Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-265-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-265-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já jsem chtěl upozornit na jednu věc, která souvisí s aktuální politikou Evropské komise. Jak všichni víme, 13. 6. Evropská komise zahájila řízení vůči třem státům, České republice, Polsku a Maďarsku, z toho důvodu, že tyto země odmítají realizovat povinné kvóty a přijímat uprchlíky. Já bych byl velmi rád, kdyby Evropská komise ve chvíli, kdy zvolila takto tvrdé řešení, také vnímala, co toto rozhodnutí Komise vyvolává mezi obyvateli střední Evropy. Jaké to má dopady, jak to posiluje antievropskou náladu a antievropské smýšlení. V České republice na podzim v říjnu proběhnou volby do Parlamentu, a já jsem – bohužel, to zdůrazňuji – přesvědčen, že tato radikální cesta Evropské komise povede k tomu, že populistické a antievropské síly v české politice a v českém parlamentu posílí. A to je věc, z které nemám radost a kterou si nepřeji. Takže Komise by možná měla postupovat více politicky a přemýšlet, zda zvolená řešení opravdu povedou ke kýženému cíli, a to je posilování Evropské unie. Takto posilujeme pouze Rusko a nepřátele Evropy."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph