Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-261-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-261-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, je to dnes přesně 25 let, kdy de facto začal rozpad Československa nezvolením Václava Havla prezidentem, a to částí poslanců zvolených na Slovensku, kteří požadovali rozdělení federace a samostatné Slovensko. Václav Havel pochopil vůli slovenského národa a odstoupil. Po vzniku samostatné České republiky byl v lednu 1993 zvolen prvním českým prezidentem. Jeho čin přispěl k tomu, že Československo se rozdělilo poklidnou cestou formou dohody, kterou některé země považují za příkladnou. Hovořím o tom proto, že tuto středu, 5. července, budeme zde ve Štrasburku otevírat novou budovu, která ponese jméno Václava Havla. Bude to sídlo Evropského ombudsmana a Václavu Havlovi bude určitě slušet, protože byl, a symbolicky tak zůstane ochráncem práv občanů. Štrasburk je symbolické město pro Francouze i Němce. Toto propojení obou břehů symbolizuje cenu míru. My, Češi, můžeme být v této chvíli hrdi na to, že v tomto městě ponese sídlo evropského ombudsmana jméno Václava Havla."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph