Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-267-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-267-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, dragi colegi, pentru pacienții suferind de neoplasm, includerea într-un studiu clinic a unei metode noi de tratament sau a unei tehnologii experimentale poate însemna șansa unei îmbunătățiri a calității vieții, a unei regresii a stadiului bolii sau chiar diferența dintre viață și moarte. Din păcate, există și cazuri în care aceste șanse nu sunt distribuite în mod echitabil între cetățenii Uniunii Europene, deși una dintre preocupările fundamentale ale Parlamentului European este conferirea de drepturi egale tuturor cetățenilor europeni, indiferent din care stat membru fac parte. În cazul trialului clinic APOLLO, pentru pacienți suferind de mielom multiplu, studiu susținut de compania Janssen, niciun pacient român nu a fost încă inclus în acest trial. Deși România a fost călduros recomandată de coordonatorul studiului, profesorul Dimopoulus de la Universitatea de Medicină din Atena și, cu toate că România îndeplinește toate condițiile pentru a fi inclusă în acest trial, din zona Balcanilor, doar Grecia, Turcia și Serbia au fost acceptate pentru acest studiu. Întrebați, reprezentanții companiei Janssen au motivat refuzul pe baza unor probleme administrative, de neacceptat atunci când la mijloc se află viețile unor oameni. Fac un apel pe această cale la o reconsiderare a acestei decizii și la reevaluarea României în scopul includerii în etapele viitoare ale studiului APOLLO."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph