Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-623-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Apărarea europeană este probabil unul dintre cele mai importante proiecte în care trebuie să investim în perioada următoare, dar este unul dintre cei mai importanți factori de consolidare politică a Uniunii Europene dacă este cu atenție gestionat și răspunde într-adevăr nevoilor directe și cotidiene ale cetățenilor europeni. În ciuda câtorva ezitări în această sală, majoritatea dintre noi putem cădea de acord asupra primilor pași pe care trebuie să-i facem: utilizarea potențialului deplin al Uniunii, a capacităților civile și militare, utilizarea tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție, crearea Fondului european pentru apărare, în primul rând pentru cercetare și dezvoltare, dezvoltarea și consolidarea cooperării structurate permanente PESCO, ambițioasă și deschisă tuturor statelor membre cu finanțare europeană. Nu în ultimul rând, și insist asupra acestui lucru, garantarea și consolidarea cooperării și complementarității, nu a competiției cu NATO. Dacă ne uităm la regiunile noastre, Estul, Orientul Mijlociu sunt regiuni de mare insecuritate și instabilitate și Europa trebuie să tragă singură concluzia între și . Singura șansă ca Uniunea să fie global relevantă este să-și consolideze propria capacitate de apărare."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-623-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph