Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-217-2500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.25.1-217-2500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Munca precară este un subiect important, însă actuala criză economică și financiară a avut un efect dublu asupra angajării precare aducând munca precară în centrul atenției pe de o parte, iar pe de altă parte, problema femeilor care ocupă locuri de muncă precare devenind foarte urgentă. Femeile sunt suprareprezentate în munca precară, aceasta fiind nu doar o cauză importantă a diferențelor de salarizare între femei și bărbați, ci şi un obstacol în calea perspectivelor de a avansa în locuri de muncă mai bune. Problema condiţiilor de muncă şi a locurilor de muncă precare a apărut în mai multe rezoluții ale Parlamentului European, în mai multe contexte. Cu toate acestea, situația lucrătoarelor în situație de precaritate nu a fost soluționată în totalitate. Cred că una dintre sarcinile majore pe viitor trebuie sa fie aceea de a investi și de a impulsiona cercetarea în domeniul muncii precare și al dimensiunii de gen. Consider că atât Comisia cât şi statele membre trebuie să elaboreze strategii noi privind munca în condiții precare cu orientări clare, concrete şi măsuri legislative de integrare a egalității de gen și de reducere a numărului de locuri de muncă precare în rândul femeilor sub umbrela Strategiei 2020."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph