Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-244-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-244-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Elnök Úr, szeretném tájékoztatni a Parlamentet, hogy a legutóbbi romániai kormányválság során szinte a teljes román politikai elit és a vezető sajtóorgánumok soviniszta magyarellenes hangulatkeltésbe fogtak, ami rendkívül veszélyes a romániai demokrácia és az etnikumközi viszonyok stabilitására nézve. Ezzel a cél a politikai válság megoldásának elodázása lehetett, ám közben sikerült a román közvéleményt az 1,3 milliós őshonos magyar kisebbség ellen hangolni. Az ellenzéki pártelnökök szélsőséges kirohanásai mellett a különböző hírcsatornákon az újságírók dezinformációs kampányt folytattak, teljesen hamis képet festve az országban élő magyarokról, más esetekben alkotmányellenesnek állítva be olyan jogos és legitim kéréseket, amelyekre az ország kötelezettséget vállalt nemzetközi megállapodások ratifikálásával. A párbeszéd elutasítása a többség-kisebbség viszony rendezésében soha nem vezet jóra, ezt tapasztalhatták Európa népei is. Reméljük, hogy Románia esetében a többség hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni, hiszen a kisebbségben bármikor partnerre talál, és így el lehet jutni egy többség-kisebbség megállapodáshoz, egy új kezdethez a román-magyar kapcsolatokban."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph