Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-241-5000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.27.1-241-5000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În ultimii ani, o mare parte din comunitățile pescărești tradiționale din întreaga Uniune Europeană se află sub o presiune tot mai mare din cauza mai multor factori negativi, precum pescuitul excesiv și diminuarea stocurilor de pește, schimbările climatice, poluarea, scăderea populației și, nu în ultimul rând, scăderea atractivității profesiei de pescar. Pescarii din Delta Dunării se află în această situație. Condițiile precare de viață duc la îngreunarea procesului de schimb de generații, tinerii preferând să migreze către orașe unde traiul este mai ușor. Populația este îmbătrânită, forțată să trăiască în condiții de viață vitrege, iar veniturile din pescuit sunt foarte scăzute. Din păcate, din ce în ce mai multe comunități tradiționale de pescuit din Europa nu mai pot depinde doar de activitatea de pescuit tradițională. Pentru ca acestea să își revină și să rămână viabile, este necesar ca Uniunea să promoveze implicarea acestora în activități conexe precum turismul. De aceea, solicit Comisiei să promoveze și să sprijine în mod activ investițiile orientate spre diversificarea activităților din sectorul pescuitului în ceea ce privește comercializarea și prelucrarea produselor pescărești locale, precum și să stimuleze dezvoltarea canalelor locale de distribuție a peștelui."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph