Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-232-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já nechci zpochybňovat důležitost tohoto tématu i ve vazbě na příslušnost paní navrhovatelky. Chápu, že nová pracovní místa může skutečně cestovní ruch v rybářství přinášet. Dokonce nezpochybňuji ani sociální soudržnost, kterou toto téma může skutečně přinášet. Má to nepochybně i rozměr spolupráce mezi státy: Chorvatsko, Itálie, Slovinsko, to je oblast Jaderského moře. Ale to, co skutečně zpochybňuji, to je otázka nezbytnosti definice právního základu pro tuto aktivitu, to znamená pro cestovní ruch v rybářství. Já si myslím, že toto je věc, která nepotřebuje definování právního základu. Měli bychom se zaměřit na udržitelnost. Aby míra vyčerpanosti zdrojů našich moří a pobřežních vod nebyla tak extrémní a tak vysoká, jako už je v současnosti. Na to bychom se měli zaměřit, ale jestli potřebujeme definovat právní základ, o tom tedy jednoznačně pochybuji."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.27.1-232-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph