Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-202-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.24.1-202-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, doamna Mogherini, stimați colegi, eu susțin raportul colegei noastre și susțin și recomandările făcute. Evident, a crescut numărul de societăți și avem această statistică de societăți de securitate privată, avem milioane de cetățeni care lucrează aici, evident că nu vor lua atribuțiile armatei. Cetățenii europeni doresc tot mai mult securitate și apărare. Cred că este bună recomandarea să se elaboreze o carte verde cu implicarea părților interesate și, de asemenea, să existe o orientare în contractarea comună în domeniul de angajare, utilizarea și gestionarea contractanților militari. Important mai cred că este să se elaboreze un model european eficace de reglementare a societăților de securitate privată. Trebuie să avem un model european, nu fiecare stat să aibă societăți de securitate privată diferite. De asemenea, susțin că este nevoie să se armonizeze diferențele juridice dintre statele membre printr-o directivă. Mulțumesc."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph