Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-222-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.26.1-222-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já i u této zprávy si myslím, že by bylo vhodné, abychom o ní diskutovali, protože je velmi kvalitní a tato odborná debata je k takto zásadní otázce, myslím, velmi nutná. Bohužel budou to pouze jednotlivá vystoupení, ve kterých nelze komunikovat vše. Já bych chtěl panu zpravodajovi podtrhnout to, co i ve své zprávě má, to znamená důležitost transparentnosti při řešení otázky krytých dluhopisů. Požadavek na transparentnost je, myslím si, naprosto důležitý. Zároveň je podstatné, abychom budovali důvěru ve finanční stabilitu. To podtrhl i zpravodaj ve svém vystoupení. Podle mého názoru je důležité, aby prémiové a běžné kryté dluhopisy a evropské zajištěné cenné papíry byly plně kryté portfoliem těch aktiv. Ono je to v té zprávě vyzdviženo, ale myslím si, že by to mělo tady být zdůrazněno ve vazbě na tu stabilitu. Bohužel v té jedné minutě jsem chtěl ještě hovořit o zajištění vůči úpadku, ale to už se nepodařilo."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph