Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-833-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.44.2-833-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vsi imamo človeško naravo, vendar jo izražamo z različnimi kulturami. V težavah smo, kadar različnost zasenči našo temeljno in izhodiščno enakost. Zato je pomembno, da Evropska zveza, kot sila miru, promovira v mir usmerjen dialog med kulturami, tako na lokalni, regionalni, nacionalni kot globalni ravni. Predpogoj za napredek v tem dialogu pa je medsebojno spoštovanje kulturnih identitet. Prepričan sem, da lahko več medkulturnega dialoga bistveno prispeva k več razumevanja, več sodelovanja in več miru na svetu. Poročilo Brok/Costa pozdravlja v tem smislu."@sl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph