Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-258-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-258-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, Komisija je razvila plan povezanosti zemalja zapadnog Balkana, a važna komponenta te povezanosti je energetska povezanost s ciljem integracije tržišta kako bi se smanjili zahtjevi za opskrbu električnom energijom i dobila jeftinija električna energija. Važan dio te energetske povezanosti je i suradnja u okviru energetske zajednice u kojoj zemlje zapadnog Balkana definiraju zajedničke projekte i dogovaraju usvajanje i primjenu zajedničkih standarda u proizvodnji i opskrbi električnom energijom. Zemlje zapadnog Balkana planiraju izgradnju osam elektrana na ugljen koje ne odgovaraju visokim standardima Europske unije ponajprije u pogledu očuvanja okoliša odnosno kvalitete zraka. Stoga pozivam Komisiju da u okviru plana povezanosti i energetske zajednice pomogne tim zemljama da usvoje najviše standarde zaštite okoliša u izgradnji termocentrala."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph