0152/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi (A6-0152/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Court of Justice (A6-0151/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie (A6-0151/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: EU general budget - Council (A6-0150/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (A6-0150/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: EU general budget - Council (A7-0047/2009 , Søren Bo Søndergaard) (vote)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Consiliul (A7-0047/2009 , Søren Bo Søndergaard) (vot)"@ro
lp_eu:2007 discharge: EU general budget - Council (debate)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (dezbatere)"@ro
lp_eu:2007 discharge: EU general budget - Council (debate)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Consiliul (dezbatere)"@ro
lp_eu:2007 discharge: EUROJUST (A6-0161/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust (A6-0161/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Economic and Social Committee (A6-0155/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social (A6-0155/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Agency for Reconstruction (A6-0169/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (A6-0169/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Agency for Safety and Health at Work (A6-0174/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (A6-0174/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Aviation Safety Agency (A6-0163/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (A6-0163/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (A6-0170/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (A6-0170/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A6-0177/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP (A6-0177/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Data Protection Supervisor (A6-0154/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A6-0154/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Environment Agency (A6-0171/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu (A6-0171/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Food Safety Authority (A6-0172/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcare de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (A6-0172/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (A6-0173/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (A6-0173/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European GNSS Supervisory Authority (A6-0164/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (A6-0164/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Maritime Safety Agency (A6-0167/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (A6-0167/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Medicines Agency (A6-0162/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente (A6-0162/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (A6-0175/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (A6-0175/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Network and Information Security Agency (ENISA) (A6-0158/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) (A6-0158/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Ombudsman (A6-0156/2009 , Søren Bo Søndergaard)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul (A6-0156/2009 , Søren Bo Søndergaard)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Parliament (A6-0184/2009 , Paulo Casaca)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European (A6-0184/2009 , Paulo Casaca)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Police College (A6-0160/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (A6-0160/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Railway Agency (A6-0165/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (A6-0165/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: European Training Foundation (A6-0157/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare (A6-0157/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: FRONTEX (A6-0166/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A6-0166/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Fundamental Rights Agency (A6-0176/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A6-0176/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (A6-0159/2009 , Bogusław Liberadzki)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED) (A6-0159/2009 , Bogusław Liberadzki)"@ro
lp_eu:2007 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (A6-0178/2009 , Christofer Fjellner)dcterms:Title"Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A6-0178/2009 , Christofer Fjellner)"@ro
lp_eu:2007 progress report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (A6-0059/2008 , Erik Meijer) (vote)dcterms:Title"Raportul de progrese pentru anul 2007 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (A6-0059/2008 , Erik Meijer) (vot)"@ro
lp_eu:2007 progress report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (A6-0059/2008 , Erik Meijer) (vote)dcterms:Title"Raportul de progrese pentru anul 2007 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (A6-0059/2008 , Erik Meijer) (vot)"@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:translated text"Señorías, con alegría y emoción recibimos hoy a los nuevos cincuenta y tres colegas búlgaros y rumanos. En nombre de todos les doy nuestra más cordial bienvenida y les deseo mucho éxito en su primer mandato como diputados europeos. Nos aportan ustedes una visión más próxima a vecinos más cercanos. Estoy seguro de que ustedes, ciudadanos de dos países que comparten frontera con los Balcanes Occidentales, aportarán un pilar decisivo al edificio europeo que estamos construyendo. Con Rumanía, ya son cuatro los países de la Unión Europea que tienen frontera común con Ucrania, y uno con Moldavia, con lo que la Política Europea de Vecindad debe ser reforzada. Con Bulgaria, ya son dos los países que tienen frontera con Turquía y, también en este caso, estoy seguro de que la experiencia búlgara nos será sumamente útil. Sus países y sus poblaciones han hecho un esfuerzo enorme para adherirse a la Unión Europea; un esfuerzo del que posiblemente no somos bastante conscientes, pero lo han hecho, y aún les queda mucho por hacer. Como ustedes bien saben, en noviembre del año pasado el Parlamento Europeo instó a sus Gobiernos a mantener sin pausa el ritmo de las reformas. Creemos que las pueden hacer mejor desde dentro que desde fuera, y su seguimiento lo haremos todos juntos. Para todos nosotros hoy empieza un trabajo intenso de conocimiento mutuo. Las antiguas Tracias y Dacias, partes de Europa cuando Europa todavía no se llamaba así, se han unido de nuevo a la familia común. Han vuelto a la Europa que siempre fue suya. Su regreso será tan enriquecedor como el que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004. Tenemos grandes desafíos a los que hacer frente, y estoy seguro de que trabajaremos juntos para hacerlo. Sean pues bienvenidos. Y ahora les invito a escuchar el himno de la Unión Europea. Es un placer para mí saludar a los Presidentes de los Parlamentos nacionales de Rumanía y Bulgaria, que se encuentran entre nosotros en la Tribuna ... Sr. OLTEANU, Presidente de la Cámara de Diputados rumana, Sr. VACAROIU, Presidente del Senado de Rumanía, y Sr. PIRINSKI, Presidente de la Asamblea Nacional búlgara, sean ustedes también bienvenidos al Parlamento Europeo. Ahora somos un gran colectivo formado por setecientos ochenta y cinco diputados, provinentes de veintisiete países y estructurados en torno a -no se asusten- ciento setenta y siete partidos políticos. Dentro de algunos meses, los ciudadanos rumanos y búlgaros acudirán a las urnas para elegir a sus representantes europeos. Desde ahora les ofrezco toda la ayuda de nuestra Institución para que tengan clara conciencia de la importancia de su participación en las primeras elecciones europeas que tendrán lugar en estos países. He podido comprobar recientemente hasta qué punto es grande el entusiasmo europeísta de rumanos y búlgaros. Lo vi en las ceremonias oficiales celebradas en Bucarest el 31 de diciembre de 2006 y en Sofía el 1 de enero de 2007. Ha sido sin duda uno de los momentos más destacados, en lo personal y en lo político, de mi mandato -diría incluso que ha sido un momento reconfortante ante el euroescepticismo que aflora en otras capitales. He podido ver cómo rumanos y búlgaros están orgullosos de ser ahora ciudadanos europeos. Todo lo que a ellos les concierne nos afecta a nosotros hoy mucho más que ayer. El caso de las enfermeras búlgaras condenadas a muerte en Libia es ahora un asunto europeo. La Unión tiene que manifestarse incansablemente en favor de esas ciudadanas europeas, y aprovecho la ocasión que hoy se me ofrece para hacer un nuevo llamamiento al Gobierno libio en su favor, sin olvidar tampoco al médico palestino que también está condenado. Queridos colegas de Rumanía y Bulgaria, traen ustedes consigo su historia, su cultura, su fe en Europa. Abren una nueva ventana marítima -la del Mar Negro-, cuya importancia estratégica todos conocemos en estos momentos. Por allí transitan buena parte de nuestros recursos energéticos. Estamos en pleno debate sobre política energética y, sin duda, la posición de sus dos países reforzará considerablemente el peso de Europa en la escena internacional."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"(Grandes aplausos)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"(La Cámara, puesta en pie, aplaude a los nuevos diputados)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"(La Cámara, puesta en pie, escucha el himno europeo)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-006lpv:translated text"Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el lunes 18 de diciembre de 2006."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-006lpv:unclassifiedMetadata"(Se abre la sesión a las 18.20 horas)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-006lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-009lpv:translated text"Antes de empezar con el orden del día, debo recordarles, con emoción, que, como saben, la organización terrorista ETA ha roto el alto el fuego que había declarado en marzo del año pasado, cometiendo un bárbaro atentado en el aeropuerto de Madrid que ha causado la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, quienes, como inmigrantes, habían encontrado su lugar en la sociedad española y, desde él, apoyaban a sus familias, residentes en Ecuador. Con este atentado, ETA ha roto el proceso iniciado por el Gobierno español, sobre el que este Pleno debatió en el mes de octubre del año pasado. Quiero expresar, en nombre del Parlamento Europeo, nuestras más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a los familiares y amigos de las dos personas asesinadas y al conjunto de la sociedad española y ecuatoriana. También quiero reiterar aquí, con toda solemnidad y firmeza, la condena que ya realicé después de este salvaje acto terrorista, y quiero recordar y afirmar que, en democracia, el diálogo es radicalmente incompatible con la violencia y que la paz la convivencia en libertad y el respeto de los derechos humanos son innegociables. También quiero reiterar nuestro apoyo a todas las instituciones democráticas españolas en su lucha contra el terrorismo etarra y expresar la esperanza de todos los demócratas europeos de que los españoles conseguirán más pronto que tarde el fin de la violencia en toda España. Les voy a pedir un minuto de silencio por Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"(La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-014lpv:translated text"Les informo de la creación de un nuevo grupo político en el Parlamento Europeo, denominado "Identidad, Tradición y Soberanía". Este Grupo está compuesto por veinte miembros, de más de una quinta parte de los Estados miembros y cumple, por tanto, las condiciones previstas en el Reglamento. La composición de este Grupo se publicará en el Acta de la presente sesión."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-014lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-015lpv:translated text"Herr Präsident! Ich beziehe mich auf Artikel 29 der Geschäftsordnung unseres Hauses. Dieser Artikel sieht vor, dass die Bildung von politischen parlamentarischen Fraktionen zur Grundvoraussetzung hat, dass es eine übereinstimmende politische Auffassung der Mitglieder dieser Fraktion gibt. Ich gehe davon aus, dass das Interview, das die Abgeordnete Mussolini am 8. Januar der Nachrichtenagentur APA gegeben hat – zumindest ist es von der APA veröffentlicht worden –, nicht mit Artikel 29 der Geschäftsordnung in Übereinstimmung zu bringen ist. Frau Mussolini hat in diesem Interview gesagt, dass es sich bei der künftig zu bildenden Fraktion eher um eine technische als um eine politische Fraktion handelt. Dabei bezog sie sich darauf, dass die politische Programmatik dieser Fraktion in weiten Teilen nicht mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Damit ist Artikel 29 unserer Geschäftsordnung nicht erfüllt, denn technische Fraktionen – das wissen wir aus der Vergangenheit dieses Hauses – sind unzulässig. Ich bitte deshalb, den Geschäftsordnungsausschuss dieses Hauses damit zu beauftragen, die Legitimität der Bildung dieser Fraktion zu überprüfen."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-015lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-015lpv:unclassifiedMetadata"Martin Schulz (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-016lpv:translated text"Monsieur le Président, mes chers collègues et cher collègue Schultz, je comprends votre fureur qu'un groupe pourtant bien modeste soit créé en cette occasion. Votre objection serait recevable si tous nos collègues n'avaient pas signé explicitement une déclaration qui a un contenu politique indéniable et dont dispose d'ailleurs M. le Président ainsi que l'administration de ce Parlement. Je me ferai un plaisir de vous en adresser une copie. C'est une déclaration en faveur du maintien de l'identité européenne et des identités de notre pays afin d'enraciner notre modernité dans les traditions européennes, une déclaration en faveur également de la transparence financière assortie d'une référence non confessionnelle aux valeurs chrétiennes et aux droits de l'homme. Il s'agit là d'un texte très précis qui a été signé par tous nos collègues. Bien sûr, comme l'a dit Mme Mussolini, il entre aussi dans notre intention de faire cesser la situation discriminatoire qui est en quelque sorte celle des députés non inscrits par rapport à celle des députés qui sont membres d'un groupe; malheureusement, cette situation discriminatoire va perdurer pour ceux de nos députés qui restent non inscrits et qui ne disposent pas des mêmes moyens politiques, administratifs et financiers que les autres groupes. Mais je tiens, Monsieur Schultz, à vous rassurer pleinement sur ce point: le groupe Identité-Tradition-Souveraineté a bien un contenu politique et il est parfaitement conforme au règlement du Parlement ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. De grâce, Monsieur Schultz, ne vous donnez pas le mauvais rôle de vouloir brimer un groupe minoritaire et d'être éventuellement désavoué par la Cour de Luxembourg."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-016lpv:unclassifiedMetadata"Bruno Gollnisch (ITS ). –"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-017lpv:translated text"Señor Schulz, señor Gollnisch, en el artículo 29 y la nota a pie de página que aclara el alcance de sus disposiciones se afirma que el Parlamento no evalúa las afinidades políticas de los miembros de un Grupo, y únicamente cuando alguno de los diputados concernidos niegue compartir las afinidades políticas declaradas por el Grupo, el Parlamento debe verificar si el Grupo está formado de acuerdo con el Reglamento. No creo que éste sea el caso; el Grupo ha hecho una declaración de principios, una declaración política que me ha sido comunicada, que será publicada en el boletín oficial y firmada por todos los miembros de este Grupo. Entiendo que, en el momento presente, eso es muestra suficiente de afinidad política entre sus miembros y, por lo tanto, no puedo dar continuidad a su planteamiento, señor Schulz."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-017lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:translated text"Señorías, después de haber dado la bienvenida a nuestros colegas búlgaros y rumanos, permítanme unos minutos para valorar el trabajo que hemos realizado durante la primera mitad de esta legislatura. También recordarán que, al principio de la legislatura, les dije que el Estatuto de los diputados sería una prioridad. Lo dije ante un cierto escepticismo de los diputados con más experiencia, pero hoy disponemos de un Estatuto que garantizará, cuando se aplique, la igualdad de trato entre los diputados y la transparencia de sus gastos. Era una difícil cuestión que empañaba seriamente la imagen del Parlamento Europeo y creo que nos alegramos todos mucho de haberla resuelto. Para poder funcionar con más diputados, hemos tenido que desarrollar importantes reformas internas. Más programación, más selectividad, más orientación política de los debates, más rapidez en la toma de posiciones frente a acontecimientos internacionales y frente a las decisiones y propuestas de la Comisión, más eficacia de nuestras delegaciones en terceros países, trabajo más dinámico de nuestras comisiones parlamentarias. Cada cual ha puesto algo de su parte para encontrar y aplicar soluciones originales y eficaces. Gracias a todos, y especialmente a los presidentes de los grupos políticos, a los vicepresidentes y gestores que me han acompañado en la Mesa, a los presidentes de comisión, y también -permítanme que lo diga ahora- muy en particular al Secretario General, Sr. Priestley, quien pronto nos va a dejar. Créanme -lo digo con el conocimiento que me ha dado el cargo que he desempeñado- él, Julian, y sus colaboradores son los verdaderos artífices de ese milagro cotidiano que es el funcionamiento de esta compleja institución. Para hacerla funcionar, también hemos tenido que desarrollar una importante política inmobiliaria, que no ha dejado de provocar polémicas. Hemos hecho grandes inversiones en obras en Bruselas y Luxemburgo que mi sucesor tendrá el placer de inaugurar próximamente. Hemos adquirido edificios en las tres sedes de trabajo y en los veintisiete países donde tenemos oficinas de información. Somos una gran potencia inmobiliaria en toda Europa, y puedo decirles que esta política nos va a permitir ahorrar 100 millones de euros anuales, en comparación con lo que sería una política de alquiler, y eso nos va a permitir aplicar el Estatuto de los diputados sin tener que pedir recursos adicionales al contribuyente europeo. Quiero agradecer en este terreno el trabajo del vicepresidente, Sr. Onesta, y del equipo de la Secretaría General. Recordarán también que, desde julio de 2004, se planteó la cuestión de nuestras relaciones con las otras Instituciones. Creo que existe un amplio consenso acerca de la creciente importancia y del mayor protagonismo del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es hoy más conocido y mejor reconocido por el ejercicio de sus funciones. Hemos superado el reto de la ampliación y resuelto importantes problemas internos. Hoy todo el mundo reconoce que esos tiempos turbulentos de la investidura de la Comisión fueron aquellos en los que el Parlamento Europeo alcanzó su madurez política. ¿Por qué? Simplemente porque utilizó sus competencias y ejerció su responsabilidad, rechazando unas propuestas que consideró inadecuadas. Con ello el Parlamento Europeo demostró que las audiencias a los Comisarios no son un mero trámite, que el Parlamento no es un tigre de papel y que puede ejercer sus competencias de forma exigente y responsable a la vez, sin provocar ninguna crisis. Creo sinceramente que el Parlamento, la propia Comisión y el proyecto europeo salieron reforzados de ese ejercicio de democracia parlamentaria que hoy podemos considerar como algo normal. Después, nuestras relaciones con la Comisión han sido corteses, francas y cooperativas. Quiero agradecer, en la figura de la vicepresidencia aquí presente, esta relación. Entre el Parlamento y la Comisión se impone la cooperación, porque los dos representamos el interés general europeo. Estamos llamados a cooperar porque los dos, de una manera u otra, representamos el interés general de Europa. Pero también somos la instancia de control de la Comisión, y eso a veces nos lleva a confrontarnos. Y a veces, la Comisión no nos ha escuchado, y por eso hemos rechazado algunas de sus propuestas (servicios portuarios o transporte por ferrocarril). Pero eso debe animarnos a trabajar más en común sobre el Programa legislativo trabajo anual de la Comisión. Con el Consejo nuestras relaciones también han mejorado, aunque en algunos momentos han sido difíciles. Quiero referirme a las perspectivas financieras para lamentar de nuevo que los Estados miembros no se hayan aproximado a la posición ambiciosa y realista que elaboró el Parlamento Europeo a través de una comisión ad hoc que tuve el honor de presidir. Por primera vez el PE definió su posición antes de conocer la del Consejo Parlamento y Consejo somos colegisladores. Y creo que podemos estar satisfechos de la parte que nos toca en esta tarea de colegislar. Nos hemos puesto frecuentemente de acuerdo, salvo en casos importantes, como la Directiva sobre la patentabilidad del «software», donde rechazamos la posición común del Consejo. Lo debemos al trabajo de todos ustedes, del Secretario General, de la Administración del Parlamento. A todos quiero darles las gracias. Pero también todo el mundo reconoce en Europa que este Parlamento ha desempeñado un papel clave, al menos en tres de los principales temas de esta mitad de legislatura. Sobre la Directiva «Servicios», todo el mundo reconoce que el Parlamento ha sacado a la Unión Europea de la difícil situación creada en torno a una propuesta inicial que ha sido profundamente modificada. Podemos decir que el Parlamento ha ejercido, de facto, una capacidad de iniciativa legislativa que formalmente no tiene. Pero no ha sido una enmienda, ha sido un cambio radical y profundo de la propuesta inicial. En REACH, hemos facilitado el compromiso final. En materia de lucha contra el terrorismo, hemos alcanzado un acuerdo sobre la retención de datos, que, sin nuestra decidida participación junto con la Presidencia británica, difícilmente se hubiese conseguido. Ahora hemos superado ya esos grandes temas legislativos, y debo advertir al Parlamento que existe el riesgo de una cierta «sequía legislativa», que existe el riesgo de que no tengamos propuestas sobre las que legislar. Ciertamente, hay que legislar mejor -tanto los que proponen la legislación como quienes la enmiendan y aprueban, pero la no puede confundirse con la ... ... ni hacerse en detrimento de los derechos -especialmente los derechos sociales y medioambientales- del acervo comunitario. Y también, en este momento de despedida, debo manifestarles mi temor de que la actual deriva intergubernamental del funcionamiento de la Unión pueda conducir a un papel decreciente del Parlamento Europeo. Habrá que estar vigilantes para evitarlo. El Parlamento no es sólo un colegislador. Aquí no hacemos sólo leyes. También tomamos iniciativas cuando las circunstancias lo exigen. Lo hacemos creando comisiones temporales o de investigación. También quiero recordar las dudas que tuvimos, hace treinta meses, acerca de nuestra capacidad para trabajar con más diputados, con nueve idiomas más entonces -ahora son doce idiomas más- y con culturas parlamentarias aún más diversas. Hemos creado dos de ellas, muy importantes. Una sobre las supuestas actividades de la CIA, que ha servido para recordar cuán importante es salvaguardar los valores democráticos en que se basa nuestra Unión, y que hay que predicar con el ejemplo. No se puede exigir a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos en casa. En cuanto a la relativa a «Equitable Life», está claro que ahí hemos contribuido a determinar las responsabilidades de un desastre financiero que ha perjudicado seriamente a miles de ciudadanos europeos. Señorías, también nos hemos preocupado intensamente de la inmigración ilegal, un problema que afecta al equilibrio socioeconómico de Europa, que está en el núcleo de los valores que defendemos y que produce dramas que nos afectan a todos. Hemos enviado misiones a Ceuta, Melilla, Lampedusa, Canarias, París y Malta, y éstas han permitido mejorar el trato que reciben los inmigrantes ilegales y los demandantes de asilo y recordado a los Gobiernos sus responsabilidades al efecto. Ha sido una tarea muy importante sobre el terreno, que ha estado acompañada de una participación muy activa en la reflexión sobre el futuro de Europa. Recordarán ustedes que el Parlamento aprobó por mayoría el Tratado constitucional, que -como su Presidente- defendí esta posición en los debates referendarios en varios países -no sólo en el mío-, que tras los "noes" francés y holandés, y el silencio de otros muchos, hemos tomado importantes iniciativas dentro de este proceso de reflexión en cooperación con la Comisión que ahora la Presidencia alemana ha dado por terminado. La Conferencia de Presidentes se ha comprometido especialmente en esta tarea, visitando a cada país de la Presidencia y manteniendo en cada país debates con la sociedad civil. No es el momento de analizar ahora la gravedad de la crisis en la que se encuentra la Unión como consecuencia del rechazo del Tratado Constitucional. Todos somos conscientes de la gravedad de esta crisis. Pero quiero exigir aquí, en mis últimas palabras como Presidente, que el Parlamento esté estrechamente vinculado a la búsqueda de una solución, y me alegro de que la Presidencia alemana me haya anunciado que pedirá al Parlamento Europeo que designe un representante para esta tarea, igual que lo va a pedir a la Comisión y a los Estados miembros. Hemos lanzado toda una serie de iniciativas sobre la capacidad de absorción, que hemos rebautizado como integración, sobre el coste de la no-Constitución, pidiendo a la Comisión que elaborase un informe al respecto, y lo hemos hecho porque una gran mayoría de los miembros de este Parlamento -no todos, lo hemos podido ver al escuchar el himno- cree en la necesidad de una Europa política que pueda jugar un papel en la escena internacional como un actor global, y puedo decirles que hay un deseo muy vivo de Europa en el mundo, que Europa es apreciada y deseada en todo el mundo, quizás más que dentro de la propia Europa. Y para responder a esta demanda de Europa, hemos desarrollado lo que se llama ya la diplomacia parlamentaria. Yo mismo he visitado varios Estados no miembros para explicar qué es Europa, para escuchar los problemas que tienen respecto al mundo global y con nosotros en particular, en ocasiones para negociar. En India, en China, en muchos países latinoamericanos, en África, en todos los países candidatos y en casi todos los países mediterráneos. Creo que hoy podemos constatar que hemos superado esas dificultades y que el Parlamento ampliado funciona. No ha habido división entre la vieja y la nueva Europa. Pero no he sido yo sólo. Nuestra actividad de observación electoral es hoy muy importante en el mundo ¿Saben ustedes que hemos enviado treinta y tres delegaciones a veintiséis países, y que en ellas han participado doscientos cuarenta y dos diputados? ¿Saben el papel que hemos jugado en Ucrania, en Palestina, en Afganistán, en Congo y en Venezuela, sólo por citar los más importantes? Sí, podemos estar satisfechos de nuestro papel en el mundo. Yendo hacia él y acogiéndolo aquí. Por aquí pasan los Jefes de Estado de los Estados miembros de la Unión, pero también han intervenido en este Parlamento, a invitación de su Presidente, quince Jefes de Estado de otros países, en momentos importantes para ellos y para nosotros. Algunos de sus nombres lo demuestran claramente: Viktor Yúschenko, Hamid Karzai, Mahmud Abbas, Fuad Siniora, Evo Morales, Ellen Johnson Sirleaf, por citar sólo unos cuantos. También en eso hemos ganado importancia política, y también por eso podemos sentirnos orgullosos de trabajar en esta institución. Como también podemos estar satisfechos del papel que juega el premio Sájarov, que tanto alienta a quienes luchan por la libertad, como nos dijo aquí Alexander Milinkievitch en diciembre pasado, o como me recordó Leyla Zana, cuando me dijo en Estambul cuán importante había sido para ella y su causa poder venir a Estrasburgo y ver proyectada su imagen en las televisiones del mundo entero, hasta qué punto le hemos ayudado en su combate. Y por eso lamento que no hayamos podido recibir aquí a las "Damas de Blanco", ni tampoco a Aung San SUU KYI, Premio Sájarov 1990, que todavía está -dieciséis años después- en arresto domiciliario en su país. Señoras y señores diputados Durante estos treinta meses, la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos se ha consolidado como una de nuestras señas de identidad. Los diputados de los nuevos Estados miembros se han integrado perfectamente en los distintos grupos políticos transnacionales, trabajando a escala y desde una perspectiva europea. Este Parlamento es conocido por su defensa de los derechos humanos, una cuestión central en las relaciones con otros países. Nuestras delegaciones intervienen intensamente en ello y también ello ha estado presente en todos mis viajes oficiales He tratado el tema -a veces con resultados concretos- en Colombia, en China, en Túnez, en Egipto, en Argelia, en Turquía... Y en Lahti, Finlandia, pude dirigirme abiertamente al Presidente Putin, recordándole que Europa no debe cambiar derechos humanos por energía. También hemos trabajado para fomentar la cooperación entre grandes conjuntos regionales. En la APEM hemos aportado una importante contribución al proceso de Barcelona, pero, desgraciadamente, esto ha coincidido con el aumento de la tensión entre el mundo occidental y el mundo islámico. La APEM sigue siendo el único lugar donde es posible aprobar posiciones comunes ante situaciones conflictivas, como ocurrió cuando la crisis de las caricaturas de Mahoma o la guerra del Líbano. Queridos colegas, mantengamos viva y activa la APEM, porque el mayor problema geopolítico de Europa es su relación con el mundo islámico, porque el Mediterráneo es la frontera más desigual del mundo y porque su cuenca es el condensado de todos los problemas de nuestro tiempo. La labor que ha hecho la Asamblea Paritaria UE-ACP ha sido vital para evitar que África sea el continente olvidado de la globalización. Y nos hemos empeñado en crear la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y después de un intenso trabajo de este verano, está constituida. Espero que el Parlamento le dé a este nuevo instrumento de relación entre Europa y América Latina toda la importancia que tiene. Hemos superado suspicacias y antagonismos con los Parlamentos nacionales. Hemos celebrado conferencias interparlamentarias sistemáticas, porque tenemos que trabajar juntos, con los diputados y senadores de los Parlamentos de cada país, y espero que la costumbre de celebrar durante cada Presidencia conferencias que nos permitan trabajar juntos continúe. Señoras y Señores diputados Me despido de esta alta función constatando con ustedes que la Unión Europea busca su respuesta económica y social frente a la globalización, el gran tema de nuestro tiempo, y muchos europeos, muchos de los ciudadanos a los que aquí representamos, perciben hoy la globalización más como un riesgo que como una oportunidad. Podemos lamentar o no que sea así, pero es así. Hemos desempeñado un importante papel de amortiguación en las tensiones Este-Oeste, y ello nos ha permitido alcanzar acuerdos importantes, como es el paradigmático caso de la Directiva de servicios. Según Eurostat, en 2003 las opiniones favorables a la globalización eran un 56%. Ahora, en la última encuesta de Eurostat, sólo son el 37%. Caer veinte puntos en tres años es un fenómeno sin duda preocupante. Hay grandes diferencias entre países, no lo ven igual en un país europeo que en otro. Pero estoy seguro de que, si cada uno de ellos tuviese que enfrentarse solo al mundo globalizado, se sentiría muy solo, se sentiría superado por la magnitud de unos desafíos a los que podemos responder mejor juntos. Juntos podemos más, y por eso debemos reforzar nuestra Unión en la búsqueda de una política común de la energía, sobre todo después de que le hemos visto las orejas al lobo del gas que nos viene del Este. Hasta ahora no hemos tenido una política de la energía en Europa. Sólo hemos aplicado la política de la competencia al sector de la energía como si fuese cualquier otro sector. Pero eso no basta, porque los mercados, el mercado, el más eficiente de los mercados, no crea poder, ni crea seguridad, ni da capacidad de negociación frente a terceros. Estoy completamente convencido de que hay en el mundo de mañana una pareja indisociable: es la pareja energía/medio ambiente, y Europa puede encontrar en esa pareja indisociable una nueva razón de ser. Como la puede encontrar también frente a los problemas de la inmigración, contrapartida indispensable de nuestra débil demografía. A corto plazo, el bache demográfico de Europa sólo se cubrirá con más inmigrantes. Pero, mientras nosotros buscamos una política de inmigración, los desesperados del subdesarrollo siguen llegando a nuestras costas a riesgo de sus vidas. Y es ilusorio creer que, después de haber suprimido las fronteras interiores entre ellos, después de que hemos decidido no tener fronteras entre nosotros, podamos seguir manteniendo cada uno su propia política de inmigración, controlando cada uno su propia frontera exterior. Necesitamos inmigrantes, hemos de decírselo a los europeos, pero debemos ser capaces de integrarlos. Y ninguna política de control de la inmigración tendrá éxito sin el desarrollo de los países de origen. Si se dan un paseo por el arco del Níger lo entenderán perfectamente. La Unión Europea busca también recursos propios. Verdaderamente propios. A ello hemos dedicado el debate de las dos últimas conferencias interparlamentarias. Necesitamos un sistema que permita llegar a acuerdos presupuestarios que no estén dominados por la consideración miope del balance neto de cada país en términos puramente contables. Esta forma de discutir las perspectivas financieras no conducirá nunca a un presupuesto ambicioso para la Unión. Para nosotros, parlamentarios, éste es un tema de gran importancia. Recuerden que en el origen del parlamentarismo se decía aquello de " ". Bien, hoy en la construcción de la Europa política, quizá podamos decirlo al revés: " " Queridos colegas: Los diputados de los diez nuevos Estados miembros han accedido a las más altas funciones políticas de nuestro Parlamento y hay un gran número de ponentes entre ellos. Los ciudadanos europeos esperan que su Unión contribuya a responder a muchas de las preocupaciones que condicionan sus vidas. Con frecuencia creen que Europa está demasiado ausente en las grandes cuestiones que ningún país podrá resolver solo y está demasiado presente en cuestiones de poca importancia. Ciertamente, como nos recuerda la Comisión con frecuencia, la Unión Europea necesita reforzar su legitimidad produciendo resultados a través de buenas políticas. Pero el pequeño problema es que las buenas políticas no crecen en los árboles. Las buenas políticas son el resultado de instituciones fuertes, eficaces y democráticas. Por ello, este Parlamento, símbolo de la democracia representativa europea, embrión de la democracia supranacional que estamos construyendo, debe seguir mejorando su funcionamiento para contribuir al relanzamiento de la construcción europea. Con este deseo, permítanme concluir con un diálogo imaginario entre Jean Monnet y el poeta español Antonio Machado, uno de nuestros grandes poetas, muerto en el exilio, que escribió un poema que todo español conoce: "Todo pasa y todo queda. Pero lo propio de los seres humanos es pasar." Sí, le hubiese podido contestar Monnet, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Nadie puede transmitir toda su experiencia a los demás, por eso nada puede hacerse sin instituciones. Sí, queridos amigos, todo pasa. Pero lo importante no es el pasar de cada uno de nosotros, sino que tengamos instituciones que permanezcan y que sean testigos de la historia que entre todos escribimos. Sí, queridos amigos, todo queda. Quedan las emociones y los afectos, en lo personal y en lo político, que es nuestro capital humano más importante. Quedan momentos callados, que nadie conocerá, y quedan momentos solemnes, como las reuniones del Consejo Europeo a las que he tenido el honor de asistir representándoles. En su nombre me he dirigido a los Jefes de Estado y de Gobierno, y puedo decirles que se nos ha escuchado cada vez con más atención y que se nos ha invitado cada vez más a participar en sus trabajos. Es una satisfacción que quiero compartir con ustedes. Ha sido un gran honor presidir el Parlamento Europeo. Espero que esta integradora participación continúe en el futuro. Les agradezco su confianza y deseo mucho éxito a quien me suceda. Muchas gracias."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"(Grandes aplausos)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"(La Asamblea, puesta en pie, aplaude al orador)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"better regulation"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"less regulation"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"no real representation without taxation"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"no taxation without representation"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-020lpv:translated text"Monsieur le Président, chers collègues, au nom du groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens, permettez-moi de saluer, de façon très chaleureuse, la Roumanie et la Bulgarie en tant que nouveaux membres de la famille européenne et de souhaiter également la bienvenue aux nouveaux collègues de ces deux pays: ils sont désormais chez eux. Depuis septembre 2005 déjà, nous travaillons avec les observateurs bulgares et roumains. Je suis sûr que nous poursuivrons dans les années à venir notre excellente coopération. Monsieur le Président, cher Monsieur Josep Borrell, vous avez été notre président à tous. Le groupe PPE vous a accordé sa confiance et nous ne le regrettons pas. Vous avez toujours été ouvert aux demandes des membres de notre Assemblée. Vous avez veillé à ce que la voix du Parlement soit entendue haut et fort, lors des réunions du Conseil européen notamment. Au nom du groupe du Parti populaire européen, je tiens à vous en remercier très cordialement. Je vous souhaite bonne chance en empruntant ces mots à Federico García Lorca, excusez mon espagnol: Ces nouvelles adhésions constituent pour notre groupe un événement de très grande importance. Maintenant, l'Europe des vingt-sept doit faire face aux grands défis de l'avenir. Je souhaite qu'elle le fasse de façon aussi soudée que possible, mais surtout de la façon la plus responsable. Une chose est sûre: les traités actuels ne suffisent plus pour affronter les nouveaux enjeux. Nous avons besoin, et le plus tôt sera le mieux, de nouvelles règles de jeu institutionnelles. Sans cela, l'Europe ne sera pas à même de trancher sur les grands problèmes de notre continent. Monsieur le Président, depuis votre élection, il y a deux ans et demi, le Parlement européen a fait beaucoup de progrès. Les pouvoirs accrus dont il bénéficie, la façon dont il exerce ses responsabilités ainsi que sa maturité politique sont visibles pour tous les observateurs. Je n'en prendrai pour exemples que la directive sur les services et le règlement REACH sur les produits chimiques, deux dossiers importants dans lesquels le Parlement a joué un rôle prédominant. Autre évolution positive: les relations avec la Commission européenne ont été mieux définies avec le nouvel accord-cadre. Je ne doute pas, Madame la Vice-Présidente Wallström, que la Commission tiendra tous ses engagements à cet égard, tout comme le Parlement européen. L'Europe n'avancera que si les institutions européennes, et notamment la Commission et le Parlement, travaillent dans le respect mutuel et en très bonne intelligence. Monsieur le Président, vous avez beaucoup œuvré pour renforcer le dialogue entre parlementaires européens et nationaux. C'est ainsi que nous pourrons convaincre nos concitoyens de la pertinence de l'action conjuguée des États membres de l'Union pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes. Nous devons accélérer et davantage structurer encore ce partenariat. Le groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens va prendre des initiatives fortes dans ce sens. Pendant votre mandat, Monsieur le Président, vous avez démontré que ce Parlement pouvait fonctionner de façon efficace avec des représentants des vingt-cinq pays membres, voire des vingt-sept, en ajoutant les observateurs bulgares et roumains. Et afin qu'à l'avenir, cela fonctionne mieux encore, vous avez eu la sagesse de prévoir la mise en œuvre d’une réforme parlementaire: cela va aussi dans le même sens le jour où nous l'aurons adoptée. Enfin, vous avez réussi, avec la Présidence luxembourgeoise, à faire adopter un statut des députés. Je vous en félicite. Nous le savons tous, c'est une tâche particulièrement ardue que vous avez eu à accomplir."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-020lpv:unclassifiedMetadata""Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.""
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-020lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-020lpv:unclassifiedMetadata"Joseph Daul,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-020lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe PPE-DE"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-021lpv:translated text"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich schließe mich zunächst einmal den Glückwünschen an meinen Kollegen Herrn Daul an. Ich glaube, unter all denjenigen, die heute im Plenum sind, hat er den schwersten Job übernommen. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der Führung der nicht ganz einfachen Fraktion, deren neuer Vorsitzender er geworden ist. Immer eine glückliche Hand, lieber Joseph! Herr Präsident! Ich begrüße unsere Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien und Rumänien. Wir haben als Sozialistische Fraktion wie keine andere Fraktion in diesem Hause dafür gestritten, dass es bei dem Termin 1. Januar 2007 bleiben sollte, weil wir der Auffassung waren, je früher die Wiederherstellung der Einheit unseres Kontinents in Freiheit, Frieden und bald ungeteiltem Wohlstand gelingt, desto besser. Heute ist ein guter Tag, weil die Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien und Rumänien ab heute offiziell bei uns sind. Für unsere Fraktion ist das auch ein Erfolg! Ihnen, Herr Präsident Borrell, ein Wort des Dankes zu sagen, ist für mich in zweierlei Hinsicht wichtig. Ich will mit einer Entschuldigung beginnen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für all die unsäglichen Sitzungen der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, bei denen Sie mich leitend ertragen mussten – leitend und leidend. Sie haben diese Sitzungen geleitet und dabei mein bekannterweise übermäßig ruhiges Temperament zu zügeln versucht. Das ist Ihnen nicht immer gelungen – mir auch nicht. Ich bitte persönlich um Entschuldigung für alles, was ich Ihnen angetan habe. Aber, Herr Präsident, ich will Ihnen im Namen der Sozialistischen Fraktion sagen: Sie waren ein außergewöhnlich würdiger Präsident für diese Kammer. Sie haben dieses Haus innereuropäisch und außerhalb Europas mit großer Würde und dem großen Respekt, den Sie errungen haben, vertreten. Ich habe mir von einem Mitglied des Europäischen Rates sagen lassen, dass es keinen Staats- und Regierungschef gibt, der bei den Räten der Staats- und Regierungschefs nicht aufmerksam zuhört, wenn Josep Borrell das Wort ergreift. Und das hat zwei Gründe: Die Würde Ihrer Person und die klugen Inhalte Ihrer Reden sind gleichermaßen verantwortlich dafür, dass Sie ein ausgezeichneter Repräsentant dieser frei gewählten europäischen Institution waren. Wir als Sozialistische Fraktion haben Sie gewählt, viele Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses haben Ihnen als einem neuen und unbekannten Kollegen das Vertrauen gegeben. Ich glaube, ich kann heute für alle feststellen: Josep Borrell hat dieses Vertrauen in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Herr Präsident, wir als Sozialistische Fraktion freuen uns, denn Sie kommen jetzt wieder in die Reihen dieser Fraktion zurück. Sie werden wieder ein normaler Abgeordneter. Jeder, der Sie kennt, weiß, Sie werden auch ein unprätentiöser, normaler Abgeordneter sein, denn Sie sind fähig, eine hohe Funktion auszuüben, dann aber auch wieder als normales Mitglied dieses Hauses ins Glied zurückzutreten. Diese Art der persönlichen Bescheidenheit ist vielleicht das auszeichnende und hervorragende Merkmal der Persönlichkeit Josep Borrell. Für alles, was Sie für dieses Haus geleistet haben, sage ich Ihnen im Namen meiner Fraktion ein herzliches Dankeschön!"@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-021lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-021lpv:unclassifiedMetadata"Martin Schulz,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-021lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der PSE-Fraktion"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-022lpv:translated text"Mr President, I have to be honest: you were not my group’s candidate in 2004. We had proposed Bronisław Geremek, one of the fathers and architects of today’s Europe of 27 Member States and a symbol of Europe’s reunification. But you have been fair and gentlemanly in your chairmanship of this House: you have treated its Members with courtesy and its business with patience and serenity. As a newcomer to this Parliament, it is not easy to be asked to lead it, and you rose to the challenge. Given the words of Mr Schulz, I wonder whether he fears for his own position should you return to his benches! Mr President, particularly I appreciate your commitment to engaging with our citizens. You have invited many of us to join you in your work as an active European in your home country. You have also shown commendable commitment and almost endless energy in promoting the European Union across the continent, and your mission in particular to Europe’s young people has marked your work. However, it has not been limited to the European Union: you have been an active President of this House beyond our shores in your promotion of the Euromed Parliamentary Assembly, in your facilitation of the establishment of a Euro-Latin American Parliamentary Assembly and beyond. Nonetheless, I suspect that your greatest success during your presidency has been overseeing the successful integration of Bulgarian and Romanian Observers into this House. The presence today of new Members signals the completion of the fifth enlargement of our Union. The sight here today of two new Commissioners, Leonard Orban and Meglena Kuneva – at work since 1 January – warms our hearts, and the presence in the Council of Ministers of two new countries strengthens our Union as it prepares for an important birthday. Mr President, your predecessor, Pat Cox, put much effort into modernising our House. While recognising the reforms you have promoted, my group would have liked to have seen more reforms in the working of this House. We know that you tried, only to find yourself bound, like Gulliver, at every turn by the bureaucracies of two political groups. Their presence – the stubborn presence of the centuries – hangs heavy on our work. Why should the European Parliament not meet formally every week to receive a report from the Commission? Why should every Member not have a screen on their desks to bring us into the 21st century? Why should our democracy be governed by rules laid down by a 19th century Belgian mathematician called D’Hondt? These rules produce a result that is worked out on a calculator rather than a ballot paper, influenced more by the size and influence of nations than the European commitment and competence of the candidates. It is something we must review if we are to reassert our democratic credibility in this, the 50th year since the signing of the Treaty of Rome, for if we fail to keep up with the times, public disillusion will grow. The appeal of the abhorrent forces of knee-jerk nationalism on the far right may widen. Therefore, I trust, Mr President, that your successors will engage with all Members of this House in a debate about the organisation of Parliament’s affairs in order to preserve and develop the values which you have upheld so courageously in your term as President. In closing, let me congratulate Mr Daul on his maiden speech as leader of his group. We will no doubt hear far more from him in the years to come."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"(Laughter)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"Graham Watson,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the ALDE Group"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-023lpv:translated text"A Uachtaráin, is mór an onóir dom labhairt i mo theanga dhúchais anseo tráthnóna inniu. Ba mhaith buíochas ó chroí a ghabháil le rialtaisí uilig an Aontais Eorpaigh agus le Feisirí an tí seo as ucht a gcuid tacaíochta chun stádas oifigiúil oibre a bhaint amach don Ghaeilge. Tá cur chun cinn teangacha rí-thábhachtach ó thaobh forbairt iomlán a dhéanamh ar an Aontas Eorpach. Tá ceangal láidir idir éagsúlacht chultúir agus comhoibriú eacnamaíochta san Eoraip agus creidim, a Uachtaráin Borrell, gur éirigh leat an dá aidhm seo a bhaint amach le linn do théarma in oifig an Uachtaráin. It is a great honour and privilege for me to speak in my native tongue – for the first time within this Parliament. I thank you, Mr President, and your services in particular and also the patience and resilience of Mr Priestley and his staff in making this happen on this occasion. As we celebrate this historic occasion from an Irish perspective, we commemorate an even greater historic occasion with the inclusion of Romania and Bulgaria. I welcome my new colleagues as Members of Parliament, as equal, participating, voting and guiding Members of the European Parliament in 2007. I congratulate them on their efforts to ensure that they could meet the criteria set down by the European institutions for them to be part of this wonderful process of peace, prosperity and stability. Mr President, at the Conference of Presidents I have made my views clear to you with regard to my thanks and appreciation to you for every assistance that you have given to me, to Ireland and to people from Ireland who required assistance at institutional level. Many of my colleagues have quoted different Spanish poets. I can merely quote an old Irish poet who said: ‘He came as a stranger and we saw fear, yet through his work, through his time, through his efforts, but most of all through his honesty, he became our friend and now we miss his passing, but most importantly of all, we walk in his footsteps for they lead us to greatness’."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-023lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-023lpv:unclassifiedMetadata"Brian Crowley,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-023lpv:unclassifiedMetadata"as Gaeilge"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-023lpv:unclassifiedMetadata"thar ceann an Ghrúpa UEN"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-025lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome del gruppo dei Verdi e Alleanza Libera europea vorrei dare il benvenuto ai colleghi rumeni e bulgari, ai nuovi Commissari, inoltre vorrei anche ringraziarla, Presidente, per averci dato l'occasione di riascoltare l'inno europeo, davvero è il inno più bello del mondo ed è sempre una grande emozione ascoltarlo! A partire da oggi, nel bene e nel male, i nostri problemi, le nostre aspirazioni, i nostri obiettivi saranno un po' anche i vostri, le vostre preoccupazioni, debolezze, obiettivi, saranno un po' anche i nostri. Speriamo che dopo l'adesione il difficile cammino delle riforme continuerà, anche se purtroppo devo dire che il fatto di essere un membro dell'Unione europea non sempre è una garanzia sufficiente di stabilità, di eliminazione degli squilibri e delle situazioni problematiche, come l'esempio di alcuni paesi vecchi e nuovi fra i quali, ahimè, devo citare il mio, chiaramente dimostrano! Presidente, vorrei ringraziarla anche a nome del mio gruppo, lei ha fatto qui un riassunto degli eventi di questi ultimi due anni e mezzo che non ricordavo essere così denso e per certi versi così drammatico. La voglio ringraziare a nome del mio gruppo anche se lei sa che noi non abbiamo sostenuto la sua elezione, per ragioni che ovviamente non hanno niente a vedere con la sua persona, ma la volevo appunto ringraziare perché lei ha fatto sempre del suo meglio per fare di questo Parlamento un luogo di dibattito credibile, per portare in giro per il mondo il suo valore in termini di democrazia e di concordia. Noi l'abbiamo spesso sostenuta proprio quando due gruppi maggioritari, i quali invece l'hanno votato, l'hanno lasciato un po' solo, per esempio quando voleva andare più avanti con la Costituzione, con le prospettive finanziarie o con le riforme interne, purtroppo rimaste incompiute. Oggi lei lascia il ruolo di Presidente del Parlamento europeo, ne assumerà sicuramente altri oppure siederà con noi qui, nella plenaria. Ancora una volta, grazie per la sua gentilezza e per la sua amicizia e, mi lasci pure dirlo, anche per la sua personale simpatia."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-025lpv:unclassifiedMetadata"Monica Frassoni,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-025lpv:unclassifiedMetadata"a nome del gruppo Verts/ALE"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-026lpv:translated text"Monsieur le Président, au début de cette législature, je répondais de la manière suivante à votre première allocution dans laquelle vous précisiez les grandes orientations de votre présidence. "Vos propos", disais-je alors, "nous confortent dans notre conviction que nous pourrons développer des relations de coopération très constructives avec vous". Tel fut effectivement le cas et je vous en remercie pour plusieurs raisons. D'abord je viens saluer en vous l'authentique progressiste. Malgré les contraintes dues à votre fonction et aux conditions particulières de l'exercice de votre mandat, vous avez su honorer les idéaux qui nous sont communs. Il y a quelques jours encore, dans votre discours à la Humboldt-Universität, vous fustigiez la tendance, je vous cite, "à laisser se développer la concurrence sociale et fiscale entre nos États, qui conduit à ce que l'Europe n'apparaisse pas comme une réponse constructive à la mondialisation mais plutôt comme un cheval de Troie qui sape les liens sociaux". Je partage cette analyse. À lui seul, ce type de convergence pourrait justifier l'excellence nos relations. Mais il y a une deuxième qualité dont vous avez fait preuve et que je tiens en particulier à souligner. En effet, pour être proches sur bien des aspects, vos positions politiques et celles que défend mon groupe ne se superposent pas pour autant, pour certaines même loin s'en faut, s'agissant par exemple du projet de traité constitutionnel. Et pourtant, nous avons apprécié chez vous, y compris sur ce sujet si délicat, votre aptitude à écouter des points de vue différents. Je ne parle pas de l'écoute polie sur fond d'indifférence, mais de l'écoute attentive sur fond de respect de l'interlocuteur et, partant, de volonté de comprendre ses motivations. Je vous sais gré à ce propos d'avoir compris l'idée qu'on peut être attaché à la construction européenne tout en s'affirmant profondément opposé à sa fuite en avant, mercantile et financière et à la concurrence généralisée qui l'accompagne: ce que nous appelons l'Europe libérale. Je le répète en effet aujourd'hui, au moment où nous souhaitons la bienvenue à nos collègues de Roumanie et de Bulgarie: si nous voulons sortir tous ensemble par le haut de la crise de confiance, voire de sens, que traverse l'Europe, nous avons besoin d'esprit critique par rapport au modèle actuel. Si nous appelons à des changements profonds, c'est pour que les citoyens et les citoyennes de nos vingt-sept pays reconnaissent l'Union comme la leur. Notre critique est donc constructive, et je vous suis reconnaissant de l'avoir compris. Enfin, à l'heure du bilan politique d'un Président du Parlement, il y a presque toujours un fait qui émerge, un acte qui se distingue, une marque de fabrique en quelque sorte. Si je devais identifier ce moment clé de votre mandat, je dirais qu'il s'est situé l'été dernier en pleine guerre contre la Palestine et le Liban. Comme tout responsable politique devrait le faire en pareil cas, vous vous êtes vraisemblablement demandé: à la place où je suis, qu'est-ce que je peux faire, même modestement, contre une telle injustice? Votre réponse fut de rappeler de congé tous les présidents de groupe pour faire, au nom du Parlement, ce que, à leur niveau, les vingt-cinq s'étaient montrés incapables de faire: exiger à tout le moins un cessez-le-feu immédiat, le retour à la légalité internationale, l'ouverture de pourparlers pour l'échange des prisonniers et la tenue rapide de négociations globales sur la base de toutes les résolutions pertinentes des Nations unies concernant le Proche Orient. Par notre résolution unanime, nous n'avons certes pas changé la face du monde, mais au moins avons-nous, grâce à votre initiative, sauvé l'honneur de l'Europe. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous remercie. J'espère que vos responsabilités futures nous permettront de poursuivre notre excellente et fructueuse coopération."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"Francis Wurtz,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe GUE/NGL"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-027lpv:translated text"Mr President Romania; добър ден, Bulgaria; welcome, and let me, as the longest-serving Member, show you the House from the inside. 84 % of German laws come from Brussels – an alarming lack of democracy and a de facto suspension of the separation of powers, in the words of Roman Herzog, the former President of Germany. Unfortunately, he is right. If the EU had to apply for EU membership, it would be told, ‘sorry, solve your democratic deficit first’. The core of democracy is normally to hold elections, to have a new majority and then new laws. This core can hardly be found here. Therefore, Romanian and Bulgarian friends, you enter a Parliament with no vivid debates and a planned coronation of our next President. Welcome to the waste of 22 working days, 50 extra hotel bills, EUR 250 million spent on the travelling circus between Strasbourg, Luxembourg and Brussels, and welcome to the 5 500 votes in a year where it is difficult to know exactly what you voted for. The D’Hondt system will prevent you from having the most interesting posts and reports. In your committees, young assistants and trainees from the Council will sit behind you with all the secret legislative documents you are not allowed to read. The EU has more than 90 000 pages of law – red tape – which you can never amend as an elected Member of this Parliament. To change anything, you need to go to someone who is not elected. Of 480 million citizens, only the 27 non-elected Commissioners are allowed to put forward proposals for a new law or an amendment to an existing law. In 2005, we decided more than 3000 different rules in the EU, applying codecision in only 57 cases. Most rules are decided by civil servants in 300 secret working groups in the Council, prepared by another 3000 secret working groups in the Commission. Dear new colleagues, welcome to a fight for transparency, proximity and democracy. My welcome gift is this new orange handbook with a long list of victories for transparency and a longer list of current tasks. Members from all groups and independents have prepared a ‘fair chair’ programme for our next President. We could simply have one major seat, cut the travelling circus, introduce vivid debates, vote on major issues and change the D’Hondt system into a fairer system to avoid discrimination against smaller delegations in the big groups, against the smaller groups and against the independents. One million citizens have signed a petition in favour of one place of work, and Mr Poettering will not even allow us to debate the one-seat petition. It is a secret vote tomorrow; use your first vote at 10 o’clock to show your support for one seat and a fair chair. Estimado Presidente Josep Borrell, mañana tiene usted la oportunidad de cambiar este sistema. Muchas gracias, Señor Presidente."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-027lpv:unclassifiedMetadata"Jens-Peter Bonde,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-027lpv:unclassifiedMetadata"bună seara"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-027lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the IND/DEM Group"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-029lpv:translated text"Monsieur le Président, un président s'en va, un nouveau groupe arrive, le groupe Identité-Tradition-Souveraineté. Eh oui, on a vu des choses plus surprenantes, Monsieur Schultz, dans l'histoire. Monsieur Cohn-Bendit, on vous a même vu devenir député européen. Quelle sera la politique énergétique de l'Europe? Quelle sera sa politique migratoire? Quelle sera la politique de Bruxelles sur la libéralisation des services publics? Sur toutes ces questions, bien sûr, et sur beaucoup d'autres, nous serons présents. Rassurez-vous, mes chers collègues, rassurez-vous, Monsieur le Président, nous serons la mauvaise conscience de ce Parlement européen, son censeur vigilant, le défenseur inlassable des peuples et des nations européennes qui ont fait la grandeur de notre continent et de notre civilisation. Je voudrais, en commençant, remercier les patriotes roumains, bulgares, flamands, italiens, autrichiens, britanniques, et bien sûr français, qui nous ont permis de constituer ce groupe, en attendant, j'espère, l'arrivée d'autres députés courageux et lucides. J'adresse également mes félicitations personnelles à notre collègue Daul pour son élection. Avec ce groupe, nous aurons davantage de visibilité, de moyens, de pouvoirs au sein de cette institution et nous serons les porte-parole de ces dizaines de millions d'Européens, vingt-trois millions selon mes calculs, qui sans nous ne seraient pas représentés ici, au Parlement européen. Les forces nationales sont l'avenir de l'Europe, la vraie, celle des peuples et des nations souveraines, celle des identités et des traditions, comme l'indique notre groupe. À titre d'exemple, dans les cinq dernières années, trois patriotes sont arrivés en finale de l'élection présidentielle dans leurs pays respectifs: M. Siderov en Bulgarie, M. Tudor en Roumanie, M. Le Pen en France, et ce n'est encore qu'un début. C'est vous dire le poids politique qui est le nôtre, à l'Est comme à l'Ouest de l'Europe. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer au moins à la fin de votre présidence, bien que vous ayez parfois pu être abusé par des calomnies qui couraient sur le compte de tel ou tel d'entre nous, le fait que vous ayez de façon parfaitement correcte interprété, et le règlement, et la déclaration de groupe que nous avons faite, et que vous ayez, dans l'exercice de votre fonction présidentielle, résisté aux demandes qui vous étaient faites et que je trouve tristement totalitaires. En quoi en effet, mes chers collègues, est-il anormal qu'en démocratie, des parlementaires se regroupent pour faire valoir leurs idées et pour défendre leurs opinions, celles sur lesquelles les électeurs les ont désignés et celles qu'ils veulent entendre? Je trouve extrêmement regrettable la confusion des genres et l'espèce de collusion qui existe entre les deux forces principales de cette Assemblée, qui sont opposées devant les électeurs, qui présentent des programmes différents, que l'on croit rivales et concurrentes et qui s'entendent aussi bien pour la désignation du Président que pour exclure telle ou telle minorité qui ne se trouveraient pas en accord avec leurs opinions dominantes. Un mot, Monsieur le Président, sur le bilan. Le Parlement, certes, s'est affirmé à l'égard du Conseil et de la Commission en modifiant profondément la directive sur les services avec le rapport Gebhart, ou la directive REACH. Je regrette que dans ce que l'on appelle le triangle institutionnel, il ait refusé l'investiture du commissaire italien Buttiglione, cette véritable chasse aux sorcières intellectuelle et morale n'était, je le crois, pas digne de notre Assemblée. Par contre, la majorité de ce Parlement a subi un certain nombre de revers, en particulier en ce qui concerne la constitution européenne, rejetée dans sa rédaction par les peuples français et néerlandais. Je souhaite que l'on tienne compte de ce rejet. Que se passera-t-il au deuxième semestre 2008, sous la présidence française, c'est-à-dire sous la présidence, peut-être, de Jean-Marie Le Pen, comme nous l'espérons tous?"@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements de son groupe)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"(S'adressant à MM. Schultz et Cohn-Bendit qui l'interpellent)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"Bruno Gollnisch,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe ITS"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-030lpv:translated text"Sme v polovici nášho volebného obdobia, pre mnohých z nás je to prvé obdobie veľkej európskej politiky. Je dobré, ak sa pristavíme a urobíme inventúru, prípadne zhodnotíme, čo sme chceli dosiahnuť a čo sme v skutočnosti dosiahli. Ak sa pozriem na aktivity Európskeho parlamentu, prijaté nariadenia, smernice či odporúčania pre členské štáty a jeho občanov, môžem povedať, že sme pracovali dobre, efektívne a v prospech našich voličov. Ale v záujme dobrého výsledku sa musíme pozrieť aj do zrkadla skutočnosti a vidieť aj to, čo sa nám nepodarilo, resp. kde sme nenaplnili požiadavky našich voličov. Hlavný nedostatok vidím najmä v nedostatočnej akceptácii štátov novej desiatky. Je to predovšetkým veľmi slabé zastúpenie v rozhodujúcich pozíciách, hlavne nedostatok našich občanov pracujúcich v Európskej komisii a takmer nulové zastúpenie v agentúrach, nehovoriac už o tom, že naši občania sú umiestňovaní na funkčne najnižšie pozície. Snažím sa tento fakt ospravedlniť tým, že nám chýbala požadovaná skúsenosť na európskej úrovni. Toto dnes už neplatí a dúfam, že v druhej polovici dôjde k náprave. Nie je to otázka zviditeľnenia jednotlivých osôb, ale predovšetkým identifikovanie desiatky ako rovnocenných partnerov, a to nielen v povinnostiach, ale aj v právach. Pred nami stoja veľké ciele stať sa globálnym lídrom a obstáť v konkurencii s veľkými svetovými hráčmi, ako je USA a Čína. Realita je však veľmi vzdialená. Európska únia sa sama nevie identifikovať s cieľmi, ktoré si stanovila. Prešľapujeme na mieste a nevieme ako ďalej s ústavnou zmluvou, aj keď vieme, že jej prijatie by nás posunulo ďalej. Konkurencieschopnosť je závislá od úrovne moderných technológií, no napriek tomu denne strácame mladých vedcov, doktorov, inžinierov, pretože v Európe nenachádzajú dostatok podpory. Vážený pán predseda Borrell, v týchto dňoch končíte vo funkcii predsedu Európskeho parlamentu. Dovoľte mi, aby som Vám vyslovila poďakovanie a prejavila úctu za prácu v takom náročnom období, ako bolo obdobie vstupu desiatich nových členských krajín. Zvládli ste s prehľadom a pokojom veľa náročných situácií a boli ste ochotný trpezlivo počúvať druhých. Želám Vám veľa úspechov v profesionálnom, ale aj v súkromnom živote. Dnešný deň je pre celú Európsku úniu významný nielen ako deň výmeny na kľúčových postoch v Európskom parlamente, ale aj ako deň naplnenia Zmluvy z Nice, a to deň vstupu Bulharska a Rumunska do Európskej únie. Uzavrela sa tým veľmi dôležitá etapa politických zmien v Európe. Viem z vlastnej skúsenosti, že čakanie na tento deň bolo veľmi dlhé a vyčerpávajúce. Naplnenie podmienok si vyžiadalo aj tvrdé opatrenia, ktoré boli veľakrát nepopulárne. Dôležité obdobie máte týmto za sebou, Vaša účasť v Európskom parlamente však bude podmienená aktívnym prístupom, v čom Vám môžu byť nápomocné aj skúsenosti z predchádzajúceho obdobia novej desiatky. Vitajte tí, ktorých kroky a úmysly boli čisté a úprimné. Želám Vám veľa síl, odvahy a úspechov."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-030lpv:unclassifiedMetadata"Irena Belohorská (NI ). –"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-031lpv:translated text"Señor Presidente, permítame treinta segundos para señalar que, ahora que abandona esta Presidencia, cuando le estaban rindiendo homenaje todos los parlamentarios de esta Cámara, sólo los eurodiputados españoles del Partido Popular se han negado a aplaudirle. Como diputado elegido en España, que tampoco le votó a usted, quiero lamentar esa actitud, porque es traer a esta Cámara una división que se está produciendo en su lugar de origen y que está afectando a cuestiones muchísimo más graves. Quiero lamentarlo y denunciarlo públicamente, y felicitarle a usted, desde la distancia y la discrepancia, igual que han hecho otros colegas de otros colores políticos, y lamentar esa actitud de miembros del Partido Popular español, que han permanecido sentados mientras toda la Cámara le aplaudía en pie."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-031lpv:unclassifiedMetadata"Ignasi Guardans Cambó (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-032lpv:unclassifiedMetadata"(L'orateur s'exprime dans un mélange de catalan et de valencien)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-032lpv:unclassifiedMetadata"Jean-Claude Martinez (ITS ). –"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-033lpv:translated text"Muchas gracias. Lamentablemente, sus palabras no serán recogidas en el Acta, porque ha utilizado usted un idioma no comunitario, que yo he entendido perfectamente. Pero su objetivo, seguramente, no era quedar registrado en el Acta, sino transmitirme su afecto al utilizar mi lengua materna, y se lo agradezco."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-033lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-034lpv:translated text"Mr President, the temperature in this Chamber definitely rose when our new colleagues from Romania and Bulgaria entered the Chamber, and they were helped by a proud and warm feeling. However, we have also felt a rather chilling wind from nationalistic extremists and xenophobic forces that, unfortunately, exist throughout Europe. The first of January this year was a truly historic moment for all of us, not only for you, the 53 new Members of the European Parliament, who finally saw your countries join the European family, but also for all of us, because the accession of Bulgaria and Romania completed the fifth enlargement of the European Union, which has contributed to peace, prosperity, stability and democracy throughout Europe. Let me now turn to you, President Borrell Fontelles. During this legislature, you have played a significant role in ensuring the smooth integration of the 162 Members from the 10 new Member States into the working procedures of the European Parliament. You have also helped the Romanian and Bulgarian observers find their way and feel at ease both in Brussels and Strasbourg. In the name of President Barroso and the whole Commission, I would like to thank you for the excellent cooperation our two institutions have had under your presidency, starting with the renegotiation and updating of the framework agreement, and also for your very strong personal commitment, your strong political commitment and tireless efforts to increase the responsibilities of this House to move our common European project forward and to defend our shared values. Whether it has been your important role in finding an agreement on the financial perspective, as chairman of the temporary committee, your personal initiative to reform the working methods of the European Parliament or your visits to third countries, where you relentlessly pleaded the cause of pluralism and democracy, you have left a crucial fingerprint on this House. You will pass on to your successor an assembly which, in the past two and a half years, has successfully demonstrated that it is a reliable and competent partner and which assumed its role as co-legislator with responsibility and authority, be it when finding a compromise on the Services Directive or when the institutions negotiated the important agreement on new chemicals legislation. In your inaugural speech in 2004, you said that, as President of the European Parliament, your passion for democracy would now be united with your passion for Europe. On a personal note, let me say that I hope that this marriage of passions will continue for many more years. Let me also say, on a very personal note, how proud I was to be with you on several occasions when we met with young people and how impressed I was by the way you handled those situations. Like everybody else, I have also taken Spanish lessons with varied results, so I would like to say: Gracias por todo y te deseo suerte en el desempeño de tus nuevas funciones. This reminds us of the basic common task that we all have, despite party affiliations, to defend and deepen European democracy. On behalf of the European Commission, I am honoured and pleased to issue a particularly heart-felt and warm welcome to the 53 new Members of the European Parliament from Bulgaria and Romania who join this Assembly today. Romania! Добре дошли, Bulgaria! Many of you have already participated in parliamentary proceedings as observers for more than one year now, and I am sure that you will quickly integrate into the fascinating rhythm of this House. You contribute to the work and enrich the discussions and reflections with the political groups, the committees and also here in plenary. The Commission and its services look forward very much to working together with you. We, the representatives of the European Union’s institutions, have an enormous responsibility vis-à-vis the people in Romania and Bulgaria and their hopes for the future. We must do our utmost to live up to their expectations and to prove that their belief in European integration will bear fruit and make Europe stronger as a whole. Your role as parliamentarians is crucial in making your countries’ membership a success, and communication is key to everything. Therefore, please go local and talk to your constituents, listen to your citizens and show them how you can take their views and concerns into account. Take your time to explain to them how Europe works and how our policies affect their everyday lives, and try to give people a realistic picture of what Europe means and why being a European matters."@ro
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-034lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-034lpv:unclassifiedMetadata"Bine aţi venit,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-034lpv:unclassifiedMetadata"Margot Wallström,"
lp_eu:2007-01-15-Speech-1-034lpv:unclassifiedMetadata"Vice-President of the Commission"
lp_eu:2007-01-15_SessionDaylpv:textURI<go to Romanian europarl>
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-006lpv:translated text"Ricordo che l'elezione del Presidente si svolge a partire dalle 10.00 e comunico che, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri. Sono designati come scrutatori i seguenti deputati: onorevole Åsa Westlund onorevole Edit Herczog onorevole Mogens N.J. Camre onorevole Jamila Madeira onorevole Ioannis Kasoulides onorevole Thomas Wise onorevole Gitte Seeberg onorevole Dariusz Rosati Procedo alla designazione degli scrutatori alle diverse urne, selezionate in base all'ordine alfabetico. Ricorda inoltre che, conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, le candidature alla Presidenza del Parlamento europeo devono essere presentate con il consenso degli interessati e che esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno 37 deputati. Prima di procedere all’elezione do la parola a ciascuno dei tre candidati per un discorso che secondo le regole deve durare non più di cinque minuti. Ho ricevuto, nelle condizioni previste dal regolamento, le seguenti candidature alla Presidenza del Parlamento europeo: onorevole Jens-Peter Bonde onorevole Monica Frassoni onorevole Hans-Gert Poettering onorevole Francis Wurtz I candidati hanno comunicato di accettare le rispettive candidature. Ricordo inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, un candidato per essere eletto deve ottenere, nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le schede bianche e nulle non sono considerate ai fini del conteggio dei voti."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-006lpv:unclassifiedMetadata"(Il Presidente procede al sorteggio degli scrutatori)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-006lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-007lpv:translated text"Mr President, dear colleagues, since 2004, we have known that Mr Poettering would be our next President, but we can still avoid a coronation. Today’s vote is a secret ballot. May I urge every colleague to use his or her vote in the first round to show Mr Poettering our urgent need for reforms. As regards staff policy, most leading administrative posts are now divided between the two big groups. Our next President should propose a new system for the future and immediately order all staff to cut their special links to their parties. All staff must be politically impartial and serve Members equally. On the President’s own position, our next President could establish a ‘new’ old tradition. Why not stop taking part in political group meetings and visible voting, and show us that our next President is the dedicated president for all of us? Why not introduce this good old practice from the first parliament in the world, the Westminster Parliament? Finally, I would like to welcome Mr Joseph Daul as the new leader of the PPE-DE Group. People are innocent until the opposite is proved. I would like to know if this principle was stated properly in the PPE-DE Group when they rejected Mr Hökmark in favour of Mr Daul in a very narrow vote. Concerning the issue of one seat, at the next meeting of the Conference of Presidents our new President should propose an early debate on our seats and our calendar for 2008. We could simply decide to meet in the town where the Commission is meeting, not mentioning Brussels or Strasbourg, and then invite the Commission President and relevant Commissioners to explain their proposals from the same day’s meeting and to receive our political comments. This is how a real parliament works. Then we could have one fixed hour of well-organised voting in all areas of joint decision-making, allowing us to reach the magic 393 votes behind our amendments. After the French presidential elections in May, we could then invite the new President of France and the Prime Ministers of Belgium and Luxembourg to a debate on a lasting solution for all seats. Concerning voting, our new President should refuse any voting that is not properly prepared by the committees. We must vote on real political differences, not on technicalities. Last year we had 5 500 votes in which very few Members can say what they voted on. As regards better legislation, Parliament has a real influence in the conciliation committees, but we are badly organised for that. We need qualified legislative experts in all fields in order to balance the Commission. We need to focus on legislation, instead of wasting hours on debate in areas where Parliament has no say. On the allocation of rapporteurships and posts, we need to be more flexible in order to allow personal qualifications to be taken into account. The D’Hondt system is simply too rigid. Why not use the Sainte-Laguë method instead? It is also a proportional system, but it allows both the smaller delegations in the big groups – that is, the majority of the Members – and the smallest groups and independents to have more interesting first choices. On the façades of our buildings here in Strasbourg, they still campaign for a ‘Yes’ to a Constitution that was rejected by the French and Dutch voters. The buildings do not belong to a propaganda ministry; this is a parliament. Parliament makes decisions, but it should hold no view as an institution. There are majorities and minorities, but all views are equal and all Members are equal, so, please, order your staff to clean the House of institutional propaganda in support of specific views. On representation abroad, so far, Parliament’s Committee on Constitutional Affairs has sent 58 representatives to negotiate the Constitution with the national parliaments. Of these, 54 were in favour of the Constitution and only 4 were against. In 7 of 11 meetings, the ‘No’ side was not even represented at all. These figures do not proportionately represent the 137 Members who voted ‘No’ to the Constitution. Our new President must safeguard fair representation of different views when we are represented abroad. There must be equal opportunities for the ‘Yes’ and ‘No’ sides when we resume the constitutional process under the German Presidency. A democracy is also judged by how it treats its minorities."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-007lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-007lpv:unclassifiedMetadata"Jens-Peter Bonde (IND/DEM ). –"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-008lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo è l'unico Parlamento sovranazionale con reali poteri legislativi eletto a suffragio universale nel mondo e il Presidente è la voce e la faccia del Parlamento. Mi candido oggi proprio perché credo che l'ambizione di rendere più concreta la dimensione europea della democrazia e la capacità di rappresentare la volontà della maggioranza, mantenendo la propria autonomia di giudizio e rispettando il valore dei singoli deputati, siano le caratteristiche indispensabili per chi viene scelto per guidare la nostra Assemblea. Der heute herrschende Trend zu einer immer deutlicheren politischen Einfärbung der Verwaltung und einer klaren Postenaufteilung unter PPE-DE und PSE, die viele unserer Beamten erniedrigt und unsere Institution schwächen wird, muss umgekehrt werden. Colleagues, I ask for your support today because I believe that across the political divide we share a profound concern about the risks and dangers of this Parliament becoming too quiet and obedient a place. We can and we must reverse this trend, and whatever the outcome of this election, I pledge to work passionately to take forward the difficult task of building a coalition for change. Nei prossimi due anni e mezzo il Presidente, o come mi auguro, la Presidente, dovrà sapere dimostrare spesso di rappresentare un'istituzione libera rispetto agli interessi degli Stati membri o alle pressioni delle lobby economiche e di saper parlare ad un'opinione pubblica sempre più divisa e indifferente. Le président ou la présidente devra montrer qu'il est capable de se battre pour les droits constitutionnels acquis par le Parlement. Nous devrons savoir défendre cette revendication essentielle et légitime quand on nous dira, peut-être sera-ce Mme Merkel demain, que pour sortir de l'impasse constitutionnelle, il est inutile d'en passer par le Parlement européen ou par un débat public, et qu'une négociation rapide entre gouvernements fait amplement l'affaire: une CIG à huis-clos de plus qui produira un éternel compromis au rabais de plus. En un mundo en el que hasta la Comisión y algunos Estados miembros toleran que las violaciones de los derechos individuales y colectivos sean moneda de cambio en el ámbito económico, del control de los recursos, de la lucha contra el terrorismo, el Parlamento Europeo y su Presidente tienen que continuar dando voz y legitimidad a todos aquellos y aquellas que no pueden hablar y actuar libremente, independientemente del lugar en que se encuentren, y tienen que continuar denunciando públicamente verdades incómodas, como ya hicieron en Chechenia y en China, con los vuelos de la CIA, con Guantánamo, con Cuba y con otros muchos temas. The elected President will have to ensure that the question of the seat is not continually brushed under the carpet by the big groups. More than one million citizens have signed the one-seat petition, yet the big groups in this House continue to side-step any discussion on the seat of Parliament. This issue has become important for the credibility of our institution, whether we like it or not. No matter which way we choose, we must take a clear stand, and this means at least holding a debate on the issue. The elected President must also prioritise internal reforms which have been blocked for too long. Our debates must be made more interesting and relevant, and this certainly entails greater flexibility. However, the new President will have to engage with the Council and the Commission to encourage them to improve the quality of their answers during Question Time and statements: ensuring that responses are not simply diplomatic hot air is also a way to motivate our Members to be in this House during the plenary. Verehrte Kollegen, wenn besseres Regieren auch heißt, weniger Gesetze zu verabschieden, dann muss man sich auch die Instrumente geben, um ihre Auswirkungen abzuschätzen und die Anwendung der europäischen Gesetze besser zu kontrollieren. Der Parlamentspräsident sollte jedoch nicht nur für alle Fraktionen ansprechbar sein, er muss auch der Garant dafür sein, dass das EP-Personal den politischen Strömungen gegenüber autonom bleibt."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"(Loud and sustained applause from the Verts/ALE Group)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"Monica Frassoni (Verts/ALE ). –"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-014lpv:translated text"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bewerbe mich heute um das Amt des Präsidenten des Europäischen Parlaments, um zusammen mit Ihnen den Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union, dem Recht und der Solidarität zwischen unseren Völkern zu dienen. Herzlich danken möchte ich der PPE/DE-Fraktion und ihrem Vorsitzenden Joseph Daul, der sozialdemokratischen Fraktion und ihrem Vorsitzenden Martin Schulz für ihre Unterstützung, ebenso für die Unterstützung aus der liberalen und demokratischen Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Graham Watson, für die Unterstützung der UEN-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Brian Crowley sowie für die Unterstützung weiterer Kolleginnen und Kollegen. Meinen Respekt möchte ich meinen Mitbewerbern aussprechen, die als Fraktionsvorsitzende kandidieren. Zusammen mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mit großem Engagement wie bisher seit 1979 für die Einigung unseres europäischen Kontinents arbeiten. Ich verspreche Ihnen, ein fairer und objektiver Präsident des Europäischen Parlaments zu sein. Ich bitte um Ihr Vertrauen! Ich tue dies auf der Grundlage meiner bisherigen Arbeit hier im Europäischen Parlament seit der ersten Direktwahl im Jahre 1979. Im Ausschuss für regionale Entwicklung, in dem ich als Koordinator für meine Fraktion begonnen habe, habe ich die Sorgen der strukturschwachen Gebiete in ganz Europa kennen gelernt. Ich war zehn Jahre lang Vorsitzender des Unterausschusses Sicherheit und Abrüstung in einer Zeit, als man uns belächelt hat, als wir mit dieser Arbeit begannen. Ich erinnere mich insbesondere an die hervorragende Zusammenarbeit mit Klaus Hänsch, unserem früheren Präsidenten. Als stellvertretender Vorsitzender unserer Fraktion – und darauf bin ich besonders stolz – war ich für meine Fraktion und unsere politische Familie verantwortlich für den Vertrag von Amsterdam, der dem Europäischen Parlament den Durchbruch bei der Gesetzgebung gebracht hat. Dann war ich zuständig für die Fragen der Erweiterung. Alle, die Zeugen waren, wissen, dass ich mich von Anfang an dafür eingesetzt habe, dass alle Länder Mitteleuropas, die jetzt Mitglied der Europäischen Union sind, in den Verhandlungen gleichberechtigt behandelt werden. Ich bin glücklich darüber, dass die Länder Mitteleuropas heute unserer Wertegemeinschaft der Europäischen Union angehören. Als Fraktionsvorsitzender habe ich hier in diesem Saal den Vertrag von Nizza kritisch beurteilt. Ich habe damals, im Dezember 2000, gesagt: „Wir brauchen eine weitere Reform. Wir brauchen einen großen Konvent, der sich mit der Zukunft Europas befasst.“ Ich bin glücklich darüber, dass diese Auffassung die Unterstützung unserer Fraktion und dann auch fast des gesamten Europäischen Parlaments erhielt. Auf dieser Grundlage möchte ich mit Ihnen Folgendes erreichen: Europa muss ein Europa der Bürgerinnen und Bürger sein. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, durch überzeugende Arbeit die Menschen für unser großartiges Projekt der Einheit unseres Kontinents unter Bewahrung der Identitäten unserer Völker zu gewinnen. Wir brauchen eine noch bessere Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten, aber nicht nur auf der nationalen Ebene; auch unsere Regionen und unsere Städte und Gemeinden sind die Grundlage Europas. Wir brauchen dort eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir sind keine Gegner, sondern wir arbeiten für das gemeinsame Ziel: die Einheit unseres Kontinents. Ich möchte meinen entschlossenen Beitrag dazu leisten, dass wir die Substanz des Verfassungsvertrags verwirklichen. Diese Europäische Union mit 500 Millionen Menschen braucht Reformen. Wir müssen friedlich dafür kämpfen, dass diese Reformen Wirklichkeit werden. Ich füge hinzu: Dieses Europa hat nur dann eine Zukunftschance, wenn wir uns zu unseren Werten bekennen. Deswegen sind die Werte, die wir in Teil II der Verfassung vereinbart haben, auch wichtig, und wir müssen sie gemeinsam verwirklichen. Schließlich möchte ich zusammen mit Ihnen meinen Beitrag zum Dialog der Kulturen leisten, besonders mit der arabischen und islamischen Welt. Ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren 16 arabische Länder besucht. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit. Wir wollen Partnerschaft und – wenn es geht – Freundschaft mit der arabischen und islamischen Welt auf der Grundlage unserer Überzeugungen. Wir respektieren andere Überzeugungen, aber wir müssen friedlich den Weg in die Zukunft gehen. Ich war und werde immer ein Anwalt der Menschenrechte sein. Wir haben immer wieder Tschetschenien und die Massaker kritisiert. Und ich sage als Freund der Vereinigten Staaten von Amerika: „Guantánamo ist mit unserer europäischen Rechtsordnung nicht vereinbar!""@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-014lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-014lpv:unclassifiedMetadata"Hans-Gert Poettering (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-015lpv:translated text"Monsieur le Président, chers collègues, l'ensemble de mon groupe, y compris les collègues qu'une raison impérative empêche d'être présents aujourd'hui, s'est prononcé pour ma candidature. Pourquoi? Nous avons toujours considéré l'élection du Président du Parlement comme un acte politique fort et, donc, une occasion non pas d'émousser les différences d'options politiques entre nous mais au contraire de les affirmer en pleine clarté, du moins au premier tour s'il y en a plusieurs. Cela nous paraît d'autant plus vrai cette fois-ci que cette seconde moitié de législature sera marquée par le débat sur l'avenir de l'Europe. M. Poettering défend à cet égard, avec constance et sans ambiguïté, une certaine vision de l'Europe dans laquelle la plupart des députés PPE, conservateurs, libéraux, UEN et autres peuvent se reconnaître sans difficulté. On voudra bien reconnaître le fait que, pour ma part, je défends dans cette enceinte, avec la même constance et la même absence d'ambiguïté que M. Poettering, une autre vision de l'Europe, disons une vision alternative à ce que nous appelons l'Europe libérale. Si je devais la définir à grands traits, j'en évoquerais cinq dimensions. Une dimension sociale, tout d'abord. Il faut en finir avec la mise en concurrence des modèles sociaux qui tirent systématiquement vers le bas des conquêtes sociales de plusieurs générations. Une dimension écologique, ensuite. Il faut résister à la tentation de plus en plus forte d'en rabattre sur nos ambitions au nom de la compétitivité dans une économique ouverte. Une dimension solidaire, également. Il faut bannir toute forme d'exclusion, mobiliser tous nos instruments contre les inégalités de développement, tourner le dos à l'Europe forteresse. Une dimension démocratique, surtout. Il faut stimuler l'esprit critique, oser donner la parole aux citoyens, accepter les remises en cause nécessaires. Une dimension mondiale, enfin. Il faut user de notre poids pour changer les relations internationales. Nous devons nous mobiliser contre la guerre en Irak, pour une paix juste en Palestine, pour un vrai partenariat avec l'Afrique, et avec les Etats-Unis, doit prévaloir le principe "Alliés, oui. Alignés, non". Ma candidature vise ni plus ni moins qu'à offrir aux collègues qui se reconnaissent dans cette exigence d'esprit critique par rapport au modèle actuel et dans cette volonté de changement l'occasion d'exprimer leurs convictions. La démocratie, c'est l'acceptation du choix majoritaire et il ne fait aucun doute que M. Poettering sera le prochain Président du Parlement, et ce sera notre Président à toutes et à tous. La démocratie, c'est aussi le respect des personnes. Je veux redire ici que je ne peux que me louer de la loyauté et de la coopération de M. Poettering au sein de la Conférence des présidents, où nous siégeons ensemble depuis sept ans et demi. Mais la démocratie, c'est d'abord le débat d'idées et il passe dans quelques instants par un vote clair, un vote franc, un vote de conviction. Nous sommes toutes et tous des responsables politiques. C'est pourquoi, pour ma part, je n'ai pas ressenti le besoin de mener une quelconque campagne électorale. À chacune, à chacun de nous de prendre ses responsabilités en pleine conscience."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-015lpv:unclassifiedMetadata"Francis Wurtz (GUE/NGL ). –"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-016lpv:translated text"Ringrazio i tre oratori per i loro interventi e per non aver superato il proprio tempo di parola."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-016lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-018lpv:translated text"Passiamo adesso all’elezione. Il voto è aperto. onorevole Francis Wurtz: 48 voti onorevole Monica Frassoni: 145 voti onorevole Hans-Gert Poettering: 450 voti L’onorevole Hans-Gert Poettering ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi ed è dunque eletto Presidente del Parlamento. Onorevole Poettering, le mie congratulazioni per l’elezione; la invito a occupare il posto di Presidente che le spetta di diritto. Comunico il risultato dello scrutinio per l’elezione del Presidente. Numero dei votanti: 715 Schede bianche o nulle: 26 Voti espressi: 689 Maggioranza assoluta per l’elezione al primo scrutinio: 345 Hanno ottenuto: onorevole Jens-Peter Bonde: 46 voti"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-018lpv:unclassifiedMetadata"(L'Assemblea, in piedi, applaude il nuovo Presidente)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-018lpv:unclassifiedMetadata"(La seduta, sospesa alle 11.05 per consentire lo spoglio delle schede, riprende alle 12.00)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-018lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-020lpv:unclassifiedMetadata"Präsident"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-020lpv:unclassifiedMetadata"VORSITZ: HANS-GERT POETTERING"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-022lpv:translated text"Monsieur le Président, cher Hans-Gert Poettering, Monsieur le Président de la Commission, au nom du groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens, de ses 277 membres, je tiens à vous féliciter de la façon la plus chaleureuse pour votre élection à la présidence de notre institution. Le Parlement européen est la voix des citoyens européens. Désormais, cette voix sera la vôtre, Monsieur le Président. Pour notre groupe politique, votre élection est un grand moment. Vous avez été le président de la principale force politique du Parlement pendant huit ans et nous savons que vous avez toutes les qualités nécessaires pour exercer ces nouvelles fonctions, avec beaucoup de courage, de détermination, de conviction, et surtout d'humanisme. Je tiens à remercier tous les collègues qui ont bien voulu vous accorder leur confiance. Je suis sûr qu'ils ne le regretteront pas. Je tiens aussi à féliciter Jens-Peter Bonde, Monica Frassoni et Francis Wurtz et leur dire combien j'ai apprécié la haute tenue de leur campagne. Beaucoup de parlements nationaux mériteraient que cela se passe ainsi. ( ) Monsieur le Président, l'Europe vous sait déjà gré de votre engagement politique et personnel en faveur de la réunification du continent. Le Parlement européen et les institutions européennes en général ont d'ores et déjà bénéficié de votre action de renforcement de leurs compétences. Nous savons que vous ferez bénéficier l'ensemble des députés européens de votre expérience, de votre savoir-faire et de votre conviction. Nous savons que l'homme d'État européen que vous êtes est d'abord et avant tout attentif à la personne humaine, au respect de la dignité et de sa liberté. Félicitations! Bon courage! Plein succès! Monsieur le Président, sachez que vous pourrez compter sur le soutien indéfectible du groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-022lpv:unclassifiedMetadata"Applaudissements"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-022lpv:unclassifiedMetadata"Joseph Daul,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-022lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe PPE-DE"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-023lpv:translated text"Wie mir gesagt wurde, wurden nach den Erfahrungen der bisherigen Präsidenten die größten Erwartungen immer von der politischen Familie gestellt, aus der man kommt, und das sei immer am schwierigsten. Ich hoffe, dass es diesmal vielleicht so ist, wie Sie es zum Ausdruck gebracht haben."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-023lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-024lpv:translated text"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich richte zunächst einen Dank – wie mein Vorredner – an Francis Wurtz, an Jens-Peter Bonde und an Monica Frassoni. Es war ein würdiger Wahlkampf, eine würdige Auseinandersetzung, stets fair und in jeder Hinsicht kollegial. Ich gratuliere den dreien zu den Ergebnissen, die sie bekommen haben. Ich gratuliere Ihnen, Herr Präsident, zur Wahl zum Präsidenten dieser Kammer. Die Sozialdemokratische Fraktion dieses Hauses, Herr Poettering, wird loyal mit Ihnen als Präsident zusammenarbeiten, so wie wir erwarten, dass der Präsident in der vollen Neutralität der Ausübung seines Amtes stets ein zuverlässiger, loyaler Partner unserer Fraktion sein wird. Daran, Herr Poettering, kann niemand, der Sie kennt, auch nur den geringsten Zweifel haben. Deshalb gehen wir voller Zuversicht in die vor uns liegenden zweieinhalb Jahre der Zusammenarbeit, die wir als Fraktion mit Ihnen als dem neu gewählten Präsidenten dieses Hauses leisten werden und mit der wir hoffentlich gemeinsam zum Erfolg des europäischen Einigungswerkes beitragen werden. Ich gehöre zu denen, die Sie, Herr Präsident Poettering, in den letzten Jahren etwas näher kennen lernen durften. Deshalb erlaube ich mir, meinem Glückwunsch im Namen meiner Fraktion eine persönliche Bemerkung anzufügen. Jeder, der Sie privat und näher kennt, weiß, dass Ihre persönliche Situation, Ihr Lebensweg mit Ihrer politischen Haltung untrennbar verbunden ist. Sie sind im September 1945 geboren, und jeder der Sie kennt, weiß, dass Ihr Vater im März 1945, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, gefallen ist. Sie haben ihn selbst nie kennen gelernt. Ich bin sicher, dass dieses Erlebnis, diese Erfahrung der vaterlosen Kindheit und Jugend, Sie in die europäische Politik und zum europäischen Einigungswerk gebracht hat und dass diese in Deutschland eigentlich nicht einzigartige, sondern alltägliche Erfahrung Ihrer Generation Sie motiviert hat, für das europäische Einigungswerk in der Form zu streiten, wie Sie das getan haben. Dieses Einigungswerk, in dem Sie eine wichtige Rolle gespielt haben, und Sie selbst als Persönlichkeit, die im Rahmen dieses Werkes gehandelt hat – Ihr Lebensweg hat Sie nun an die Spitze dieses Europäischen Parlaments geführt. Deshalb möchte ich zu meinen Ausführungen hinzufügen, dass ich sicher bin: Wenn unsere Nation, unser Volk einen anderen Weg hätte gehen können, als es gehen musste, wenn Ihr Vater nicht gefallen wäre, wenn er hätte erleben dürfen, wohin der Weg des Hans-Gert Poettering geführt hat, er wäre mit Sicherheit stolz auf seinen Sohn gewesen, so wie Ihre Söhne heute zu Recht stolz auf ihren Vater sein können. Herzlichen Glückwunsch."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"Martin Schulz,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der PSE-Fraktion"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-025lpv:translated text"Mr President, I offer you my warmest congratulations on your election as President of our House. It is the pinnacle of a remarkable parliamentary career, stretching from the first direct elections to the European Parliament. You know that my group opposed the process by which you and the Socialists carved up the House between you during this mandate. Nonetheless, I believe that the majority in my group voted for you, recognising your experience, admiring your political work in this House and convinced of your capacity to be an objective and fair President. In the five years that I have had the honour to lead my group, I have appreciated the cooperative relations that we have enjoyed. I know the same can be said for my predecessor, Pat Cox, who sends through me his warmest regards to you on this day. But as you know, in politics a halo is only 12 inches from being a noose and our reputations depend on our ability to meet ever-new challenges. I hope you will listen to the swelling chorus in this House in favour of reform. From having been ahead of our citizens in advancing the cause of European integration, our Member State leaders are now in danger of lagging behind. The opportunity falls on this House to show a lead in building the European Union we need in order to meet the challenges we face. That will require a house designed and organised so as to be capable of meeting that challenge. I hope that we can work together to create that House with you during your term of office as President, for which I wish you every success."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-025lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-025lpv:unclassifiedMetadata"Graham Watson,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-025lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the ALDE Group"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-026lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo celebra oggi un momento importante con la sua elezione, infatti siamo convinti che la sua elezione, nel giorno in cui il Parlamento rappresenta ben ventisette paesi, sia anche un nuovo impulso all'Europa delle cose non soltanto sussurrate e all'Aula nella quale le chiarezze e le limpidezze siano tali per cui i gruppi contino e le persone contino per quello che dicono, per quello che fanno e non soltanto per le concezioni numeriche. Abbiamo appuntamenti difficili e importanti: in queste quattro mie legislature al Parlamento europeo ho visto come hai lavorato e perciò è con fiducia che immagino un percorso di questa legislatura, di questa seconda parte di legislatura, capace di rendere il Parlamento europeo in grado di non occuparsi più di tante cose sterili, ma di affrontare più seriamente alcune grandi sfide. Penso a come abbiamo dimenticato in molte occasioni l'Africa, a come siamo silenziosi rispetto a ciò che sta avvenendo in Nigeria, a come l'Unione europea abbia sbagliato obiettivo per quanto riguarda la Somalia, appoggiando più i terroristi che il governo legittimo. Penso alle cose funzionali, alle traduzioni che servono, perché come tu hai giustamente ricordato oggi, se dobbiamo parlare con le altre culture e crescere insieme ad esse, abbiamo bisogno però di difendere anche le nostre identità e le nostre tradizioni. In questo spirito e in questo auspicio speriamo di aprire oggi una nuova, importante, pagina, la quale ci renda effettivamente capaci di dare vita alle riforme istituzionali che ci servono, ma anche di essere più vicini ai nostri cittadini. Buona fortuna!"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-026lpv:unclassifiedMetadata"Cristiana Muscardini,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-026lpv:unclassifiedMetadata"a nome del gruppo UEN"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:translated text"Herr Präsident, lieber Hans-Gert! Wer hätte geglaubt, dass Du ein Anhänger von Jimmy Cliff bist: ! Du hast so lange davon geträumt, dass ich Dir von Herzen dazu gratuliere, dass Du jetzt Deinen Traumjob hast. Bravo! Es war an der Zeit, dass Du Präsident wurdest; das erkennen wir an. Wir haben – wie alle anderen auch – überhaupt keine Zweifel, dass Du ein unabhängiger Präsident sein wirst. Manchmal wird es schwer sein, zum Beispiel, wenn Du unser Haus repräsentieren sollst und am liebsten eine Regierungschefin umarmen möchtest. Das geht nicht mehr, das kannst Du als Fraktionsvorsitzender tun. Als Präsident dieses Hauses musst Du die europäische Idee vor Deine Liebe für eine Regierungschefin setzen. Ich möchte sehen, wie sich das entwickeln wird. Morgen wird der erste Tag Deiner Bewährung sein. Zweitens möchte ich Dir sagen: Die Unabhängigkeit eines Parlaments sieht man an der Unabhängigkeit der Verwaltung. Ich hoffe, dass Du der Rede meiner Kollegin Monica Frassoni genau zugehört hast. Wenn nicht, werden wir Dir eine Kopie der Rede schicken, damit Du sie für Dein Arbeitsprogramm nachlesen kannst. Darin war von der Unabhängigkeit der Verwaltung die Rede. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen alle zusammenstehen, damit die Einfärbung der Verwaltung ein Ende hat. Wir wollen keine politisch gefärbte Verwaltung, sondern eine unabhängige Verwaltung! Dies ist ein Arbeitsauftrag an Dich, Hans-Gert Poettering, als unabhängiger Präsident. Eines möchte ich noch hinzufügen: Ich weiß, dass die Auseinandersetzung über Straßburg schwierig ist. Alle unsere Fraktionen sind gespalten. Mehrheiten, Minderheiten – es gibt alle Positionen. Es wäre ehrenvoll für dieses Parlament, wenn es diese Auseinandersetzung führen würde. Dann würde sich eine klare Mehrheit für einen Sitz, zwei Sitze oder eine andere Lösung ergeben. Ich halte es dieses Parlaments für unwürdig, dass wir über das, worüber überall sonst diskutiert wird, nicht debattieren. Mach dieses Parlament zu einem Haus der Auseinandersetzung! Das ist der zweite Arbeitsauftrag. Der dritte Arbeitsauftrag ist: Wenn wir zur Auseinandersetzung über die Verfassung kommen, bitte ich Dich, überall den Standpunkt zu vertreten, dass keine Regierungskonferenz dieses Problem lösen kann, sondern nur die öffentliche Debatte. Dieses Parlament ist der Ort der öffentlichen Debatte – und nicht etwa eine geheim gehaltene Regierungskonferenz. Das ist der dritte und letzte Arbeitsauftrag. Sag das Deiner Lieblingsbundeskanzlerin und allen Regierungschefs dieser Europäischen Union! Wir wollen dieses Parlament als Ort der Auseinandersetzung haben! Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit uns, wir werden Dich unterstützen! Wir als Grüne gratulieren ebenfalls Monica Frassoni zu diesem hervorragenden Ergebnis!"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"(Heiterkeit)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"Daniel Cohn-Bendit,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"You can get it if you really want"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der Verts/ALE-Fraktion"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-028lpv:translated text"Sie können davon ausgehen, dass ich den Kolleginnen und Kollegen immer sehr, sehr gut zuhöre!"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-028lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-029lpv:translated text"Monsieur le Président, je vous présente mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Parlement. Indépendamment des accords conclus entre les groupes et compte tenu des rapports de force qui existent présentement dans cet hémicycle, votre élection est non seulement pleinement légitime mais on ne peut plus logique. Vous êtes à présent le Président de nous tous et de nous toutes. Je n'ai, quant à moi, aucun doute ni sur votre volonté ni sur votre aptitude à jouer ce rôle, sans renoncer bien sûr à vos idées et à votre engagement. Vous avez des convictions fortes qui fondent souvent nos désaccords. Mais vous avez également une éthique qui vous vaut un réel respect et vous manifestez un attachement au pluralisme qui permet une bonne coopération. Nous sommes donc confiants. Je vous souhaite, Monsieur le Président, de réussir pleinement dans votre rude et belle tâche. ("@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"Applaudissements.)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"Francis Wurtz,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe GUE/NGL"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-030lpv:translated text"Wir sind seit 1979 zusammen im Europäischen Parlament, und in diesen Jahren hat sich viel Vertrauen entwickelt."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-030lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-031lpv:translated text"Mr President, I wish to congratulate you and to thank all the Members and volunteers who ensured we had an election campaign. Your election did not come as a great surprise, as we have known what the result would be since 2004. However, we have avoided a coronation and we have had a debate. You are now the elected President of the European Parliament. You are now the President for all Members. You are my President too, and you know of my wishes for reform: a single seat, better organised voting, better legislation, fair distribution of rapporteurships and posts, clean façades in Strasbourg, fair representation abroad, neutral staff and a fair chair. Lieber Hans-Gert, ich kenne dich nun seit 27 Jahren als einen guten Kollegen. Du hast die besten Qualifikationen, um ein hervorragender Präsident zu sein, und ich hoffe, du hast auch den Willen und den Mut dazu. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl und einen guten Rutsch ins neue Jahr!"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-031lpv:unclassifiedMetadata"Jens-Peter Bonde,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-031lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the IND/DEM Group"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-033lpv:translated text"Monsieur le Président, les félicitations du groupe Identité-Tradition-Souveraineté vous sont naturellement acquises. Elles sont acquises à votre personne, elles sont acquises à vos qualités, à vos qualités humaines, à votre courtoisie et aussi aux espoirs d'une gestion impartiale de ce Parlement que nous formons. Certes, nous trouvons un peu gênant que votre élection, au demeurant parfaitement méritée puisque vous étiez auparavant le leader du groupe le plus important de ce Parlement, soit acquise au prix d'un compromis entre les deux groupes principaux qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, sont rivaux devant les électeurs mais, un peu trop souvent à notre goût, sont d'accord quant à la gestion de ce Parlement et à l'avenir de l'Europe. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour faire respecter les droits des députés. Ces droits des députés doivent être égaux pour tous. Ainsi, la protection de l'immunité parlementaire du député qui est atteint dans sa liberté d'expression vaut aussi bien lorsque le parlementaire appartient au courant dominant que lorsqu'il appartient à la minorité. Le règlement ne doit pas être changé en fonction du fait que ces dispositions ont pu bénéficier à un groupe minoritaire. Je voudrais me permettre d'évoquer un souvenir. J'entendais ce matin le Président de séance, notre doyen d'âge, M. Berlinguer, s'exprimer et conclure très rapidement en disant: "Je ne puis prononcer de discours du doyen d'âge puisque le règlement me l'interdit". Or, le règlement le lui interdit à la suite d'une modification qui a privé le doyen d'âge de cette faculté alors qu'il était de notre sensibilité. Il s'agissait de Claude Autant-Lara, le plus grand cinéaste français. C'est après son discours, peut-être sujet à controverse, que cette disposition du règlement a été modifiée. Il est fâcheux que cette mesquinerie nous ait privés d'entendre ensuite le discours qu'aurait pu prononcer Otto de Habsbourg ou, ce matin, le discours qu'aurait pu prononcer le doyen Berlinguer, même s'il n'est pas du tout des mêmes opinions politiques que moi-même. Enfin, Monsieur le Président, nous comptons sur vous pour nous défendre, pour défendre les droits et la dignité des députés. Votre prédécesseur, Pat Cox, avait su le faire quand M. Schulz, par exemple, avait été l'objet d'attaques de la part du Président en exercice du Conseil de l'époque. J'ai entendu hier au sujet de mon groupe, par exemple de la part de la représentante de la Commission, Mme Wallström, des commentaires tout à fait déplacés. Il convient de rappeler à cette fonctionnaire que c'est le Parlement qui contrôle la Commission et non pas l'inverse. Il n'y a pas de députés à demi-part. En effet établir un cordon sanitaire autour de certains députés reviendrait à revendiquer une politique de discrimination envers leurs électeurs, et nous comptons précisément sur vous pour vous opposer à une tendance qui traduirait une fâcheuse dérive totalitaire."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-033lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-033lpv:unclassifiedMetadata"Bruno Gollnisch,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-033lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe ITS"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-034lpv:translated text"Dovoľte aj mne, aby som Vám čo najsrdečnejšie a ozaj úprimne zablahoželala k Vášmu zvoleniu, popriala Vám veľa zdravia v tejto funkcii a veľa trpezlivosti pri Vašom rozhodovaní. Chcem Vás požiadať o jednu vec, ktorá tu neodznela ani v jednom z predchádzajúcich prejavov rečníkov, pretože všetci boli z krajín starej pätnástky. Chcem Vás požiadať, aby ste si uvedomili, že Európska únia je už dnes 27-členná, aby ste rešpektovali a snažili sa podporiť aj funkcionárov z dvanástich nových členských krajín, ktorých poslanci boli tiež zvolení s dôverou, že ich hlas tu bude vypočutý. Pokiaľ ide o nezaradených poslancov, chcem Vás poprosiť, aby sa odstránila diskriminácia, ktorou sú títo poslanci postihovaní. Prajem Vám všetko dobré vo Vašej funkcii a držím Vám palce."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-034lpv:unclassifiedMetadata"Irena Belohorská (NI ). –"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-035lpv:translated text"Mr President, on my own behalf and on behalf of the European Commission, I want to congratulate you very sincerely. It gives me great pleasure to see you as President of the European Parliament. However, let me use my experience as President of another European institution – the European Commission – to make a personal comment: today’s Union requires, more than ever, a spirit of partnership among all European institutions. This Union is much more complex than before: it takes time and patience to find the necessary consensus. It is sometimes difficult; sometimes it is controversial and even painful, but we need, more than ever, this spirit of partnership. No European institution can build its prestige and standing at the expense of another institution. It is in the common interest of all the European institutions to reinforce each other in the service of the European project. This is specifically true for relations between the European Parliament and the European Commission, because we know that the cause of greater and deeper European integration has been advanced only when there has been this spirit of cooperation among our institutions. That is why I call for a great coalition of all those who stand for Europe and its values, including, of course, some on the left, some on the right and some in the centre, whose ideological differences contribute to the richness of Europe as a political system, but who are also able to go beyond those ideological differences and share what I believe is our common goal: a strong, united Europe for peace, democracy and human rights. Today the European Parliament has elected a new leader whose qualities as a person and as a politician are uniquely well suited to this high office. I know the President as a person of political vision and integrity – qualities that will be needed in this very challenging job. As the leader of your group for eight years, Mr President, you pursued your vision of a political Europe as the only guarantee for a peaceful and prosperous Europe. Your attachment to the core values of justice, human rights and the dignity of the human being have, for so many years, been the hallmark of your work. I want to highlight your fairness to everybody, from your insistence that everybody must be treated equally within Parliament to the view that, in the European Union, no one country is bigger than another. We have all appreciated your honesty and transparency: with Mr Poettering, you know that a done deal is a done deal and one which he will honour and respect. His experience as one of the longest-serving Members of this House will be of immense value to all of us. No one knows this House and its ways better than him. Mr President, you have always served this House with excellence, as an ardent defender of the interests of Europe and its citizens, and have thus promoted the European Parliament’s standing. Mr President, let me highlight what I think will be a special responsibility for your mandate. You are the first President elected in this Parliament after this great enlargement of the European Union. You assume your office immediately after the conclusion of the fifth enlargement of the European Union with the accession of Bulgaria and Romania. That is why this is a truly historic moment: the first President elected by a Parliament representing the citizens of 27 countries. No other parliament in the world can compare to this. I should like to make a personal remark. Yesterday I was in Ljubljana, Slovenia, together with the current President of the Council, Chancellor Merkel, and many colleagues from the European Council, and I was really moved by the enthusiasm of the Slovenian citizens, who have now joined the euro area. I was also moved by the enthusiasm and the dynamism that the new members of the European Union bring to our Union. That is why I believe that our joint task is to make all Europe united, with no first- and second-class countries, with no first- and second-class citizens – and you may count on our cooperation to achieve this task. I have no advice to give you: you have been involved in European politics longer than I – even if you look younger, you are not so young!"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-035lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-035lpv:unclassifiedMetadata"(Laughter)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-035lpv:unclassifiedMetadata"José Manuel Barroso,"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-035lpv:unclassifiedMetadata"President of the Commission"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-036lpv:translated text"Mr President of the Commission, thank you for your remarks. You can certainly always count on the President of the European Parliament, and indeed the whole European Parliament, as a fair partner. We have different roles to play, but we have the same ambition: to make Europe united, so we can defend our values and interests. Mehrere Kolleginnen und Kollegen haben in Ihren Beiträgen zum Ausdruck gebracht, dass die großen und die kleinen Länder der Europäischen Union die gleiche Würde haben. Ich werde am Donnerstagnachmittag auf dem Weg von Straßburg in meine niedersächsische Heimat, in den Landkreis Osnabrück, meinen ersten Besuch in Luxemburg machen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass alle Länder die gleiche Würde haben. Wir wollen damit das große Engagement Luxemburgs für Europa zum Ausdruck bringen. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in Luxemburg haben Ja gesagt zum Verfassungsvertrag, und wir dürfen niemals die Länder vergessen, die Ja gesagt haben. Nun müssen wir die überzeugen, die noch nicht entschieden haben und die Nein gesagt haben. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, vor der wir jetzt stehen."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-036lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-041lpv:translated text"Als nächster Punkt folgt die Wahl der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Miguel Angel Martínez Martínez Gérard Onesta Mechtild Rothe Manuel António dos Santos Marek Siwiec Alejo Vidal Quadras Diana Wallis Die Kandidaten haben mir mitgeteilt, dass sie ihre jeweilige Kandidatur akzeptieren. Ohne Einvernehmen der Fraktionen: Die Zahl der Kandidaten übersteigt die Anzahl der freien Sitze nicht. Ich schlage vor, dass die Wahl durch Zuruf gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Geschäftsordnung erfolgt, dass jedoch anschließend eine Abstimmung zur Festlegung der Rangfolge durchgeführt wird. Ich habe die folgenden Kandidaturen erhalten: Ich erkläre somit die von mir soeben genannten Kandidaten zu Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Herzlichen Glückwunsch an alle Kolleginnen und Kollegen, die gewählt sind. Als nächster Punkt folgt die Festlegung der Rangfolge der Vizepräsidenten. Da es sich hier ausschließlich um die Festlegung der Rangfolge der Vizepräsidenten handelt, ist für diese Abstimmung die qualifizierte Mehrheit nicht erforderlich, denn alle sind ja schon gewählt. Die Stimmzettel werden verteilt. Die Abstimmung ist damit eröffnet. Adam Bielan Luigi Cocilovo Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mario Mauro Edward McMillan-Scott Luisa Morgantini Pierre Moscovici"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-041lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-041lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-045lpv:translated text"Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung zur Festlegung der Rangfolge der Vizepräsidenten bekannt. Mario Mauro: 262 Stimmen Miguel Angel Martínez Martínez: 260 Stimmen Luigi Cocilovo: 234 Stimmen Mechtild Rothe: 217 Stimmen Luisa Morgantini: 207 Stimmen Pierre Moscovici: 207 Stimmen Manuel António dos Santos: 193 Stimmen Diana Wallis: 192 Stimmen Marek Siwiec: 180 Stimmen Adam Bielan: 128 Stimmen Zahl der Abstimmenden: 703 Herzlichen Glückwunsch an alle Vizepräsidenten, ich hoffe auf eine gute gemeinsame Arbeit im Präsidium des Europäischen Parlaments. Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Geschäftsordnung wird die Rangfolge der Vizepräsidenten durch die Zahl der für sie abgegebenen Stimmen bestimmt, und bei Stimmengleichheit entscheidet das höhere Lebensalter. Leere oder ungültige Stimmzettel: 7 Abgegebene Stimmen: 696 Es haben erhalten: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: 322 Stimmen Alejo Vidal-Quadras: 300 Stimmen Gérard Onesta: 285 Stimmen Edward McMillan-Scott: 274 Stimmen"@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-045lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-047lpv:translated text"Nach der Tagesordnung folgt die Wahl der Quästoren des Europäischen Parlaments. Da die Zahl der Kandidaten die Anzahl der freien Sitze nicht übersteigt, schlage ich vor, dass die Wahl durch Zuruf gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Geschäftsordnung erfolgt, dass jedoch anschließend eine elektronische Abstimmung zur Festlegung der Rangfolge durchgeführt wird. Ich erkläre somit alle Kandidaten zu Quästoren des Europäischen Parlaments und gratuliere diesen Kolleginnen und Kollegen nochmals sehr herzlich zu ihrer Wahl und wünsche uns eine gute Zusammenarbeit im Präsidium. Kommen wir nun zur Festlegung der Rangfolge der Quästoren mittels geheimer elektronischer Abstimmung. Da es sich hier ausschließlich um die Festlegung der Rangfolge der Quästoren handelt, ist für diese Abstimmung die qualifizierte Mehrheit nicht erforderlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier das Ergebnis der Abstimmung zur Wahl der Quästoren. Abgegebene Stimmen: 669 Leere oder ungültige Stimmzettel: 16 Gültige Stimmen: 653. Ich habe die folgenden Kandidaturen erhalten: Es haben erhalten: James Nicholson: 334 Stimmen Astrid Lulling: 298 Stimmen Mia De Vits: 285 Stimmen Ingo Friedrich: 280 Stimmen Szabolcs Fazakas: 267 Stimmen Jan Mulder: 265 Stimmen Gemäß Artikel 15 und Artikel 14 Absatz 2 der Geschäftsordnung wird die Rangfolge der Quästoren durch die Reihenfolge, in der sie gewählt wurden, bestimmt. Herzlichen Glückwunsch! Damit können wir die Zusammensetzung des neuen Präsidiums und der Quästoren den Organen der Europäischen Gemeinschaften bekannt geben. Mia de Vits Szabolcs Fazakas Ingo Friedrich Astrid Lulling Jan Mulder James Nicholson Die Kandidaten haben mir mitgeteilt, dass sie ihre jeweilige Kandidatur akzeptieren."@ro
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-047lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-047lpv:unclassifiedMetadata"- Nach der Abstimmung:"
lp_eu:2007-01-16-Speech-2-047lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-16_SessionDaylpv:textURI<go to Romanian europarl>
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-007lpv:translated text"Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Debatte über das Programm der deutschen Präsidentschaft. Ich heiße Sie, Frau Präsidentin des Europäischen Rates, Frau Bundeskanzlerin Merkel, im Europäischen Parlament herzlich willkommen. Ich begrüße auch den Präsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Durão Barroso, der sehr häufig – was wir sehr zu schätzen wissen – natürlich aus Verpflichtung, aber, wie ich hoffe, auch immer mit Freude an unseren Debatten teilnimmt. Ihre Persönlichkeit, Frau Bundeskanzlerin, symbolisiert den Wandel auf unserem europäischen Kontinent. Als das Europäische Parlament 1979 erstmalig direkt von damals neun Völkern der Europäischen Gemeinschaft gewählt wurde, waren Deutschland und unser europäischer Kontinent durch Minenfelder und Stacheldraht und die Hauptstadt Ihres Landes, Berlin, durch eine Mauer geteilt. Sie selbst waren gezwungen, im unfreien östlichen Teil Ihres dann am 3. Oktober 1990 geeinten Vaterlandes zu leben. Am 1. Mai 2004 wurden Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und Slowenien zusammen mit Malta und Zypern und dann am 1. Januar dieses Jahres Bulgarien und Rumänien Mitglieder der Wertegemeinschaft der jetzt 27 Völker der Europäischen Union. Sie, Frau Bundeskanzlerin, sind die erste Präsidentin des Europäischen Rates aus dem früheren unfreien Teil Europas. Heute vertreten Sie die Gemeinschaft der freien Völker der Europäischen Union. Sie sprechen heute vor den demokratisch gewählten Vertretern von 27 europäischen Völkern mit nahezu 500 Millionen Menschen. Sie sprechen vor einem starken, selbstbewussten und der Einigung Europas verpflichteten Europäischen Parlament. Was 1979 wie eine unerreichbare Vision erschien, ist Wirklichkeit geworden. Dies zeigt, wie richtig die Politik der Einigung Europas auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte war und ist. Ich darf Sie nun bitten, Frau Präsidentin des Europäischen Rates, zur Volksvertretung der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zu sprechen."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-007lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-007lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-008lpv:translated text"Herr Präsident, lieber Hans-Gert Poettering, sehr geehrter Herr Präsident der Kommission, lieber José Manuel Barroso, sehr geehrte Abgeordnete – ich sage als Vertreterin eines nationalen Parlaments fast KollegInnen –, meine Damen und Herren! Ich freue mich, heute zum ersten Mal als Ratsvorsitzende hier in diesem Europäischen Parlament zu Ihnen zu sprechen, einem Parlament mit Abgeordneten aus nunmehr 27 Mitgliedstaaten. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich auch den Abgeordneten aus Rumänien und Bulgarien nochmals ein ganz besonders herzliches Willkommen sage. Heute bauen wir es aus. Wir erweitern es. An manchen Stellen erneuern wir es. Manchmal denke ich dabei: Wenn wir so sehr damit beschäftigt sind, das Gebäude auszubauen und zu erneuern, damit darin heute fast eine halbe Milliarde Europäer ihr Zuhause finden, dann können wir vor lauter Bauarbeiten leicht das Große, das Einzigartige übersehen. Dann können wir manchmal kaum erfassen, was dieses Gebäude wirklich ausmacht, wo sein Kern steckt. Meine Damen und Herren, vielen Menschen in Europa – das spüren Sie, wenn Sie zuhause sind – geht es heute genau so. Sie fragen sich: Was soll Europa sein? Wozu brauchen wir Europa? Was hält Europa im Innersten zusammen? Was macht diese Europäische Union aus? Manche denken, der Versuch, das Wesen Europas bestimmen zu wollen, bringe wenig. Ich sehe das offen gesagt völlig anders. Ich erinnere an Jacques Delors. Er hat den berühmten Satz gesagt: „Wir müssen Europa eine Seele geben“. Ich darf mit meinen Worten hinzufügen: Wir müssen Europas Seele finden. Denn eigentlich brauchen wir sie Europa nicht zu geben, weil sie schon bei uns ist. Ist die Vielfalt diese Seele? Kaum jemand hat das schöner ausgedrückt, als der Schriftsteller Karel Čapek, ein großer Europäer aus Prag: „Der Schöpfer Europas machte es klein und teilte es sogar in winzige Stücke auf, so dass sich unsere Herzen nicht an der Größe, sondern an der Vielfalt erfreuen.“ Vielfalt? Ganz zweifellos ist richtig, wenn gesagt wird, dass Europa von seiner Vielfalt lebt. Die Unterschiede zwischen unseren Nationen, zwischen den Regionen Europas, die Vielfalt der Sprachen und Mentalitäten – das alles wollen wir bewahren. Wir können und wollen nicht alles harmonisieren, was harmonisierbar wäre. Ja, es ist wahr, Europa lebt von seiner Vielfalt. Aber wahr ist auch: Die Vielfalt als solche kann nicht das gleichsam universelle europäische Prinzip sein, das uns hilft zu verstehen, was Europa im Innersten zusammenhält, was also seine Seele ausmacht. Doch mit der Erkenntnis der Vielfalt der Nationen und Menschen schaffen wir etwas anderes. So schaffen wir es, zu der eigentlich richtigen Frage zu kommen, die wir beantworten müssen. Sie lautet: Was ermöglicht die Vielfalt Europas? Ich meine, die Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Die Freiheit ermöglicht unsere Vielfalt. Die Freiheit ist Voraussetzung für unsere Vielfalt. Und zwar die Freiheit in all ihren Ausprägungen: Die Freiheit, die eigene Meinung öffentlich zu sagen, auch wenn dies andere stört. Die Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben. Die Freiheit des unternehmerischen Handelns. Die Freiheit des Künstlers, sein Werk nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Diese Freiheit braucht Europa wie die Luft zum Atmen. Wo sie eingeschränkt wird, verkümmern wir. Es ist für Europa lebenswichtig, sich immer bewusst zu sein: Freiheit gewinnt man nicht ein für allemal. Freiheit muss beinahe jeden Tag neu errungen werden. Und Freiheit ist nicht bindungslos. Sie ist untrennbar mit Verantwortung verbunden. Wenn wir also von wahrer Freiheit sprechen, dann sprechen wir tatsächlich immer von der Freiheit des Anderen. Oder sagen wir es mit den berühmten Worten Voltaires, ich zitiere: „Ich mag verdammen, was Du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, das Du es sagen darfst.“ – Ende des Zitats. Ich finde, Voltaire hat die Seele Europas in sich getragen. Denn Voltaires Satz zeigt: Das, was Europa auszeichnet, das, was seine Seele ausmacht, das ist der Umgang mit unserer Vielfalt. Wir Europäer haben in unserer Geschichte gelernt, aus der Vielfalt das Meiste zu machen. Und die Eigenschaft, die uns dazu befähigt, die uns genau zur Freiheit in Verantwortung für den anderen befähigt, die ist ein wertvolles Gut: Es ist die Toleranz. Europas Seele ist die Toleranz. Europa ist der Kontinent der Toleranz. Um das zu lernen, haben wir Jahrhunderte gebraucht. Auf dem Weg zur Toleranz mussten wir Katastrophen durchleiden. Wir haben uns gegenseitig verfolgt und vernichtet. Wir haben unsere Heimat verwüstet. Wir haben gefährdet, was uns heilig ist. Die schlimmste Periode von Hass, Verwüstung und Vernichtung liegt noch kein Menschenleben hinter uns. Sie geschah im Namen meines Volkes. Aus dieser Jahrhunderte langen Geschichte sind wir in Europa ganz gewiss nicht zum Hochmut berechtigt gegenüber den Menschen und Regionen auf der Erde, die sich heute schwer tun, Toleranz zu üben. Aber aus dieser Jahrhunderte langen Geschichte sind wir in Europa dazu verpflichtet, überall in Europa und auf der ganzen Welt Toleranz zu fördern und allen zu helfen, Toleranz zu üben. Ja, meine Damen und Herren, die Toleranz ist eine anspruchsvolle Tugend. Sie braucht das Herz und die Vernunft. Sie verlangt uns etwas ab. Aber keineswegs ist sie mit Beliebigkeit und Standpunktlosigkeit zu verwechseln. Und mehr noch: Toleranz, so wie wir sie in Europa brauchen, heißt nicht bloß Gewaltverzicht, heißt nicht bloß, das Andere zu dulden, sondern verlangt, das Andere zu wollen. Es gibt einen einfachen Weg zur Seele Europas, zur Toleranz: Man muss auch mit den Augen des Anderen sehen. Versuchen Sie es einmal! Es ist ein reizvolles Abenteuer, mit den Augen der vielen Völker Europas die Vielfalt unseres Kontinents zu entdecken, also unseren Reichtum. Über die Faszination darüber dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Toleranz ständig herausgefordert wird. Ich sage deshalb deutlich: Europa darf niemals auch nur das geringste Verständnis haben für Intoleranz. Ich möchte dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und den Vizepräsidenten, die gestern gewählt wurden, noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen, auch im Namen des ganzen Rates, und ich möchte Ihnen zu Beginn der deutschen Präsidentschaft anbieten, dass wir eine gute, eine enge, eine konstruktive, intensive Kooperation betreiben, wie es sich für die Zusammenarbeit mit einem selbstbewussten Parlament, wie der Präsident das eben gesagt hat, auch gehört. Europa darf niemals das geringste Verständnis haben für Gewalt von Rechts- und Linksextremismus, für Gewalt im Namen einer Religion. Die Toleranz ist ihr eigener Totengräber, wenn sie sich nicht vor der Intoleranz schützt. Oder mit den Worten Thomas Manns gesagt: „Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.“ Toleranz ohne Verständnis für Intoleranz – das macht den Menschen menschlich. In Lessings berühmter Ringparabel erzählt Nathan der Weise vom Streit dreier Brüder. Es geht darum, wer der wahre Erbe des väterlichen Rings und damit der religiösen Wahrheit ist. Dieses Erbe lässt sich nur zeigen durch gute Taten. Darin sollten sich die Brüder übertreffen. Hier, so finde ich, begegnet sie uns wieder, die Seele Europas, und zwar darin, dass wir im friedlichen Miteinander, ja Füreinander nach dem Besten suchen. Für mich, die ich mich als Christin zu den christlichen Grundlagen Europas ausdrücklich bekenne, ist die schönste Stelle des Stückes ein Wunsch des Sultans an Nathan. Über alle trennenden Glaubensgrenzen hinweg bittet der Moslem den Juden: „Sei mein Freund“. Ja, meine Damen und Herren, das ist es doch, wonach wir suchen und streben: nach dem Miteinander unter den Völkern. Das war und ist doch auch das große Ziel der europäischen Einigung. Das war doch auch der Ausgangspunkt der ersten europäischen Schritte nach 1945: Der Vertrag über die Montanunion von Kohle und Stahl, auch die Römischen Verträge haben sich noch nicht oder kaum mit unserer Kultur befasst, auch im Vertrag von Maastricht kommt das nur am Rande vor. Aber ohne eine Vision für das gemeinsame Europa, also für das, was Europa im Innersten ausmacht, wären alle diese Verträge nicht möglich gewesen. In diesen Verträgen wurden wichtige Fragen des europäischen Miteinanders bereits berührt und zum Teil in wunderbarer Weise beantwortet. Und so kann ich mich heute auf dieser Grundlage für die heutigen Aufgaben zu einem Europa des gleichberechtigten Miteinanders aller Mitgliedstaaten – großer wie kleiner, älterer und neuer – bekennen. Europa wird uns nur gemeinsam gelingen. Und genau das heißt das Motto unserer Präsidentschaft: Europa gelingt gemeinsam. Und ich füge hinzu: Europa gelingt nur gemeinsam. Ich bekenne mich zu einem Europa, das sich auf das konzentriert, was auf europäischer Ebene am besten zu steuern ist – dies dann aber auch mit dem nötigen Einsatz und effektiv. Ich bekenne mich zu einem Europa, das andererseits Politikbereiche, bei denen eine europäische Regulierung eher hinderlich wäre, ganz bewusst den Mitgliedstaaten, ihren Regionen und ihren Kommunen überlässt. Meine Damen und Herren, mein ganzes Leben habe ich in Europa verbracht. In der Europäischen Union aber bin ich noch eine Jugendliche. Denn aufgewachsen bin ich in der ehemaligen DDR, und erst vor 17 Jahren, also nach der deutschen Wiedervereinigung, nach der Überwindung des Sozialismus, bin ich – gemeinsam mit inzwischen vielen Millionen anderen Menschen – in die Europäische Union aufgenommen worden. Ich kenne die Europäische Union bis zu meinem 35. Lebensjahr also nur von außen; seit 1990 kenne ich sie von innen. Ich bekenne mich zu einem Europa, das ganz ausdrücklich auf europäische Lösungen setzt, wo es gemeinsam vorgehen will und muss, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein: der Globalisierung, der Bedrohung von Frieden und Sicherheit durch neue Gefahren, wie z. B. den Terrorismus. Alle diese Herausforderungen können wir letztlich, das ist meine Überzeugung, nur auf der Grundlage unserer Erkenntnis von Toleranz annehmen. Mit dem Entwurf des Verfassungsvertrages spricht erstmals ein europäischer Vertragstext ausdrücklich von der Toleranz, durch die sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszeichnen und mit der wir die Grundlage schaffen, auf der sich das zukünftige Europa neue vernünftige Regeln entwickeln kann, und zwar Regeln, die der neuen Größe der Europäischen Union und den anstehenden Herausforderungen entsprechen, Regeln, die uns handlungsfähig machen müssen. Denn wir wissen: Mit den heutigen Regeln kann die Europäische Union weder erweitert werden, noch ist sie zu notwendigen Entscheidungen befähigt. Diesen Zustand müssen wir überwinden. Deshalb brauchen wir klare Beschreibungen der Kompetenzen der Europäischen Union und der Nationalstaaten. Verfahrensregeln müssen klarer als bisher definiert sein. Anders ausgedrückt: Die vertraglichen Grundlagen, die wir haben, müssen den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, wenn die Europäische Union in der Welt von morgen bestehen will. Das ist der Hintergrund, vor dem ich im Auftrag des Europäischen Rates mit allen Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und dem Parlament über einen Ausweg aus der Ratifizierungskrise des Verfassungsvertrages beraten werde. Die Phase des Nachdenkens ist vorbei. Jetzt gilt es, bis Juni neue Entscheidungen zu erarbeiten. Ich setze mich dafür ein, dass am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft ein Fahrplan für den weiteren Prozess des Verfassungsvertrages verabschiedet werden kann. Es ist im Interesse Europas, der Mitgliedstaaten und seiner Bürger, diesen Prozess bis zu den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2009 zu einem guten Ende zu führen. Ein Scheitern wäre ein historisches Versäumnis. Stellen wir uns dieser Aufgabe! Und lassen wir uns dabei – wie schon bei früheren historischen Entscheidungen Europas – vom Umgang mit unserer Vielfalt, also vom Geist der Toleranz leiten! Denn die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind wahrhaft groß, und sie sind sehr konkret. Ich sehe dabei zwei Schwerpunkte: Erstens drängen von allen Seiten außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen auf die Europäische Union zu. Im Kosovo wird die Union die Umsetzung einer Lösung der Statusfrage begleiten. Stabilität auf dem Westbalkan ist in unserem gemeinsamen Interesse. Und ich füge hinzu: Ohne europäische Perspektive für die Staaten auf dem Westbalkan wird es diese Stabilität nicht geben. Von innen – das wissen wir – sieht im Leben fast immer alles ein wenig anders aus als von außen. Das gilt für jedes Haus, und das gilt auch für Europa. Von außen betrachtet ist die Europäische Union eine historische Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Die Europäische Union ist eines der beeindruckendsten Friedenswerke auf dem Planeten Erde. Mit der europäischen Einigung ist den Völkern Europas ein großes Glück gelungen. Es sichert ihre Freiheit und ermöglicht ihnen Wohlstand. Im Nahen Osten muss die Europäische Union den Friedensprozess gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der UNO und Russland vorantreiben. Kurz gesagt: Das so genannte Nahost-Quartett ist gefordert. Voraussetzung für mögliche Fortschritte aber ist eine geschlossene Haltung in der Europäischen Union, um Frieden, Stabilität und nachhaltige Entwicklung im Nahen Osten zu erzielen. Dies gilt genauso für den Umgang mit dem Nuklearprogramm des Iran. Ebenso hat Europa ein fundamentales Interesse an einer erfolgreichen Entwicklung Afghanistans. Wir wissen: Nur eine Kombination von militärischen und zivilen Anstrengungen kann erfolgreich sein. Alles andere endet in einer Sackgasse. In ihrer Nachbarschaft muss die Europäische Union mehr politischen Gestaltungswillen als bisher zeigen. Denn der Beitrittswille vieler Länder kann nicht immer erfüllt werden. Nachbarschaftspolitik ist die vernünftige und attraktive Alternative. Und wir werden in unserer Präsidentschaft insbesondere eine solche Nachbarschaftspolitik für die Schwarzmeerregion und Zentralasien entwickeln. Auch ein Erfolg der Doha-Runde verdient jeden Einsatz von uns. Zu viel steht auf dem Spiel, für uns, aber auch für die Entwicklungsländer. Das Zeitfenster, in dem noch etwas gelingen kann, ist klein. Wir sind entschlossen, alles zu tun, um hier einen Erfolg zu erreichen. Dabei bleiben wir aber nicht stehen, denn wir wollen auf dem Gipfel zwischen der Europäischen Union und den USA eine Vertiefung der transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft beraten. Die USA sind der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union. Wir sind füreinander der jeweils wichtigste Investitionspartner. Im Interesse unserer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit müssen wir Handelsbarrieren etwa beim Patentrecht, bei Industriestandards oder beim Börsenzugang weiter abbauen. Ein gemeinsamer transatlantischer Markt liegt nach meiner festen Überzeugung im ureigensten europäischen Interesse. Natürlich dürfen wir nicht nur in Richtung Amerika schauen. Denn auch die Partnerschaft mit Russland ist für Europa von strategischer Bedeutung. Sie soll in der ganzen möglichen Breite ausgebaut werden. Deshalb muss auch ein neues Partnerschafts- und Kooperationsabkommen verhandelt werden. Dabei wird auch die Frage der Zusammenarbeit in Energiefragen einen zentralen Stellenwert haben. Wir werden alles tun, damit Verhandlungen darüber bereits während der deutschen Präsidentschaft beginnen können. Ich sage klar und deutlich: Wir brauchen verlässliche Beziehungen zu Russland. Nur so kann Vertrauen wachsen. Gleichzeitig dürfen wir dabei natürlich die Fragen wie die Freiheit der Medien, der Bürgergesellschaft oder die Konflikte Russlands mit seinen Nachbarn nicht ausklammern. Den Grundstein für ein weltweites Klimaabkommen ab 2012 wollen wir auf dem Europäischen Rat im März und, da Deutschland auch die G-8-Präsidentschaft hat, auf dem G-8-Gipfel legen. Wir wissen, hierfür muss auf der einen Seite Europa Vorreiter sein, auf der anderen Seite brauchen wir auch die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder. Es ist deshalb wichtig, die USA dazu zu ermuntern, in der Energie- und Klimapolitik enger als bisher mit der Europäischen Union zu kooperieren. Denn es ist kein zu großes Wort, wenn ich sage: Beim Zugang zu Energie und dem Schutz des Klimas handelt es sich um die zwei Herausforderungen für die Menschheit im 21. Jahrhundert. Auch zu Afrika wollen wir die Beziehungen neu definieren. Afrika wandelt sich. Afrika ist unser Nachbar. Es lohnt sich und es ist klug, dort wirtschaftlich wie auch politisch zu investieren. Deshalb beginnen wir zügig mit den Vorbereitungen für einen EU-Afrika-Gipfel. Stattfinden wird er dann unter portugiesischer Präsidentschaft. Meine Damen und Herren, mit dieser kurzen Reise um die Erde will ich heute wichtige außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen nennen. Aber so kurz dieser Überblick heute auch nur sein kann, so klar wird doch daraus schon: Nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen annehmen. Wir müssen gemeinsam handeln. Genau deshalb brauchen wir für die europäische Außenpolitik den Europäischen Außenminister, damit unseren Worten Taten folgen können. Auch das ist ein Grund für den Verfassungsvertrag. Meine Damen und Herren, so wie sich Europa also nach außen neu ausrichten muss, so muss es das auch nach innen schaffen. Denn die Sicherung unseres Wohlstandes, Wachstum, Beschäftigung und soziale Sicherheit, kurz: die Erhaltung und Entwicklung unseres europäischen Sozialstaatsmodells, und zwar unter den Bedingungen der Globalisierung – das ist es, was die Bürger von Europa und von ihren Regierungen erwarten. Das ist deshalb auch der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit während unserer Ratspräsidentschaft. Der Lissabon-Strategie liegt die Vision eines wachstumsstarken und sozialen Europas zugrunde, das dabei auch verantwortungsvoll mit seiner Umwelt umgeht. Inzwischen wächst die Wirtschaft mit steigender Tendenz. Das darf natürlich kein Selbstzweck sein. Wenn ich deshalb Wachstum höre, dann denke ich an Arbeitsplätze. Ich bin überzeugt: Um Beschäftigung hat es uns zuerst und vor allem zu gehen; das ist das soziale Europa. Es muss uns natürlich auch um die Voraussetzungen von Beschäftigung gehen. Deshalb wird das Thema Energie auf dem Rat im März eine ganz herausragende Bedeutung haben, wo wir über die Vorschläge der Kommission in ihren verschiedenen Facetten debattieren werden. Untrennbar mit der Frage "Wie können wir Arbeitsplätze schaffen, wie können wir effektiver und wettbewerbsfähig sein?", verbunden ist nach meiner Auffassung der Abbau überflüssiger Bürokratie auch eine Daueraufgabe für die Europäische Union. Die Römischen Verträge sind bald 50 Jahre alt. Wir feiern dieses Jubiläum am 24. und 25. März in Berlin, in einer Stadt, die die Wiedervereinigung Europas nach dem Ende des Kalten Krieges wie keine andere symbolisiert. Aber seien wir ehrlich: 50 Jahre – das ist im Grunde nicht mehr als ein Wimpernschlag in der Geschichte. Erreicht aber wurde in dieser kurzen Zeit in Europa unvorstellbar viel! Das also ist Europa, wenn man es von außen betrachtet. Wir werden deshalb sehr intensiv die Initiativen der Kommission begleiten, die Ihnen allen unter dem Stichwort "Bessere Rechtsetzung" bekannt sind. Weiter wünsche ich mir – ich weiß, dass das eine schwierige Debatte ist –, dass wir in diesem Zusammenhang auch einmal über das so genannte Diskontinuitätsprinzip diskutieren, also darüber, dass in der Europäischen Union nicht erledigte Gesetzesvorhaben am Ende einer Legislaturperiode des Europäischen Parlaments verfallen. Dies ist gute demokratische Praxis in den meisten Mitgliedstaaten. Warum nicht auch in Europa? Beim Antritt einer neuen Kommission und eines neuen Parlaments wäre dann jeweils ein politischer Neuanfang möglich. Ich bin sicher: Eine solche demokratische Zäsur würde den Wahlen zum Europäischen Parlament noch größere Bedeutung verleihen. Ich bitte die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, den Ratsvorsitz hierbei mit Vorschlägen und Ideen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, all diese Aufgaben sind wahrlich nicht in sechs Monaten zu bewältigen. Wir müssen und wir wollen die Kurzatmigkeit sechsmonatiger Ratsvorsitze überwinden. Europa braucht Kontinuität. Deshalb ist die Idee der Trio-Präsidentschaft so wichtig. Ich freue mich, den Auftakt der ersten Trio-Präsidentschaft in der Europäischen Union heute Mittag hier in Straßburg zusammen mit meinem portugiesischen und meinem slowenischen Amtskollegen zu begehen. Übrigens ist auch dieser Gedanke für mehr Kontinuität in Europa eine Neuerung, die im Verfassungsvertrag angelegt ist. Und so schließt sich der Kreis meiner Überlegungen. Wir kommen nicht zufällig wieder darauf zurück – auf eine notwendige Vertragsreform. Ganz sicher ist, dass ein langsames, bürokratisches und zerstrittenes Europa keine der genannten Aufgaben lösen wird, weder in der Außen- und Sicherheitspolitik noch auf dem Gebiet der Klima- und Energiepolitik, im Bereich der europäischen Forschungspolitik, beim Bürokratieabbau oder in der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik. Alle diese Herausforderungen verlangen von Europa gemeinsames Handeln. Sie verlangen Regeln, die uns zu diesem gemeinsamen Handeln befähigen. Sie verlangen zusätzliche Anstrengungen. Sie verlangen die Bereitschaft zur Veränderung und Erneuerung. Ich finde es dabei lohnend zu schauen, unter welchen Bedingungen sich Regionen der Welt am erfolgreichsten entwickeln. Der amerikanische Wissenschaftler Richard Florida hat das untersucht und ist dabei auf drei Faktoren gestoßen: auf Technologie, auf Talente und auf Toleranz! Nur wenn alle drei Faktoren zusammen kommen, gelingt es, in Zukunftsfeldern nachhaltig zu wachsen. Technologie, Talente und Toleranz – was für eine gute Nachricht für Europa! Was für eine gute Maxime für unser Handeln! Technologie, Talente und Toleranz – Europa lebt von der Innovation. Europa lebt vom wissenschaftlich-technischen Fortschritt, vom wirtschaftlichen Fortschritt und vom sozialen Fortschritt. Aber auch von innen ist die Europäische Union ein wunderbares Haus. Ich finde sie von innen erlebt – das ist meine Erfahrung der letzten 17 Jahre – sogar noch schöner als von außen. Ich möchte aus diesem Haus nie wieder ausziehen: Es gibt – das ist meine Überzeugung – keinen besseren Platz für unser Leben in Europa als unser gemeinsames europäisches Haus! Und Europa lebt von der Neugier. Dafür haben die Europäer eine großartige Erfindung gemacht: die Universitäten. Sie sind eine der vielen europäischen Ideen, die heute in der ganzen Welt selbstverständlich sind. Und die Voraussetzung für die freie Entfaltung der Neugier ist die Toleranz. Denn nur wer seine eigene Meinung nicht für vollkommen oder in jeder Hinsicht überlegen hält, kann überhaupt Interesse daran haben, den Standpunkt des Anderen, seine Erfahrungen und Erkenntnisse kennen zu lernen. Nur wer auch dem Anderen kluge Gedanken, eine moralische Haltung und verantwortungsvolles Handeln zugesteht, ist bereit, vom Anderen zu lernen. Und dabei kann er gewinnen, wachsen, sich entwickeln. Voneinander lernen führt zu neuer Erkenntnis. Heute sagen wir dazu Innovation. Aber damit meine ich weit mehr als nur technologische Neuerungen. Das betrifft kulturelle Schöpfungen, politische Konzepte, geistige Ideen. Europa ohne seine überragende Innovationskraft wäre nicht das Europa geworden, das es heute ist. Ich möchte uns ermuntern, ja, ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir im Geist der Toleranz unsere Neugier erhalten. Neugier – weil wir daran glauben, dass die Welt um uns herum auch im 21. Jahrhundert gestaltbar ist. Es ist wohl wahr, was der deutsche Schriftsteller Peter Prange in seinem Buch „Werte. Von Plato bis Pop“ geschrieben hat: „Alles, was wir Europäer je zustande gebracht haben, verdanken wir unserer inneren Widersprüchlichkeit, dem ewigen Zwiespalt in uns selbst, dem ständigen Hin und Her von Meinung und Gegenmeinung, von Idee und Gegenidee, von These und Antithese.“ Und warum, so frage ich, konnte nach unzähligen Kriegen und unendlich viel Leid, warum konnte aus all unserer Widersprüchlichkeit in Europa, aus all unseren Gegensätzen etwas so Großartiges gelingen wie das europäische Einigungswerk seit den Römischen Verträgen vor fast 50 Jahren? Was ist es, das uns befähigt, aus all diesem das Beste zu machen? Sie ahnen es. Es ist das, was für mich Europa im Umgang mit seiner Vielfalt ausmacht: die Toleranz. Warum sollte uns das nicht auch für die nächsten 50 Jahre gelingen?"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-008lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-008lpv:unclassifiedMetadata"(anhaltender Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-008lpv:unclassifiedMetadata"Angela Merkel,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-008lpv:unclassifiedMetadata"amtierende Ratsvorsitzende"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-009lpv:translated text"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ihr starker Beifall ermächtigt mich, der Präsidentin des Europäischen Rates, Bundeskanzlerin Angela Merkel, für ihre beeindruckende, große Rede sehr herzlich zu danken."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-009lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-010lpv:translated text"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Zunächst möchte ich Frau Bundeskanzlerin Merkel ganz herzlich begrüßen und ihr und ihrer Mannschaft allen Erfolg für die Ratspräsidentschaft wünschen. Dann möchte ich noch einmal Hans-Gert Poettering zu seinem neuen Amt beglückwünschen. Sie beide werden auf die volle Unterstützung der Kommission zählen können. Europa gelingt nur gemeinsam. A single market in practice as well as on paper, to give real choice to European Union energy users and to trigger investment. This will require a clearer separation of energy production from energy distribution, and stronger independent regulatory control with a European dimension. The Commission also makes proposals on improved interconnections, on transparency and on a new Customers’ Energy Charter. A 20 % target for energy efficiency by 2020, with detailed proposals for how to get there. A new drive for clean energy, through a binding commitment to triple renewable energy use by 2020. A 50 % annual increase in the energy research budget and commitments to advance clean hydrocarbon technology. There is a role for the European Institute of Technology in this. It is essential to hear Parliament’s voice on these issues in the run-up to the March European Council. The European Union could find no better way to launch its anniversary than by showing its ambitions for the future and to make it clear that today climate change is one of the most important challenges – if not the most important challenge – we face in this 21st century. This is indeed the first part of the twin-track approach of policy delivery for Europe’s citizens alongside working towards a constitutional settlement, starting with the Berlin Declaration: a declaration on the future of Europe which the Commission proposed last May, and the European Council agreed in June. I believe the Berlin Declaration is an opportunity for the Member States to commit themselves to the values and aims of the European Union. It must look forward and deliver a political statement about the Europe we want for the next 50 years and, as I proposed last May, it must fully involve Parliament and the Commission because, now, we are no longer only an economic community but also a political community, and only by involving the three main institutions – Parliament, the Council and the Commission – can we do what our founding fathers did 50 years ago to show our political will for the next 50 years. It provides an opportunity for the 12 Member States that joined in 2004 and 2007 to contribute, as full members, to the vision of our common future. This time they will not only sign up to what has been agreed but will also have a say on the Europe we all want to build. It is appropriate that this Declaration – a declaration for the future of Europe – will be signed in Berlin, the symbol of a reunited Europe, a Europe reunited in the values of freedom, peace and the rule of law. What should the Declaration say? I think today’s leaders should stand on the shoulders of the founding fathers and look ahead to the next 50 years – to the challenges which could not be imagined in 1957 but which Europe must face in 2007. Put simply, they must equip Europeans for globalisation, in a Europe of open economies, open societies, in a Europe which must engage with citizens, not ignore them. A Europe built on citizens’ consent has solid foundations. A Europe which does not work for that consent is built on sand. I have five practical proposals for this Declaration. First, solidarity: an enlarged and open Europe requires greater cohesion – social cohesion as well as economic. Second, sustainability: the fight against climate change, through energy and other policies, should be a defining mission for Europe’s future. This was not perceived as a priority in 1957. This must be a priority in the Declaration and in the constitutional settlement in 2007. Third, accountability, transparency and access to information should become not only rights for European citizens but also obligations for Europe’s institutions. At the beginning of the European Community, that could be done diplomatically, but today diplomacy is not enough: we need real democracy. Fourth, security: Europe must guarantee the security of its citizens whilst preserving fundamental freedoms. Fifth, the external dimension: promoting Europe’s values in the world, as well as its interests. Sustainability, accountability, solidarity and security cannot – indeed, must not – stop at Europe’s borders. I believe the European citizens want us to have a more coherent approach on the global scene. This is also one of the reasons why we need a constitutional settlement. These are five specific suggestions for the Berlin Declaration, a declaration which should create the momentum to settle the constitutional question. Chancellor Merkel has set out the Presidency’s ambitions. We need, by the end of the Presidency, a common roadmap towards an institutional settlement, before the next European elections in 2009. However, not only do we need a roadmap; we also need a settlement to clear the clouds of doubt which hang over parts of Europe, to show vitality and confidence to our partners, and to make the European Union more transparent, more effective, more democratic and more coherent in the world. As I have said before, Nice is not enough. Our task today is to show leadership, translating the principles and values that were at the core of the foundation of our Community for the global challenges of the 21st century. Europe was never more needed than today. We need it not only for ourselves but also for this unpredictable, unstable world. We cannot build tomorrow’s Europe with yesterday’s tools. We have a great opportunity to start changing that in the next six months. Let us go to work. 2007 is a crucial year. The 50th anniversary of the Rome Treaties is certainly a time to celebrate past achievements, but also to build on those achievements to the benefit of a new generation of Europeans, a generation for whom Europe’s original rationale is in the past, but for whom Europe can and does offer so much for the future. It is a happy coincidence that this anniversary falls during the German Presidency. Many of our core policies – social and economic cohesion, the euro, the internal market, enlargement – owe much to Germany, and as Europeans, we should always have a word of gratitude for everything Germany has done for the great cause of European integration. As we have just heard from Chancellor Merkel, Germany’s commitment to Europe remains as powerful as ever. The German Presidency offers an opportunity to demonstrate why the European Union matters so much in the age of globalisation. I agree with the priorities presented just now by Chancellor Merkel. Indeed, I welcome the fact that those priorities are now the priorities of a trio of Presidencies – that gives increased consistency and coherence to the work of the European Council. Therefore, I will not go into detail, but will just concentrate on two immediate priorities, bearing in mind our work leading up to the March European Council: energy and climate change, and the declaration that we hope to adopt in March. Let us take the March European Council. The Commission’s proposals from last week on energy and climate change form a central part of the Lisbon Agenda for growth and jobs. These are issues which touch the lives of every European, where Europe must continue to show leadership and where the European dimension is absolutely essential. We need that European dimension. You cannot tackle global warming, you cannot deliver sustainable, secure and competitive energy, without Europe. So what must be agreed at the European Council in March? Firstly, we in the Commission believe that we should agree on the strategic goal of an agreement by developed countries to cut their emissions by 30 % by 2020, which is essential to ensuring that global temperatures exceed pre-industrial levels by no more than 2°C. This will be our first objective. Europe must continue to lead, and to provide an incentive for others to follow. The leadership comes with the European Union commitment now to at least a 20 % cut in emissions by 2020; the incentive by making clear that we will go further if others join us. It is, after all, global warming, not just European warming. Others have to join our efforts. Secondly, three pillars to deliver our objectives of sustainable, secure and competitive energy."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-010lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-010lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-010lpv:unclassifiedMetadata"José Manuel Barroso,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-010lpv:unclassifiedMetadata"Präsident der Kommission"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-012lpv:translated text"President Barroso, thank you very much for your strong commitment to our common project."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-012lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-013lpv:translated text"Monsieur le Président, cher Hans-Gert, Madame la Présidente du Conseil, Madame Angela Merkel, Monsieur le Président de la Commission, José Manuel Durão Barroso, je tiens à dire mon émotion à l'occasion de ce premier grand débat sous la présidence de Hans-Gert, de Mme Merkel et de notre Président de la Commission. Ces trois personnalités sont membres de notre famille politique, mais si je vais exprimer une opinion favorable sur les propositions de la Présidence allemande, ce n'est pas seulement pour cela. C'est aussi en raison du cheminement personnel de Mme Merkel, de son choix politique, le choix de l'Europe, comme vous l'avez si bien exprimé ce matin, Madame la Présidente. Depuis 50 ans, le monde a changé. Les raisons de nous unir et de serrer les rangs ont certes partiellement évolué mais elles sont au moins aussi pertinentes que par le passé. Le rôle des décideurs politiques, mais aussi des acteurs économiques et des médias, est de faire passer, de façon forte et convaincante, un message positif, lucide, clairvoyant, un message de responsabilité tout simplement. La réalité nouvelle est que les grands défis ne peuvent plus être abordés que dans le cadre des grandes régions. L'Europe est une de ces régions, peut-être l'une des plus puissantes, des plus prospères et des plus stables, l'une des plus démocratiques aussi, et donc des plus attrayantes. Je suis sûr, Madame la Présidente, qu'avec votre détermination et celle de tout votre gouvernement, les six mois à venir seront bien utilisés. Nous apporterons tout notre soutien politique pour que, malgré la complexité de la tâche, nous puissions constater, en juin prochain, les progrès accomplis et mesurer la route qui reste à parcourir. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg, meine liebe Präsidentin! Quel est le rôle d'un politique? D'anticiper, de faire des choix, de les assumer devant son opinion publique. Et en tant qu'Européen, je ne peux que me féliciter des propositions de la Présidence sur des sujets aussi essentiels que l'énergie, les changements climatiques, la protection de l'environnement, la sécurité et la justice, la politique d'immigration, la coordination des politiques économiques, la politique de développement, le commerce international, mais aussi les relations avec les États-Unis et la Russie. Sur ces sujets, la Présidence allemande développe une approche résolument européenne et même pro-européenne. Sur la question institutionnelle, vous avez déclaré, Madame la Présidente, que vous n'adopteriez pas une approche minimaliste mais que vous chercheriez un point d'équilibre entre la position des dix-huit pays qui ont ratifié le traité constitutionnel, celle de la France et des Pays-Bas qui ont dit non et celle des pays qui n'ont pas encore adopté de position officielle: ce sera difficile, je vous le concède. Certains disent que c'est très difficile, voire illusoire. Mais la liste est longue des ambitions politiques qui semblaient irréalisables et qui sont pourtant devenues réalité parce que le courage l'a emporté sur la démagogie. Pensons à la paix en Europe, au retour de la prospérité et de la croissance jusqu'à la création de l'euro, à la fin du communisme après la chute du mur du Berlin, et à la réunification du continent européen: il n'y a de combats perdus que ceux que l'on ne mène pas. Votre Présidence, Madame Merkel, a décidé de relever le défi institutionnel. Vous avez raison. Et notre famille politique vous y aidera. Pourquoi avez-vous raison? Parce que autant nous saluons les élargissements récents de l'Union, autant force est de constater que les défis auxquels nous sommes confrontés exigent que l'Europe se dote au plus vite d'un système de décision efficace. Si la Convention européenne a été créée en 2002 et a élaboré un projet de traité constitutionnel, c'était précisément pour remédier aux insuffisances du traité de Nice. Comment ce qui était considéré il y a cinq ans comme une urgence dans une Europe à quinze le serait moins aujourd'hui dans une Europe à vingt-sept? Vous aurez tout l'appui de la famille politique du parti populaire européen qui a joué un rôle de premier plan sur ce sujet, dans la recherche d'une nouvelle dynamique permettant à l'Europe de se doter des outils nécessaires pour aller de l'avant. La Présidence allemande, je le disais, a fait le choix de l'Europe, une Europe qui souffre dans l'opinion publique d'une image, disons, pas toujours positive, une Europe qui, de façon paradoxale, est aussi perçue par une grande majorité de citoyens comme le niveau de réponse le plus adapté à nombre de problèmes quotidiens. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tout peut et doit être traité à l'échelle de l'Europe. Le principe de subsidiarité constitue, pour notre famille politique, un principe majeur de gouvernance. Après les événements du début 2006, puis ceux de ces derniers jours au sujet de l'approvisionnement en énergie de l'Union et de son voisinage, l'Europe doit parler non seulement d'une seule voix mais aussi d'une voix ferme pour défendre ses intérêts stratégiques. Je réaffirme ici le soutien de mon groupe à la position de la Présidence allemande et de la Commission à l'égard de la Russie. La Présidence a également annoncé que le renforcement des relations transatlantiques serait l'une de ses priorités majeures. Je salue cette démarche. Une coopération fondée sur le dialogue et l'équilibre avec les États-Unis est un facteur-clé de stabilité, vous l'avez dit. La perspective d'un marché transatlantique ne peut que dynamiser nos économies, doper la croissance et créer des emplois. Nous devons donc y travailler. Le 25 mars, les Européens commémoreront le 50e anniversaire du traité de Rome. Un événement très important, qui sera marqué par la tenue d'un sommet européen et l'adoption d'une déclaration de Berlin. Rappelons à chacune et à chacun les valeurs communes qui nous unissent, mais mettons aussi en avant les priorités à venir de la construction européenne."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-013lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-013lpv:unclassifiedMetadata"Joseph Daul,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-013lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe PPE-DE"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-015lpv:translated text"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Ratspräsidentin, Ihre Rede war Mut machend, und ich danke für diese Mut machenden Elemente in Ihrer Rede! Der Geist, den Ihre Rede atmet, ist das, was Europa braucht, und das wird uns in der deutschen Ratspräsidentschaft nach vorne bringen. Sie werden in diesem Sinne die sozialdemokratische Fraktion dieses Hauses an Ihrer Seite finden. Wir brauchen Energiereduzierung und Energieeffizienz. Dazu brauchen wir übrigens auch Technologie – da haben Sie Recht – und wir brauchen Vertragstreue. Sie führen eine Regierung, die sich von der Atomenergie verabschiedet hat. Das ist gut so, und Sie haben die Chance, in Europa für die Linie dieser Regierung zu werben. Das wäre noch besser! Wenn Sie die Ratspräsidentschaft allerdings dazu nutzen wollen, um innenpolitisch die Kurve zu bekommen, um das zu tun, was Sie als CDU-Chefin tun wollten, nämlich den Ausstieg aus der Kernenergie rückgängig zu machen, dann muss ich Ihnen sagen: Mit Koalitionsverträgen verhält es sich wie mit Gaslieferverträgen. Wer sie nicht einhält, verliert an Glaubwürdigkeit! Frau Ratspräsidentin, Sie haben zu Afrika und zur internationalen Politik das Notwendige gesagt. Ich bin Ihnen dankbar, dass sich die Ratspräsidentschaft zur Friedenspolitik im Nahen Osten und in der Welt und vor allen Dingen zur Friedenssicherung durch gerechtes Teilen bekennt. Dass Sie Afrika erwähnt haben, findet unsere nachhaltige Unterstützung. Sie haben den Geist dieses Europas beschworen. Frau Ratspräsidentin, am 17. Januar 1991, also vor 16 Jahren, wurde Helmut Kohl zum ersten Bundeskanzler des wiedervereinten Deutschlands gewählt. Sie waren damals Mitglied seiner Regierung. Über Helmut Kohl kann man streiten, und man kann vieles anders sehen, als er und Sie es in seiner Regierung gesehen haben. Aber eines ist unstrittig: Helmut Kohl hat sich ein historisches Verdienst erworben. Er hat dieses wiedervereinte Deutschland, frei von jeder nationalistischen Attitüde und von jedem Großmachtstreben, in das europäische Einigungswerk eingebettet. Damit hat er nach dem Fall der Mauer ein Vertrauen in diesen neu entstandenen Kontinent geschaffen, ein Vertrauen in unser Land, ein Vertrauen, das in ganz Europa wuchs. Der Geist dieses Vertrauens ist der Geist des Maastrichter Vertrages und auch noch des Amsterdamer Vertrags. Das war das Europa von Helmut Kohl und François Mitterand. Das war das Europa von Felipe González und Jacques Delors. Das war auch das Europa von Jacques Santer. Das war das Europa vieler großer Männer und Frauen. Es war übrigens auch das Europa von Margaret Thatcher und John Major; sie haben diesen Verträgen zugestimmt. Es war das Europa, das den Willen hatte, die neue Ordnung unseres Kontinents zur Überwindung von Hass und Intoleranz, zur Überwindung von Teilung durch Gemeinsamkeit zu erreichen. Lassen Sie mich eines hinzufügen: Dieser Wille war nicht leicht zu erreichen; er musste durchgesetzt werden, dafür musste man kämpfen, man musste sich dazu bekennen. Das haben diese Männer und Frauen getan. Und sie haben es aus einem einfachen Grund getan: Sie hatten alle gemeinsam noch die Erfahrung gemacht, dass das Gegenteil von Toleranz und Friedenswille Hass und Krieg ist. Und wer nicht will, dass Europa dahin zurückkehrt, der muss sich für das einsetzen, was Sie die Seele Europas genannt haben; er muss für diese Seele kämpfen. Wir sind mit Ihnen gemeinsam dazu bereit! Aber, Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie mich einige Bemerkungen zu den doch sehr knapp bemessenen Ausführungen zum sozialen Europa machen. Ihr Freiheitsbegriff ist richtig, und wir teilen ihn. Ja, die Freiheit zur eigenen Meinung, die Glaubensfreiheit auf unserem Kontinent, zu der wir stehen, die unternehmerische Freiheit, die künstlerische Freiheit – das ist alles richtig und elementar für die Verwirklichung dessen, was wir das europäische Modell nennen. Aber die Freiheit von Angst, die Freiheit von sozialer Bedrohung ist die Grundvoraussetzung, um die anderen Freiheiten zu verwirklichen! Freiheit verwirklicht sich in sozialer Sicherheit. Frau Ratspräsidentin, die Menschen auf diesem Kontinent erwarten von dieser Union, dass sie sozial ist. Wenn das Europa, das wir schaffen, den Menschen nicht das Gefühl vermittelt, dass es ihnen soziale Sicherheit bietet, dann wird dieses Europa keine Grundlage haben und keine Akzeptanz finden. Sie haben gefragt: „Was ist es, was uns befähigt, dieses Europa zusammenzuhalten?“ Ja, es ist die Technologie, die Toleranz und die Förderung der Talente. Aber das Erfolgsmodell des 20.  Jahrhunderts in seiner zweiten Hälfte ist doch, dass ökonomischer Fortschritt mit sozialer Sicherheit kombiniert wurde. Wenn das nicht fortgesetzt wird, Frau Bundeskanzlerin, dann haben wir in Europa große Probleme! Deshalb bitte ich Sie, zu ihrem Freiheitsbegriff, den ich uneingeschränkt teile, hinzuzufügen: Soziale Sicherheit ist auch Freiheit! Frau Bundeskanzlerin, deshalb fordere ich Sie auf, etwas zu tun, was ganz wichtig ist: Sie haben von der Verfassung gesprochen. Diese Verfassung integriert die horizontale soziale Verpflichtung der Europäischen Union. Nun ist sie zwar noch nicht in Kraft. Aber wir können diese soziale Verpflichtung vorziehen. Ich fordere Sie auf, gemeinsam mit der Kommission einen Mechanismus vorzulegen, der eine soziale Folgenabschätzung für die Gesetzgebung der EU ermöglicht. Alles, was wir hier machen, geschieht in einem einheitlichen Wirtschaftsraum, aber im Raum von 27 souveränen Staaten mit ihren spezifischen nationalen sozialen Systemen. Lassen Sie uns vorher ausloten, welche Auswirkungen unsere Gesetzgebung auf die sozialen Mechanismen in den Mitgliedstaaten hat. Wenn wir das im Vorhinein tun, müssen wir nicht wie bei der Bolkestein-Richtlinie hier im Parlament nachbessern, was die Kommission vergeigt hat! Frau Präsidentin, 18 Staaten haben diese Verfassung bejaht. In zwei Referenden ist sie abgelehnt worden, aber in zwei Referenden ist sie auch bejaht worden. Europa gelingt gemeinsam, und in der Gemeinsamkeit des Gelingens ist immer eines angelegt: die Fähigkeit zum Kompromiss, die Fähigkeit zu Solidarität. Das, was Sie zur Verfassung vorgetragen haben, ist der richtige Weg. Lassen Sie uns ausgehen vom Kernbestand dieser Verfassung – denn er ist in Europa mehrheitsfähig –, und bitten wir diejenigen, die skeptisch sind, dass sie ihrerseits Vorschläge unterbreiten, wie wir in Solidarität zu einer Kompromisslösung kommen. Da sind Sie auf dem richtigen Weg! Europa braucht energiepolitische Sicherheit und dazu faire Partnerschaft, vor allen Dingen mit den Staaten, auf deren Kooperation wir angewiesen sind. Sie haben zum Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Russland das Notwendige gesagt. Aber was wir auch brauchen, ist die Erkenntnis, dass der Klimawandel nicht zu bewältigen ist, wenn wir nicht Abschied nehmen von der Verschwendungswirtschaft!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-015lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall und Heiterkeit)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-015lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-015lpv:unclassifiedMetadata"Martin Schulz,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-015lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der PSE-Fraktion"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-016lpv:translated text"President-in-Office, Liberals and Democrats wish you every success for the German Presidency of the European Union. You have presented to us a bold programme entitled ‘Europe Succeeding Together’, firmly in the cooperative tradition of our most powerful Member State. Liberals and Democrats welcome the commitment in the opening paragraph, where you say that European integration is the foundation of our common future and that its dynamic development must continue. I commend to you, Chancellor, the words of the poet Goethe when he wrote: If I may cite one sentence from your document, it is this: ‘if a common European area of justice cannot be achieved in the field of civil and criminal law, the European single market will remain incomplete’. I welcome the fact that you see justice and home affairs as part of the European single market, but then why do you stubbornly resist demands from citizens to make policy in the same way as you make policy for the single market: qualified majority voting in the Council and codecision? You speak of the role of national parliaments, but there is nothing about the role of the European Parliament. You seek to adopt the Prüm Treaty on data-sharing outside Community competence. It is no surprise that a former president of your country, Roman Herzog, said that Germany is no longer a parliamentary democracy because so many of its laws come from Brussels. But we need at least to make Europe a proper parliamentary democracy. In common foreign and security policy too – another area that should come under the first pillar – the EU is incapable. We watch the disintegration of Iraq: 34 000 civilian deaths; people saying that today is better than tomorrow. That is the most urgent geopolitical issue of our time and, as you say in your programme, we need a more effective and a more coherent foreign policy. We welcome what you say about the environment. The Green Party in your country may have biodegraded, but it clearly had some impact. We support, in particular, your plans for an environmental technology impact and the Leipzig Charter on Sustainable European Cities. We hope you will work towards a European Union budget in 2008 that gives us the means to act. Chancellor, on the Constitution and in conclusion, I wish you success. Many in my group are not optimistic that the conditions exist in London, Paris or Warsaw for a move forward. Work on bringing the EU closer to its citizens, on better regulation and on greater transparency. Build the basis for the support, but remember what Theodor Fontane said: „Gute Verdauung ist besser als eine Million, aber dicke Haut ist noch besser als gute Verdauung.“ I wish you every success in your Presidency. We will judge you on your achievements at the end of your term. „Bleibe nicht am Boden haften, frisch gewagt und frisch hinaus.“ Progress will be built on the pillars of a strong economy. I am disappointed that the word ‘social’ appears in this programme almost twice as many times as the word ‘competitive’. The word ‘liberal’ appears only once. I fear this document owes more to the SPD side of your coalition than to others. However, even the SPD in Germany is lagging behind the new socialist consensus at their conference in Oporto. It is no good trying to protect energy giants like RWE or EDF in the hope that they can stand up against GazProm. We need free markets and energy security and there is no contradiction between the two. We welcome your plans for technology and talent, but you will not do it if you cut the budgets that the European Union has for research, innovation and education. We will work closely with you on justice and home affairs. You talk of intensive police and judicial cooperation between Member States, but we are deeply concerned and we will work to change your plans, which focus too much on the repressive aspects of policy and not enough on freedom. You said fine words in your speech about tolerance. However, data collection is mentioned in your document, but there is nothing about data protection: there is not a single mention of it in the section on civil rights. In your document we find border guards, but on development aid policy to relieve the misery that pushes people towards our shores, there are just a few platitudes on the final page. We may be in danger of creating in Europe what Dieter Lattmann once described in your own country as ."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-016lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-016lpv:unclassifiedMetadata"Graham Watson,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-016lpv:unclassifiedMetadata"eine lieblose Republik"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-016lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the ALDE Group"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-021lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato un piacere per me − ormai siedo in questa Aula per la quarta legislatura − ascoltare oggi le sue parole, signora Cancelliere, e la sua speranza, ma abbiamo bisogno anche di nuove certezze. Signor Presidente crediamo che sia importante ritrovarla spesso qui con noi, cosicché dalle rispettive responsabilità diverse cresca un'Europa che porti a migliori condizioni di vita, a più certezza nelle relazioni internazionali, a maggiore sviluppo per i paesi meno fortunati. Giustamente lei ricorda la responsabilità della libertà, non si può abusare della propria libertà a discapito di altri. Crediamo in queste sue parole, ma ricordiamo anche le parole di Voltaire " " e oggi i termini forse sono la necessità di regole interne ed esterne più chiare e condivise, di avere accanto alla carta dei diritti in Europa anche la carta dei doveri, quelli dei cittadini verso le Istituzioni, ma soprattutto quelli delle Istituzioni verso i cittadini. Occorrono tolleranza e desiderio nei confronti dell'altro, ogni cosa va vista con gli occhi degli altri, da ciò maggiore generosità all'interno e all'esterno dell'Unione! Lei è il primo Cancelliere donna e la prima Presidente del Consiglio nata e crescita al di là della Cortina di ferro, per me ciò è un auspicio e un segno della crescita morale e politica della nostra Europa. Questo semestre inizia con due eventi significativi: l'ingresso di Bulgaria e Romania e la conseguente necessità di maggior spirito di collaborazione, nonché l'elezione dell'amico Poettering, il quale ha ricevuto molte attestazioni di stima e anche molti inviti ad adoperarsi per portare a compimento le grandi riforme istituzionali indispensabili per il nostro funzionamento. L'Unione è rappresentata da tre istituzioni, ma il pieno ruolo politico, mi sia consentito, appartiene al Consiglio e al Parlamento, il quale non può essere emarginato nel dialogo che si deve subito riaprire in ordine alle riforme. Il nuovo trattato dovrà divenire più comprensibile, adeguato alle esigenze, rispettando le radici dei nostri popoli e dimostrandosi capace di provvedere ai mutamenti vertiginosi della nostra e dell'altrui società. Dobbiamo ora riaprire il dibattito nel Parlamento e non seguire solo il metodo intergovernativo. Condividiamo con la Presidenza l'allarme per il problema energetico, il quale va risolto in un quadro europeo e non certo in un accordo bilaterale tra la Russia e singoli Stati dell'Unione. Dobbiamo inoltre sfatare il concetto di Europa dell'est, del sud, del nord o dell'ovest! Le condizioni di vita di ogni nostro cittadino sono un problema di tutta l'Unione. L'energia è la garanzia per lo sviluppo, la stabilità dell'economia e la vita quotidiana; energia e sviluppo vanno di pari passo con il problema ambientale e il rispetto di parametri la cui violazione porterà alla catastrofe. L'Europa non può affrontare una carenza di informazioni su quanto avviene nel continente africano, in termini di sviluppo economico, condizioni di vita, tutela dei diritti umani, politica di sicurezza, avendo come obiettivo lo sradicamento del terrorismo. La condanna a morte di cittadini europei in Libia, il continuo rapimento di tecnici in Nigeria, non possono vedere l'Unione amorfa o con posizioni blande! Quanto avvenuto in Somalia dimostra la poca informazione dell'Unione europea sulla realtà somala e la poca conoscenza che l'Europa ha dei movimenti internazionali. L'Unione ha in compito di sostenere i governi legittimi, aiutare le popolazioni a raggiungere migliori condizioni di vita, sconfiggere il terrorismo ovunque. Chiedo, anche a nome del nostro gruppo, un impegno alla Presidenza tedesca contro il dilagare della pedofilia e dell'utilizzo delle reti informatiche e dei media per strappare ai bambini la dignità, la vita e la speranza. Occorre difendere i più deboli, i bambini violentati e sfruttati, la loro integrità fisica e mentale, far crescere in serenità anche la nostra società, perciò chiediamo una nuova strada che porti l'Europa ad avere norme condivise per disciplinare la tecnologia e la comunicazione, a garanzia dei cittadini e dei nostri paesi."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-021lpv:unclassifiedMetadata"Cristiana Muscardini,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-021lpv:unclassifiedMetadata"a nome del gruppo UEN"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-021lpv:unclassifiedMetadata"jihadisti"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-021lpv:unclassifiedMetadata"se vuoi parlar con me, fissa i tuoi termini"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:translated text"Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin, meine Herren Präsidenten! Ich möchte Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, sagen, dass wir als Fraktion der Grünen Ihre jugendliche Romantik und Ihre jugendliche Liebe zu Europa teilen. Das haben wir gemeinsam, und wir haben kein anderes Wort dazu zu schreiben. Jedoch haben wir auch – und da bin ich perplex – eine gewisse jugendliche Ungeduld: Was dann? Wir lieben Europa, wir wollen Europa gestalten. Sie hätten zur Toleranz nicht nur Voltaire zitieren sollen, sondern die Größe haben müssen, auch Rosa Luxemburg zu zitieren, die das Gleiche gesagt hat und auch zur gemeinsamen europäischen Vergangenheit gehört. So ist das Leben! Ich liebe Voltaire, und ich liebe Rosa Luxemburg, und im Zeitalter der Frauen dürfen wir auch Frauen zitieren. Sie haben von der Herausforderung Europas im Nahen Osten gesprochen. Richtig! Aber wie? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Hier in diesem Parlament wurde ... Du hast genug Probleme mit deiner CSU! Also mal ganz ruhig! Ich habe auch einen Tipp für dich: Frau Pauli hat Recht. Wieder eine Frau! Die Frauen sind heutzutage zerstörerisch. Aber ich wollte zum Nahen Osten sprechen: Hier im Parlament wurde klar verabschiedet, dass wir eine große regionale Konferenz brauchen. Eine solche muss natürlich vorbereitet werden. Deswegen wäre es nach dem Beispiel der Europäischen Union, wo wir mit Kohle und Stahl angefangen haben, vielleicht eine gute Idee, wenn Europa eine große regionale Konferenz über Wasser initiieren würde. Das Wasser eint all diese Staaten, Israel wie Palästina, Syrien wie Israel. Wenn wir es schaffen, durch ein konkretes Projekt Vertrauensverhältnisse zu schaffen, wäre meiner Meinung nach der erste Schritt zu einer langfristigen Verständigung in der Region getan. Sie haben gesagt, wir sollen zusammen mit Amerika vorgehen. Ja, aber lassen wir uns nicht einsperren nach dem Vorbild Amerikas, wo Innovationen in undemokratisches Patentrecht eingepfercht werden. So etwas zerstört Vielfalt. Das heißt also: Nicht alles von Amerika lernen! Dann haben Sie das Problem Klima angesprochen. Lassen wir uns beim Klima aber nicht von Kalifornien abhängen! Vergessen Sie Bush! Gehen wir nach Kalifornien, da sehen wir, dass es mit dem Klima weitergeht! Es gibt auch Konservative, die etwas Intelligentes machen, Martin. Hinzufügen möchte ich – weil Joseph Daul es angesprochen hat: Zur Vielfalt gehört, dass ich auch von einer Vielfalt während einer Präsidentschaft träume. So mache ich die Augen zu und stelle mir vor, wie Joseph Daul 2008 eine Rede halten muss, wenn eine Frau als französische Präsidentin diese Vielfalt vor diesem Haus wiederherstellen wird. Es wird wunderbar, und ich träume davon, wie Sie Hand in Hand und Wange an Wange mit Segolène Royal in Berlin oder in Paris gehen werden. Ein neues Zeitalter in Europa hat begonnen. Es wird vielfältig, mehr Frauen, wunderbar, herrlich! Ich habe vom Klima und nicht von der Todesstrafe gesprochen. Letzter Punkt: Sie wollen Talente fördern. Dann überlegen Sie aber auch, wie die deutsche Schule und andere Schulen Talente fördern. Das deutsche Schulsystem fördert keine Talente, sondern zerstört sie. Das ist das, was wir aus Europa gelernt haben. Zusammengefasst, Frau Bundeskanzlerin: Wir sind einer Meinung ... Darling, shut up! Wir sind einer Meinung, was Europa angeht, aber über das Wie müssen wir uns streiten. Das war das Wort zum Sonntag. Das ist politischer Inhalt und kein Kabarett. So wie Sie in Deutschland mit Frau Merkel Recht hatten, muss ich ganz einfach politisch sagen, haben die in Frankreich mit Segolène Royal Recht. Das ist kein Kabarett, das ist tiefe, ernste Politik! Ich komme jetzt zu den Punkten, die Sie angesprochen haben. Verfassungsprozess vorantreiben: wunderbar, aber wie? Vorhin hat mein Freund Barroso gesagt, dass Nizza nicht genug ist. Nicht nur, dass Nizza nicht genug ist! Wir wollen keine Regierungskonferenz, die zu dem schauerlichen Ergebnis von Nizza geführt hat. Wenn Sie also meinen, dass wir den Verfassungsprozess erneut in der Dunkelkammer einer Regierungskonferenz wiederherstellen können, dann werden sich die Bürgerinnen und Bürger Europas abwenden. Wir brauchen eine öffentliche Debatte, wir brauchen einen Konvent, wir brauchen Abstimmungen. Die Sherpa-Politik, die Zeit der Reflexion ist zu Ende. Ich kann Ihnen alles sagen, was die Regierungen meinen, es ist zum Verfassungsprozess längst alles gesagt. Wie zwingen wir alle Regierungen? Wie zwingen wir die Diplomaten, ihre Kompromisse öffentlich zu machen und nicht in einer Dunkelkammer? Das wird am Ende der deutschen Präsidentschaft Ihre Herausforderung sein. Und wer sagt, der Konvent habe uns die Probleme geschaffen? Der Konvent hat den ersten und zweiten Teil verabschiedet! Dann kamen die Regierungen und haben uns in Thessaloniki den dritten Teil aufgezwungen, und dann musste der Konvent in zwei, drei Wochen nacharbeiten. Das Problem in der Verfassung sind immer die intergouvernementalen Abstimmungen. Deswegen wollen wir sie nicht."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall der Verts/ALE-Fraktion)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall und Zurufe)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Heiterkeit)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Unruhe)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Zurufe)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"(Zwischenruf von Herrn Ferber)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"Daniel Cohn-Bendit,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-022lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der Verts/ALE-Fraktion"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-023lpv:translated text"Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil européen, Monsieur le Président de la Commission, je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre beau discours, vos paroles sur la liberté et la tolérance et votre citation du grand Voltaire. Parmi les lourdes responsabilités qui incombent à votre Présidence, certaines questions seront malheureusement plus prosaïques, et notamment celle du lancement du processus devant conduire à l'adoption, d'ici deux ans, d'un nouveau traité européen. C'est sur ce seul point que je souhaite faire de brèves observations. Ma collègue, Gaby Zimmer, élargira le propos dans quelques instants. Ma première remarque a trait à la déclaration commune sur le 50e anniversaire du traité de Rome, qui constituera, dans ce contexte, un message important à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Si vous me permettez cette suggestion: gare aux excès d'autocongratulation, aux bilans trop lisses, aux engagements abstraits, prolixes sur les grands principes mais évasifs sur les sujets qui fâchent! Cela ne réduirait en rien la crise de confiance que nous traversons, mais risquerait, au contraire, de renforcer le scepticisme qui monte un peu partout. Ma deuxième mise en garde concerne l'initiative - qui ne vous incombe certes pas personnellement - consistant à réunir fin janvier les représentants des seuls pays ayant ratifié le projet de traité constitutionnel. Je juge malheureuse et contre-productive cette façon de montrer du doigt les prétendus mauvais élèves de la classe européenne. Au contraire, il faut un dialogue ouvert, franc et respectueux avec tous les peuples de l'Union, sans fuir les contradictions, sinon on se fera plaisir et on n'avancera pas. Ma conviction, et c'est le dernier point que je veux souligner, est que le malaise que suscite le cours actuel de l'Union n'est pas que français et néerlandais. Il est européen. Et sa racine principale, Martin Schulz l'a dit, c'est le social. C'est là qu'il faut changer la substance. Vous proposez, dans le programme de la Présidence allemande, ce que M. Schulz vient de vous demander, à savoir, je vous cite, qu'à l'avenir, les projets européens devraient être examinés également au regard de leurs répercussions sociales. Fort bien! Allons-y donc de suite! Avec le troisième paquet ferroviaire sur la libéralisation du rail, par exemple, ou en élargissant la démarche à des directives qui existent déjà, comme la directive sur les services ou celle sur le temps de travail, ou à des décisions à venir comme celle sur la modernisation du droit du travail. La preuve du pudding, disaient vos compatriotes Karl Marx et Friedrich Engels, c'est qu'on le mange. La preuve de l'Europe sociale, c'est qu'on la pratique concrètement. Alors, pour reprendre le logo de votre Présidence, ensemble nous réussirons l'Europe."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata"Francis Wurtz,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-023lpv:unclassifiedMetadata"au nom du groupe GUE/NGL"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-024lpv:translated text"Mr President, we have witnessed the beginning of a dishonest and downright dangerous German Presidency. To revive the EU Constitution, but to do it in such a way that you want to avoid referendums in the key Member States, is not just an insult to the French and the Dutch, it is actually a classic example of the new phenomenon that I see all around me this morning: EU nationalism, where you never ever take no for an answer! Perhaps there is one small ray of hope from your speech this morning, Mrs Merkel, because you talked at great length about freedom. I agree with you, it is important. So I ask you: will you please allow the peoples of Europe to have the freedom to determine their own futures in free and fair referendums, and not to have this Constitution foisted upon them? If you fail to do this, if you go on ignoring the peoples of Europe, you will breed and create the very intolerance, extremism and racism that you say yourself you wish to stop. For goodness’ sake, let the people speak!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-024lpv:unclassifiedMetadata"(Applause from the IND/DEM Group)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-024lpv:unclassifiedMetadata"Nigel Farage,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-024lpv:unclassifiedMetadata"on behalf of the IND/DEM Group"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-025lpv:translated text"Frau Ratspräsidentin! Sie wollen den durch die Plebiszite in Frankreich und Holland längst zu Grabe getragenen Verfassungsvertrag für Europa wiederbeleben. Vergessen Sie dabei nicht, dass keineswegs eine Mehrheit der Bevölkerung dieser EU-Verfassung in den anderen Ländern zugestimmt hat, sondern zumeist nur eine abgehobene politische Klasse. Und diese wundert sich dann auch noch über mangelnde Begeisterung und EU-Skepsis des Souveräns, nämlich des Volkes. Da wird dann diese Europamüdigkeit auf ein Nichtvorliegen der Verfassung zurückgeführt. Da soll das Fehlen einer solchen Verfassung schuld sein an Ratsverhandlungen hinter verschlossenen Türen. Da sollen Demokratiedefizite dadurch gelöst werden, dass der Kommission noch mehr Kompetenzen übertragen werden. Paradoxe Ansichten! Wahrlich skurril wird es erst, wenn man eine europaweite Volksabstimmung über die Verfassung vorschlägt, jenen Staaten, in denen die Verfassung nicht angenommen wird, aber nahe legt zu überlegen, ob sie überhaupt in der EU bleiben wollen. Wir brauchen aber kein Verfassungsmonstrum mit zentralistischen Tendenzen, Frau Ratspräsidentin, sondern müssen stattdessen unseren Bürgern bei wichtigen Entscheidungen endlich Mitbestimmung gewähren und längst überfällige Probleme wie Globalisierung, Migration und Arbeitslosigkeit lösen. Konzentrieren Sie sich lieber darauf, eines Ihrer zentralen Wahlversprechen einzulösen, nämlich die Verhinderung des EU-Beitritts der Türkei. Das sind Sie nämlich nicht nur Ihren deutschen Landsleuten, sondern den Europäern insgesamt schuldig. Und trachten Sie während der deutschen Ratspräsidentschaft danach, endlich das Problem der illegalen Massenzuwanderung im Süden der Union zu lösen. Damit tun sie der von Ihnen zu Recht so gepriesenen europäischen Identität der nationalen und kulturellen Vielfalt einen weit besseren Dienst als mit der Reanimierung eines längst toten Verfassungsvertrags."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-025lpv:unclassifiedMetadata"Andreas Mölzer,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-025lpv:unclassifiedMetadata"im Namen der ITS-Fraktion"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-026lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin! Frau Bundeskanzlerin, Ihnen gebührt sicherlich viel Respekt für das, was Sie in Ihrem Leben schon geleistet haben. Deswegen möchte ich an Sie appellieren: Nehmen Sie noch einmal Ihren ganzen Mut und Ihre Zähigkeit zusammen und gehen Sie jetzt nicht Ihren Regierungskollegen in die Falle und mauscheln sich rund um das, was Sie Regelwerk nennen, etwas zusammen. Sie haben viel vom europäischen Haus gesprochen, von seiner Seele, von der Toleranz, aber bisher nichts von dem, was darunter ist: dem demokratischen Fundament. Man sollte den Beitrag von Roman Herzog immer wieder lesen, und daran sollten Sie sich auch halten: Ohne eine demokratische Legitimation, ohne ein Fundament, kann dieses von Ihnen beschworene europäische Haus nicht funktionieren. Trauen Sie sich also noch einmal etwas, gehen Sie an den großen Wurf! Reden Sie nicht nur von Regeln, sondern arbeiten Sie an etwas sehr Grundsätzlichem – Sie haben selbst von drei Ratspräsidentschaften gesprochen – und basteln Sie nicht irgendetwas zusammen, was die Völker überfordert, was das Parlament nicht einbezieht und am Schluss ebenso wie die Republik, aus der Sie ursprünglich stammen, auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wird."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-026lpv:unclassifiedMetadata"Hans-Peter Martin (NI ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-027lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Präsidenten! Wir, die EVP-Fraktion und insbesondere die deutschen CDU/CSU-Abgeordneten, freuen uns über Ihre Ratspräsidentschaft; das Programm ist hervorragend! Sie haben ein ehrgeiziges Programm vorgelegt, und ich bin sicher, dass Sie am Ende dieser halbjährigen Präsidentschaft Erfolg haben werden. Wir jedenfalls werden Sie dabei uneingeschränkt unterstützen! Ich bin sicher, dass es Ihnen gelingen wird – wie es bereits Kollege Schulz gesagt hat –, den Geist des Vertrauens wieder deutlich zu stärken. Herr Schulz hat allerdings bei seiner Auflistung jemanden vergessen – ich habe mich schon gewundert: Den früheren Bundeskanzler Schröder, der in der Tat durch seine Außenpolitik diesen Geist des Vertrauens in Europa zerstört hat. Wir setzen auf Sie! Ich habe auch die Bitte, dass wir hier keine innenpolitischen Auseinandersetzungen führen, weder über die Atomenergie, noch über die Schulpolitik – all das spielt hier keine Rolle! Wir wollen stattdessen die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft unterstützen, den Verfassungsvertrag voranbringen, Europa in seiner Gesetzgebung überprüfen. Ich begrüße auch den Vorschlag der Diskontinuität! Es ist richtig, dass die Rolle des Europäischen Parlaments gestärkt werden kann, ebenso wie die der Kommission. Aber in der Vergangenheit lag es häufig am Rat, dass Legislativvorschläge erst nach zehn Jahren wieder aufgetaucht sind. Wir freuen uns darüber, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie sich zum Ziel gesetzt haben, insbesondere die außenpolitischen Probleme Europas, die Probleme in der Energiepolitik zum Schwerpunkt Ihrer Ratspräsidentschaft zu machen. Ich bin sicher, dass es gelingen wird. Wir jedenfalls unterstützen Sie! Es kann natürlich so sein, wie Kollege Schulz sagt: Europa ist ein Friedensmodell, ein Wohlstandsmodell, ein Wirtschaftsmodell. Wenn es als Sozialmodell ausgebaut werden soll, dann müssen wir darüber nachdenken, wo die Kompetenzen der Europäischen Union liegen. Dort, wo die Mitgliedstaaten zuständig sind, sollen sie ihre Verantwortung wahrnehmen, nicht mehr und nicht weniger. Wir freuen uns und wünschen Ihnen viel Erfolg!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-027lpv:unclassifiedMetadata"Werner Langen (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-028lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Rede, zu den Werten, die Sie erwähnt haben! Uns ist nur ein Wert abgegangen, nämlich der Wert der Solidarität. Sie haben sich zum sozialen Europa bekannt, aber wenn Sie den Wert der Solidarität in den Wertekatalog – der für Europa sehr wichtig ist – aufnehmen würden, dann hätten Sie auch von unserer Seite noch größere Unterstützung. Ich denke an die Arbeitslosen und an die sozial Schwachen, Sie haben sie erwähnt. In einigen Ländern Europas wächst die Armut. Das ist doch ein Skandal, den wir gemeinsam bekämpfen müssen! Diese Solidarität – und auch Solidarität zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten – zum Ausdruck zu bringen, würde ich Ihnen als Ergänzung empfehlen. Denken wir an die Energiepolitik. Ohne Solidarität zwischen den einzelnen Ländern in der Energiepolitik werden wir nicht zu einer gemeinsamen Energiepolitik kommen. Was die Außenpolitik betrifft, so ist der amerikanische Präsident leider nicht dem Rat des Bundeskanzlers Schröder gefolgt und ist in den Schlamassel hineingeraten, in dem wir uns jetzt gemeinsam befinden. Das will ich jetzt nicht gegen Amerika ausnützen, aber ein Mann der Mitte in Amerika, Richard Haas, hat vor kurzem Folgendes festgestellt, ich zitiere wörtlich: ‘The American era in the Middle East is over. More than anything else, it was the Iraq war [...] that brought it to an end.’ Hier muss Europa helfen, hier muss Europa einspringen. Gerade die deutsche Ratspräsidentschaft hat viel zu tun, um zu sehen, wie wir den sozial Schwachen und den Menschen in dieser krisengeschüttelten Region helfen können. Was Syrien betrifft, sind die deutschen Initiativen gut. Auch Frankreichs Initiative gegenüber dem Iran ist gut. Aber Frau Ratspräsidentin, sorgen Sie dafür, dass wir eine gemeinsame, solidarische Außenpolitik bekommen, nur dann können wir den Menschen im Nahen Osten helfen, und nur dann können wir auch den Menschen auf dem eigenen Kontinent helfen, nämlich wenn wir Solidarität groß schreiben."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-028lpv:unclassifiedMetadata"Hannes Swoboda (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-031lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, liebe Frau Merkel! Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre wunderschönen und auch gefühlvollen Worte bedanken. Ihre Ausführungen zu den uns verbindenden Werten wie Toleranz und Freiheit waren sicherlich ein wichtiger Schritt hin zu dieser Seelenfindung, von der Sie gesprochen haben. Sie wissen natürlich, welche Erwartungen auf der deutschen Präsidentschaft liegen, und speziell auch auf Ihnen als Präsidentin der EU, denn es herrscht ein Vakuum an Mut und Führungsstärke in dieser EU. Es wird nicht mehr, aber auch nicht weniger erwartet, als dass Sie, Frau Merkel, diesen Mut und diese Führungsstärke beweisen. Werden Sie konkret! Das ist das, was wir hier alle von Ihnen erwarten. Ich freue mich, dass Sie den Willen bekundet haben, ganz intensiv und konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten; Sie können hierbei auf uns zählen. Ich möchte, dass die Präsidentschaft unseres gemeinsamen Landes ein Erfolg wird! Ich freue mich auch über Ihre deutlichen Worte, was den Zeitplan für den Verfassungsvertrag angeht. Ich finde es gut, dass Sie sagen, bis Frühjahr 2009 soll er ratifiziert sein. Sie wollen die anderen Regierungschefs darauf einschwören. Nur – zu dieser Aussage gehört natürlich noch eine andere Aussage, nämlich die Aussage darüber, von welchem Verfassungsvertrag wir eigentlich reden. Der vorliegende Verfassungsvertrag ist gescheitert. Er wurde abgelehnt. Deswegen möchte ich Sie ganz konkret fragen: Was sind hier Ihre Vorstellungen? Wollen Sie eine kürzere Version, wie dies ja schon vorgeschlagen wurde, oder halten Sie an dem vorliegenden Verfassungsvertrag fest? Wie soll er ratifiziert werden? Soll jedes Land nach eigenem Procedere und eigenem Tempo vorgehen? Soll es nationale Volksentscheide geben, oder wollen Sie dies vermeiden? Sie haben immer wieder gesagt, Frau Merkel, dass Sie den Bürger in den Mittelpunkt der Europapolitik stellen wollen. Genau das ist das Richtige! Das brauchen wir als Antwort auf eine zunehmende Europaskepsis oder auch Ablehnung: ein Europa der Bürger und kein Europa der Geheimdiplomatie! Der Verfassungsvertrag ist mehr als nur ein Papier, auf dem Verfahren und Abstimmungsmodalitäten festgelegt werden; er kann die Grundlage sein für unsere gemeinsamen und uns verbindenden Werte, die in ihm zusammengefasst sind. Deswegen sollten die Bürger in Europa die Chance bekommen, selbst ihre Meinung dazu zu äußern. Was halten Sie, Frau Merkel, von einer europaweiten Volksbefragung, die am gleichen Tag in ganz Europa stattfände? Dies wäre ein historischer Moment. Die Bürger könnten ihre Meinung sagen. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass mehr als eine Million Menschen möchten, dass wir solche Debatten in Brüssel führen. Auch darüber würde ich mich freuen. Es liegt in Ihrer Hand."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-031lpv:unclassifiedMetadata"Silvana Koch-Mehrin (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-032lpv:translated text"Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Ihre Rede fordert meine Zustimmung und zugleich auch meinen Widerspruch heraus: Zustimmung dafür, dass Sie im Sinne Marxscher Dialektik große Europäerinnen und Europäer zitierten, von Platon über Voltaire bis Rosa Luxemburg, und das ist gut so. Aber – und nun folgt mein Widerspruch – wir sind in Europa und in der EU noch meilenweit davon entfernt, die Freiheits- und Menschenrechte umgesetzt zu haben! Weder gelten sie für Menschen ohne Papiere, noch gelten sie für die zahlreichen Flüchtlinge, die täglich an den EU-Außengrenzen eintreffen. Die Bilder von Ceuta, Melilla und Lampedusa sind uns gegenwärtig! Und Sie haben auch Recht, Frau Bundeskanzlerin: Freiheit muss immer wieder neu erkämpft werden. Aber es stimmt auch, dass Freiheit nur in sozialer Gleichheit möglich ist. Millionen Menschen, die täglich neu ausgegrenzt werden, arbeitslos sind, von ihren Einkünften nicht leben können, die Vertiefung sozialer Spaltung auch und insbesondere gerade durch die Durchsetzung der Lissabon-Strategie, all dies verhindert aus meiner Sicht die Durchsetzung von individuellen Freiheits- und sozialen Menschenrechten. Das Gleiche gilt auch für den Zugang zu Kultur und Bildung für alle in der EU lebenden Menschen, auch und gerade in Deutschland. Leider haben Sie nicht eine konkrete Initiative genannt, die eine Neuorientierung der EU auf eine soziale Union einleiten würde, die sozial und ökologisch verbindliche Mindeststandards und Mindesteinkommen in der EU zum Ziel hat, und die auch eine konsequente Politik gegen Armut und soziale Ausgrenzung zur Chefsache – oder Chefinnensache – der deutschen Ratspräsidentschaft machen würde. Eine Bemerkung noch zur europäischen Verfassung: Neben all dem, was bereits kritisch angemerkt wurde, erwarten wir auch, dass im Zuge einer Verfassungsdebatte darauf geachtet wird, dass künftig auch Minderheiten mit einer Verfassung leben können und nicht unentwegt genötigt werden, Nein zu sagen. Eine Verfassung muss zukunftsoffen sein, und sie muss auch wechselnde politische Mehrheiten ermöglichen. Eine Orientierung auf pure Marktwirtschaft in der Verfassung verhindert dies!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-032lpv:unclassifiedMetadata"Gabriele Zimmer (GUE/NGL ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-033lpv:translated text"Hr. formand! Frau Bundeskanzler. Tak for den venlige modtagelse af gruppeformændene i Berlin. Det var en god begyndelse på det tyske formandskab. Og i dag talte De smukt om mangfoldighed og frihed og respekt for nationale og regionale parlamenter. De vil også sikre, at det ikke fortsat skal være 84 % af de tyske love, der kommer fra Bruxelles, som den tidligere tyske præsident Roman Herzog beklagede forleden. De er nu i gang med at gennemgå og korridorforhandle den forkastede forfatning for at se, hvilke paragraffer fra forfatningen, der kan listes igennem uden folkeafstemninger. Hvis de fortsætter denne øvelse, bliver resultatet en alvorlig tillidskrise mellem borgere og folkevalgte. Det er meget klogere at fastlægge fremtiden med borgerne end imod dem. Hvorfor ikke allerede nu sige, at den tekst, De bliver enige om, bliver sat til folkeafstemning i alle lande, hvor det er forfatningsmæssigt muligt, og gerne den samme dag. Så kender vi borgernes holdning, så kan de endelige paragraffer hurtigt forhandles på plads, og så vil vi have spilleregler, som folk støtter aktivt i stedet for at reagere med mere lede over for alle folkevalgte. Danke sehr, Frau Bundeskanzler und Herr Vorsitzender von einem Nordschleswiger. Danke sehr, Frau Bundeskanzlerin und Herr Vorsitzender, von einem Nordschleswiger."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-033lpv:unclassifiedMetadata"Jens-Peter Bonde (IND/DEM ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-035lpv:translated text"Je remercie, Monsieur le Président, Madame la Chancelière parce que étant à présent à vingt-sept, la prochaine présidence allemande de l'Union ne se représentera qu'en 2020 et qu'il vous faut dès à présent marquer, orienter le destin. Bien sûr il y a les dossiers techniques et il serait bien de sanctuariser, par exemple, l'avenir des paysans pour après 2013. Mais le destin est ailleurs. Quand on veut, Madame la Chancelière, trouver l'âme de l'Europe il n'y a que deux chemins. Le premier est celui d'Orphée qui était allé aux enfers pour chercher Eurydice, la Constitution européenne, qu'il a perdue parce qu'il a regardé en arrière. Madame, allez de l'avant! Ne vous retournez pas, même vers des traités constitutionnels. Faites plutôt une offre stratégique à la France qui va au-delà du traité de l'Élysée de 1963. Par exemple, face aux défis dont vous parliez, soyez Churchill plutôt que Bismarck, proposez de mettre en commun un symbole, une conationalité franco-allemande par exemple. Mais puisque vous recherchez l'âme de l'Europe, la deuxième voie c'est celle du monde que l'Europe, de Vasco de Gama, Monsieur Barroso, à Goethe, a éclairée. Le vrai défi du XXIe siècle consiste à construire le monde en commençant par les parties communes de la copropriété planétaire, c'est-à-dire la gestion en commun de l'alimentation - manger -, de l'eau - boire -, du médicament - se soigner -, de l'éducation - savoir. Madame la Chancelière vous représentez le peuple d'Allemagne, je suis élu du peuple des vignerons, je lève mon verre:"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-035lpv:unclassifiedMetadata"Jean-Claude Martinez (ITS ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-035lpv:unclassifiedMetadata"viel Glück."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-036lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Cancelliere, lei assume la Presidenza in un momento molto delicato per l'Europa, ma le sarà d'aiuto il fatto che, come il Presidente Poettering ha giustamente sottolineato, lei personalmente e il suo paese rappresentano il principale successo del processo di integrazione europea, verso la riunificazione del nostro continente nella libertà della democrazia dopo le divisioni delle guerre mondiali e della guerra fredda. Nonostante questo successo però l'Europa è in panne e troppi suoi concittadini hanno perso fiducia nell'integrazione. Occorre rapidamente invertire tale situazione! Il programma che lei ci ha presentato ci sembra efficace e ben pensato, ma la priorità deve essere data ai fascicoli sui quali sia possibile dimostrare in qualche modo, rapidamente ed efficacemente, con i fatti, che l'Europa è meglio della non Europa. Ci permettiamo di sottolinearne tre: la questione dei Balcani e del Medio oriente, la lotta al terrorismo e la questione energetica. In modo particolare sull'energia si offre un'opportunità particolare, collegata alla ricorrenza del cinquantenario del trattato di Roma. Quale migliore occasione per non limitarsi alle parole e per rilanciare un'Istituzione che venne allora introdotta e che probabilmente oggi potrebbe dimostrarsi più utile di allora? Un' potrebbe consentire di affrontare a livello europeo ciò che a livello dei singoli paesi non può essere ancora fatto ovunque e su cui però l'Europa non può rischiare di restare indietro: penso alla ricerca, alla gestione di fasi delicate, quali l'arricchimento e lo smaltimento delle scorie. Ci pensi, signora Cancelliere, e nel frattempo, auguri!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-036lpv:unclassifiedMetadata"Euratom due"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-036lpv:unclassifiedMetadata"Gianni De Michelis (NI ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-037lpv:translated text"Mr President, Madam Chancellor, as leader of the British Conservative Delegation and on behalf of the European Democrats part of the PPE-DE Group, I would like to add my own warm welcome to you to the European Parliament today. I begin by congratulating you on your early meeting with the American President. For too long there has been an apparent schism between Europe and the United States and it is time to move things in the right direction. You are laying some solid groundwork for future cooperation. I also welcome some of the key measures outlined in your Presidency work programme – the emphasis on economic reform, the need for less regulation and your emphasis on the fight to combat climate change which should concern us all far more from now on. As a British Conservative, needless to say I do not welcome the emphasis on resurrecting the European Constitution. This could reinforce a sense of alienation within Europe which would be unhelpful and would complicate matters at a time when we need to make some progress. I think the remarks of the former President, Mr Herzog, are very important and he has deep concerns at the possibility of centralising forces in the EU. I believe that there is much the nations of Europe can do working together, and as the leader of my party has said, it is because we want to see a future for the EU and believe in a strong Europe that we want to see it confront its failings. I agree with that. Aber Sie haben Recht: Freiheit, Vielfalt, Toleranz und Zusammenarbeit – das ist der Weg nach vorne. Viel Glück!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-037lpv:unclassifiedMetadata"Timothy Kirkhope (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-039lpv:translated text"Had I known that you speak German, Mr Kirkhope, I would always have taken the opportunity to speak to you in German – maybe we will do so in the future!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-039lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-040lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin! Nach der geglückten Erweiterung muss jetzt die institutionelle Vertiefung kommen, ansonsten verkümmert die Union zur Freihandelszone. Einige Staaten wollen dies. Deutschland hat die Kraft, das Ruder herumzureißen. Nicht die Neinsager dürfen den Kurs bestimmen. Im Juni muss Klartext geredet werden. Ein erneuerter Grundvertrag muss die Union wieder handlungsfähig machen, ansonsten entsteht zwangsläufig ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Die Freizügigkeit der Bürger, der Vertrag von Schengen, war das Werk von ursprünglich 5 Staaten. Der Euro-Raum ist Kerneuropa, mit weniger Inflation als in den USA oder in Großbritannien. Der Vertrag von Prüm setzt neue Maßstäbe in der Verbrechensbekämpfung. Ja zur Toleranz, Frau Merkel, aber die Stunde der Wahrheit für Verweigerer und Trittbrettfahrer muss trotzdem kommen. Dies gilt auch für Energie und Klimaschutz. Von 180 UNO-Staaten haben sich nur 30 den Kyoto-Verpflichtungen unterworfen. Die EU war letztes Jahr für 14% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich – nicht, weil wir so viel besser wurden, sondern weil andere zusätzliches CO2 ausstießen. Eine energischere Energiediplomatie ist deshalb überfällig. Ein letztes Wort zum Binnenmarkt: Er lebt vom freien Wettbewerb. Aber der Markt kann nicht alles. Wie eine gescheite Frau dieser Tage sagte, ist Politik in den Augen der Kommission Verzerrung des Wettbewerbs. Die Kommission und ihre Beamten müssen wieder das Primat der Politik respektieren. Europa ist nicht nur eine Macht, sondern vordringlich ein Dienst an den sozialen Bedürfnissen der Bürger."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-040lpv:unclassifiedMetadata"Robert Goebbels (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-041lpv:translated text"Mr President, as a member of the Committee on the Lisbon Strategy and as the ALDE Group coordinator in the Committee on Industry, Research and Energy, I have three wishes at the start of the new year. First, with regard to research and innovation: put pressure on developing the technical platforms to provide European industry with the opportunities that they can have with this. Second, use the Lisbon Agenda to combine economic, social and environmental development and start to create a truly European green industrial policy, because that is one way of competing with the Americans. Third, with regard to energy: develop a new strategy on production, distribution and consumption of energy. In the negotiations with Russia, we have to build on reciprocity, which is lacking. The rule of law, discussion and transparency are also lacking. Finally, the Baltic gas pipeline has to be judged according to Swedish environmental rules. Furthermore, it is totally unacceptable to have Russian forces defending a pipeline through the territories of Member States."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-041lpv:unclassifiedMetadata"Lena Ek (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-042lpv:translated text"A Uachtaráin, a Sheansailéir, tá lúcháir orm go n-aithnítear anois mo theanga féin, an Ghaeilge, mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas. Leanfaidh muid linn in GUE/NGL brú a chur ar mhaithe le comhionannas iomlán do chainteoirí Gaeilge i bParlaimint na hEorpa. Ó thaobh Uachtaránacht na Gearmáine de, tá mé buartha go bhfuil sé de rún agaibh béim chomh mór sin a chur ar iarrachtaí chun Bunreacht na hEorpa a athbheochan, ag léiriú neamhaird i dtaca le toil thoghthóirí na Fraince agus na hOllainne. B'fhearr i bhfad don Uachtaránacht díriú ar dhul i ngleic le bochtanas, le neamhionannas agus le ciníochas; ag daingniú Eoraip Shóisialta; ag cosaint saoirsí sibhialta, cearta daonna agus trádáil chóir, agus ag dul i ngleic le éagothromaíochtaí domhanda. Spreagfainn an Uachtaránacht nua chun éisteacht le guthanna na saoránach fud fad na mBallstát agus freagairt dá réir sin le clár oibre atá níos dírithe ar dhaoine agus a bhfuil ceartas sóisialta agus eacnamaíoch agus comhionannas polaitiúil agus cultúrtha ag a chroí."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-042lpv:unclassifiedMetadata"Bairbre de Brún (GUE/NGL ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-043lpv:translated text"Voorzitter, het Duitse voorzitterschap geeft in mijn ogen terecht prioriteit aan de verdragsmatige toekomst van de Unie. De manier waarop stelt me echter teleur. Ik vind het een fundamentele misser dat u de afgewezen grondwet laat prevaleren boven het starten van nieuwe onderhandelingen. Daarmee verspilt u veel kostbare tijd. Mijn teleurstelling betreft daarnaast het informele overleg waarbij alleen die landen die de grondwet reeds geratificeerd hebben, welkom zijn. Ik kan u verzekeren dat deze contraproductieve benadering de publieke opinie in Nederland en Frankrijk bepaald niet enthousiaster over Europa zal maken. U bent, hoop ik, met mij van mening dat juist de publieke opinie in deze twee landen niet van een extra dosis Euroscepsis voorzien moet worden. Ik wil u als voorzitter van de Raad vragen of dit soort overleg deel uitmaakt van uw strategie voor het voorzitterschap. Hoe kunt u een goede voorzitter van de hele Raad zijn, terwijl u tegelijkertijd deelneemt aan besloten overleg waarbij lidstaten worden uitgesloten? Is het juist nú niet van groot belang om Frankrijk, Nederland en de landen die het nog niet geratificeerd hebben collectief, d.w.z. binnen regulier Raadsverband, te consulteren? Raadsvoorzitter ."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-043lpv:unclassifiedMetadata"Bastiaan Belder (IND/DEM ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-043lpv:unclassifiedMetadata"Ich wünsche Ihnen Gottes Kraft und Gottes Segen für Ihre Arbeit"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-044lpv:translated text"Panie Przewodniczący, Pani Kanclerz! Niemcy przewodniczą dzisiaj Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i G8. Mało tego, słyszymy, że są niemieckie plany ujednolicenia dwóch następnych prezydencji: portugalskiej i słoweńskiej. Chodzi o jednolitość w relacjach z Rosją w okresie, gdy będzie tam przeprowadzana zmiana prezydenta i składu Dumy. Chodzi o jednolitość nadaną przez Niemców. Co z tego dla nas wynika? Renegocjowanie przez Niemcy w imieniu Unii porozumienia o partnerstwie i współpracy, które ma być teraz bardziej pragmatyczne niż normatywne, oznacza ryzyko pomijania interesów krajów z byłego bloku sowieckiego. Taki jest sens rurociągu pod Bałtykiem i towarowej linii promowej z Bałtijska do Sassnitz. Dwustronnym relacjom Niemiec z Rosją ma być nadany status unijny. Dochodzi też temat reaktywacji odrzuconej juz konstytucji. Jest ona korzystna dla największego kraju Unii, bo pozbawia mniejsze kraje prawa weta. Tymczasem weto pozwala nam bronić naszych interesów, gdy są pomijane."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-044lpv:unclassifiedMetadata"Maciej Marian Giertych (NI ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-045lpv:translated text"Señor Presidente, me alegro de poder tomar la palabra hoy, en un día muy especial, cuando usted preside esta Cámara, y usted ya sabe la gran admiración y la amistad fraternal que tengo con usted. Y, además, también me alegro de haber escuchado la intervención de la Sra. Merkel, especialmente su primera parte. Yo creo que un líder político es aquel que antepone su visión a la acción política, y hoy hemos visto aquí mucha visión, y ésa es necesaria, señora Merkel, porque en Europa, hoy en día, hay demasiados contables, demasiados agoreros, demasiados antitodo, y yo creo que un poco de visión, anclada en valores y principios, es necesaria para recuperar la ilusión. Por tanto, yo la felicito por ello. Y también por haber hecho de la salida al Tratado constitucional la prioridad de la Presidencia alemana. El Presidente Barroso ha explicado muy bien las razones por las cuales el Tratado constitucional es mejor que los Tratados existentes. Eso es una realidad que nadie discute. Si ponemos en una balanza lo que tenemos y el Tratado constitucional, el Tratado constitucional es infinitamente mejor. Pero hay, además, una razón psicológica: muchos europeos creen que Europa estará en crisis mientras no se resuelva el asunto constitucional y, por tanto, para salir de esta letanía de la crisis, es necesario que encontremos una respuesta. Yo creo que hoy no era el día, señora Merkel, para darnos las claves de la respuesta. No es posible. Todavía hay que hablar mucho. Pero usted ha dicho una cosa. Ha dicho: «Yo quiero que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sean consultados». Yo quiero decirle que, a mí, consulta me parece poco. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo deben participar en la solución, y deben participar porque la Historia demuestra que los Gobiernos priman fundamentalmente los intereses nacionales y, secundariamente, los intereses de todos, y la Comisión y el Parlamento, que son instituciones europeas e instituciones de todos, tienen una visión más general. Por tanto, ambición, señora Merkel, aunque sólo sea para cumplir las palabras de Schiller ."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-045lpv:unclassifiedMetadata"«den Mutigen hilft Gott»"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-045lpv:unclassifiedMetadata"Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-046lpv:translated text"Voorzitter, dank u wel mevrouw Merkel voor uw indrukwekkende toespraak. We zijn het eens met de prioriteiten die u heeft geformuleerd als het gaat om het buitenlands beleid. Stabiliteit op de Balkan hangt af van een Europees perspectief, heeft u gezegd. Daar zijn we het zeer mee eens en het is goed dat u dat hier nog eens bevestigd heeft namens de Raad. Het meest urgent is natuurlijk de kwestie Kosovo. U heeft daar een opmerking over gemaakt. Een vorm van onafhankelijkheid voor Kosovo lijkt onvermijdelijk. De vraag is nu wat de Europese Unie kan doen om een dergelijke oplossing aanvaardbaar te maken voor Servië en in zekere zin ook voor Rusland, dat heeft verklaard een niet met Servië uitonderhandeld akkoord in de Veiligheidsraad niet te accepteren. Ik hoop dat het voorzitterschap een bijdrage kan leveren in de vorm van een actieve dialoog met Servië na de verkiezingen volgende week of eind van deze week met de nieuwe regering daar, maar ook gebruikmaakt van de goede betrekkingen met Moskou om te zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Waarbij wij in ieder geval de vergelijking afwijzen die door Moskou soms wel wordt gemaakt: de kwestie Kosovo en de conflicten in andere delen van Europa. Dat brengt mij op het tweede punt. U heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de relaties met Rusland. Wij zijn het eens met het zoeken naar een evenwichtige benadering waar zowel economische betrekkingen, energie, mensenrechten en ook de situatie in Rusland zelf en de kwestie van een aantal conflicten in de gedeelde nabuurschap aan de orde moeten komen. Ik hoop dat u de komende maanden ook in balans aan die drie zaken kunt werken, ook in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst. Ik denk dat de Europese Unie nu een poging moet doen om te kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen van de kwestie Transnistrië, en dan hebben we het over Moldavië, maar ook over de problemen in Georgië. Dat zijn drie kernelementen, en ik hoop dat u in staat zult zijn in balans die drie prioriteiten in de relatie met Rusland in de komende maanden verder uit te werken."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-046lpv:unclassifiedMetadata"Jan Marinus Wiersma (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-047lpv:translated text"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Die Europäische Union hat zuvorderst das Interesse, die Freiheit und die Sicherheit von 480 Millionen Menschen zu schützen. Sie haben in Ihrem Präsidentschaftsprogramm zu Recht einen Schwerpunkt auf den Bereich Justiz- und Innenpolitik gelegt und dabei – wiederum zu Recht – den Bereich Bürgerrechte besonders betont. Es sind dort auch sinnvolle Vorschläge zu finden. Wenn es aber um die Waagschale von Freiheit und Sicherheit geht, bräuchte ich von Ihnen schon ein klares Bekenntnis. Wie stehen Sie dazu, dass wir biometrische Merkmale in Ausweisdokumenten eingeführt haben, sowie zur Vorratsdatenspeicherung, zur Übertragung von Fluggastdaten an die Vereinigten Staaten, zur Übertragung von Finanztransaktionsdaten an die Vereinigten Staaten, zur Schaffung europäischer Datenbanken und zum Vertrag von Prüm? Es ist ein immer weiter ausufernder „Datenkrake“, der sich hier breit macht. Wird es im Rahmen der deutschen Präsidentschaft zu einem Abschluss der Verhandlungen über den Rahmenbeschluss zum Datenschutz in der Dritten Säule kommen, um diese Waagschale von Freiheit und Sicherheit wieder in ein Gleichgewicht zu bringen?"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-047lpv:unclassifiedMetadata"Alexander Alvaro (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-048lpv:translated text"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρία Καγκελάριε, πήρατε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα στην εναρκτήρια ομιλία σας. Είναι σημαντικό! Σημαντικότερο όμως θα είναι να πάρετε το ίδιο παρατεταμένο χειροκρότημα στην αποχαιρετιστήρια ομιλία σας, σε έξι μήνες. Πολλοί ήρθαν εδώ με μεγάλο χειροκρότημα και έφυγαν με απαξιωτικά συνθήματα και μηνύματα και επιφωνήματα, όπως ο κύριος Μπλερ της Μεγάλης Βρετανίας. Για να επιτύχετε λοιπόν να πάρετε ένα καλό χειροκρότημα, τελειώνοντας τη θητεία σας, πρέπει να έχετε σταθερότητα απόψεων, την παραδοσιακή αυτή σταθερότητα των Γερμανών που τον τελευταίο καιρό την βλέπουμε να τραυματίζεται. Έχετε αλλάξει άποψη πολλές φορές για την Τουρκία· θέλω να πιστεύω ότι θα μείνετε σταθεροί σε μία άποψη. Αυτό τουλάχιστον το έχουμε ανάγκη· διότι, μόλις χθες, ο Πρέσβης σας κάλεσε στην Άγκυρα την Τουρκία και είπε ότι θα χρηματοδοτήσουμε το εμπόριο των κατεχομένων. Εσείς προέρχεστε από μια χώρα σχεδόν κατεχόμενη και ξέρετε τί σημαίνει κατοχή. Θα χρηματοδοτήσετε λοιπόν τον στρατό κατοχής; Ζητήστε να φύγει ο στρατός κατοχής από την Κύπρο και χρηματοδοτήστε σαφέστατα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Δεν μπορείτε όμως να χρηματοδοτείτε τον στρατό κατοχής. Και πρέπει βεβαίως να φροντίσετε να υπάρχει ισονομία. Εδώ, στην αίθουσα, έχουμε Γερμανό Πρόεδρο της Βουλής, Γερμανό Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, Γερμανό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, των Σοσιαλιστών δηλαδή, Γερμανό ακόμα και τον Πρόεδρο των Πρασίνων. Ε, ας υπάρχει ισότητα για όλες τις ομάδες. Δείξτε λοιπόν σεβασμό στις μικρότερες χώρες για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Και κλείνω με το εξής: κυρία Καγκελάριε, θυμηθείτε ότι η Μόσχα απέχει από το Βερολίνο δύο ώρες με το αεροπλάνο, ενώ η Ουάσιγκτον εννέα!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-048lpv:unclassifiedMetadata"Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-049lpv:translated text"Herr Kollege! Ich will Sie nur daran erinnern, dass es schon einmal eine Zeit lang zwei Präsidenten aus demselben Land gab: Als mein geschätzter Vorgänger Pat Cox aus Irland Präsident des Europäischen Parlaments war, hatte auch sein Land die Präsidentschaft inne. Das ist nichts Außergewöhnliches, und im Übrigen geht das alles vorüber."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-049lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-050lpv:translated text"Tisztelt Elnök Úr! Nagy öröm számomra és régen várt pillanat, hogy itt a plénumon Ön adhatja meg a szót nekem. Nekünk néppárti képviselőknek nagyok a várakozásaink a német elnökséggel kapcsolatban. Európának ma új lendületre és bátorságra van szüksége. Tisztelt Kancellár Asszony! A német elnökségtől azt várjuk, hogy kimozdítsa az alkotmányos folyamatot a mai válságból. A késlekedés ma komoly veszélyekkel jár. Ha 2008 végéig nem zárjuk le ezt az ügyet, ha a 2009-es európai parlamenti választás fő témája az Alkotmány nyitva hagyott ügye marad, akkor a marginális politikai erők alá adunk lovat. Fennáll a veszély, hogy ezek az erők harsány, romboló kampányukkal az eddiginél jóval nagyobb erőkkel kerülhetnek be a következő Európai Parlamentbe, és a mai válság kiegészülhet egy súlyos intézményi válsággal. A parlamenti döntéshozatal megbénulhat. Ezt nem akarhatjuk, ezért sürgősen cselekednünk kell. Az újraegyesült Európa új tagjai az Unió keleti határain fokozottan ki vannak szolgáltatva az energiahordozók külső szállítóinak. Ez nem csupán gazdasági függés, az egykori politikai befolyás gazdasági eszközökkel való újraépítése ma komoly veszély. Ez nem pusztán az új tagországok ügye, hanem egész Európáé. A közös európai fellépés az energiapolitika területén ma fontosabb, mint bármikor valaha. Az összefogás előnye itt a napnál világosabb. Ha összefogunk, erősek vagyunk, de ha a külön alkuk politikáját követjük az energiapolitikában, akkor kijátszanak bennünket. Az új tagok kiszolgáltatottságuk csökkentéséhez szolidaritást várnak, de nemcsak a saját érdekükben, hanem egész Európa érdekében."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-050lpv:unclassifiedMetadata"József Szájer (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-051lpv:translated text"President-in-Office, I respect your European engagement, your commitment, focus and ambitions. Within my one-and-a-half minutes, I shall focus on one message to you, which is that for Europe to move forward we need to regain confidence and trust among ordinary people, those without jobs and those hard-working families all over Europe who have hopes. Therefore my appeal today is that following this speech, with its great vision and great ambitions, we must make that become reality. Just one month ago at my Congress of the European Social Democratic Parties, we gave you an idea for a roadmap for a better social Europe, because we need better, not less, social policies. We are proposing to you a roadmap for reviewing and modernising our social model and making it more dynamic. We call it ‘The New Social Europe’. It is about ensuring the continuation of our welfare states in the global economy; it is about ensuring that the market is the servant and not the master of people. You talked wisely about talent, technology and tolerance. I want to add just one thing: yes, yes, yes, but for all and in a coherent society and based on the concept of freedom, which is also – as you know and have underlined on other occasions – that you are not free if you do not have a job, you are not free if you do not feel secure, and you are not free if you cannot see your future. I know that your fight with other governments will be hard. Let me give you just one commitment from our side: when you fight with the Polish, with all your colleagues in the European Council, I think that we in the European Parliament have a duty to support you to make progress on that roadmap by telling our governments that it is not only about thinking about their own states but also about the Community."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-051lpv:unclassifiedMetadata"Poul Nyrup Rasmussen (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-051lpv:unclassifiedMetadata"Viel Glück!"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-052lpv:translated text"Arvoisa puhemies, arvoisa liittokansleri Merkel, haluan ensinnäkin kiittää Teitä erinomaisesta puheenvuorostanne. Se oli syvällinen ja linjakas ja se osoitti johtajuutta, sitoutuneisuutta, joka nousee eurooppalaisista arvoista ja vakaumuksellisuudesta. Puheenne herätti pitkästä aikaa toivon näköaloja Euroopallemme. Ihailen Teitä ja Teidän tapaanne linjata Euroopan unionin tulevaisuutta. Uskon ja toivon, että tuleva puolivuotiskausi näyttää myös konkreettisia tuloksia. Nostitte esille monia tärkeitä asioita: perustuslain, energiakysymykset, ilmastoasiat ja Lähi-idän tilanteen. Toivon todellakin, että myös Lähi-idässä voisi alkaa uusia rauhanaskeleita, ja ne voisivat alkaa vaikkapa kolmen kidnapatun israelilaissotilaan vapauttamisella ja sitä kautta myös toivon näköaloja syntyisi Euroopan lisäksi Lähi-itään, mikä on myös meidän tulevaisuutemme kannalta tärkeää. Toivon Teille voimia, terveyttä ja siunausta työhönne ehyemmän Euroopan puolesta."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-052lpv:unclassifiedMetadata"Hannu Takkula (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-053lpv:translated text"Kancleres kundze! Vācijas prezidentūra nav vairījusies no grūtu uzdevumu iekļaušanas savā darba programmā. Augsti vērtējami ir prezidentūras mērķi turpināt Eiropas tirgu pilnīgu liberalizāciju pasta pakalpojumiem un apņemšanās pabeigt iekšējā tirgus izveidi gāzei un elektrībai. Ceru, ka Vācijai, izmantojot tās ietekmi, patiešām izdosies panākt lūzumu Eiropas energoapgādes drošības politikā, tajā skaitā veidojot vienotu visu dalībvalstu atbalstītu politiku ar Krieviju. Kopumā liela daļa no prezidentūras programmas ir vērtējama kā reāls instruments tālākam Savienības integrācijas procesam un Eiropas sabiedrības atbalsta gūšanai. To, manuprāt, nevar teikt par prezidentūras pirmo prioritāti, atgriešanos pie debates par konstitūciju. Konstitūcijas noraidījums divās lielās dalībvalstīs ir vismaz signāls tam, ka Eiropas Savienība ir kļuvusi pārāk tāla un nesaprotama velētājiem pat dibinātājvalstīs. Es biju to Eiropas Konventa dalībnieku vidū, kas aicināja nerakstīt Eiropas Konstitūciju, bet pilnveidot esošos līgumus, lai Eiropas Savienību lielās un mazās, vecās un jaunās dalībvalstīs tuvinātu pilsoņiem. To pašu es aicinu šodien."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-053lpv:unclassifiedMetadata"Guntars Krasts (UEN ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-054lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Über die Diskussion, wie der Verfassungsvertrag mit Leben erfüllt werden kann, ist schon sehr ausführlich gesprochen worden. Am Wochenende hat der frühere Bundespräsident und frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Roman Herzog dazu Anmerkungen gemacht. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, dass das, was wir miteinander im Konvent erarbeitet hatten, die richtige Antwort auf die Analyse war, die Roman Herzog vorgenommen hat, wonach nämlich die nationalen Parlamente frühzeitig einzubinden sind. Ich appelliere aber auch an die Kolleginnen und Kollegen in den nationalen Parlamenten, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wenn ich mir vergegenwärtige, was alles auf Initiativen von Ministerräten zurückgeht, was am Ende Europa an Zentralisierungstendenzen vorgeworfen wurde, muss ich ganz deutlich sagen, dass dies nicht in Brüssel von der Kommission, Herr Kommissionspräsident, nicht hier in diesem Hause vom Europäischen Parlament, sondern meistens von den Fachministern in den Ministerräten erfunden wurde. Dann bedaure ich sehr, dass mein lieber Freund Daniel Cohn-Bendit nicht mehr da ist. Er hat nämlich eine sehr treffende Analyse über das Arbeiten der intergouvernementalen Zusammenarbeit vorgelegt. Er hat dabei den Vertrag von Nizza genannt, der auf das Jahr 2000 zurückgeht, und er hat über die Arbeit der Regierungskonferenz nach dem Konvent gesprochen. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass in dieser Zeit sein Freund aus alten Wohngemeinschaftszeiten in Frankfurt, der Grüne Joschka Fischer, als Außenminister Verantwortung getragen hat. Er soll also nicht dieses Haus hier damit langweilen, sondern er soll das in seiner Wohngemeinschaft besprechen. Eine letzte Bemerkung an dieser Stelle: Wir reden über das soziale Europa. Das wollen wir alle. Aber die Frage ist doch, was diese Europäische Union leisten kann, um sozial zu sein. Was müssen die Mitgliedstaaten leisten, um den Menschen auch eine soziale Heimat zu geben? Ich glaube nicht, dass wir die Probleme dadurch lösen, dass wir immer mehr nach Brüssel transferieren, sondern indem wir mehr nach unten delegieren, auch was Verantwortung und soziale Sicherheit betrifft. Nur dann wird es gelingen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Präsidentschaft! Wir unterstützen Sie nach Kräften!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-054lpv:unclassifiedMetadata"Markus Ferber (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-055lpv:translated text"Herr Präsident! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben in Ihrer Rede das viel benutzte Bild des Hauses verwendet, das beim Aufbau Europas entsteht. Ich glaube, das ist ein gutes Bild. Deswegen wird es auch häufig verwendet. Mir hat insbesondere gefallen, was Sie über die Seele dieses Hauses gesagt haben und dass wir die Seele finden müssen. Aber zum Bau eines Hauses gehören verschiedene Leute: Es gehören die Architekten dazu. Die Architekten haben jetzt vielfach gesprochen. Es gehören aber auch die kleinen Handwerker dazu, die die Feinarbeit machen müssen. Zu diesen kleinen Handwerkern zähle ich mich; es ist ja ein ehrenwerter Berufsstand. Man muss ein bisschen darauf achten, welches Werkzeug diese Handwerkerinnen und Handwerker in die Hand bekommen. Ich möchte Sie bitten, bei den paar Passagen, die Sie dazu angeführt haben, ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht überzieht. Wir sind alle auf Ihrer Seite und auf der Seite derer, die für Bürokratieabbau eintreten. Aber wenn dies dazu genutzt wird, um gegen Regelwerke zu agitieren, die wir brauchen, dann habe ich meine Probleme damit; denn eine anständige Gemeinschaft lebt nur mit anständigen Regeln. Wie der ehemalige Präsident Borrell gesagt hat: Bessere Rechtsetzung heißt nicht keine Regulierung. Darauf sollten Sie achten, und Sie sollten vor allen Dingen darauf achten, dass es ja nicht immer nur die Europäische Union ist, die diese Regeln einführt. Wenn Sie den Bürokratieabbau vorantreiben wollen, dann müssen Sie in der Europäischen Union insgesamt ebenso wie in den Mitgliedstaaten ansetzen. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen – ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in meinem Mitgliedstaat ist es so –, die bürokratischen Hemmnisse, die in dem Land selbst geschaffen werden, sind viel zahlreicher als die, die von europäischer Ebene kommen."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-055lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-055lpv:unclassifiedMetadata"Bernhard Rapkay (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-056lpv:translated text"Mr President, Chancellor, for your Presidency to succeed in resolving the crisis, you will have to demand and expect the faithful support of all the Member States. Do you agree that the recent Spanish-Luxembourg proposal to corral 18 Member States into a separate process will not only accentuate the division between the two camps, but also brutally expose the wide division among the 18 themselves? Will you please discourage such an initiative?"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-056lpv:unclassifiedMetadata"Andrew Duff (ALDE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-057lpv:translated text"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, dans quelques semaines, nous allons célébrer à Berlin le 50e anniversaire du traité de Rome né de la réconciliation franco-allemande, qui a nécessité à l'époque audace, courage, volonté et clairvoyance de la part des responsables politiques des pays fondateurs. Ce sont ces mêmes qualités que les Européens attendent de vous, Madame la Chancelière, pour tracer nos perspectives d'avenir. Vous l'avez dit: concernant le traité constitutionnel, le temps de la réflexion est révolu, le temps de la négociation est venu et, bientôt, viendra celui de la décision. Sachez que vous trouverez auprès de notre groupe tout le soutien que vous pourrez souhaiter pour surmonter les difficultés actuelles. Notre priorité est de trouver une solution afin de permettre à l'Europe de décider de façon efficace, une solution qui serait respectueuse des peuples qui ont dit "oui", de ceux qui ont dit "non", mais aussi de ceux qui ne se sont pas encore prononcés. Une réforme institutionnelle qui serait centrée sur les améliorations qui font consensus me semble une option bénéfique à court terme. Elle permettra à l'Union d'avancer sur nombre de sujets décisifs et de rétablir ainsi la confiance des Européens dans leurs institutions. Il s'agit d'apporter des réponses précises aux attentes et aux inquiétudes de nos concitoyens face aux grands défis de notre temps: les moyens de la puissance économique, industrielle et scientifique, la démographie, le codéveloppement, la maîtrise des flux migratoires, la sécurité énergétique et le changement climatique, la sécurité alimentaire, la préservation de nos modèles sociaux, et aussi le dialogue des cultures et des religions, l'intégration et la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et de bien d'autres pays émergents. Pour tous ces sujets, Madame la Chancelière, la clé est la volonté politique. Cette volonté, nous savons que vous l'avez. Nous devons, de notre côté, faire notre devoir, influencer les dirigeants politiques de nos pays, afin qu'ils vous suivent sur cette voie et je souhaite plein succès à votre Présidence."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-057lpv:unclassifiedMetadata"Margie Sudre (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-058lpv:translated text"Herr Präsident! Frau Ratspräsidentin, ich begrüße Ihr großes Engagement für die Überwindung der Krise in Bezug auf die Ratifizierung des Verfassungsvertrags außerordentlich. Das ist die erste Priorität der deutschen Präsidentschaft, und daran werden auch Erfolg und Misserfolg gemessen. Dieses Parlament hat dazu zwei Entschließungen mit sehr großer Mehrheit angenommen. Wir sagen, der verhandelte und unterschriebene Vertrag ist der Ausgangspunkt für alle Überlegungen, und muss auch in diesem Fall gelten, damit Vertrauen zwischen den nunmehr 27 Mitgliedstaaten herrschen kann. Die Lösung könnte sein: Fest in der Substanz, aber flexibel in der Form. Inakzeptabel wäre für uns ein Minivertrag, der nur institutionelle Regeln beinhaltet. Das würde – wie Sie sagen – Europa die Seele nehmen. Und die Seele sind alle Elemente, die sich an die Menschen direkt wenden, nämlich die Europäische Charta der Grundrechte, jedoch auch alle Elemente der direkten und indirekten Demokratie wie das Bürgerbegehren oder auch die Stärkung der Bürgerkammern dieses Parlaments, aber auch der Kolleginnen und Kollegen in den nationalen Parlamenten. Das muss drin sein, sonst wäre die Verfassung für dieses Parlament nicht akzeptabel. Eine kürzere Verfassung bietet vielleicht eine Möglichkeit, die Krise zu überwinden. Wir haben ein Buch von 448 Artikeln, das kaum einer lesen und verstehen kann. Der dritte Teil ist einfach fehlgeleitet. Man muss daran arbeiten, einen Text mit vielleicht 100 Artikeln auszuarbeiten, den man in jeder Schulklasse lesen kann. Was den Zeitplan angeht, so würde ich empfehlen, vielleicht schon unter portugiesischer Präsidentschaft fertig zu werden, weil wir dieses Problem bei den Europawahlen aus dem Weg haben müssen. Dieses Parlament wird Sie unterstützen, Frau Merkel!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-058lpv:unclassifiedMetadata"Jo Leinen (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-058lpv:unclassifiedMetadata"Pacta sunt servanda"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-059lpv:translated text"Herr Präsident, verehrte Frau Ratspräsidentin Merkel! Sie stehen als deutsche Regierungschefin in einer großen europäischen Tradition. Der Kollege Martin Schulz hat zu Recht darauf hingewiesen und ich muss ihn bei dieser Gelegenheit gegen den ungerechtfertigten Vorwurf meines Freundes Werner Langen in Schutz nehmen, er habe bei der Aufzählung der bedeutenden deutschen Regierungschefs Ihren Vorgänger vergessen. Ich versichere Ihnen, Martin Schutz ist weder vergesslich, noch redet er ohne Vorbedacht. Der Verfassungsvertrag steht im Mittelpunkt unserer Bestrebungen und der Erwartungen an Ihre Regierungspräsidentschaft. Um Ihr Bild vom Haus Europa zu gebrauchen: Es gibt ein hörbares Gemurre in diesem Haus Europa. Alle wollen gerne darin wohnen. Gleichwohl haben die Bürger der Niederlande und Frankreich Nein gesagt, woraus folgt, dass der Verfassungsvertrag sich an zwei Ebenen richtet: an die Räte und die Regierungen einerseits und die Bürgerinnen und Bürger andererseits. Es liegt auf der Hand, dass der Verfassungsvertrag vorläufig nicht an den Räten und Regierungen, sondern an den Bürgerinnen und Bürgern gescheitert ist, weswegen wir unsere Anstrengungen darauf richten müssen, die Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Die Tausend-Dollar-Frage lautet: Wie machen wir das? Ich komme auf Ihr Bild vom Haus Europa zurück: Wir wollen alle gerne dort wohnen, aber die Innenausstattung wollen die Bewohner selbst erledigen. Es gibt zu viele europäische Regelungen, die in die Innenausstattung des Hauses Europa eingreifen. Das fördert den Verdruss. Es gibt ein Übermaß an europäischer Regulierung, und zwar auch an Stellen, an denen keinerlei Notwendigkeit für eine europäische Regelung vorhanden ist. Dies beruht in vielen Fällen auf den Vorgaben der nationalen Regierungen, gelegentlich aber auch - bei allem Respekt, Herr Kommissionspräsident - auf einem Übermaß an Regelungswut seitens der Kommission. Deswegen ist Abbau der Bürokratie der entscheidende Gesichtspunkt. Dabei haben Sie unser aller nachdrücklichste Unterstützung."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-059lpv:unclassifiedMetadata"Hartmut Nassauer (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-060lpv:translated text"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, pour réconcilier nos deux peuples avec d'autres, on a fait un marché: c'est un traité de paix. Quand votre peuple s'est réunifié, nous avons fait une monnaie: c'est la monnaie de la confiance. Quand les peuples européens se sont réunis, nous avons rédigé une Constitution: c'est le traité de bienvenue. Et là, nous sommes en panne. Tout repose sur vous, le Portugal, la Slovénie et la France: il faut que ce soit bouclé dans les vingt-quatre prochains mois. Permettez que j'exprime quelques idées. Sur le mot constitution, ne vous braquez pas, c'est un sujet qui fâche: il y a des pays qui n'en ont pas et il y a des pays qui en ont eu trop. Sur le préambule, n'y touchez pas trop, car on va se disputer sur le bon Dieu, et pour l'avoir consulté, "Il" trouve ce préambule très bien: n'en changez pas un mot. Sur les institutions, gardez le bloc, gardez le socle, il faut s'en tenir là. Sur la charte, faites-en une règle de droit. Peut-être que nos amis britanniques n'aimeront pas trop cette idée. Peut-être faut-il leur laisser un peu de temps. Vous savez bien qu'ils y viennent toujours avec un peu de retard. Soyons patients. Quant à la troisième partie, prenons ce qui est nouveau de la clause sociale aux services publics, ratifions à peu près en même temps. Vous n'avez pas droit aux référendums, nous en sommes des boulimiques, vous le savez bien. Quoi qu'il en soit, ratifions à peu près au même moment. Quant à la révision, assouplissez et gardons le conseil de Jean Monnet: "Il n'y a rien de possible sans les hommes, il n'y a rien de durable sans les institutions"."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-060lpv:unclassifiedMetadata"Bernard Poignant (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-061lpv:spoken text"Doamnă Preşedinte, domnilor preşedinţi, sunt onorat să fiu primul parlamentar român care vorbeşte în plenul Parlamentului European, şi profit de această ocazie să mulţumesc instituţiilor europene pentru sprijinul acordat ţării mele în drumul către Uniunea Europeană. Apreciem în mod deosebit că în programul dumneavoastră sunt menţionate priorităţi pentru noile state membre. Programul de asistenţă practică în utilizarea fondurilor structurale pentru cercetare şi dezvoltare vine în întâmpinarea dorinţei noastre de a utiliza eficient aceste fonduri pentru un proces cât mai rapid de integrare. Politica de vecinătate este un subiect extrem de important, care va aduce beneficii Uniunii Europene şi vecinilor ei. Dorim să ne implicăm în proiectele care se vor derula în Balcanii de Vest şi în zona Mării Negre, inclusiv Moldova. Dosarul „Energie” este o provocare care poate fi depăşită doar dacă este tratată unitar de toate statele membre. Susţinem, de asemenea, găsirea unei soluţii în ceea ce priveşte Tratatul constituţional, pentru că, aşa cum spuneaţi, Europa poate avea succes numai unită. Doamnă cancelar, dorim să contribuim şi noi la finalizarea acestui program extrem de complex, vă dorim şi ne dorim succes împreună."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-061lpv:unclassifiedMetadata"Marian-Jean Marinescu (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-062lpv:translated text"Panie Przewodniczący! Unia Europejska znalazła się w trudnym momencie. Brak jasnej wizji przyszłości powoduje spadek poparcia dla projektu europejskiego. Prezydencja niemiecka daje nadzieję na przełamanie trwającego impasu, ale musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami. Chcę w szczególności zwrócić uwagę na trzy sprawy. Pierwsza to ożywienie procesu konstytucyjnego. Europa potrzebuje nowych rozwiązań instytucjonalnych, aby działać sprawniej, skuteczniej i bardziej demokratycznie. Liczymy, że prezydencja określi mapę drogową, która w ciągu najbliższych dwóch lat pozwoli na przyjęcie nowego traktatu. Traktat ten powinien umocnić Unię, usprawnić jej działanie, wzmocnić solidarność i konkurencyjność oraz zdolność do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Po drugie oczekujemy wzmocnienia wschodniego filaru polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Polityka wobec wschodnich sąsiadów winna być bardziej zdecydowana i konsekwentna, oparta na zasadach skuteczności i solidarności oraz na promowaniu demokracji i reform. Wierzymy, że będzie to polityka współtworzona z innymi państwami, w tym z Polską, która może w tej dziedzinie wnieść niezbędną wiedzę i doświadczenie. Trzecią sprawą jest bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Europa pilnie potrzebuje wspólnej polityki energetycznej nakierowanej na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, solidarność i usuwanie barier we wspólnym rynku energii, a także inwestycje w nowe źródła. Liczymy, że Niemcy są w stanie zaproponować wspólną politykę, która będzie oparta na wspólnocie interesów i solidarności państw członkowskich. Pani Kanclerz, Europa cierpi na kryzys przywództwa. Niemcy są największym krajem Unii Europejskiej - to zobowiązuje. Sukces prezydencji niemieckiej jest potrzebny nie tylko Niemcom, ale i nam wszystkim, Unii Europejskiej. Życzę Pani tego sukcesu, Pani Kanclerz."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-062lpv:unclassifiedMetadata"Dariusz Rosati (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-063lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, werter Präsident der Kommission! Als deutschsprachigem Belgier und somit als Nachbar ist es mir eine Freude, die deutsche Ratspräsidentschaft zu begrüßen, denn wir kennen ihr Engagement für Europa. Als Grenzbewohner kann ich persönlich sagen: Ich hatte das Glück, in verschiedenen Sprachen und Kulturen groß zu werden, und Europa hat uns die Freiheit gegeben, diese Vielfalt zu leben. Wir haben diese Freiheit genutzt. Wir haben Menschen im Alltag, im Beruf, in der Ausbildung oder auch in der Freizeit zusammengebracht. Wir haben auch europäische Programme wie Interreg, Leonardo und Sokrates genutzt, und so sind an den Grenzen Regionen entstanden, die in europäischer Verfassung sind. Das wird auch das Rezept der Zukunft sein: Europa entsteht nicht hinter verschlossenen Türen, sondern mit den Menschen zusammen. Premierminister Martens sagte einmal zu uns in Belgien: Lasst euch durch niemanden daran hindern, Brücken zu bauen. Wir müssen zwischen den 27 Mitgliedstaaten Brücken bauen. Ich glaube, gerade Sie, Frau Ratspräsidentin, haben eine besondere Sensibilität für das alte und das neue Europa. Ich hoffe auch, dass wir als Pro-Europäer die Antwort auf die vielen Fragen der Bürger geben können und dies nicht jenen überlassen, die nur Enttäuschung oder Intoleranz predigen. Wir stehen auf Ihrer Seite, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Präsidentschaft!"@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-063lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-063lpv:unclassifiedMetadata"Mathieu Grosch (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-064lpv:translated text"Mr President, the biggest threat to European welfare societies is unemployment. We cannot fight unemployment with more regulations and more legislation, because the problem of unemployment today is not the lack of social regulations in Europe or the lack of legislation. The problem is that we have a lack of employers. The problem is that we have a lack of competitiveness, investments and innovations. Frau Bundeskanzlerin, bitte entschuldigen Sie mein Deutsch. Aber das Problem in Europa ist nicht nur, dass wir Arbeitslosigkeit haben, sondern auch „Unternehmens-“ und „Unternehmerlosigkeit“. Ich weiß, dass diese Wörter in der deutschen Sprache nicht existieren. ... and not in Swedish or English, either – and maybe that is the problem. I would urge you to launch an initiative for deregulation and better regulation. Not all deregulation is better regulation, but we can achieve better regulation by deregulation. That is the way to fight unemployment, Mr Schulz, not by more regulation. I wish you all good luck."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-064lpv:unclassifiedMetadata"Gunnar Hökmark (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-067lpv:translated text"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Cancelliere, il suo è stato finalmente, dopo tanto, un intervento di alto profilo, ne condividiamo i contenuti ed il percorso che indica all'Unione nei prossimi mesi. I cittadini chiedono oggi all'Europa di fornire soluzioni ai loro problemi che gli Stati nazionali e le regioni non sono in grado di dare, per questo serve un'Unione capace di agire sulla base di una lo dico in tedesco, di una per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte: dalla globalizzazione alla lotta al terrorismo, dall'immigrazione alla difesa della pace, dalla libertà energetica all'emergenza climatica, dalla disoccupazione alla questione africana. Abbiamo bisogno di una Costituzione che sancisca il ruolo dell'Europa, anche attraverso un seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite! L'Europa deve anche segnare la vittoria della politica sulla burocrazia, signora Cancelliere, e apprezziamo il suo riferimento ai valori della nostra identità europea: la libertà, la sussidiarietà, la centralità della persona sono valori senza i quali non possiamo costruire il nostro futuro di cittadini europei e sono questi valori a tenerci saldamente ancorati. Condivido infine il suo piano per il mercato comune agli Stati Uniti d'America, l'altro volto dell'Occidente che affonda le sue radici nella libertà."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-067lpv:unclassifiedMetadata"Antonio Tajani (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-067lpv:unclassifiedMetadata"Grundnorm"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-067lpv:unclassifiedMetadata"regola fondamentale"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-068lpv:translated text"Herr Präsident! Herzlichen Dank für die breite Diskussion. Ich möchte auf einige Punkte eingehen. Wir kommen im Zusammenhang mit Kroatien genau an diesen Punkt. Das wird vielleicht der nächste Beitrittskandidat sein, doch es geht um den ganzen Westbalkan. Ich habe davon gesprochen: Wir haben dort Tausende Soldaten. Was soll die Perspektive sein? Dass wir uns herumstreiten, ob wir irgendwie vorankommen oder nicht? Ob ein Treffen jetzt klug ist oder nicht, sei einmal dahingestellt. Wir werden während unserer Präsidentschaft darauf achten, dass es nicht gute und schlechte Mitglieder gibt, sondern dass wir gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Aber die 18 Mitgliedstaaten, die bereits ratifiziert haben, haben dies doch aus voller Überzeugung getan. Deutschland gehört auch dazu. Diese 18 werden mit Sicherheit nicht sagen: Okay, dann machen wir etwas bei der Erweiterung, und den Rest lassen wir sausen. Das wird in Europa mit Sicherheit nicht funktionieren. Deshalb muss man auch berücksichtigen, dass der Verfassungsvertragsentwurf bereits von 18 Staaten ratifiziert wurde. Damit will ich es für heute zum Verfassungsvertrag bewenden lassen. Wir werden Sie hierzu natürlich weiter informieren. Wir werden uns in diesem Zusammenhang in Berlin wieder sehen und wir werden uns dann im Juni wieder treffen. Ich hoffe auf die Unterstützung des Parlaments, und bitte diejenigen, die sich heute skeptisch geäußert haben, noch einmal alles zu überdenken. Wir sind uns einig darin, dass Klimaschutz und Energie das zentrale Thema sind. Deshalb hat die Kommission – der Präsident ist darauf eingegangen – hierzu auch Vorschläge gemacht, von denen ich viele absolut richtig finde. Über einige werden wir im Rat sprechen müssen. Ich werde alles daran setzen, dass wir beim Rat am 8./9. März eine möglichst spezifische Antwort auf das große Paket der Kommission geben können. Das ist nicht einfach. Jeder, der sich einmal mit den Energiefragen beschäftigt hat, weiß, dass die kooperative Haltung, die der Rat jetzt einnimmt, im Grunde schon ein Vorgriff auf die Verfassung ist. Denn von der Kompetenzfrage her ist das Thema Energie im Verfassungsvertragsentwurf erstmals erwähnt. Das ist eine moderne Antwort auf unsere Herausforderungen. Das europäische Aufbauwerk hat mit Kohle und Stahl begonnen. In unserer modernen Gesellschaft haben Energieeffizienz, Energiesicherheit, Solidarität unter den Mitgliedstaaten und die Energieaußenpolitik den Stellenwert, den Kohle und Stahl damals hatten. Wenn wir darauf keine Antwort finden, sind wir ganz schlecht dran. Natürlich gehört auch der Klimaschutz dazu, und natürlich gehört auch dazu, dass wir erneuerbare Energien fördern, dass wir die Energieeffizienz verbessern, dass wir Biokraftstoffe beimischen. Lieber Herr Cohn-Bendit, in der Frage der Kernenergie wird es natürlich weiter Streit geben. Ich will hier als Befürworterin ganz persönlich sagen, dass ich glaube, dass die Wege zum Sparen und zu erneuerbaren Energien trotzdem ganz energisch beschritten werden müssen. Das alles darf man nicht als Gegensätze sehen, sondern das gehört aus meiner Sicht zusammen! Erstens zum Verfassungsvertrag: Bei allem Respekt, Herr Cohn-Bendit, ich muss mich natürlich gegen den Vergleich des Rates mit einer Dunkelkammer wehren! Dass es ein leuchtendes Licht der Transparenz gibt, nämlich das Parlament, und auf der anderen Seite eine Dunkelkammer, nämlich den Rat – das ist nach meiner Auffassung nicht die richtige Zuordnung, die wir miteinander haben sollten! Ich möchte auch etwas zum Modell des Sozialstaats sagen: Europa ist ohne europäisches Sozialstaatsmodell nicht denkbar. Dieses Sozialstaatsmodell ist durch die Globalisierung unter Druck geraten. Deshalb müssen wir sehen, wie wir den Menschen weiterhin Wohlstand garantieren können. Das wird nicht einfach sein. 1900 waren 26 % der Weltbevölkerung Europäer. Heute sind es etwa 12-14 %. Zu Beginn des 22. Jahrhunderts werden es nur noch 4 oder 5 % sein. Wir müssen sehen, dass wir das, was wir uns hart erarbeitet haben, behalten. Ich habe es überprüft: Der Rat hat bereits einen Beschluss gefasst, wonach eine Folgenabschätzung auch im sozialen Bereich zu erfolgen hat, und wir werden seitens des Rates die Kommission noch einmal bitten, dieses Instrument verstärkt zu nutzen und zu einem ganz normalen Instrument zu machen. Die Erfahrung mit der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ist allerdings die, dass sie gerade die Versöhnung von Kapital und Arbeit ermöglichte. Deshalb meine Bitte: Lassen Sie uns diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen! Da sind die einen, die entbürokratisieren wollen, und da sind die anderen, die das Soziale retten wollen. Das sind keine Gegensätze, sondern das gehört im europäischen Sozialstaatsmodell zusammen. Deshalb ist natürlich Freiheit ohne die notwendigen Vorsetzungen dafür nur sehr mangelhaft oder gar nicht lebbar. Nur durch Freiheit, Wettbewerb und Vertrauen in die Menschen kann ich die Menschen auch dazu befähigen, wieder etwas zu schaffen, was für alle Bürgerinnen und Bürger Wohlstand bedeutet. Sozial bedeutet immer Ausgleich für die, die schwächer sind, das ist überhaupt keine Frage, anders sind die soziale Marktwirtschaft und das europäische Sozialstaatsmodell gar nicht vorstellbar! Zwei letzte kurze Bemerkungen, erstens zum Thema Innen- und Justizpolitik: Diese Woche hat in Dresden ein hervorragender informeller Rat stattgefunden. Ja, wir bekennen uns zu dem Vertrag von Prüm! Ich glaube, der gemeinsame Raum des Rechts und der Sicherheit ist etwas, was die Menschen ganz elementar wollen. Natürlich ist die Balance zwischen Datenschutz und Informationsaustausch immer wieder Gegenstand schwieriger Diskussionen. Dass ich dabei vielleicht nicht vollkommen auf der Seite bin, die die liberale Fraktion vertritt, liegt daran, dass ich dort nicht Mitglied wäre, wenn ich im Europäischen Parlament wäre. Aber die Diskussion muss immer wieder geführt werden! Ein Letztes zum Bürokratieabbau: Die Nationalstaaten wissen, was sie zu tun haben. Es hilft uns zwar auch nicht, dass wir uns sozusagen immer gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Es ist einfach so, der viel gelobte ist in den Jahren nicht geringer geworden, sondern angewachsen. Ich habe mit dem Beitritt zur deutschen Einheit die segensreiche Erfahrung gemacht, dass das gesamte deutsche Rechtssystem auf einen Schlag in Kraft trat. Wenn ich nun für die neuen Mitgliedstaaten spreche, die das Glück gehabt haben, den gesamten sozusagen mit einem Schlag vorgesetzt zu bekommen, wage ich einfach, bestimmte Fragen aufzuwerfen. Es ist doch wirklich nicht gegen Europa, wenn man überprüfen will, ob alle Rechtsvorschriften noch zeitgemäß sind, ob sie sich nicht mit der Zeit so überlagert haben, dass wir manches zusammenfassen können, ob es nicht heute moderne Methoden gibt, so dass keine Antragsformulare von zehn Seiten mehr notwendig sind. Ich werde nie vergessen, wie die Fischer auf Rügen in meinem Wahlkreis die ersten Anträge zu Fischereiunterstützungen schlicht und ergreifend in den Papierkorb geworfen haben, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass man das alles ausfüllen kann. Es geht wirklich nicht darum, Sicherheit wegzunehmen, sondern es geht darum, Europa trotz der bürokratischen Erfahrungen attraktiv und lebbar zu machen. In diesem Geist lassen Sie uns auch dieses Thema angehen! Die Römischen Verträge waren ein Werk des Rates, das Parlament ist daraus sozusagen entsprossen. Wir wollen, dass das Parlament eine große Bedeutung hat, dass eine breite Diskussion stattfindet. Denn wir dürfen ja nicht vergessen: Sie – die Abgeordneten – bringen ja Europa zu den Menschen, Sie sind ja ein ganz wichtiges Verbindungsglied neben allen anderen Meinungsbildnern. Aber ich bitte dann auch zu respektieren, dass die Vertreter der immerhin auch demokratisch gewählten Regierungen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit tun, und dass nur das Miteinander von Kommission, Rat und Parlament uns zu einer vernünftigen Handlungsfähigkeit bringen wird. Das Thema Volksbefragung wurde angesprochen. Ich will ehrlich sein: Ich halte nichts von einer Volksbefragung an einem Tag in ganz Europa bzw. in den Ländern, wo das möglich ist – nicht nur, weil Deutschland nicht daran teilnehmen könnte, sondern auch, weil wir hier deutlich machen sollten, was im Verfassungsvertrag steht: Die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge, das ist nun einmal so. Deshalb müssen die Mitgliedstaaten auch selbst entscheiden, wie sie die Legitimation für diesen Vertrag bekommen, je nach ihrer Ausprägung, um dann Kompetenzen an Europa zu übertragen. Allerdings bin ich auch dafür, dass wir ein demokratisches Europa haben, in dem Kommission und Parlament sehr eng zusammenarbeiten. Wie wollen wir jetzt vorgehen? Die Situation ist natürlich kompliziert, das weiß jeder. Ausgangspunkt ist der bestehende Vertrag. Ich bin sehr skeptisch, ob uns ein weiterer Konvent jetzt helfen wird. Wir müssen uns bemühen, die Dinge voranzubringen, die der Konvent richtig erarbeitet hat und die dann teilweise im Rat noch verändert wurden – darüber kann man lange debattieren. Ich möchte ein Wort zu unserem Kollegen aus Großbritannien sagen: Dieser Verfassungsvertrag – das ist das beinahe Antagonistische – ist ja gerade ein Vertrag, der die nationalen Parlamente stärker beteiligt, der mehr Abgrenzung und Klarheit schafft. Dass nun gerade diejenigen, die mehr Klarheit, Beteiligung und Subsidiarität wollen, gegen diesen Verfassungsvertrag opponieren, macht uns doch die Sache so schwer, weil er ja gerade deshalb ausgearbeitet wurde, weil wir erkannt haben, dass die Bürgerinnen und Bürger stärker einbezogen werden müssen. Jetzt haben wir Klagemöglichkeiten, jetzt sprechen wir mit einer Stimme, wo Europa Kompetenzen hat, sind aber auch dort zurückhaltender, wo Europa keine Kompetenzen hat. Ich bitte Sie einfach – ich weiß, dass ich jetzt an einem sehr dicken Brett bohre –: Machen Sie keinen historischen Fehler und verhindern Sie nicht, dass Europa einen Schritt genau in die Richtung macht, die Sie an vielen Stellen eigentlich auch wollen! Das konkrete Vorgehen kann doch nur so sein: Wir führen vertrauliche Konsultationen und finden erst einmal heraus, mit welchen Beschwernissen die einzelnen Mitgliedstaaten konfrontiert sind. Die Zeiten ganz allgemeiner Debatten – ob man das nun überhaupt braucht oder nicht, ob man so oder so vorgeht – sind vorbei. Wir müssen jetzt sehr spezifisch an die Sache herangehen, sonst kommen wir aus meiner Sicht nicht zum Ziel. Ich sage noch einmal – in meiner Rede habe ich das vorhin nur sehr vornehm angedeutet: Diejenigen, die sehr für eine Erweiterung sind – und ich gehöre nicht unbedingt dazu –, müssen wissen: Wenn sie gleichzeitig dem Verfassungsvertrag skeptisch gegenüber stehen, dann wird es auf der jetzigen Rechtsgrundlage keine Erweiterung geben."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-068lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-068lpv:unclassifiedMetadata"Angela Merkel,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-068lpv:unclassifiedMetadata"amtierende Ratsvorsitzende"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-068lpv:unclassifiedMetadata"aquis communautaire"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-069lpv:translated text"Herzlichen Dank, Frau Präsidentin des Rates, Bundeskanzlerin Angela Merkel, für diesen bedeutenden Beitrag, der der großen Mehrheit des Europäischen Parlaments viel Mut macht. In den Grundfragen gehen Sie mit ihren Überlegungen und Überzeugungen den gleichen Weg wie die große Mehrheit des Europäischen Parlaments. Deswegen war dies eine gute Debatte. Ich wünsche Ihnen für Ihre schwierige, aber auch schöne Aufgabe viel Erfolg. Ich freue mich auch, dass Sie am 13. Februar wieder im Europäischen Parlament sein werden, wenn der Präsident des Parlaments sein Arbeitsprogramm vorstellt."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-069lpv:unclassifiedMetadata"Der Präsident."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-070lpv:translated text"Mr President, I would just like to refer to some of the points that were highlighted during our very fruitful debate, especially now that Chancellor Merkel has also referred to energy. Many speakers referred to energy and to the importance of energy in relation to third countries, namely Russia. Mr Daul said that we need to speak with a common voice externally – I agree. But let us be frank: to speak with one common voice externally, we cannot go on speaking with 27 different voices internally. We need a common market, an integrated market, for energy. We also need a clear energy policy internally. Without coherence we are not credible. I emphasise the issue of energy very strongly because, apart from its value in itself, it is one of the most powerful drivers for the European project. Let us not forget that the European Communities started after the creation of the European Coal and Steel Community. The same day that the Treaty of Rome was signed for the European Economic Community, the Euratom Treaty was also signed. Since the very beginning, energy has been at the core of the European project. Today, if there is a matter where the idea of solidarity applies, it is precisely this issue of energy. But we are linking energy with climate change because climate change is one of the most important challenges – if not the most important challenge – of the 21st century. Our founding fathers could not make a reference to it in the Messina Declaration or in the Rome Treaties, but we now have a duty to put that as a very important global challenge. That brings us to the nature of our European Union. The old question of more or less Europe belongs in the 20th century. The debate now is not whether we need Europe, but how to make it work properly and in a more efficient way. We need more efficient decision-making, more democratic accountability in an enlarged Europe and a more coherent external position of the European Union. Those are the basic reasons why we need a constitutional settlement, not because of any theological discussion about a superstate in Europe. No one is really proposing a superstate, a centralised state in Europe. What we are proposing is a European Union dimension that is indispensable to meeting the challenges of the 21st century. That is quite obvious! Even Germany, the biggest Member State, or Britain, France or Italy, cannot meet those challenges alone. That is why we need the added value of our Union. We must also look pragmatically at areas where we can do more and at areas where we can do less. One area where we can and should do less is bureaucracy. We have to reduce bureaucracy, and we must have better regulation to improve the conditions for our companies and for our citizens. Therefore, it is not a question of more, or less, Europe, but of a better Europe. If we work in the spirit of partnership we have seen today – of course, with democratic debate – between Parliament, the Council and the Commission, we can achieve results during these six months. I should like to promise the President-in-Office and the President of Parliament that we will try to achieve real results during these six months so that our European Union can make progress and so that we can look forward to the next 50 years with hope and with pride."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-070lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-070lpv:unclassifiedMetadata"José Manuel Barroso,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-070lpv:unclassifiedMetadata"President of the Commission"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:translated text"President of the Commission, thank you for your statement and for your commitment. I think this was a very good day for the European Parliament. It was a very good day for the future of our Union. Colleagues, I thank you all for staying until the end of the debate. I wish you a good day and good work for our commitment for the European Union."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata"(The sitting was suspended at 12.25 and resumed at 15.00)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata"Written statements (Rule 142)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-071lpv:unclassifiedMetadata"Written statements (Rule 142) Written statements (Rule 142)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-072lpv:translated text"À mon tour, je voudrais saluer la qualité du programme de la Présidence allemande présenté par la chancelière Angela Merkel qui donne du sens à la construction européenne sur de nombreux dossiers: notamment, les valeurs, les institutions, le rôle international de l'Union, l'agenda de Doha, les relations transatlantiques, le partenariat avec la Russie, le futur sommet Europe / Afrique, les questions liées à l'énergie et à l'environnement, le développement de notre marché intérieur, la nécessité de mieux légiférer pour éviter la bureaucratie. Deux observations sur ce début de présidence. Je trouve regrettable que la Présidence en exercice n'ait pas été présente lors de l'élection du Président du Parlement européen ce mardi 16 janvier 2007. Par ailleurs, en application de l'article 105 du traité instituant la Communauté européenne, je considère qu'il aurait été utile que, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, la question de l'utilisation de l'euro au service de la politique économique de l'Union soit abordée. Je soutiendrai cet excellent programme, pris en accord politique avec les futures présidences portugaise et slovène, et qui sera déterminant pour les grands débats des futures élections européennes de 2009."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-072lpv:unclassifiedMetadata"Jean-Pierre Audy (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-073lpv:translated text"Ringrazio la Presidente Merkel per l'impegno e l'entusiasmo espressi rispetto al rilancio del progetto europeo, e mi auguro che tale slancio venga mantenuto per i prossimi sei mesi ed accolto con pari serietà dalle prossime Presidenze del Portogallo e della Slovenia. E' difficile non condividere le priorità indicate (crescita, lavoro, politica estera) ma, come ho sottolineato in altre occasioni e come anche il mio collega on. De Michelis ha ribadito questa mattina, a monte di qualunque concepibile strategia sia di crescita economica che di cooperazione diplomatica, si colloca, a mio avviso, una solida politica di autosufficienza energetica se, come si é visto, bastano una nave o un albero, se non i capricci di un leader politico, a mettere in ginocchio per ore l'attività economica di intere regioni. Una simile politica che non passa esclusivamente dalla cooperazione con i nostri interlocutori, ma anche da un piano strategico che ha come obbiettivi la ricerca e l'utilizzazione concreta, soprattutto nel settore industriale, di fonti pulite e rinnovabili, in risposta sia alle sfide energetiche che ai problemi ambientali. Nei confronti dei propri cittadini l'UE ha il dovere di risolvere questo nodo e nei confronti dei suoi interlocutori internazionali ha la possibilità di offrire un valido esempio da seguire per il bene comune."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-073lpv:unclassifiedMetadata"Alessandro Battilocchio (NI ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-074lpv:translated text"One Parliament, one seat: quite a simple idea all over Europe, except the European Union, where we have three seats for the European Parliament, and the Members and thousands of other people actually use two seats for the same goal – one in Brussels, and one in Strasbourg. It costs EUR 250 million per year for our taxpayers, not to mention the environmental damage caused by the hundreds of journeys and thousands of cars travelling between the two cities. During Strasbourg weeks MEPs spend their Mondays and Thursdays making unnecessary trips instead of working and meeting their voters. The German Government has a tough economic policy at home, and it recommends the same measures to other countries, like my homeland, Hungary. I hope the German Presidency will be brave enough to push forward the same economic reform in the EU, not allowing our taxpayers’ money to be thrown away. Let us respect our voters, let us respect the environment, let us encourage Chancellor Merkel to fight for a single seat."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-074lpv:unclassifiedMetadata"Gyula Hegyi (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-075lpv:translated text"Pani Kanclerz Angela Merkel przedstawiła wizję Europy opartą o wartości. To bardzo dobre podejście. Trudno też nie zgodzić się z zestawem wartości konstytuujących Europę - różnorodność, wolność, tolerancja, chrześcijaństwo, pomocniczość. Warto jednak dodać jeszcze jedną - solidarność. Trudno wyobrazić sobie na przykład wspólną politykę zagraniczną Unii i ministra spraw zagranicznych UE, jeżeli nie będzie głębokiego poczucia solidarności, i to odczuwanego zarówno przez poszczególne państwa członkowskie, jak i ich obywateli. Dlatego popieram postulat przewodniczącego Barroso, aby pierwszym priorytetem planowanej deklaracji berlińskiej była właśnie solidarność. Przypuszczam, że nie uda się wyjść z obecnego kryzysu traktatowego, jeżeli nie osiągniemy większego zaufania obywateli. A obywatele mogą poczuć takie zaufanie, jeżeli będą przekonani, że ich zbiorowe bezpieczeństwo jest pilnie strzeżone przez UE. Bezpieczeństwo to jest, w moim przekonaniu, rozumiane przez nich bardzo szeroko. Obejmuje zarówno solidarność energetyczną, politykę sąsiedztwa, bezpieczeństwo socjalne, jak relacje z państwami trzecimi, które próbują Europejczyków dzielić. Siłą Europy może być właśnie solidarność, która pozwala na upowszechnianie wszystkich naszych wartości. Bez solidarności stracimy i jedność, i zdolność do realizacji wyznaczonych celów. Dziękuję bardzo."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-075lpv:unclassifiedMetadata"Filip Kaczmarek (PPE-DE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-076lpv:translated text"Sok sikert kívánok a német elnökségnek ambiciózus programja megvalósításához, amely újabb nagy lépés lehet az Öreg Kontinens gazdasági, társadalmi és természeti arculatának átformálásában. Európának valóban vissza kell nyernie gazdasági életerejét ahhoz, hogy hosszú távon megőrizzük a növekedést és a munkahelyeket. Óriási feladatok várnak ránk! Ki kell teljesíteni a belső piacot, meg kell erősíteni az európai vállalatok versenyképességét, modernizálni kell a szabályozási rendszerünket. Túl kell jutnunk az alkotmányozási krízisen, mely az integráció jövőjébe vetett hitet fenyegeti. Erőfeszítéseket kell tenni a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság javítása, Európa világpolitikai és világgazdasági súlyának erősítése, a közös energiapolitika és klímavédelem, az európai biztonsági és stabilitási térség megteremtése érdekében. Elodázhatatlan a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni közös küzdelem, és meg kell birkózni a menekültek egyre növekvő áradatával. De a rasszizmus és az idegengyűlölet fenyegető réme is kemény fellépésre kell, hogy késztesse a német elnökséget. Ugyanakkor üdvözlöm a közös Európa alapjait képező alapértékek hangsúlyozását. Ne feledjük el, hogy 2007 a talán először alapszerződésben megfogalmazott európai érték, az esélyegyenlőség éve. Itt valóban igaz a német elnökség mottója: „Európa csak együtt sikerülhet”. Mindannyiunknak saját országában is és együtt is tenni kell az esélyegyenlőség ügyének előmozdításáért. Ennek jegyében hirdettem meg én is a magyar szakminiszterrel együtt a 2007-es év nemzeti esélyegyenlőségi programját. Remélem számos további követi ezt és nem csak európai, de nemzeti szinten is."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-076lpv:unclassifiedMetadata"Katalin Lévai (PSE ). –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-081lpv:translated text"Επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην έδρα, επιτρέψτε μου, κατ' αρχάς, να σας ευχαριστήσω για το χειροκρότημα, για την υποδοχή σας και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης έχει διανεμηθεί. Έχουν προταθεί η ακόλουθη τροποποίηση: Έχω λάβει, εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, αίτηση περί αναβολής της προφορικής ερώτησης της κ. Pervenche Berès, (Ο-0126/2006 - Β6-449/2006) προς την Επιτροπή για την περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη, για μια από τις επόμενες συνεδριάσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να εξεταστεί από κοινού με την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με το ίδιο θέμα."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-081lpv:unclassifiedMetadata"Πρόεδρος. –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-081lpv:unclassifiedMetadata"Τετάρτη:"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-082lpv:translated text"Madame la Présidente, je vous félicite pour votre élection. La Commission des affaires économiques et monétaires a souhaité poser à la fois au Conseil et à la Commission une question sur la convergence des pratiques de contrôle. Cependant, la question au Conseil s'est manifestement égarée dans les limbes de la préparation de la Conférence des présidents. Nous sommes toujours contents de pouvoir discuter avec la Commission de ce genre de sujets, mais l'enjeu de la question dont nous parlons est majeur, y compris pour la Présidence allemande. Nous comptons donc sur le soutien de celle-ci pour trouver un créneau dans l'ordre du jour d'une de nos toutes prochaines séances afin de pouvoir traiter en même temps la question orale posée à la Commission et celle posée au Conseil sur ce sujet tout à fait essentiel qui est celui de la convergence des pratiques de contrôle dans le domaine des marchés financiers. Je compte également sur le soutien de la présidence de ce Parlement pour obtenir un bon créneau pour ce débat."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-082lpv:unclassifiedMetadata"Pervenche Berès (PSE )"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-082lpv:unclassifiedMetadata"Présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-085lpv:translated text"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-085lpv:unclassifiedMetadata"Πρόεδρος. –"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-086lpv:translated text"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf für den Rat die ernste Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen, dass am 19. Dezember 2006 fünf bulgarische Krankenschwestern und ein palästinensischer Arzt zum zweiten Mal zum Tode verurteilt worden sind. Ich möchte daran erinnern, dass der Ratsvorsitz in seiner Erklärung vom 19. Dezember 2006 diesen Richterspruch verurteilt und gleichzeitig auch die Hoffnung des Rates zum Ausdruck gebracht hat, dass der Oberste Gerichtshof, der erneut mit dem Fall befasst worden ist, diese Gerichtsentscheidung rasch überprüfen wird. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine Angelegenheit handelt, die sich schon lange hinzieht, da sie bis ins Jahr 1999 zurückreicht. Das medizinische Personal ist jetzt seit sieben Jahren in Haft. Das erste Todesurteil wurde am 6. Mai 2004 ausgesprochen. Es war dann am 25. Dezember 2005 vom Obersten Gerichtshof, der den Fall noch einmal aufgerollt hat, aufgehoben worden. Ich möchte hier noch zum Ausdruck bringen, dass der Rat während des gesamten Prozesses die libyschen Behörden aufgefordert hat, ihr Möglichstes zu tun, um für ein gerechtes und faires Verfahren zu sorgen. Zugleich hat der Rat darauf hingewiesen, dass er sehr starke Zweifel an der Berechtigung der Vorwürfe angemeldet hat, aufgrund deren das medizinische Personal strafrechtlich verfolgt wurde, und dass er auch große Bedenken hinsichtlich der Haftbedingungen und der ungerechtfertigten Verzögerung des Verfahrens hat. In diesem Zusammenhang möchte ich erklären, dass der Rat über die Aids-Tragödie in Benghazi sehr betroffen war und bei jeder Gelegenheit sein tiefes Mitgefühl mit den Opfern und ihren Familien zum Ausdruck gebracht hat. Zugleich möchte ich aber unterstreichen, dass der Rat den HIV-Aktionsplan und den Internationalen Benghazi-Fonds im Geiste der Solidarität und zu humanitären Zwecken mit allen Mitteln unterstützt hat, und dies immer in enger Abstimmung des Rates mit der Kommission und mit der Unterstützung internationaler Partner. Ich möchte auch an den Standpunkt des Rates bezüglich seiner Beziehungen zu Libyen erinnern, der bereits in den Schlussfolgerungen des Rates vom Oktober 2004 enthalten ist. Der Rat hatte darin Libyen aufgefordert, die Politik des Engagements der Europäischen Union positiv aufzunehmen, und hierbei den Wunsch des Rates in Erinnerung gerufen, dass Libyen auf die Bedenken der EU und insbesondere den Fall des medizinischen Personals eingeht. Die vom Parlament in seiner Entschließung vorgebrachten Punkte nehmen wir mit Interesse zur Kenntnis. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der Rat die zum Ausdruck gebrachten Bedenken teilt und dem Parlament versichern, dass der Rat zusammen mit dem Vorsitz der Angelegenheit weiterhin hohe Priorität einräumt. Wir möchten auch noch einmal versichern, dass der Rat keine Mühe scheuen wird, um zu einer möglichst zufrieden stellenden Lösung des Problems auf humanitärer Grundlage zu gelangen."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-086lpv:unclassifiedMetadata"Günter Gloser,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-086lpv:unclassifiedMetadata"amtierender Ratspräsident"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-087lpv:translated text"Madame la Présidente, que je félicite à mon tour de sa brillante élection, Mesdames et Messieurs les parlementaires, à la suite de ce que vient de nous dire le Conseil en la personne de M. le ministre Gloser, je vais à mon tour essayer d'informer le Parlement des derniers développements du problème posé par la condamnation à mort du personnel médical bulgare et palestinien en Libye, le 19 décembre dernier. Je vous ferai part de quelques éléments d'appréciation de la Commission. Comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Ministre, la Cour suprême libyenne avait annulé la première condamnation à mort le 25 décembre 2005 et ordonné un nouveau procès. Ce nouveau procès s'est conclu le 19 décembre 2006 par la confirmation de la condamnation à mort des cinq infirmières bulgares et du docteur palestinien. D'après les autorités libyennes, la Cour suprême sera à nouveau saisie du cas dans les semaines à venir. Par conséquent, la procédure judiciaire n'est pas close et elle suit son cours. Cependant, le 30 décembre dernier, le président libyen a fait des déclarations publiques relançant la thèse du complot international contre la Libye, ce qui a suscité l'inquiétude générale. En parallèle à la procédure judiciaire, des consultations politiques sont en cours visant à résoudre ce problème sur la base des principes humanitaires, en prenant en compte les souffrances des enfants victimes de l'infection et de celles du personnel médical. Quel est le résultat visé? Il s'agit, d'une part, d'assurer aux enfants et à leurs familles un traitement médical adéquat et un soutien financier et, d'autre part, d'obtenir la libération du personnel médical. Dans ce contexte, un Fonds international pour Benghazi a été créé. Ce Fonds reçoit les contributions en argent ou en prestations, services ou équipements, de la part de donateurs publics et privés. Il permettra d'assurer trois actions: l'amélioration des soins médicaux contre le sida en Libye, le traitement à l'étranger des enfants malades et un soutien financier à chaque famille. Il faut d'ailleurs souligner que les soins aux enfants sont déjà assurés grâce, d'une part, à la solidarité de plusieurs États membres et de la Commission européenne et, d'autre part, aux fonds mis à la disposition des familles par le gouvernement libyen. Évidemment, la Commission considère ce dossier comme très prioritaire. Elle y consacre tous les moyens, tous les efforts nécessaires pour arriver à une solution. Nous avons veillé à fournir une assistance technique et médicale à l'hôpital de Benghazi, où l'infection s'est manifestée chez les enfants. Ce travail a commencé en septembre 2005 et il se poursuit. Il a permis l'amélioration de la qualité des traitements et l'amélioration des pratiques au sein de l'hôpital. En même temps, la Commission participe activement aux consultations politiques qui ont déjà été mentionnées. Évidemment, nous avons été très déçus que la condamnation à mort ait pu être décidée une seconde fois. Certes, cela relève de la responsabilité des autorités judiciaires libyennes, mais en même temps, nous avons engagé un dialogue entre les parties concernées et nous estimons que la stratégie de sortie de cette crise doit être définie dans le cadre de ce dialogue. La Commission reste pleinement engagée dans ce processus. En conclusion, et pour faire écho à M. le ministre représentant la Présidence allemande, le dialogue est toujours en cours. Mais il est vrai qu'il s'agit d'un dossier très délicat, qui exige de la part de l'Union européenne de la discrétion, sans pour autant manquer à la fermeté concernant la nécessité d'obtenir la libération du personnel médical bulgare et palestinien. Par ailleurs, nous estimons nécessaire de bien manifester la solidarité des institutions européennes vis-à-vis du personnel médical, tout en faisant très attention à ne pas compromettre le déroulement des démarches engagées et à ne pas affecter le climat des discussions avec la Libye par des démarches improvisées. Je peux simplement confirmer, Mesdames et Messieurs les parlementaires, à la suite de la Présidence allemande, que la Commission est très mobilisée pour poursuivre les efforts afin de trouver la solution à ce problème qui, il faut bien le dire, revêt pour les intéressés et pour nos amis bulgares une dimension particulièrement tragique."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-087lpv:unclassifiedMetadata"Jacques Barrot,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-087lpv:unclassifiedMetadata"vice-président de la Commission"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-088lpv:translated text"Поздравявам Ви с Вашия избор. Уважаеми дами и господа, благодаря Ви, че сте готови да разгледате тази резолюция, засягаща съдбата на петте български медицински сестри и палестинския лекар, които се намират от осем години в либийски затвор. Вносителите на тази резолюция представяме на Вашето внимание един текст, който с всичкото съчувствие, което изразяваме към трагедията на либийските деца, станали жертва на епидемията от едновременно с това отхвърля категорично смъртните присъди, предлага ясно ангажиране на Европейския парламент със съдбата на българските сестри и палестинския лекар и призовава към извършването на конкретни действия от другите европейски институции в тази посока. A resolution of the European Parliament is a political act. This act is necessary because, as the representative of the Commission said, on a number of occasions the Libyan leadership has referred to this trial in purely political terms. For eight long years the detention, which started with torture, gradually developed into a trial, which was held in a non-transparent way, with breaches of the general rules of procedure and with a challenging neglect of the conclusions of leading medical experts in the field concerning the matter. The political character of this trial can be easily traced in the fact of the re-indictment, in which it was claimed that this was a conspiracy inspired by the CIA and Mossad, which shows the rhetoric of hatred, a rhetoric which is typical of either totalitarian regimes or pieces of art with conspiracy theory and an anti-systemic approach. It has become clear that the epidemic started in Libya a long time before the Bulgarian nurses stepped on Libyan soil. This has been proven by leading experts in the field, in their conclusions, which, as I said, have been neglected. Last but not least, the most sacred duty of state institutions is to defend their citizens. The Bulgarian nurses are citizens of the European Union, so please stand in their defence."@ro
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-088lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-088lpv:unclassifiedMetadata"HIV/AIDS"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-088lpv:unclassifiedMetadata"Филип Димитров Димитров,"
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-088lpv:unclassifiedMetadata"от името на групата PPE-DE"
Skipped 378,330 rows
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting timedcterms:Title"Votare"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continuation)dcterms:Title"Votare (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time (continued)dcterms:Title"Timpul afectat votului (continuare)"@ro
lp_eu:Voting time : see Minutesdcterms:Title"Votare: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Waiver of Mr Bruno Gollnisch’s parliamentary immunity (A7-0155/2011 , Bernhard Rapkay) (vote)dcterms:Title"Ridicarea imunității parlamentare a lui Bruno Gollnisch (A7-0155/2011 , Bernhard Rapkay) (vot)"@ro
lp_eu:Waiver of parliamentary immunity: see Minutesdcterms:Title"Ridicarea imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Waiver of the immunity of Vural Öger (vote)dcterms:Title"Cererea de ridicare a imunităţii lui Vural Öger (vot)"@ro
lp_eu:Waiver of the parliamentary immunity of Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (vote)dcterms:Title"Ridicarea imunităţii parlamentare a lui Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (vot)"@ro
lp_eu:Waiver of the parliamentary immunity of Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (vote)dcterms:Title"Ridicarea imunităţii parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (vot)"@ro
lp_eu:Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)dcterms:Title"Deșeurile (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)"@ro
lp_eu:Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (vote)dcterms:Title"Deșeurile (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (vot)"@ro
lp_eu:Waste (vote)dcterms:Title"Modificarea directivei-cadru privind deşeurile (vot)"@ro
lp_eu:Waste - Waste recycling (debate)dcterms:Title"Modificarea directivei-cadru privind deşeurile ***I - O strategie tematică privind reciclarea deşeurilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Waste crisis in Campaniadcterms:Title"Criza deșeurilor din Campania"@ro
lp_eu:Waste crisis in Campania (debate)dcterms:Title"Criza deşeurilor din Campania (dezbatere)"@ro
lp_eu:Waste crisis in Campania (motions for resolutions tabled): see Minutesdcterms:Title"Criza deșeurilor din Campania (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Waste electrical and electronic equipment (A7-0229/2010 , Karl-Heinz Florenz)dcterms:Title"Deșeurile de echipamente electrice și electronice (A7-0229/2010 , Karl-Heinz Florenz)"@ro
lp_eu:Waste electrical and electronic equipment (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (vote)dcterms:Title"Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (vot)"@ro
lp_eu:Waste electrical and electronic equipment (debate)dcterms:Title"Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (dezbatere)"@ro
lp_eu:Waste electrical and electronic equipment (debate)dcterms:Title"Deșeurile de echipamente electrice și electronice (dezbatere)"@ro
lp_eu:Waste electrical and electronic equipment (vote)dcterms:Title"Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)"@ro
lp_eu:Waste recycling (vote)dcterms:Title"O strategie tematică privind reciclarea deşeurilor (vot)"@ro
lp_eu:Waste statistics (A6-0282/2008 , Johannes Blokland) (vote)dcterms:Title"Statisticile privind deşeurile (A6-0282/2008 , Johannes Blokland) (vot)"@ro
lp_eu:Way forward for Frontex and the European Asylum Support Officedcterms:Title"Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil"@ro
lp_eu:Way forward for Frontex and the European Asylum Support Office (continuation of debate)dcterms:Title"Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (continuarea dezbaterii)"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Urări de bun venit"@ro
lp_eu:Welcome: Canadian delegationdcterms:Title"Urări de bun venit: delegația canadiană"@ro
lp_eu:Welfare of laying hens (debate)dcterms:Title"Bunăstarea găinilor ouătoare (dezbatere)"@ro
lp_eu:Welfare of laying hens (vote)dcterms:Title"Bunăstarea găinilor ouătoare (vot)"@ro
lp_eu:West Bank displacement and demolitions, including of EU-funded projects (debate)dcterms:Title"Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (dezbatere)"@ro
lp_eu:Whale hunting in Norway (debate)dcterms:Title"Vânătoarea de balene în Norvegia (dezbatere)"@ro
lp_eu:What is 'locally produced' food? (debate)dcterms:Title"Ce înseamnă termenul de alimente "produse la nivel local"? (dezbatere)"@ro
lp_eu:What is a 'social triple-A' rating? (debate)dcterms:Title"Ce este ratingul "social de triplu A"? (dezbatere)"@ro
lp_eu:Wheeled agricultural or forestry tractors (A6-0130/2009 , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vote)dcterms:Title"Tractoare agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) (A6-0130/2009 , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)"@ro
lp_eu:Wheeled agricultural or forestry tractors: coupling device and reverse (codified version) (vote)dcterms:Title"Dispozitive de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)"@ro
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Council Decision 2000/125/EC ('parallel agreement')) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)dcterms:Title"Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] (A7-0194/2013 - Vital Moreira)"@ro
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Council Decision 2000/125/EC ('parallel agreement')) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (vote)dcterms:Title"Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (vot)"@ro
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Decision 97/836/EC ('revised 1958 Agreement')) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)dcterms:Title"Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] (A7-0192/2013 - Vital Moreira)"@ro
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Decision 97/836/EC ('revised 1958 Agreement')) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (vote)dcterms:Title"Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (vot)"@ro
lp_eu:White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (A6-0256/2008 , Alessandro Foglietta) (vote)dcterms:Title"Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate (A6-0256/2008 , Alessandro Foglietta) (vot)"@ro
lp_eu:White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (debate)dcterms:Title"Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate (dezbatere)"@ro
lp_eu:White Paper on Sport (A6-0149/2008 , Manolis Mavrommatis) (vote)dcterms:Title"Cartea albă privind sportul (A6-0149/2008 , Manolis Mavrommatis) (vot)"@ro
lp_eu:White Paper on Sport (debate)dcterms:Title"Cartea albă privind sportul (dezbatere)"@ro
lp_eu:White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (A6-0123/2009 , Klaus-Heiner Lehne) (vote)dcterms:Title"Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (A6-0123/2009 , Klaus-Heiner Lehne) (vot)"@ro
lp_eu:White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (debate)dcterms:Title"Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (dezbatere)"@ro
lp_eu:Wholesale roaming markets (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)dcterms:Title"Piețele de roaming cu ridicata (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)"@ro
lp_eu:Wholesale roaming markets (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (vote)dcterms:Title"Piețele de roaming cu ridicata (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (vot)"@ro
lp_eu:Wholesale roaming markets (continuation of debate)dcterms:Title"Piețele de roaming cu ridicata (continuarea dezbaterii)"@ro
lp_eu:Wholesale roaming markets (debate)dcterms:Title"Piețele de roaming cu ridicata (dezbatere)"@ro
lp_eu:Wilderness in Europe (A6-0478/2008 , Gyula Hegyi) (vote)dcterms:Title"Spaţiile naturale din Europa (A6-0478/2008 , Gyula Hegyi) (vot)"@ro
lp_eu:Wilderness in Europe (short presentation)dcterms:Title"Spaţiile naturale din Europa (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Withdrawal of the maternity leave directive (debate)dcterms:Title"Retragerea Directivei privind concediul de maternitate (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women and business leadership (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vote)dcterms:Title"Femeiile şi conducerea întreprinderilor (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)"@ro
lp_eu:Women and business leadership (debate)dcterms:Title"Femeiile şi conducerea întreprinderilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women and climate change (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (vote)dcterms:Title"Femeile şi schimbările climatice (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (vot)"@ro
lp_eu:Women and climate change (debate)dcterms:Title"Femeile şi schimbările climatice (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women and science (A6-0165/2008 , Britta Thomsen) (vote)dcterms:Title"Femeile şi ştiinţa (A6-0165/2008 , Britta Thomsen) (vot)"@ro
lp_eu:Women and science (debate)dcterms:Title"Femeile şi ştiinţa (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women and their roles in rural areas (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)dcterms:Title"Femeile și rolul lor în zonele rurale (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)"@ro
lp_eu:Women and their roles in rural areas (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (vote)dcterms:Title"Femeile și rolul lor în zonele rurale (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (vot)"@ro
lp_eu:Women and their roles in rural areas (short presentation)dcterms:Title"Femeile și rolul lor în zonele rurale (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)dcterms:Title"Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)"@ro
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)dcterms:Title"Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)"@ro
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (short presentation)dcterms:Title"Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women entrepreneurship in small and medium-sized enterprises (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vote)dcterms:Title"Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vot)"@ro
lp_eu:Women entrepreneurship in small and medium-sized enterprises (short presentation)dcterms:Title"Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women in Turkey (debate)dcterms:Title"Rolul femeii în viaţa socială, economică şi politică din Turcia (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women in Turkey (vote)dcterms:Title"Rolul femeii în viaţa socială, economică şi politică din Turcia (vot)"@ro
lp_eu:Women in political decision making (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (vote)dcterms:Title"Femeile în procesul decizional politic (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (vot)"@ro
lp_eu:Women on company boards (debate)dcterms:Title"Femeile în consiliile de administrație ale întreprinderilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women with disabilities (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)dcterms:Title"Femeile cu dizabilități (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)"@ro
lp_eu:Women with disabilities (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (vote)dcterms:Title"Femeile cu dizabilități (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (vot)"@ro
lp_eu:Women's careers in science and university (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)dcterms:Title"Carierele femeilor în mediul academic și științific (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)"@ro
lp_eu:Women's careers in science and university (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (vote)dcterms:Title"Carierele femeilor în mediul academic și științific (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (vot)"@ro
lp_eu:Women's careers in science and university (short presentation)dcterms:Title"Carierele femeilor în mediul academic și științific (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women's rights in Afghanistandcterms:Title"Drepturile femeilor in Afganistan"@ro
lp_eu:Women's rights in Afghanistandcterms:Title"Drepturile femeilor în Afganistan"@ro
lp_eu:Women's rights in Saudi Arabiadcterms:Title"Drepturile femeilor în Arabia Saudită"@ro
lp_eu:Women's rights in Saudi Arabia (vote)dcterms:Title"Drepturile femeilor în Arabia Saudită (vot)"@ro
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)dcterms:Title"Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)"@ro
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (vote)dcterms:Title"Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (vot)"@ro
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (short presentation)dcterms:Title"Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women's situation in war (A7-0429/2011 - Norica Nicolai)dcterms:Title"Situaţia femeilor în război (A7-0429/2011 - Norica Nicolai)"@ro
lp_eu:Women's working conditions in the service sector (short presentation)dcterms:Title"Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women’s rights in Poland (debate)dcterms:Title"Drepturile femeilor în Polonia (dezbatere)"@ro
lp_eu:Women’s situation in war (short presentation)dcterms:Title"Situaţia femeilor în război (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Women’s working conditions in the service sector (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (vote)dcterms:Title"Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (vot)"@ro
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (vote)dcterms:Title"Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (vot)"@ro
lp_eu:Workers' participation in companies with a European Statute (motion for resolution tabled): see Minutesdcterms:Title"Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european (propunere de rezoluţie depusă): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Working conditions and precarious employment (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)dcterms:Title"Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)"@ro
lp_eu:Working conditions and precarious employment (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (vote)dcterms:Title"Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (vot)"@ro
lp_eu:Working conditions and precarious employment (short presentation)dcterms:Title"Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (prezentare succintă)"@ro
lp_eu:Working time in inland waterway transport (B8-0149/2014 )dcterms:Title"Acordul european încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare (B8-0149/2014 )"@ro
lp_eu:Working time in inland waterway transport (B8-0149/2014 ) (vote)dcterms:Title"Acordul european încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare (B8-0149/2014 ) (vot)"@ro
lp_eu:World Bank energy strategy (debate)dcterms:Title"Strategia energetică a Băncii Mondiale (dezbatere)"@ro
lp_eu:World Bank energy strategy (vote)dcterms:Title"Strategia energetică a Băncii Mondiale (vot)"@ro
lp_eu:World day against the death penalty (B7-0541/2010 ) (vote)dcterms:Title"Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea (B7-0541/2010 ) (vot)"@ro
lp_eu:World day against the death penalty (debate)dcterms:Title"Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea (dezbatere)"@ro
lp_eu:Worrying situation in the retention centres for immigrants, especially in the islands of Mayotte and Lampedusa (debate)dcterms:Title"Situaţia preocupantă din centrele de reţinere a imigranţilor, în mod special în insulele Mayotte şi Lampedusa (dezbatere)"@ro
lp_eu:Written Statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 123(4)): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă [articolul 136 din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declaration (submission): see Minutesdcterms:Title"Declarație scrisă (depunere): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 123(4))dcterms:Title"Declarații scrise (articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 123(7)): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations entered in the register (Rule 123(3)): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations entered in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)c a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123)dcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură) consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)"@ro
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements and oral questions (tabling): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal"@ro
lp_eu:Yemen: death penalty against juvenile offenders, notably the case of Muhammed Taher Thabet Samoumdcterms:Title"Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum"@ro
lp_eu:Yemen: death penalty against juvenile offenders, notably the case of Muhammed Taher Thabet Samoum (B7-0135/2011 )dcterms:Title"Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum (B7-0135/2011 )"@ro
lp_eu:Youth Employment Initiative (debate)dcterms:Title"Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Youth Guarantee and Youth Employment Initiative (debate)dcterms:Title"Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Youth employment (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 )dcterms:Title"Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 )"@ro
lp_eu:Youth employment (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 ) (vote)dcterms:Title"Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 ) (vot)"@ro
lp_eu:Youth employment (debate)dcterms:Title"Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Youth employment (motions for resolutions tabled): see Minutesdcterms:Title"Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal"@ro
lp_eu:Youth guarantee (B7-0007/2013 )dcterms:Title"Garanţia pentru tineret (B7-0007/2013 )"@ro
lp_eu:Youth guarantee (B7-0007/2013 ) (vote)dcterms:Title"Garanţia pentru tineret (B7-0007/2013 ) (vot)"@ro
lp_eu:Youth guarantee (debate)dcterms:Title"Garanţia pentru tineret (dezbatere)"@ro
lp_eu:Youth in Action programme (2007-2013) (A6-0274/2008 , Katerina Batzeli) (vote)dcterms:Title"Programul „Tineretul în acţiune” (2007-2013) (A6-0274/2008 , Katerina Batzeli) (vot)"@ro
lp_eu:Youth on the Move: – a framework for improving Europe's education and training systems (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vote)dcterms:Title"„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vot)"@ro
lp_eu:Youth opportunities initiative (B7-0233/2012 ) (vote)dcterms:Title"Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (B7-0233/2012 ) (vot)"@ro
lp_eu:Youth opportunities initiative (debate)dcterms:Title"Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilemadcterms:Title"Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema"@ro
lp_eu:Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017 , B8-0361/2017 , B8-0363/2017 , B8-0365/2017 , B8-0366/2017 , B8-0368/2017 , B8-0372/2017 )dcterms:Title"Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017 , B8-0361/2017 , B8-0363/2017 , B8-0365/2017 , B8-0366/2017 , B8-0368/2017 , B8-0372/2017 )"@ro
lp_eu:Zero rating practice (debate)dcterms:Title"Practica de a aplica o cotă de impozitare zero (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zero tolerance for female genital mutilation (debate)dcterms:Title"Toleranţă zero pentru mutilarea genitală a femeilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zero tolerance for female genital mutilation (debate)dcterms:Title"Toleranță zero față de mutilarea genitală a femeilor (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zero tolerance regime for unauthorised GMOs and the economic consequences thereof (debate)dcterms:Title"Regim de toleranţă zero faţă de OMG-urile neautorizate şi consecinţele economice ale acestora (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zika virus outbreak (B8-0449/2016 )dcterms:Title"Epidemia cauzată de virusul Zika (B8-0449/2016 )"@ro
lp_eu:Zika virus outbreak (B8-0449/2016 ) (vote)dcterms:Title"Epidemia cauzată de virusul Zika (B8-0449/2016 ) (vot)"@ro
lp_eu:Zika virus outbreak (debate)dcterms:Title"Epidemia cauzată de virusul Zika (dezbatere)"@ro
lp_eu:Zika virus outbreak (motion for a resolution tabled): see Minutesdcterms:Title