Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-217-7500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.25.1-217-7500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Danes smo že slišali, da ob rasti zaposlenosti rastejo tudi oblike prekarnega zaposlovanja. Zaskrbljena sem, ker pod okriljem spodbujanja podjetništva, to postaja večinska oblika zaposlovanja. Nove, atipične oblike zaposlovanja pa so na žalost realnost, ki se ji bomo težko izognili. Najbolj učinkoviti bomo, če na to realnost čim prej odgovorimo: 1. s spodbujevalnimi politikami, in sicer tako, da vplivamo na (ne)pojavnost prekernega zaposlovanja 2. Na način blažitve posledic atipičnih oblik zaposlovanja 3. z zagonom gospodarstva Prekerno zaposlovanje v družbi povzroča negativen začaran krog, ki dolgoročno vpliva, ne le na kvaliteto življenja posameznikov, vendar tudi na pozno finančno neodvisnost posameznikov, na upad rojstev, na (ne)rešitev stanovanjske problematike, na nižje pokojninske prejemke v prihodnosti ipd, zato je pomembno, da na take oblike zaposlovanja čim prej odgovorimo."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph