Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-212-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.25.1-212-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, biti zaposlen bolje je nego biti nezaposlen. Krenimo od toga. Radna mjesta na pola radnog vremena ili na određeno razdoblje bolja su od dugotrajne nezaposlenosti. To, naravno, ne znači da takvim poslovima treba težiti, ali niti da ih treba vječno izbjegavati jer su, kako se i u ovom izvješću više puta ponavlja – nesigurni. Politika se tu onda nastoji prikazati zaštitnikom ljudi pa jamči da će te poslove učiniti sigurnima. Dugoročno je siguran posao samo onaj koji je tržišno isplativ. Svaki posao koji nije tržišno isplativ, a uz pomoć politike preživljava, čini to na račun drugoga koji onda također postaje neodrživ. Što više politika spašava, to je više neodrživih koji onda u vrijeme recesije potpuno potonu i izazovu lančanu reakciju. Da se razumijemo, trebamo težiti tome da uvjeti rada za sve Europljane budu što bolji. No, bojim se da to nećemo postići dodatnom regulacijom, nego isključivo potičući konkurentnost i mičući barijere s jedinstvenog tržišta."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph