Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-645-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-645-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Jeżeli ceni się wolność, to na aspiracje władz Unii Europejskiej do przejmowania kontroli nad obroną naszych państw jest tylko jedna odpowiedź: nie zwiększa się władzy tym, którzy sprawują ją nieodpowiedzialnie. Bo tak naprawdę chodzi o władzę – bardzo dobrze mówił o tym Geoffrey Van Orden – chodzi o integrację polityczną, czyli przejmowanie władzy państw, i nie chodzi o obronę, dlatego że pani przewodnicząca Mogherini bardzo szczerze powiedziała, że naszym celem nie jest militaryzacja. Stosunek kierownictwa Unii Europejskiej do naszego bezpieczeństwa widzieliśmy w czasie kryzysu imigracyjnego, a testem solidarności w zakresie obrony jest po prostu szanowanie bezpieczeństwa innych państw europejskich i reagowanie na ich stanowisko. Wystarczy więc spojrzeć na budowę Nord Stream2, żeby zobaczyć jak wygląda fikcja sankcji wobec Rosji, które miały nas bronić, i żeby zobaczyć cały absurd konceptu wspólnej obrony europejskiej, czyli przejmowania kontroli nad bezpieczeństwem naszych państw."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph