Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-823-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.44.2-823-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć parę słów tylko o jednej, ale wydaje mi się bardzo charakterystycznej sprawie, mianowicie o tej internetowej platformie dyplomacji kulturalnej, którą z takim zadowoleniem przyjmują autorzy sprawozdania. Zakładanym celem tej platformy jest prowadzenie działalności wzmacniającej kulturowe zaangażowanie Unii Europejskiej z państwami trzecimi i ich obywatelami. Otóż – tak jak powiedział poseł Brok – celem europejskiej dyplomacji kulturowej powinno być pokazanie złożoności i różnorodności dziedzictwa kulturowego Europy w całej jego różnorodności, również różnorodności narodowej. Więc pytanie: dlaczego w przypadku platformy w przetargu zostało wybrane konsorcjum, które de facto składa się z instytucji kulturalnych tylko jednej części Europy? Czy w założeniach projektu nie można było uwzględnić konieczności zróżnicowania geograficznego, właśnie ukazania różnorodności kulturowej Europy? Niestety przypomina to historię z Domem Historii Europejskiej, który także jest przecież elementem dyplomacji kulturalnej Unii Europejskiej, gdzie historia została przedstawiona przez pryzmat doświadczeń tylko niektórych krajów Europy Północnej. Wydaje mi się, że powinniśmy to, o czym mówi mówił poseł Brok traktować poważnie – prawda? Historia Europy i historia kultury i dziedzictwo są bardziej skomplikowane i ta różnorodność powinna znaleźć odzwierciedlenie również w realizacji projektów unijnych i także w dyplomacji kulturalnej Unii Europejskiej. Naprawdę, Europa to nie są tylko Niemcy, to nie tylko Francja, nie tylko Wielka Brytania – a tak jest w związku z tym – nie tylko kraje Europy Północnej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph