Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-832-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.44.2-832-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní předsedající, já bych chtěla poděkovat Silvii Costové a také Elmaru Brokovi za společně předloženou zprávu. Stanovení dlouhodobé strategie pro mezinárodní kulturní vztahy je velmi složité ve společnosti, ve světě, který se takto rychle vyvíjí. Tady může velmi dobře být využito příkladů a aktivit, jako je Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018. V předložené zprávě zejména oceňuji to, že mají být využity výsledky a také absolventi programu,jako je Erasmus +, Kreativní Evropa nebo Horizont 2020. Kultura je jedním z prostředků také v boji za dodržování lidských práv a potírání radikalismu. Vítám proto iniciativu k větší podpoře odborných pracovníků v oblasti kultury v zemích a regionech, kde jsou lidská práva ohrožena. Známe i z naší vlastní zkušenosti, že kultura dokáže překonávat hranice a stavět mosty i tam, kde jiné nástroje nejsou."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph