Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-237-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.27.1-237-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, turizam i ribarstvo za građane koji žive na hrvatskom Jadranu, na onim područjima, pogotovo na otocima, na kojima se tradicionalno lovi riba, je nešto što danas ovdje razmatramo, i možemo reći da je prijedlog ovog izvještaja na neki način kombinacija. Jedna sinergija između onog što danas stvara turizam, kao relativno novija gospodarska grana, i ribarstvo kao tradicionalna gospodarska grana u Hrvatskoj. Ja bih htio istaknuti činjenicu da se na taj način mogu razriješiti mnogi problemi s kojima se i ribarstvo suočava, mnoge obitelji mogu se posvetiti tzv. turističkom ribarstvu i mogu stvoriti za sebe nove prihode i nove mogućnosti. Naravno da se u cijelosti ribarstvo ne može na taj način zaobići, ali se sigurno može učiniti nešto na dobrobit onih ljudi koji sve manje imaju mogućnosti izlova ribe. I na kraju pozivam na to da ne zaboravimo na riječno ribarstvo i na harmonizaciju propisa Europske unije."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph