Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-830-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.44.2-830-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, želim se na početku zahvaliti gospođi Costi i gospodinu Broku na kreiranju ovog dokumenta, ali i gospođi Mogherini koja je prihvatila i koja želi primijeniti kulturu kao dio vanjske politike Unije i nadam se da će kultura postati jedan diplomatski instrument preko kojega ćemo moći razgovarati s onima koji dijele isti kulturni prostor. Ovdje također podržavam da ćemo u sve ugovore koji se odnose na treće zemlje uključiti i kulturu kao instrument, odnosno kao alat u odnosima s trećim zemljama. Dakle, kulturni prostor koji dijelimo sa sličnim ili jednakim vrednotama trebamo zaista znati na neki način više promovirati. Drago mi je da se govori o zaštiti kulturne baštine, da će se spriječiti, nadam se, nezakonita trgovina kulturnim dobrima, a ovaj instrument uzimam kao poziv Europi i cijelom svijetu da se zaštiti kulturna baština i želim izraziti svoje veselje što će 2018. godina biti godina kulturne baštine."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph