Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-05-Speech-3-558-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a Fejlesztési Bizottság által írt vélemény néppárti felelőseként a fenntarthatóság fejlesztéspolitikai szempontjaira hívjam fel a figyelmet. Az éghajlatváltozás napjaink egyik legnagyobb kihívása, mely hosszú távon komoly fenyegetést jelent mindannyiunk számára, hatása viszont a legszegényebbeket és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket érinti elsősorban. A klímaváltozás miatt szűkülő erőforrások fokozzák az említett térségekben egyébként is jelen lévő gazdasági és társadalmi feszültségeket. Emberek milliói vágnak neki a fejlett világba vezető kockázatos útnak, leggyakrabban azonban nem találnak új otthonra, hanem táborokban végzik. Ez a családokat szétszakító, gyakran életveszélyes elvándorlás nem hozhat valós megoldást sem a fejlesztéspolitikában, sem a fenntarthatóságot nem szolgálja. Életfeltételeket helyben, illetve egyes régiókban kell megteremteni. Az Európai Uniónak olyan fenntartható, nemzetközi fejlesztési programokat kell kialakítania, amely nemcsak az úgynevezett civil szervezeteket, hanem a régiókban óriási hagyományokkal rendelkező, és gyakran egyetlen szervezetként milliókról is gondolkodó különböző vallási szervezeteket, illetve egyházakat is partnernek tekintik. Ezt is lehet a fejlesztés, a fenntarthatás részének tekinteni. A posztgyarmatosítási traumákból adódó befogadási kényszertől el kell jutni az egyetlen reális megoldásig: a helyben, az adott régiókban nyújtott segítségi kultúra kialakítása, ez a fenntarthatóság alapja."@hu2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170705.37.3-558-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph