Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-626-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-626-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! Det finns många medborgare som är besvikna på EU för att det är en alltför stor marknadsplats för storföretagen, för att man inte lyckas upprätthålla rättsstatens principer, för att man tillåtit social dumping, men jag har inte träffat en enda väljare som ber om att EU behöver mer militär kapacitet. Inte en enda. Så var kommer denna urusla idé ifrån att man ska militarisera EU? Det är omdömeslöst. Jag tror att mycket av idéerna kommer från säkerhets- och militärindustrin, naturligtvis. Men varför öppnar ni dörren för dem? Varför öppnar ni dörren för dem? Jag tror att ni när en idé om att EU måste vara sin egen herre och ska man, MAN vara det, då måste man ha egna kanoner och puffror. Det är patriarkalt och det är endimensionellt. Det rör sig om mycket pengar, pengar som under 10 år skulle kunna finansiera alla kvinnors preventivsmedelsbehov i världen. Så skäms på er, att vi får lägga dem på kanoner och puffror som medborgarna inte har bett om. Om EU ska vara ett fredsprojekt så ska man bidra till nedrustning, inte upprustning. Man ska se till att minska den europeiska vapenexporten, inte öka den och man ska lägga all sin utrikespolitiska energi på diplomati, mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och hållbar utveckling. Medborgarna vill ha vård, skola, omsorg, välfärd, demokratiutveckling och en planet att leva på. De vill inte ha mer kanoner."@sv2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph