Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-262-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-262-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, večeras ukazujem na neopravdan zahtjev za dvomjesečnom odgodom primjene delegiranog akta koji hrvatskim proizvođačima vina teran omogućuje plasman na europsko tržište. Vino teran proizvodi se u Sloveniji od sorte refošk, a u Hrvatskoj od sorte teran. Slovenija je zbog ranijeg ulaska u Uniju mogla ranije zaštititi geografsko porijeklo svog vina, a hrvatski su proizvođači pretrpjeli značajne štete zbog nemogućnosti plasmana svog proizvoda na europsko tržište. 19. svibnja Europska komisija delegiranim aktom regulirala je ovo pitanje tako da se uz ime teran tiska i dodatak hrvatska Istra. No, nekoliko dana prije stupanja akta na snagu uložen je zahtjev za odgodu njegove primjene. O tome će glasovati Odbor za poljoprivredu sljedeći tjedan. Apeliram da se odbije neutemeljen zahtjev za odgodom primjene delegiranog akta o teranu. Hrvatski vinari čekaju 4 godine predugo. Imena proizvoda u mnogim slučajevima prelaze nacionalne granice, što je najbolji dokaz zajedničke prošlosti proizvoda i potrebe za suradnjom. Očekujem da će se svim proizvođačima terana omogućiti plasman proizvoda čija su kvaliteta i geografsko porijeklo, ali i pravni argumenti za zaštitu apsolutno neupitni."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph