Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-257-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-257-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie i Panowie Posłowie! Decyzja Komisji Europejskiej o wszczęciu kroków prawnych przeciwko Polsce i Węgrom to albo świadome dzielenie państw Europy, albo kompletna nieumiejętność wycofania się z błędnej imigracjonistycznej polityki. Jedno i drugie świadczy jak najgorzej o obecnym kierunku i metodach działania Komisji Europejskiej. Sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Polska i Węgry są tak naprawdę atakowane, dlatego że otwarcie i uczciwie odrzucają politykę, którą ogromna większość państw Europy odrzuca w praktyce. To pokazuje, że tak naprawdę Komisji Europejskiej chodzi jedynie o utrwalanie ideologicznego kłamstwa o aprobacie opinii publicznej narodów Europy dla jaj imigracjonistycznej polityki. Oczywiście na kłamstwie nic trwałego się nie zbuduje. Im liczniej i im szybciej ludzie w Europie uświadomią sobie tę prostą prawdę, tym więcej zachowamy szans na owocną i autentyczną współpracę naszych narodów."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph