Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-839-5000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.44.2-839-5000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szeretném megköszönni Elmar Brok és Silvia Costa kollégáimnak az elvégzett munkát a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó jövőbeli uniós stratégia kidolgozása kapcsán. A történelem folyamán már sokszor bebizonyosodott, hogy mennyire fontos egy ország nemzetközi imázsának alakításában a kulturális diplomácia eszközeinek felhasználása, a nemzetközi kapcsolatok ún. „soft”, vagyis kulturális eszközökkel való elősegítése. Nagyra értékelem, hogy felismerték a kultúrdiplomácia fontosságát a külkapcsolatokban és a kultúra kimagasló jelentőségét a jelenkori globalizált, felgyorsult, elszemélytelenedett és a keresztény értékeket háttérbe szorító világban. Az Európai Uniónak kifelé egységesen kell képviselnie az európai értékeket, melynek középpontjában az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség áll. Ezért is fontos egy kiegyensúlyozott megközelítés a kulturális kapcsolatok megerősítésére, mely tiszteletben tartja a kulturális különbségeket. A kultúra eszközeit az Európai Uniónak is célszerű használni a külpolitikai stratégiája alakítása során, s különösen hatásos lehet ez a harmadik országokkal való viszony fejlesztése során. A jelentés külön kitér az EU Szomszédságpolitikájához tartozó országokkal való kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzésére. Az ún. kulturális vízum program célja a művészek tapasztalatcseréjének elősegítése céljából és az EU tagországok és a harmadik országok kulturális intézményei közötti együttműködés erősítésére. Örömömre szolgál, hogy a jelentés olyan programok létrehozására ösztönöz, amellyel az EU megkönnyíti a harmadik országok részvételét határokon átnyúló kulturális és tudományos projektekben, mely szintén ezt a célt szolgálja."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph