Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-647-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-647-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Jednym z wielu problemów w propozycjach Komisji jest odwrócenie hierarchii zagrożeń. Dla bezpieczeństwa całej Europy największym zagrożeniem jest obecnie Rosja i próby destabilizacji kluczowych krajów Unii. Jednak plany Komisji zdają się sugerować, że chce ona rywalizować w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest drugi główny cel obok tego, o którym mówił Geoffrey Van Orden, tego celu politycznego – wzmocnienia integracji europejskiej. Komisja chce skupić się na finansowaniu badań naukowych nad nowymi systemami zbrojeniowymi, które dla bezpieczeństwa Europy mogą mieć znaczenie za kilkanaście lat, i to w przypadku konfliktu o wymiarze strategicznym. Tymczasem – moim zdaniem – Komisja powinna skoncentrować się raczej na wykonaniu tego wszystkiego, do czego zobowiązała się we wspólnej deklaracji Unia–NATO podpisanej w Warszawie, na przykład na przeprowadzeniu ćwiczeń w związku z zagrożeniami hybrydowymi – były one planowane wspólnie z NATO na bieżący rok. Powinna też skupić się na wypełnianiu decyzji Rady Europejskiej z czerwca tego roku, na przykład na zwiększeniu współfinansowania końcowego rozmieszczenia grup bojowych."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph