Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-641-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-641-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Det tragiske er, at man i forbindelse med Brexit nu igen er begyndt at tale om et europæisk forsvar. Jeg er glad for, at mit eget land, Danmark, har et forbehold på området. Det er mig dog ubegribeligt, hvorfor store NATO-lande som Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland insisterer på et nyt europæisk forsvarsinitiativ, når de selvsamme store europæiske lande igen og igen svigter deres NATO-forpligtelser, herunder deres forpligtelser om at levere to procent af BNP til det fælles forsvar, men også de mange NATO-missioner og andre missioner, der er forbundet med samarbejdet i NATO, og som man ikke ønsker at deltage i, eller deltager i i proportionalt mindre grad end mindre lande. Vores holdning til dette spørgsmål er helt klar: NATO er grundstenen i det europæiske forsvar. USA er en forudsætning for et fælles europæisk forsvar, og jeg vil prise mig lykkelig over Storbritanniens og USA’s sikkerhedsgarantier, i langt højere grad end jeg vil prise mig lykkelig over franske og tyske sikkerhedsgarantier i forsvarspolitikken."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph