Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-643-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-643-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prezidentes kundze, godātā viceprezidentes kundze! Eiropas aizsardzības plānā ir acīmredzamas divas finansiālas iezīmes: viena — dosim no Eiropas Savienības budžeta naudu pētniecībai un attīstībai militārajā jomā un otra — pasūtīsim dalībvalsts militāros pasūtījumus tikai Eiropas Savienības militārās industrijas kompānijām. Manuprāt, tas ir vairāk reģionāla rakstura reģionālas politikas instruments, jo, ja mēs paskatāmies, tikai dažās Eiropas Savienības valstīs ir nopietna militārā industrija, un pēc Lielbritānijas aiziešanas to kļūs vēl mazāk. Bieži vien Junkera kungam patīk minēt, ka mums jāsamazina tanku modeļu skaits no septiņpadsmit uz vienu, kā tas ir ASV. Tad es tomēr gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi gan tādi tanku modeļi, kas varētu labi darboties tuksnešainās Subsahāras operācijās, gan tādi, kas strādātu purvos Krievijas pierobežā. ASV ilgus gadus ir finansiāli ieguldījusi lielus resursus un tehnoloģiski militārā ziņā aizgājusi daudz, daudz tālāk nekā Eiropa. Un tādām valstīm, kas robežojas ar Krieviju, svarīgi ir saņemt šo labāko tehnoloģiju militārajā jomā tagad, nevis pēc desmit gadiem, kad, iespējams, mēs noķersim ASV."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph